Mã CK  

Đăng nhập     Đăng ký     Cảnh Báo
    0 cp68     Cảnh Báo
Liên Hệ     SmartPhone       ENGLISH

THÔNG TIN ĐĂNG NHẬP
* Email hoặc điện thoại:
* Mật khẩu:

Đăng nhập   Tạo tài khoản   Quên mật khẩu

> Không Đăng nhập được nhấn vào đây!!!
Thống Kê Nâng Cao Kế Hoạch Kinh Doanh Giá Sổ Sách Đáy Cổ Phiếu Đột Biến Khối Lượng Tương Quan Giữa Khối Lượng và Giá Biểu Đồ Phân Hóa Giá Giao dịch nước ngoài
Danh Sách Công Ty Niêm Yết Chỉ Số Tài Chính Cơ Bản Sức Mạnh Chỉ Số Cơ Bản SO SÁNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Cơ Cấu Cổ Đông Giao Dịch Nội Bộ Lịch Sự Kiện Sự Kiện Đặc Biệt
Quy Mô Thị Trường Chỉ Số Thị Trường Chỉ Số Ngành Dữ Liệu Hàng Ngày
Lọc Các Chỉ Số Tài Chính Cơ Bản Sức Mạnh Chỉ Số Tài Chính Lọc Tín Hiệu Biểu Đồ
Tín Hiệu Biểu Đồ Biểu Đồ Giá BIỂU ĐỒ TUẦN Swings Trading
Nhóm Ngành Và Các Chỉ Số Cơ Bản Báo Cáo Tài Chính Theo Nhóm Ngành Tăng Trưởng Tài Chính Ngành
Tin Chứng khoán Tin Kinh tế Tin Tài chính Ngân hàng Tin Doanh nghiệp Tin Bất động sản Tin Tài chính Thế giới Tin Doanh nhân Tin Vàng Tin Hàng hóa Tin tiền tệ
Các Chỉ Số Chứng Khoán Các Tín Hiệu Biểu Đồ Mô Hình Nến - Candlestick
Lịch Sự Kiện
Danh Mục Đầu Tư Cảnh Báo Giá Cảnh Báo Đáy Cổ Phiếu Cảnh Báo Đột Biến Khối Lượng BỘ LỌC TÍN HIỆU BIỂU ĐỒ BỘ LỌC CHỈ SỐ CƠ BẢN Sức Mạnh Chỉ Số Tài Chính
Sử dụng tài khoản trả phí để bỏ Quảng Cáo và Sử dụng đường truyển riêng tốc độ tốt hơn.
 

Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú - DPR


BÁO CÁO TÀI CHÍNH


[ 2019 ]    [ 2018 ]    [ 2017 ]    [ 2016 ]    [ 2015 ]    [ 2014 ]    [ 2013 ]    [ 2012 ]    [ 2011 ]    [ 2010 ]    [ 2009 ]     Xem Tất Cả
Kết Quả Kinh Doanh Q2 2019 Q1 2019 Q4 2018 Q3 2018 Q2 2018
Doanh Thu Thuần 157,059 175,739 416,467 221,504 140,285
Giá Vốn Hàng Bán 110,450 99,926 309,997 166,978 90,840
Lợi Nhuận Gộp 46,609 75,813 106,470 54,526 49,446
Chi phí hoạt động
Chi phí tài chính 12,553 2,440 4,190 2,538 6,748
     Trong đó: Chi phí lãi vay 6,251 2,376 511 1,809 3,007
Chi phí bán hàng 3,683 2,814 7,550 3,261 2,855
Chi phí quản lý doanh nghiệp 18,134 12,964 28,012 20,138 23,529
Tổng Chi phí hoạt động 34,370 18,218 39,752 25,937 33,132
Tổng doanh thu hoạt động tài chính 13,678 13,393 18,716 15,185 20,216
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 25,917 70,988 85,435 43,775 36,530
Lợi nhuận khác 19,155 1,918 -9,806 -1,981 19,309
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 45,072 72,905 75,629 41,794 55,839
Chi phí lợi nhuận
Chi phí thuế TNDN hiện hành 9,215 15,929 16,856 9,068 13,122
Chi phí thuế TNDN hoãn lại -205 N/A -149 191 -456
Lợi ích của cổ đông thiểu số 9,339 386 6,109 -2,658 -234
Tổng Chi phí lợi nhuận 18,349 16,315 22,816 6,601 12,432
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 36,062
(26,723)
56,977
(56,590)
58,921
(52,812)
32,535
(35,193)
43,173
(43,407)
Khối Lượng 43,000,000 43,000,000 43,000,000 43,000,000 43,000,000
Giá Cuối Kỳ 43.0 36.0 31.0 30.2 29.6
EPS
(EPS chưa điều chỉnh)
3,984
(3,984)
4,372
(4,372)
5,395
(5,395)
4,937
(4,937)
5,592
(5,592)
PE 10.8 8.2 5.7 6.1 5.3
Giá Sổ Sách 56.2 57.3 56.7 58.9 58.1

 

Cao Su:    HNG    PHR    DRC    DPR    CSM    HRC    TRC    BRR    RTB    SRC    DRI    TNC    VRG    RBC    BRC    VHG    RCD    CDR


Dữ liệu thống kê, các chỉ số, biểu đồ... trên website cophieu68.com được tính toán tự động dựa trên báo cáo tài chính, lịch sự kiện và giá giao dịch hàng ngày.
Biểu đồ được vẽ dựa trên số liệu đã điều chỉnh. Biểu đồ kỹ thuật trong giờ giao dịch được cập nhật 5 phút 1 lần.
Độ trễ dữ liệu trực tuyến 1-5 giây.
Danh sách biểu đồ, thống kê biểu đồ, các chỉ số, bộ lọc được cập nhật liên tục 5 phút một lần.

Giấy phép số: 43/GP-STTTT
Tư vấn: 0888.468.357