Mã CK  

Đăng nhập     Đăng ký     Cảnh Báo
    0 cp68     Cảnh Báo
Liên Hệ     SmartPhone       ENGLISH

THÔNG TIN ĐĂNG NHẬP
* Email hoặc điện thoại:
* Mật khẩu:

Đăng nhập   Tạo tài khoản   Quên mật khẩu
Thống Kê Nâng Cao Kế Hoạch Kinh Doanh Giá Sổ Sách Đáy Cổ Phiếu Đột Biến Khối Lượng Tương Quan Giữa Khối Lượng và Giá Biểu Đồ Phân Hóa Giá
Danh Sách Công Ty Niêm Yết Chỉ Số Tài Chính Cơ Bản Sức Mạnh Chỉ Số Cơ Bản SO SÁNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Cơ Cấu Cổ Đông Giao Dịch Nội Bộ Lịch Sự Kiện Sự Kiện Đặc Biệt
Quy Mô Thị Trường Chỉ Số Thị Trường Chỉ Số Ngành Dữ Liệu Hàng Ngày
Lọc Các Chỉ Số Tài Chính Cơ Bản Sức Mạnh Chỉ Số Tài Chính Lọc Tín Hiệu Biểu Đồ
Tín Hiệu Biểu Đồ Biểu Đồ Giá BIỂU ĐỒ TUẦN Swings Trading
Nhóm Ngành Và Các Chỉ Số Cơ Bản Báo Cáo Tài Chính Theo Nhóm Ngành Tăng Trưởng Tài Chính Ngành
Tin Chứng khoán Tin Kinh tế Tin Tài chính Ngân hàng Tin Doanh nghiệp Tin Bất động sản Tin Tài chính Thế giới Tin Doanh nhân Tin Vàng Tin Hàng hóa Tin tiền tệ
Các Chỉ Số Chứng Khoán Các Tín Hiệu Biểu Đồ Mô Hình Nến - Candlestick
Lịch Sự Kiện
Danh Mục Đầu Tư Cảnh Báo Giá Cảnh Báo Đáy Cổ Phiếu Cảnh Báo Đột Biến Khối Lượng BỘ LỌC TÍN HIỆU BIỂU ĐỒ BỘ LỌC CHỈ SỐ CƠ BẢN Sức Mạnh Chỉ Số Tài Chính
Sử dụng tài khoản trả phí để bỏ Quảng Cáo và Sử dụng đường truyển riêng tốc độ tốt hơn.
 

Công ty Cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai - HNG


BÁO CÁO TÀI CHÍNH


[ 2016 ]    [ 2015 ]    [ 2014 ]    [ 2013 ]    [ 2012 ]    [ 2011 ]    
Kết Quả Kinh Doanh Q3 2016 Q2 2016 Q1 2016 Q4 2015 Q3 2015
Doanh Thu Thuần 981,925 1,314,216 1,281,868 814,165 1,846,740
Giá Vốn Hàng Bán 913,741 1,204,563 1,047,703 811,783 1,333,147
Lợi Nhuận Gộp 68,184 109,653 234,165 2,381 513,593
Chi phí hoạt động
Chi phí tài chính 277,779 274,218 154,315 131,212 131,857
     Trong đó: Chi phí lãi vay 179,110 258,749 102,196 130,903 108,818
Chi phí bán hàng 17,901 26,367 18,324 20,780 36,514
Chi phí quản lý doanh nghiệp 40,172 61,803 33,508 23,391 27,116
Tổng Chi phí hoạt động 335,852 362,388 206,147 175,383 195,487
Tổng doanh thu hoạt động tài chính 94,682 74,604 59,121 85,518 64,595
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh -172,987 -191,722 87,139 -88,709 382,701
Lợi nhuận khác 48,507 -488,348 21,132 -61,933 -808
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế -124,479 -680,070 108,271 -150,642 381,893
Chi phí lợi nhuận
Chi phí thuế TNDN hiện hành -1,396 -253 840 -27,994 8,813
Chi phí thuế TNDN hoãn lại 4,176 -25,156 12,256 -9,602 -21,200
Lợi ích của cổ đông thiểu số -2,416 -42,490 1,513 11,492 2,820
Tổng Chi phí lợi nhuận 364 -67,899 14,609 -26,104 -9,567
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp -124,843 -612,172 93,663 -124,538 391,460
Khối Lượng 767,143,895 767,143,895 708,143,895 708,143,895 708,143,895
Giá Cuối Kỳ 5.6 8.1 8 28.8 28.4
EPS
(EPS chưa điều chỉnh)
-1,001
(-1,001)
-328
(-328)
1,109.6
(1,202)
1,125.3
(1,219)
1,516.6
(1,643)
PE -5.6 -24.7 6.7 23.6 17.3
Giá Sổ Sách 13.8 14.3 15.3 12.6 13.0

 

Cao Su:    HNG    DRC    PHR    CSM    DPR    RTB    HRC    TRC    SRC    VHG    VRG    TNC    RCD    RBC    BRC    HRG
Dữ liệu thống kê, các chỉ số, biểu đồ... trên website cophieu68.com được tính toán tự động dựa trên báo cáo tài chính, lịch sự kiện và giá giao dịch hàng ngày.
Biểu đồ được vẽ dựa trên số liệu đã điều chỉnh. Biểu đồ kỹ thuật trong giờ giao dịch được cập nhật 5 phút 1 lần.
Độ trễ dữ liệu trực tuyến 1-5 giây.
Danh sách biểu đồ, thống kê biểu đồ, các chỉ số, bộ lọc được cập nhật liên tục 5 phút một lần.

® 2011 Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Cây Cầu Vàng
Giấy phép số: 43/GP-STTTT