Mã CK  

Đăng nhập     Đăng ký     Cảnh Báo
    0 cp68     Cảnh Báo
Liên Hệ     SmartPhone       ENGLISH

THÔNG TIN ĐĂNG NHẬP
* Email hoặc điện thoại:
* Mật khẩu:

Đăng nhập   Tạo tài khoản   Quên mật khẩu

> Không Đăng nhập được nhấn vào đây!!!
Thống Kê Nâng Cao Kế Hoạch Kinh Doanh Giá Sổ Sách Đáy Cổ Phiếu Đột Biến Khối Lượng Tương Quan Giữa Khối Lượng và Giá Biểu Đồ Phân Hóa Giá Giao dịch nước ngoài
Danh Sách Công Ty Niêm Yết Chỉ Số Tài Chính Cơ Bản Sức Mạnh Chỉ Số Cơ Bản SO SÁNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Cơ Cấu Cổ Đông Giao Dịch Nội Bộ Lịch Sự Kiện Sự Kiện Đặc Biệt
Quy Mô Thị Trường Chỉ Số Thị Trường Chỉ Số Ngành Dữ Liệu Hàng Ngày
Lọc Các Chỉ Số Tài Chính Cơ Bản Sức Mạnh Chỉ Số Tài Chính Lọc Tín Hiệu Biểu Đồ
Tín Hiệu Biểu Đồ Biểu Đồ Giá BIỂU ĐỒ TUẦN Swings Trading
Nhóm Ngành Và Các Chỉ Số Cơ Bản Báo Cáo Tài Chính Theo Nhóm Ngành Tăng Trưởng Tài Chính Ngành
Tin Chứng khoán Tin Kinh tế Tin Tài chính Ngân hàng Tin Doanh nghiệp Tin Bất động sản Tin Tài chính Thế giới Tin Doanh nhân Tin Vàng Tin Hàng hóa Tin tiền tệ
Các Chỉ Số Chứng Khoán Các Tín Hiệu Biểu Đồ Mô Hình Nến - Candlestick
Lịch Sự Kiện
Danh Mục Đầu Tư Cảnh Báo Giá Cảnh Báo Đáy Cổ Phiếu Cảnh Báo Đột Biến Khối Lượng BỘ LỌC TÍN HIỆU BIỂU ĐỒ BỘ LỌC CHỈ SỐ CƠ BẢN Sức Mạnh Chỉ Số Tài Chính
Sử dụng tài khoản trả phí để bỏ Quảng Cáo và Sử dụng đường truyển riêng tốc độ tốt hơn.
 

Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô - HDG


BÁO CÁO TÀI CHÍNH


[ 2019 ]    [ 2018 ]    [ 2017 ]    [ 2016 ]    [ 2015 ]    [ 2014 ]    [ 2013 ]    [ 2012 ]    [ 2011 ]    [ 2010 ]    [ 2009 ]     Xem Tất Cả
Kết Quả Kinh Doanh Q3 2019 Q2 2019 Q1 2019 Q4 2018 Q3 2018
Doanh Thu Thuần 1,238,823 977,825 901,223 1,858,155 696,296
Giá Vốn Hàng Bán 755,690 519,719 476,519 1,075,541 489,438
Lợi Nhuận Gộp 483,133 458,106 424,704 782,615 206,858
Chi phí hoạt động
Chi phí tài chính 83,304 89,718 44,532 49,864 22,701
     Trong đó: Chi phí lãi vay 81,925 52,009 44,253 43,331 18,342
Chi phí bán hàng 8,203 14,891 14,704 24,700 2,768
Chi phí quản lý doanh nghiệp 47,006 68,791 46,202 73,830 38,960
Tổng Chi phí hoạt động 138,513 173,400 105,438 148,394 64,429
Tổng doanh thu hoạt động tài chính 8,743 26,054 3,325 30,271 2,570
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 353,363 310,761 322,591 666,038 143,451
Lợi nhuận khác 3,398 -3,632 -2,074 19,967 3,091
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 356,761 307,129 320,517 686,005 146,542
Chi phí lợi nhuận
Chi phí thuế TNDN hiện hành 67,465 45,242 53,529 181,339 2,268
Chi phí thuế TNDN hoãn lại 10,761 17,964 1,918 -23,227 378
Lợi ích của cổ đông thiểu số 40,023 110,974 N/A 59,590 41,003
Tổng Chi phí lợi nhuận 118,249 174,180 55,447 217,702 43,649
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 318,558
(278,535)
354,897
(243,923)
265,070
(265,070)
587,483
(527,893)
184,899
(143,896)
Khối Lượng 118,681,289 94,952,036 94,952,036 94,952,036 75,968,080
Giá Cuối Kỳ 33.9 32.3 31.9 26.7 29.2
EPS
(EPS chưa điều chỉnh)
11,084
(11,084)
9,949.5
(12,436)
8,050.2
(10,062)
6,107.7
(7,634)
3,818.2
(5,965)
PE 3.1 2.6 3.2 3.5 4.9
Giá Sổ Sách 27.2 25.3 24.9 22.2 19.9

 

Bất Động Sản:    VIC    VHM    VRE    NVL    KDH    SDI    REE    PDR    NLG    KBC    DXG    DIG    HAG    HDG    FLC    ITA    NBB    SJS    IJC    SCR


Dữ liệu thống kê, các chỉ số, biểu đồ... trên website cophieu68.com được tính toán tự động dựa trên báo cáo tài chính, lịch sự kiện và giá giao dịch hàng ngày.
Biểu đồ được vẽ dựa trên số liệu đã điều chỉnh. Biểu đồ kỹ thuật trong giờ giao dịch được cập nhật 5 phút 1 lần.
Độ trễ dữ liệu trực tuyến 1-5 giây.
Danh sách biểu đồ, thống kê biểu đồ, các chỉ số, bộ lọc được cập nhật liên tục 5 phút một lần.

Giấy phép số: 43/GP-STTTT
Tư vấn: 0888.468.357