Mã CK  

Đăng nhập     Đăng ký     Cảnh Báo
    0 cp68     Cảnh Báo
Liên Hệ     SmartPhone       ENGLISH

THÔNG TIN ĐĂNG NHẬP
* Email hoặc điện thoại:
* Mật khẩu:

Đăng nhập   Tạo tài khoản   Quên mật khẩu

> Không Đăng nhập được nhấn vào đây!!!
Thống Kê Nâng Cao Kế Hoạch Kinh Doanh Giá Sổ Sách Đáy Cổ Phiếu Đột Biến Khối Lượng Tương Quan Giữa Khối Lượng và Giá Biểu Đồ Phân Hóa Giá Giao dịch nước ngoài
Danh Sách Công Ty Niêm Yết Chỉ Số Tài Chính Cơ Bản Sức Mạnh Chỉ Số Cơ Bản SO SÁNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Cơ Cấu Cổ Đông Giao Dịch Nội Bộ Lịch Sự Kiện Sự Kiện Đặc Biệt
Quy Mô Thị Trường Chỉ Số Thị Trường Chỉ Số Ngành Dữ Liệu Hàng Ngày
Lọc Các Chỉ Số Tài Chính Cơ Bản Sức Mạnh Chỉ Số Tài Chính Lọc Tín Hiệu Biểu Đồ
Tín Hiệu Biểu Đồ Biểu Đồ Giá BIỂU ĐỒ TUẦN Swings Trading
Nhóm Ngành Và Các Chỉ Số Cơ Bản Báo Cáo Tài Chính Theo Nhóm Ngành Tăng Trưởng Tài Chính Ngành
Tin Chứng khoán Tin Kinh tế Tin Tài chính Ngân hàng Tin Doanh nghiệp Tin Bất động sản Tin Tài chính Thế giới Tin Doanh nhân Tin Vàng Tin Hàng hóa Tin tiền tệ
Các Chỉ Số Chứng Khoán Các Tín Hiệu Biểu Đồ Mô Hình Nến - Candlestick
Lịch Sự Kiện
Danh Mục Đầu Tư Cảnh Báo Giá Cảnh Báo Đáy Cổ Phiếu Cảnh Báo Đột Biến Khối Lượng BỘ LỌC TÍN HIỆU BIỂU ĐỒ BỘ LỌC CHỈ SỐ CƠ BẢN Sức Mạnh Chỉ Số Tài Chính
Sử dụng tài khoản trả phí để bỏ Quảng Cáo và Sử dụng đường truyển riêng tốc độ tốt hơn.
 

Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp - CTCP - BCM


BÁO CÁO TÀI CHÍNH


[ 2019 ]    [ 2018 ]    [ 2017 ]    [ 2016 ]    [ 2015 ]    [ 2014 ]    [ 2013 ]     Xem Tất Cả
Kết Quả Kinh Doanh Q2 2019 Q1 2019 Q4 2018 Q3 2018 Q2 2018
Doanh Thu Thuần 2,044,498 1,338,288 1,402,167 2,081,131 1,118,450
Giá Vốn Hàng Bán 1,073,653 846,450 162,778 1,507,673 424,084
Lợi Nhuận Gộp 970,845 491,838 1,239,389 573,459 694,366
Chi phí hoạt động
Chi phí tài chính 170,186 193,251 133,407 165,515 169,441
     Trong đó: Chi phí lãi vay 174,857 180,663 107,099 154,988 176,587
Chi phí bán hàng 175,905 167,943 268,821 129,745 163,816
Chi phí quản lý doanh nghiệp 88,364 83,026 219,526 98,732 97,170
Tổng Chi phí hoạt động 434,455 444,220 621,754 393,992 430,427
Tổng doanh thu hoạt động tài chính -74,813 465,999 24,128 29,019 34,524
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 711,558 696,160 1,038,905 456,024 569,401
Lợi nhuận khác 12,829 4,294 22,190 -12,482 11,723
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 724,387 700,454 1,061,095 443,541 581,123
Chi phí lợi nhuận
Chi phí thuế TNDN hiện hành 115,787 87,271 144,680 25,809 105,340
Chi phí thuế TNDN hoãn lại 9 -13 -23,688 -4,132 -23,697
Lợi ích của cổ đông thiểu số 23,461 15,537 77,863 27,241 18,154
Tổng Chi phí lợi nhuận 139,257 102,795 198,855 48,918 99,797
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 608,591
(585,130)
613,195
(597,659)
940,103
(862,239)
421,865
(394,624)
499,481
(481,327)
Khối Lượng 24,776,300 24,776,300 24,776,300 23,469,000 23,469,000
Giá Cuối Kỳ 24.9 25.9 23.6 19.2 18.5
EPS
(EPS chưa điều chỉnh)
98,467
(98,467)
94,278
(94,278)
89,674
(89,674)
54,873.4
(57,930)
38,945.6
(41,115)
PE 0.3 0.3 0.3 0.3 0.5
Giá Sổ Sách 564 560.5 508.5 522.2 516.9

 

:


Dữ liệu thống kê, các chỉ số, biểu đồ... trên website cophieu68.com được tính toán tự động dựa trên báo cáo tài chính, lịch sự kiện và giá giao dịch hàng ngày.
Biểu đồ được vẽ dựa trên số liệu đã điều chỉnh. Biểu đồ kỹ thuật trong giờ giao dịch được cập nhật 5 phút 1 lần.
Độ trễ dữ liệu trực tuyến 1-5 giây.
Danh sách biểu đồ, thống kê biểu đồ, các chỉ số, bộ lọc được cập nhật liên tục 5 phút một lần.

Giấy phép số: 43/GP-STTTT
Tư vấn: 0888.468.357