Mã CK  

Đăng nhập     Đăng ký     Cảnh Báo
    0 cp68     Cảnh Báo
Liên Hệ     SmartPhone       ENGLISH

THÔNG TIN ĐĂNG NHẬP
* Email hoặc điện thoại:
* Mật khẩu:

Đăng nhập   Tạo tài khoản   Quên mật khẩu
Thống Kê Nâng Cao Kế Hoạch Kinh Doanh Giá Sổ Sách Đáy Cổ Phiếu Đột Biến Khối Lượng Tương Quan Giữa Khối Lượng và Giá Biểu Đồ Phân Hóa Giá Giao dịch nước ngoài
Danh Sách Công Ty Niêm Yết Chỉ Số Tài Chính Cơ Bản Sức Mạnh Chỉ Số Cơ Bản SO SÁNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Cơ Cấu Cổ Đông Giao Dịch Nội Bộ Lịch Sự Kiện Sự Kiện Đặc Biệt
Quy Mô Thị Trường Chỉ Số Thị Trường Chỉ Số Ngành Dữ Liệu Hàng Ngày
Lọc Các Chỉ Số Tài Chính Cơ Bản Sức Mạnh Chỉ Số Tài Chính Lọc Tín Hiệu Biểu Đồ
Tín Hiệu Biểu Đồ Biểu Đồ Giá BIỂU ĐỒ TUẦN Swings Trading
Nhóm Ngành Và Các Chỉ Số Cơ Bản Báo Cáo Tài Chính Theo Nhóm Ngành Tăng Trưởng Tài Chính Ngành
Tin Chứng khoán Tin Kinh tế Tin Tài chính Ngân hàng Tin Doanh nghiệp Tin Bất động sản Tin Tài chính Thế giới Tin Doanh nhân Tin Vàng Tin Hàng hóa Tin tiền tệ
Các Chỉ Số Chứng Khoán Các Tín Hiệu Biểu Đồ Mô Hình Nến - Candlestick
Lịch Sự Kiện
Danh Mục Đầu Tư Cảnh Báo Giá Cảnh Báo Đáy Cổ Phiếu Cảnh Báo Đột Biến Khối Lượng BỘ LỌC TÍN HIỆU BIỂU ĐỒ BỘ LỌC CHỈ SỐ CƠ BẢN Sức Mạnh Chỉ Số Tài Chính
Sử dụng tài khoản trả phí để bỏ Quảng Cáo và Sử dụng đường truyển riêng tốc độ tốt hơn.
 

Công ty Cổ phần Thế kỷ 21 - C21


BÁO CÁO TÀI CHÍNH


[ 2017 ]    [ 2016 ]    [ 2015 ]    [ 2014 ]    [ 2013 ]    [ 2012 ]    [ 2011 ]    [ 2010 ]    [ 2009 ]    [ 2008 ]    [ 2007 ]     Xem Tất Cả
Kết Quả Kinh Doanh Q2 2017 Q1 2017 Q4 2016 Q3 2016 Q2 2016
Doanh Thu Thuần 137,252 108,899 58,686 29,777 30,282
Giá Vốn Hàng Bán 80,507 64,786 38,253 14,047 12,366
Lợi Nhuận Gộp 56,745 44,113 20,433 15,729 17,916
Chi phí hoạt động
Chi phí tài chính 109 N/A 19 11 72
     Trong đó: Chi phí lãi vay 104 N/A N/A N/A N/A
Chi phí bán hàng 5,802 3,665 2,559 2,873 2,698
Chi phí quản lý doanh nghiệp 5,836 5,482 5,923 4,748 4,321
Tổng Chi phí hoạt động 11,747 9,147 8,501 7,632 7,091
Tổng doanh thu hoạt động tài chính 25,981 1,732 2,340 2,364 2,350
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 70,978 36,698 5,572 10,461 13,175
Lợi nhuận khác 439 265 501 -281 -99
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 71,417 36,963 6,074 10,180 13,075
Chi phí lợi nhuận
Chi phí thuế TNDN hiện hành 14,551 7,512 2,968 2,093 2,711
Chi phí thuế TNDN hoãn lại -2 N/A -114 N/A -2
Lợi ích của cổ đông thiểu số 20,712 16,195 -350 2,433 2,675
Tổng Chi phí lợi nhuận 35,261 23,707 2,504 4,526 5,384
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 56,868
(36,156)
29,450
(13,255)
3,220
(3,570)
8,086
(5,653)
10,367
(7,692)
Khối Lượng 18,336,371 18,336,371 18,336,371 18,336,371 18,336,371
Giá Cuối Kỳ 16.8 16.7 16.0 14.5 14.5
EPS
(EPS chưa điều chỉnh)
3,198
(3,198)
1,645
(1,645)
1,391
(1,391)
1,356
(1,356)
3,615
(3,615)
PE 5.3 10.2 11.5 10.7 4
Giá Sổ Sách 27.7 26.7 25.9 25.9 25.1

 

:

Cổ Phiếu 68

Dữ liệu thống kê, các chỉ số, biểu đồ... trên website cophieu68.com được tính toán tự động dựa trên báo cáo tài chính, lịch sự kiện và giá giao dịch hàng ngày.
Biểu đồ được vẽ dựa trên số liệu đã điều chỉnh. Biểu đồ kỹ thuật trong giờ giao dịch được cập nhật 5 phút 1 lần.
Độ trễ dữ liệu trực tuyến 1-5 giây.
Danh sách biểu đồ, thống kê biểu đồ, các chỉ số, bộ lọc được cập nhật liên tục 5 phút một lần.

® 2011 Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Cây Cầu Vàng
Giấy phép số: 43/GP-STTTT
Tư vấn: 0888.468.357