Mã CK  

Đăng nhập     Đăng ký     Cảnh Báo
    0 cp68     Cảnh Báo
Liên Hệ     SmartPhone       ENGLISH

THÔNG TIN ĐĂNG NHẬP
* Email hoặc điện thoại:
* Mật khẩu:

Đăng nhập   Tạo tài khoản   Quên mật khẩu
Thống Kê Nâng Cao Kế Hoạch Kinh Doanh Giá Sổ Sách Đáy Cổ Phiếu Đột Biến Khối Lượng Tương Quan Giữa Khối Lượng và Giá Biểu Đồ Phân Hóa Giá
Danh Sách Công Ty Niêm Yết Chỉ Số Tài Chính Cơ Bản Sức Mạnh Chỉ Số Cơ Bản SO SÁNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Cơ Cấu Cổ Đông Giao Dịch Nội Bộ Lịch Sự Kiện Sự Kiện Đặc Biệt
Quy Mô Thị Trường Chỉ Số Thị Trường Chỉ Số Ngành Dữ Liệu Hàng Ngày
Lọc Các Chỉ Số Tài Chính Cơ Bản Sức Mạnh Chỉ Số Tài Chính Lọc Tín Hiệu Biểu Đồ
Tín Hiệu Biểu Đồ Biểu Đồ Giá BIỂU ĐỒ TUẦN Swings Trading
Nhóm Ngành Và Các Chỉ Số Cơ Bản Báo Cáo Tài Chính Theo Nhóm Ngành Tăng Trưởng Tài Chính Ngành
Tin Chứng khoán Tin Kinh tế Tin Tài chính Ngân hàng Tin Doanh nghiệp Tin Bất động sản Tin Tài chính Thế giới Tin Doanh nhân Tin Vàng Tin Hàng hóa Tin tiền tệ
Các Chỉ Số Chứng Khoán Các Tín Hiệu Biểu Đồ Mô Hình Nến - Candlestick
Lịch Sự Kiện
Danh Mục Đầu Tư Cảnh Báo Giá Cảnh Báo Đáy Cổ Phiếu Cảnh Báo Đột Biến Khối Lượng BỘ LỌC TÍN HIỆU BIỂU ĐỒ BỘ LỌC CHỈ SỐ CƠ BẢN Sức Mạnh Chỉ Số Tài Chính
Sử dụng tài khoản trả phí để bỏ Quảng Cáo và Sử dụng đường truyển riêng tốc độ tốt hơn.
 

Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre - DBT


BÁO CÁO TÀI CHÍNH


[ 2017 ]    [ 2016 ]    [ 2015 ]    [ 2014 ]    [ 2013 ]    [ 2012 ]    [ 2011 ]    [ 2010 ]    [ 2009 ]    [ 2008 ]    [ 2007 ]    
Kết Quả Kinh Doanh Q1 2017 Q4 2016 Q3 2016 Q2 2016 Q1 2016
Doanh Thu Thuần 179,781 156,259 142,467 142,235 129,142
Giá Vốn Hàng Bán 140,942 119,362 106,637 105,951 94,652
Lợi Nhuận Gộp 38,839 36,897 35,830 36,284 34,490
Chi phí hoạt động
Chi phí tài chính 2,906 3,062 2,350 3,772 2,408
     Trong đó: Chi phí lãi vay 2,733 2,673 2,215 2,343 2,391
Chi phí bán hàng 20,120 20,278 19,902 14,536 15,496
Chi phí quản lý doanh nghiệp 9,371 10,907 8,655 11,312 9,512
Tổng Chi phí hoạt động 32,397 34,247 30,907 29,620 27,416
Tổng doanh thu hoạt động tài chính 293 5,930 500 147 402
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 6,736 8,580 5,423 6,811 7,476
Lợi nhuận khác 201 2,289 328 339 273
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 6,937 10,869 5,751 7,149 7,749
Chi phí lợi nhuận
Chi phí thuế TNDN hiện hành 1,733 2,137 1,170 1,461 1,580
Chi phí thuế TNDN hoãn lại N/A N/A N/A N/A N/A
Lợi ích của cổ đông thiểu số 59 N/A N/A N/A N/A
Tổng Chi phí lợi nhuận 1,792 2,137 1,170 1,461 1,580
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 5,144 8,732 4,581 5,688 6,169
Khối Lượng 11,934,702 11,934,702 7,699,808 7,699,808 7,699,808
Giá Cuối Kỳ 17 14.9 15.2 15.9 12.8
EPS
(EPS chưa điều chỉnh)
2,023
(2,023)
2,109
(2,109)
2,365.8
(3,667)
2,076.1
(3,218)
2,111.0
(3,272)
PE 8.4 7.1 4.2 4.9 3.9
Giá Sổ Sách 16.6 10.9 10.2 9.8 9.4

 

Dược Phẩm / Y Tế / Hóa Chất:    DHG    DMC    TRA    IMP    DGC    DGL    OPC    CSV    DCL    VFG    PMC    DHT    VPS    HAI    VMD    UPH    JVC    AMP    DP3    LDP

Cổ Phiếu 68

Dữ liệu thống kê, các chỉ số, biểu đồ... trên website cophieu68.com được tính toán tự động dựa trên báo cáo tài chính, lịch sự kiện và giá giao dịch hàng ngày.
Biểu đồ được vẽ dựa trên số liệu đã điều chỉnh. Biểu đồ kỹ thuật trong giờ giao dịch được cập nhật 5 phút 1 lần.
Độ trễ dữ liệu trực tuyến 1-5 giây.
Danh sách biểu đồ, thống kê biểu đồ, các chỉ số, bộ lọc được cập nhật liên tục 5 phút một lần.

® 2011 Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Cây Cầu Vàng
Giấy phép số: 43/GP-STTTT
Tư vấn: 0888.468.357