Mã CK  

Đăng nhập     Đăng ký     Cảnh Báo
    0 cp68     Cảnh Báo
Liên Hệ     SmartPhone       ENGLISH

THÔNG TIN ĐĂNG NHẬP
* Email hoặc điện thoại:
* Mật khẩu:

Đăng nhập   Tạo tài khoản   Quên mật khẩu
Thống Kê Nâng Cao Kế Hoạch Kinh Doanh Giá Sổ Sách Đáy Cổ Phiếu Đột Biến Khối Lượng Tương Quan Giữa Khối Lượng và Giá Biểu Đồ Phân Hóa Giá Giao dịch nước ngoài
Danh Sách Công Ty Niêm Yết Chỉ Số Tài Chính Cơ Bản Sức Mạnh Chỉ Số Cơ Bản SO SÁNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Cơ Cấu Cổ Đông Giao Dịch Nội Bộ Lịch Sự Kiện Sự Kiện Đặc Biệt
Quy Mô Thị Trường Chỉ Số Thị Trường Chỉ Số Ngành Dữ Liệu Hàng Ngày
Lọc Các Chỉ Số Tài Chính Cơ Bản Sức Mạnh Chỉ Số Tài Chính Lọc Tín Hiệu Biểu Đồ
Tín Hiệu Biểu Đồ Biểu Đồ Giá BIỂU ĐỒ TUẦN Swings Trading
Nhóm Ngành Và Các Chỉ Số Cơ Bản Báo Cáo Tài Chính Theo Nhóm Ngành Tăng Trưởng Tài Chính Ngành
Tin Chứng khoán Tin Kinh tế Tin Tài chính Ngân hàng Tin Doanh nghiệp Tin Bất động sản Tin Tài chính Thế giới Tin Doanh nhân Tin Vàng Tin Hàng hóa Tin tiền tệ
Các Chỉ Số Chứng Khoán Các Tín Hiệu Biểu Đồ Mô Hình Nến - Candlestick
Lịch Sự Kiện
Danh Mục Đầu Tư Cảnh Báo Giá Cảnh Báo Đáy Cổ Phiếu Cảnh Báo Đột Biến Khối Lượng BỘ LỌC TÍN HIỆU BIỂU ĐỒ BỘ LỌC CHỈ SỐ CƠ BẢN Sức Mạnh Chỉ Số Tài Chính
Sử dụng tài khoản trả phí để bỏ Quảng Cáo và Sử dụng đường truyển riêng tốc độ tốt hơn.
 

Công ty Cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai - HNG


BÁO CÁO TÀI CHÍNH


[ 2017 ]    [ 2016 ]    [ 2015 ]    [ 2014 ]    [ 2013 ]    [ 2012 ]    [ 2011 ]     Xem Tất Cả
Kết Quả Kinh Doanh Q4 2017 Q3 2017 Q2 2017 Q1 2017 Q4 2016
Doanh Thu Thuần 670,334 933,801 1,273,795 470,258 1,213,141
Giá Vốn Hàng Bán 272,976 646,109 774,619 387,022 1,114,997
Lợi Nhuận Gộp 397,358 287,692 499,176 83,236 98,144
Chi phí hoạt động
Chi phí tài chính 193,929 186,373 239,775 184,167 222,297
     Trong đó: Chi phí lãi vay 147,218 152,835 210,823 181,241 183,453
Chi phí bán hàng 35,479 19,112 22,352 15,809 22,907
Chi phí quản lý doanh nghiệp 133,567 132,594 185,513 72,149 82,616
Tổng Chi phí hoạt động 362,975 338,079 447,640 272,125 327,820
Tổng doanh thu hoạt động tài chính 43,462 154,217 984,371 160,467 76,657
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 58,368 115,611 1,032,551 -28,422 -139,210
Lợi nhuận khác -108,434 -4,436 -2,253 38,515 -169,244
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế -50,067 111,175 1,030,298 10,093 -308,454
Chi phí lợi nhuận
Chi phí thuế TNDN hiện hành 2,065 -2,211 24,276 16 -65
Chi phí thuế TNDN hoãn lại 4,952 -1,314 2,943 N/A -5,605
Lợi ích của cổ đông thiểu số -9,240 2,212 -4,282 2,918 8,290
Tổng Chi phí lợi nhuận -2,223 -1,313 22,937 2,934 2,620
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp -57,085
(-47,845)
114,700
(112,488)
1,003,078
(1,007,360)
10,077
(7,159)
-302,784
(-311,074)
Khối Lượng 767,143,895 767,143,895 767,143,895 767,143,895 767,143,895
Giá Cuối Kỳ 9.6 9.7 10.8 11.6 6.2
EPS
(EPS chưa điều chỉnh)
1,407
(1,407)
1,064
(1,064)
754
(754)
-1,357
(-1,357)
-1,244
(-1,244)
PE 6.8 9.1 14.3 -8.6 -5.0
Giá Sổ Sách 13.7 13.5 13.7 13.6 13.9

 

Cao Su:    HNG    PHR    DRC    DPR    CSM    RTB    BRR    HRC    TRC    DRI    SRC    TNC    VHG    RBC    BRC    VRG    RCD    CDR    HRG

Cổ Phiếu 68

Dữ liệu thống kê, các chỉ số, biểu đồ... trên website cophieu68.com được tính toán tự động dựa trên báo cáo tài chính, lịch sự kiện và giá giao dịch hàng ngày.
Biểu đồ được vẽ dựa trên số liệu đã điều chỉnh. Biểu đồ kỹ thuật trong giờ giao dịch được cập nhật 5 phút 1 lần.
Độ trễ dữ liệu trực tuyến 1-5 giây.
Danh sách biểu đồ, thống kê biểu đồ, các chỉ số, bộ lọc được cập nhật liên tục 5 phút một lần.

Giấy phép số: 43/GP-STTTT
Tư vấn: 0888.468.357