Mã CK  

Đăng nhập     Đăng ký     Cảnh Báo
    0 cp68     Cảnh Báo
Liên Hệ     SmartPhone       ENGLISH

THÔNG TIN ĐĂNG NHẬP
* Email hoặc điện thoại:
* Mật khẩu:

Đăng nhập   Tạo tài khoản   Quên mật khẩu
Thống Kê Nâng Cao Kế Hoạch Kinh Doanh Giá Sổ Sách Đáy Cổ Phiếu Đột Biến Khối Lượng Tương Quan Giữa Khối Lượng và Giá Biểu Đồ Phân Hóa Giá Giao dịch nước ngoài
Danh Sách Công Ty Niêm Yết Chỉ Số Tài Chính Cơ Bản Sức Mạnh Chỉ Số Cơ Bản SO SÁNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Cơ Cấu Cổ Đông Giao Dịch Nội Bộ Lịch Sự Kiện Sự Kiện Đặc Biệt
Quy Mô Thị Trường Chỉ Số Thị Trường Chỉ Số Ngành Dữ Liệu Hàng Ngày
Lọc Các Chỉ Số Tài Chính Cơ Bản Sức Mạnh Chỉ Số Tài Chính Lọc Tín Hiệu Biểu Đồ
Tín Hiệu Biểu Đồ Biểu Đồ Giá BIỂU ĐỒ TUẦN Swings Trading
Nhóm Ngành Và Các Chỉ Số Cơ Bản Báo Cáo Tài Chính Theo Nhóm Ngành Tăng Trưởng Tài Chính Ngành
Tin Chứng khoán Tin Kinh tế Tin Tài chính Ngân hàng Tin Doanh nghiệp Tin Bất động sản Tin Tài chính Thế giới Tin Doanh nhân Tin Vàng Tin Hàng hóa Tin tiền tệ
Các Chỉ Số Chứng Khoán Các Tín Hiệu Biểu Đồ Mô Hình Nến - Candlestick
Lịch Sự Kiện
Danh Mục Đầu Tư Cảnh Báo Giá Cảnh Báo Đáy Cổ Phiếu Cảnh Báo Đột Biến Khối Lượng BỘ LỌC TÍN HIỆU BIỂU ĐỒ BỘ LỌC CHỈ SỐ CƠ BẢN Sức Mạnh Chỉ Số Tài Chính
Sử dụng tài khoản trả phí để bỏ Quảng Cáo và Sử dụng đường truyển riêng tốc độ tốt hơn.
 

Công ty Cổ phần tập đoàn Kido - KDC


BÁO CÁO TÀI CHÍNH


[ 2018 ]    [ 2017 ]    [ 2016 ]    [ 2015 ]    [ 2014 ]    [ 2013 ]    [ 2012 ]    [ 2011 ]    [ 2010 ]    [ 2009 ]    [ 2008 ]     Xem Tất Cả
Kết Quả Kinh Doanh Q1 2018 Q4 2017 Q3 2017 Q2 2017 Q1 2017
Doanh Thu Thuần 1,666,290 1,947,502 2,130,962 1,694,424 1,250,030
Giá Vốn Hàng Bán 1,403,565 1,573,363 1,694,753 1,301,759 1,005,164
Lợi Nhuận Gộp 262,725 374,140 436,210 392,664 244,866
Chi phí hoạt động
Chi phí tài chính 40,881 48,094 42,957 59,494 11,298
     Trong đó: Chi phí lãi vay 39,533 44,540 43,396 37,026 32,318
Chi phí bán hàng 195,725 260,011 293,226 347,635 160,798
Chi phí quản lý doanh nghiệp 115,651 149,270 134,635 79,325 80,596
Tổng Chi phí hoạt động 352,257 457,375 470,818 486,454 252,692
Tổng doanh thu hoạt động tài chính 41,906 58,827 89,874 487,593 25,627
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 19,914 41,174 71,922 411,302 39,468
Lợi nhuận khác 1,125 -6,664 8,039 2,144 2,009
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 21,039 34,510 79,961 413,446 41,477
Chi phí lợi nhuận
Chi phí thuế TNDN hiện hành 11 26,136 -813 36,535 2,411
Chi phí thuế TNDN hoãn lại 3,672 43,077 -895 -196 8,964
Lợi ích của cổ đông thiểu số 29,099 -318 52,829 7,070 11,153
Tổng Chi phí lợi nhuận 32,782 68,895 51,121 43,409 22,528
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp -5,604
(-34,703)
81,352
(81,670)
429,936
(377,107)
37,172
(30,102)
11,153
(0)
Khối Lượng 255,161,141 255,161,141 255,161,141 255,161,141 255,161,141
Giá Cuối Kỳ 38.3 39.5 42 44.9 40.5
EPS
(EPS chưa điều chỉnh)
1,780
(1,780)
1,916
(1,916)
2,128
(2,128)
4,053
(4,053)
4,379
(4,379)
PE 21.5 20.6 19.7 11.1 9.3
Giá Sổ Sách 30.7 30.7 31 31.7 24.4

 

Thực Phẩm:    VNM    SAB    MSN    MCH    BHN    QNS    KDC    SBT    VCF    VSN    GTN    VOC    DBC    TAC    HHC    BBC    BSQ    CMF    HNF    SMB

Cổ Phiếu 68

Dữ liệu thống kê, các chỉ số, biểu đồ... trên website cophieu68.com được tính toán tự động dựa trên báo cáo tài chính, lịch sự kiện và giá giao dịch hàng ngày.
Biểu đồ được vẽ dựa trên số liệu đã điều chỉnh. Biểu đồ kỹ thuật trong giờ giao dịch được cập nhật 5 phút 1 lần.
Độ trễ dữ liệu trực tuyến 1-5 giây.
Danh sách biểu đồ, thống kê biểu đồ, các chỉ số, bộ lọc được cập nhật liên tục 5 phút một lần.

Giấy phép số: 43/GP-STTTT
Tư vấn: 0888.468.357