Mã CK  

Đăng nhập     Đăng ký     Cảnh Báo
    0 cp68     Cảnh Báo
Liên Hệ     SmartPhone       ENGLISH

THÔNG TIN ĐĂNG NHẬP
* Email hoặc điện thoại:
* Mật khẩu:

Đăng nhập   Tạo tài khoản   Quên mật khẩu
Thống Kê Nâng Cao Kế Hoạch Kinh Doanh Giá Sổ Sách Đáy Cổ Phiếu Đột Biến Khối Lượng Tương Quan Giữa Khối Lượng và Giá Biểu Đồ Phân Hóa Giá Giao dịch nước ngoài
Danh Sách Công Ty Niêm Yết Chỉ Số Tài Chính Cơ Bản Sức Mạnh Chỉ Số Cơ Bản SO SÁNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Cơ Cấu Cổ Đông Giao Dịch Nội Bộ Lịch Sự Kiện Sự Kiện Đặc Biệt
Quy Mô Thị Trường Chỉ Số Thị Trường Chỉ Số Ngành Dữ Liệu Hàng Ngày
Lọc Các Chỉ Số Tài Chính Cơ Bản Sức Mạnh Chỉ Số Tài Chính Lọc Tín Hiệu Biểu Đồ
Tín Hiệu Biểu Đồ Biểu Đồ Giá BIỂU ĐỒ TUẦN Swings Trading
Nhóm Ngành Và Các Chỉ Số Cơ Bản Báo Cáo Tài Chính Theo Nhóm Ngành Tăng Trưởng Tài Chính Ngành
Tin Chứng khoán Tin Kinh tế Tin Tài chính Ngân hàng Tin Doanh nghiệp Tin Bất động sản Tin Tài chính Thế giới Tin Doanh nhân Tin Vàng Tin Hàng hóa Tin tiền tệ
Các Chỉ Số Chứng Khoán Các Tín Hiệu Biểu Đồ Mô Hình Nến - Candlestick
Lịch Sự Kiện
Danh Mục Đầu Tư Cảnh Báo Giá Cảnh Báo Đáy Cổ Phiếu Cảnh Báo Đột Biến Khối Lượng BỘ LỌC TÍN HIỆU BIỂU ĐỒ BỘ LỌC CHỈ SỐ CƠ BẢN Sức Mạnh Chỉ Số Tài Chính
Sử dụng tài khoản trả phí để bỏ Quảng Cáo và Sử dụng đường truyển riêng tốc độ tốt hơn.
 

Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Hải Phòng - BHP


BÁO CÁO TÀI CHÍNH


[ 2016 ]    [ 2015 ]    [ 2014 ]    [ 2013 ]    [ 2012 ]    [ 2011 ]    [ 2010 ]    [ 2009 ]     Xem Tất Cả
Kết Quả Kinh Doanh Q3 2013 Q2 2013 Q1 2013 Q1 2012
Doanh Thu Thuần 73,873 77,157 27,578 19,226
Giá Vốn Hàng Bán 50,781 54,466 25,759 19,236
Lợi Nhuận Gộp 23,093 22,691 1,819 -10
Chi phí hoạt động
Chi phí tài chính 18 -93 934 545
     Trong đó: Chi phí lãi vay N/A N/A N/A N/A
Chi phí bán hàng 5,005 6,541 2,963 3,046
Chi phí quản lý doanh nghiệp 5,324 7,937 2,007 1,762
Tổng Chi phí hoạt động 10,347 14,385 5,904 5,353
Tổng doanh thu hoạt động tài chính 235 24 7 40
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 12,981 8,329 -4,079 -5,323
Lợi nhuận khác 55 191 -150 49
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 13,036 8,520 -4,229 -5,274
Chi phí lợi nhuận
Chi phí thuế TNDN hiện hành 3,259 1,073 N/A N/A
Chi phí thuế TNDN hoãn lại N/A N/A N/A N/A
Lợi ích của cổ đông thiểu số N/A N/A N/A N/A
Tổng Chi phí lợi nhuận 3,259 1,073 0 0
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 9,777
(9,777)
7,447
(7,447)
-4,229
(-4,229)
-5,274
(-5,274)
Khối Lượng 9,179,290 9,179,290 9,179,290 9,179,290
Giá Cuối Kỳ 9.7 9.6 13.4 N/A
EPS
(EPS chưa điều chỉnh)
841
(841)
-224
(-224)
-1,035
(-1,035)
-575
(-575)
PE 11.6 -43.0 -12.9 N/A
Giá Sổ Sách 17.4 16.3 15.5 N/A

 

:

Cổ Phiếu 68

Dữ liệu thống kê, các chỉ số, biểu đồ... trên website cophieu68.com được tính toán tự động dựa trên báo cáo tài chính, lịch sự kiện và giá giao dịch hàng ngày.
Biểu đồ được vẽ dựa trên số liệu đã điều chỉnh. Biểu đồ kỹ thuật trong giờ giao dịch được cập nhật 5 phút 1 lần.
Độ trễ dữ liệu trực tuyến 1-5 giây.
Danh sách biểu đồ, thống kê biểu đồ, các chỉ số, bộ lọc được cập nhật liên tục 5 phút một lần.

® 2011 Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Cây Cầu Vàng
Giấy phép số: 43/GP-STTTT
Tư vấn: 0888.468.357