Mã CK  

Đăng nhập     Đăng ký     Cảnh Báo
    0 cp68     Cảnh Báo
Liên Hệ     SmartPhone       ENGLISH

THÔNG TIN ĐĂNG NHẬP
* Email hoặc điện thoại:
* Mật khẩu:

Đăng nhập   Tạo tài khoản   Quên mật khẩu

> Không Đăng nhập được nhấn vào đây!!!
Thống Kê Nâng Cao Kế Hoạch Kinh Doanh Giá Sổ Sách Đáy Cổ Phiếu Đột Biến Khối Lượng Tương Quan Giữa Khối Lượng và Giá Biểu Đồ Phân Hóa Giá Giao dịch nước ngoài
Danh Sách Công Ty Niêm Yết Chỉ Số Tài Chính Cơ Bản Sức Mạnh Chỉ Số Cơ Bản SO SÁNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Cơ Cấu Cổ Đông Giao Dịch Nội Bộ Lịch Sự Kiện Sự Kiện Đặc Biệt
Quy Mô Thị Trường Chỉ Số Thị Trường Chỉ Số Ngành Dữ Liệu Hàng Ngày
Lọc Các Chỉ Số Tài Chính Cơ Bản Sức Mạnh Chỉ Số Tài Chính Lọc Tín Hiệu Biểu Đồ
Tín Hiệu Biểu Đồ Biểu Đồ Giá BIỂU ĐỒ TUẦN Swings Trading
Nhóm Ngành Và Các Chỉ Số Cơ Bản Báo Cáo Tài Chính Theo Nhóm Ngành Tăng Trưởng Tài Chính Ngành
Tin Chứng khoán Tin Kinh tế Tin Tài chính Ngân hàng Tin Doanh nghiệp Tin Bất động sản Tin Tài chính Thế giới Tin Doanh nhân Tin Vàng Tin Hàng hóa Tin tiền tệ
Các Chỉ Số Chứng Khoán Các Tín Hiệu Biểu Đồ Mô Hình Nến - Candlestick
Lịch Sự Kiện
Danh Mục Đầu Tư Cảnh Báo Giá Cảnh Báo Đáy Cổ Phiếu Cảnh Báo Đột Biến Khối Lượng BỘ LỌC TÍN HIỆU BIỂU ĐỒ BỘ LỌC CHỈ SỐ CƠ BẢN Sức Mạnh Chỉ Số Tài Chính
Sử dụng tài khoản trả phí để bỏ Quảng Cáo và Sử dụng đường truyển riêng tốc độ tốt hơn.
 

Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô - HDG


BÁO CÁO TÀI CHÍNH


[ 2019 ]    [ 2018 ]    [ 2017 ]    [ 2016 ]    [ 2015 ]    [ 2014 ]    [ 2013 ]    [ 2012 ]    [ 2011 ]    [ 2010 ]    [ 2009 ]     Xem Tất Cả
Kết Quả Kinh Doanh Q1 2019 Q4 2018 Q3 2018 Q2 2018 Q1 2018
Doanh Thu Thuần 901,223 1,858,155 696,296 423,395 225,223
Giá Vốn Hàng Bán 476,519 1,075,541 489,438 308,777 128,090
Lợi Nhuận Gộp 424,704 782,615 206,858 114,617 97,134
Chi phí hoạt động
Chi phí tài chính 44,532 49,864 22,701 23,138 22,250
     Trong đó: Chi phí lãi vay 44,253 43,331 18,342 22,434 21,414
Chi phí bán hàng 14,704 24,700 2,768 34,170 6,797
Chi phí quản lý doanh nghiệp 46,202 73,830 38,960 47,061 44,034
Tổng Chi phí hoạt động 105,438 148,394 64,429 104,369 73,081
Tổng doanh thu hoạt động tài chính 3,325 30,271 2,570 12,755 12,653
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 322,591 666,038 143,451 22,749 35,821
Lợi nhuận khác -2,074 19,967 3,091 18,702 871
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 320,517 686,005 146,542 41,451 36,692
Chi phí lợi nhuận
Chi phí thuế TNDN hiện hành 53,529 181,339 2,268 6,334 4,737
Chi phí thuế TNDN hoãn lại 1,918 -23,227 378 -10,013 -2,590
Lợi ích của cổ đông thiểu số N/A 59,590 41,003 26,628 16,738
Tổng Chi phí lợi nhuận 55,447 217,702 43,649 22,949 18,885
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 265,070
(265,070)
587,483
(527,893)
184,899
(143,896)
71,758
(45,130)
51,282
(34,544)
Khối Lượng 94,952,036 94,952,036 75,968,080 75,968,080 75,968,080
Giá Cuối Kỳ 33.0 27.6 30.1 22.1 31.4
EPS
(EPS chưa điều chỉnh)
10,342
(10,342)
7,914
(7,914)
5,053.2
(6,316)
3,601.9
(4,502)
3,186.7
(3,983)
PE 3.2 3.5 4.8 4.9 7.9
Giá Sổ Sách 31.1 27.7 24.9 22.8 21.6

 

Bất Động Sản:    VIC    VHM    VRE    NVL    REE    SDI    KDH    PDR    KBC    NLG    DXG    HAG    DIG    HDG    FLC    ITA    SCR    NBB    SJS    CEO


Dữ liệu thống kê, các chỉ số, biểu đồ... trên website cophieu68.com được tính toán tự động dựa trên báo cáo tài chính, lịch sự kiện và giá giao dịch hàng ngày.
Biểu đồ được vẽ dựa trên số liệu đã điều chỉnh. Biểu đồ kỹ thuật trong giờ giao dịch được cập nhật 5 phút 1 lần.
Độ trễ dữ liệu trực tuyến 1-5 giây.
Danh sách biểu đồ, thống kê biểu đồ, các chỉ số, bộ lọc được cập nhật liên tục 5 phút một lần.

Giấy phép số: 43/GP-STTTT
Tư vấn: 0888.468.357