Mã CK  

Đăng nhập     Đăng ký     Cảnh Báo
    0 cp68     Cảnh Báo
Liên Hệ     SmartPhone       ENGLISH

THÔNG TIN ĐĂNG NHẬP
* Email hoặc điện thoại:
* Mật khẩu:

Đăng nhập   Tạo tài khoản   Quên mật khẩu
Thống Kê Nâng Cao Kế Hoạch Kinh Doanh Giá Sổ Sách Đáy Cổ Phiếu Đột Biến Khối Lượng Tương Quan Giữa Khối Lượng và Giá Biểu Đồ Phân Hóa Giá
Danh Sách Công Ty Niêm Yết Chỉ Số Tài Chính Cơ Bản Sức Mạnh Chỉ Số Cơ Bản SO SÁNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Cơ Cấu Cổ Đông Giao Dịch Nội Bộ Lịch Sự Kiện Sự Kiện Đặc Biệt
Quy Mô Thị Trường Chỉ Số Thị Trường Chỉ Số Ngành Dữ Liệu Hàng Ngày
Lọc Các Chỉ Số Tài Chính Cơ Bản Sức Mạnh Chỉ Số Tài Chính Lọc Tín Hiệu Biểu Đồ
Tín Hiệu Biểu Đồ Biểu Đồ Giá BIỂU ĐỒ TUẦN Swings Trading
Nhóm Ngành Và Các Chỉ Số Cơ Bản Báo Cáo Tài Chính Theo Nhóm Ngành Tăng Trưởng Tài Chính Ngành
Tin Chứng khoán Tin Kinh tế Tin Tài chính Ngân hàng Tin Doanh nghiệp Tin Bất động sản Tin Tài chính Thế giới Tin Doanh nhân Tin Vàng Tin Hàng hóa Tin tiền tệ
Các Chỉ Số Chứng Khoán Các Tín Hiệu Biểu Đồ Mô Hình Nến - Candlestick
Lịch Sự Kiện
Danh Mục Đầu Tư Cảnh Báo Giá Cảnh Báo Đáy Cổ Phiếu Cảnh Báo Đột Biến Khối Lượng BỘ LỌC TÍN HIỆU BIỂU ĐỒ BỘ LỌC CHỈ SỐ CƠ BẢN Sức Mạnh Chỉ Số Tài Chính
Sử dụng tài khoản trả phí để bỏ Quảng Cáo và Sử dụng đường truyển riêng tốc độ tốt hơn.
 

Công ty Cổ phần tập đoàn Kido - KDC


BÁO CÁO TÀI CHÍNH


[ 2016 ]    [ 2015 ]    [ 2014 ]    [ 2013 ]    [ 2012 ]    [ 2011 ]    [ 2010 ]    [ 2009 ]    [ 2008 ]    [ 2007 ]    [ 2006 ]    
Kết Quả Kinh Doanh Q1 2016 Q4 2015 Q3 2015 Q2 2015 Q1 2015
Doanh Thu Thuần 393,796 442,415 517,748 1,158,017 1,015,924
Giá Vốn Hàng Bán 233,606 304,609 312,262 709,741 619,243
Lợi Nhuận Gộp 160,191 137,806 205,486 448,276 396,681
Chi phí hoạt động
Chi phí tài chính 4,026 20,336 8,957 39,616 10,635
     Trong đó: Chi phí lãi vay 1,377 905 2,827 11,558 6,499
Chi phí bán hàng 127,377 108,375 198,390 312,370 258,213
Chi phí quản lý doanh nghiệp 49,936 46,292 42,901 150,122 111,585
Tổng Chi phí hoạt động 181,339 175,003 250,248 502,108 380,433
Tổng doanh thu hoạt động tài chính 31,200 88,663 75,124 6,503,507 29,736
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 29,573 66,181 95,240 6,456,405 45,985
Lợi nhuận khác 1,452 2,016 -1,865 2,424 1,382
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 31,025 68,197 93,375 6,458,829 47,367
Chi phí lợi nhuận
Chi phí thuế TNDN hiện hành 6,470 -57,108 10,346 1,435,859 18,718
Chi phí thuế TNDN hoãn lại -2,972 14,165 2,886 -9,736 -849
Lợi ích của cổ đông thiểu số N/A N/A N/A N/A -105
Tổng Chi phí lợi nhuận 3,498 -42,943 13,232 1,426,123 17,764
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 27,526 111,140 80,143 5,032,706 29,602
Khối Lượng 255,161,141 255,161,141 255,161,141 255,161,141 255,161,141
Giá Cuối Kỳ 23.5 24.3 24.8 42.8 45
EPS
(EPS chưa điều chỉnh)
20,581
(20,581)
20,589
(20,589)
20,519
(20,519)
21,611
(21,611)
2,127
(2,127)
PE 1.1 1.2 1.2 2.0 21.2
Giá Sổ Sách 21.1 21 23.7 41.9 23.4

 

Thực Phẩm:    VNM    MSN    KDC    SBT    VCF    BHS    BBC    TAC    NHS    LSS    CLC    VDL    SCD    KTS    SGC    THB    CAP    LAF    HAD    HHC




Dữ liệu thống kê, các chỉ số, biểu đồ... trên website cophieu68.com được tính toán tự động dựa trên báo cáo tài chính, lịch sự kiện và giá giao dịch hàng ngày.
Biểu đồ được vẽ dựa trên số liệu đã điều chỉnh. Biểu đồ kỹ thuật trong giờ giao dịch được cập nhật 5 phút 1 lần.
Độ trễ dữ liệu trực tuyến 1-5 giây.
Danh sách biểu đồ, thống kê biểu đồ, các chỉ số, bộ lọc được cập nhật liên tục 5 phút một lần.

® 2011 Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Cây Cầu Vàng
Giấy phép số: 43/GP-STTTT