Mã CK  

Đăng nhập     Đăng ký     Cảnh Báo
    0 cp68     Cảnh Báo
Liên Hệ     SmartPhone       ENGLISH

THÔNG TIN ĐĂNG NHẬP
* Email hoặc điện thoại:
* Mật khẩu:

Đăng nhập   Tạo tài khoản   Quên mật khẩu

> Không Đăng nhập được nhấn vào đây!!!
Thống Kê Nâng Cao Kế Hoạch Kinh Doanh Giá Sổ Sách Đáy Cổ Phiếu Đột Biến Khối Lượng Tương Quan Giữa Khối Lượng và Giá Biểu Đồ Phân Hóa Giá Giao dịch nước ngoài
Danh Sách Công Ty Niêm Yết Chỉ Số Tài Chính Cơ Bản Sức Mạnh Chỉ Số Cơ Bản SO SÁNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Cơ Cấu Cổ Đông Giao Dịch Nội Bộ Lịch Sự Kiện Sự Kiện Đặc Biệt
Quy Mô Thị Trường Chỉ Số Thị Trường Chỉ Số Ngành Dữ Liệu Hàng Ngày
Lọc Các Chỉ Số Tài Chính Cơ Bản Sức Mạnh Chỉ Số Tài Chính Lọc Tín Hiệu Biểu Đồ
Tín Hiệu Biểu Đồ Biểu Đồ Giá BIỂU ĐỒ TUẦN Swings Trading
Nhóm Ngành Và Các Chỉ Số Cơ Bản Báo Cáo Tài Chính Theo Nhóm Ngành Tăng Trưởng Tài Chính Ngành
Tin Chứng khoán Tin Kinh tế Tin Tài chính Ngân hàng Tin Doanh nghiệp Tin Bất động sản Tin Tài chính Thế giới Tin Doanh nhân Tin Vàng Tin Hàng hóa Tin tiền tệ
Các Chỉ Số Chứng Khoán Các Tín Hiệu Biểu Đồ Mô Hình Nến - Candlestick
Lịch Sự Kiện
Danh Mục Đầu Tư Cảnh Báo Giá Cảnh Báo Đáy Cổ Phiếu Cảnh Báo Đột Biến Khối Lượng BỘ LỌC TÍN HIỆU BIỂU ĐỒ BỘ LỌC CHỈ SỐ CƠ BẢN Sức Mạnh Chỉ Số Tài Chính
Sử dụng tài khoản trả phí để bỏ Quảng Cáo và Sử dụng đường truyển riêng tốc độ tốt hơn.
 

Công ty Cổ phần Bamboo Capital - BCG


BÁO CÁO TÀI CHÍNH


[ 2019 ]    [ 2018 ]    [ 2017 ]    [ 2016 ]    [ 2015 ]    [ 2014 ]    [ 2013 ]    [ 2012 ]     Xem Tất Cả
Kết Quả Kinh Doanh Q3 2019 Q2 2019 Q1 2019 Q4 2018 Q3 2018
Doanh Thu Thuần 244,741 468,473 228,526 278,181 232,075
Giá Vốn Hàng Bán 191,744 418,327 152,503 201,870 173,188
Lợi Nhuận Gộp 52,997 50,146 76,023 76,312 58,886
Chi phí hoạt động
Chi phí tài chính 43,683 68,976 16,833 88,438 25,999
     Trong đó: Chi phí lãi vay 43,608 64,932 16,696 64,752 25,886
Chi phí bán hàng 16,357 17,479 16,588 21,147 13,909
Chi phí quản lý doanh nghiệp 36,819 34,263 30,267 30,421 21,881
Tổng Chi phí hoạt động 96,859 120,718 63,688 140,006 61,789
Tổng doanh thu hoạt động tài chính 88,903 136,255 6,005 80,470 16,121
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 61,315 81,994 18,340 16,779 13,222
Lợi nhuận khác -1,916 2,809 90 258 -5,607
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 59,399 84,803 18,430 17,037 7,615
Chi phí lợi nhuận
Chi phí thuế TNDN hiện hành 6,851 23,538 4,148 14,011 3,316
Chi phí thuế TNDN hoãn lại -179 -179 N/A -131 -131
Lợi ích của cổ đông thiểu số 3,740 2,586 5,024 32,244 2,407
Tổng Chi phí lợi nhuận 10,412 25,945 9,172 46,124 5,592
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 56,467
(52,727)
64,030
(61,444)
19,306
(14,282)
35,401
(3,157)
6,837
(4,430)
Khối Lượng 108,005,760 108,005,760 108,005,760 108,005,760 108,005,760
Giá Cuối Kỳ 8.8 5.7 6.0 5.5 7.0
EPS
(EPS chưa điều chỉnh)
1,219
(1,219)
771
(771)
201
(201)
119
(119)
268
(268)
PE 7.2 7.3 29.9 46.6 25.9
Giá Sổ Sách 14.6 13.7 13.3 13.2 12.3

 

:


Dữ liệu thống kê, các chỉ số, biểu đồ... trên website cophieu68.com được tính toán tự động dựa trên báo cáo tài chính, lịch sự kiện và giá giao dịch hàng ngày.
Biểu đồ được vẽ dựa trên số liệu đã điều chỉnh. Biểu đồ kỹ thuật trong giờ giao dịch được cập nhật 5 phút 1 lần.
Độ trễ dữ liệu trực tuyến 1-5 giây.
Danh sách biểu đồ, thống kê biểu đồ, các chỉ số, bộ lọc được cập nhật liên tục 5 phút một lần.

Giấy phép số: 43/GP-STTTT
Tư vấn: 0888.468.357