Mã CK  

Đăng nhập     Đăng ký     Cảnh Báo
    0 cp68     Cảnh Báo
Liên Hệ     SmartPhone       ENGLISH

THÔNG TIN ĐĂNG NHẬP
* Email hoặc điện thoại:
* Mật khẩu:

Đăng nhập   Tạo tài khoản   Quên mật khẩu
Thống Kê Nâng Cao Kế Hoạch Kinh Doanh Giá Sổ Sách Đáy Cổ Phiếu Đột Biến Khối Lượng Tương Quan Giữa Khối Lượng và Giá Biểu Đồ Phân Hóa Giá Giao dịch nước ngoài
Danh Sách Công Ty Niêm Yết Chỉ Số Tài Chính Cơ Bản Sức Mạnh Chỉ Số Cơ Bản SO SÁNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Cơ Cấu Cổ Đông Giao Dịch Nội Bộ Lịch Sự Kiện Sự Kiện Đặc Biệt
Quy Mô Thị Trường Chỉ Số Thị Trường Chỉ Số Ngành Dữ Liệu Hàng Ngày
Lọc Các Chỉ Số Tài Chính Cơ Bản Sức Mạnh Chỉ Số Tài Chính Lọc Tín Hiệu Biểu Đồ
Tín Hiệu Biểu Đồ Biểu Đồ Giá BIỂU ĐỒ TUẦN Swings Trading
Nhóm Ngành Và Các Chỉ Số Cơ Bản Báo Cáo Tài Chính Theo Nhóm Ngành Tăng Trưởng Tài Chính Ngành
Tin Chứng khoán Tin Kinh tế Tin Tài chính Ngân hàng Tin Doanh nghiệp Tin Bất động sản Tin Tài chính Thế giới Tin Doanh nhân Tin Vàng Tin Hàng hóa Tin tiền tệ
Các Chỉ Số Chứng Khoán Các Tín Hiệu Biểu Đồ Mô Hình Nến - Candlestick
Lịch Sự Kiện
Danh Mục Đầu Tư Cảnh Báo Giá Cảnh Báo Đáy Cổ Phiếu Cảnh Báo Đột Biến Khối Lượng BỘ LỌC TÍN HIỆU BIỂU ĐỒ BỘ LỌC CHỈ SỐ CƠ BẢN Sức Mạnh Chỉ Số Tài Chính
Sử dụng tài khoản trả phí để bỏ Quảng Cáo và Sử dụng đường truyển riêng tốc độ tốt hơn.
 

Công ty Cổ phần Dịch vụ Công nghệ Tin học HPT - HPT


BÁO CÁO TÀI CHÍNH


[ 2016 ]    [ 2015 ]    [ 2014 ]    [ 2013 ]    [ 2012 ]    [ 2011 ]    [ 2010 ]    [ 2009 ]     Xem Tất Cả
Kết Quả Kinh Doanh Q2 2010 Q1 2010 Q4 2009 Q3 2009 Q2 2009
Doanh Thu Thuần 128,679 195,300 350,539 138,608 103,136
Giá Vốn Hàng Bán 100,431 175,714 316,333 121,981 87,331
Lợi Nhuận Gộp 28,248 19,587 34,206 16,627 15,805
Chi phí hoạt động
Chi phí tài chính 6,936 4,087 5,383 3,058 3,233
     Trong đó: Chi phí lãi vay 3,813 3,249 5,282 1,480 1,352
Chi phí bán hàng 10,848 8,229 13,143 7,838 7,478
Chi phí quản lý doanh nghiệp 5,697 4,924 8,737 4,232 3,100
Tổng Chi phí hoạt động 23,481 17,240 27,263 15,128 13,811
Tổng doanh thu hoạt động tài chính 866 3,502 1,726 1,013 876
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 5,632 5,848 8,669 2,511 2,870
Lợi nhuận khác 1,014 2,072 484 524 8,263
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 6,647 7,921 9,153 3,035 11,133
Chi phí lợi nhuận
Chi phí thuế TNDN hiện hành 1,662 1,980 1,602 531 1,948
Chi phí thuế TNDN hoãn lại N/A N/A N/A N/A N/A
Lợi ích của cổ đông thiểu số N/A N/A N/A N/A N/A
Tổng Chi phí lợi nhuận 1,662 1,980 1,602 531 1,948
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 4,985
(4,985)
5,940
(5,940)
7,551
(7,551)
2,504
(2,504)
9,185
(9,185)
Khối Lượng 6,864,201 6,864,201 6,864,201 6,864,201 6,864,201
Giá Cuối Kỳ 6.7 N/A N/A N/A N/A
EPS
(EPS chưa điều chỉnh)
3,056
(3,056)
3,668
(3,668)
2,803
(2,803)
1,703
(1,703)
1,338
(1,338)
PE 2.2 N/A N/A N/A N/A
Giá Sổ Sách N/A N/A N/A N/A N/A

 

Công Nghệ Viễn Thông:    FPT    FOX    SAM    CMG    ELC    SGT    ST8    POT    ITD    CNC    ABC    VEC    SMT    TTN    SVT    CMT    HPT    CKV    UNI    IFC

Cổ Phiếu 68

Dữ liệu thống kê, các chỉ số, biểu đồ... trên website cophieu68.com được tính toán tự động dựa trên báo cáo tài chính, lịch sự kiện và giá giao dịch hàng ngày.
Biểu đồ được vẽ dựa trên số liệu đã điều chỉnh. Biểu đồ kỹ thuật trong giờ giao dịch được cập nhật 5 phút 1 lần.
Độ trễ dữ liệu trực tuyến 1-5 giây.
Danh sách biểu đồ, thống kê biểu đồ, các chỉ số, bộ lọc được cập nhật liên tục 5 phút một lần.

® 2011 Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Cây Cầu Vàng
Giấy phép số: 43/GP-STTTT
Tư vấn: 0888.468.357