Mã CK  

Đăng nhập
Đăng ký
Cảnh Báo
0 cp68
Cảnh Báo
 Liên Hệ    
Phone     
ENGLISH

THÔNG TIN ĐĂNG NHẬP
* Email hoặc điện thoại:
* Mật khẩu:
    Tạo tài khoản
Thống Kê Nâng Cao Kế Hoạch Kinh Doanh Giá Sổ Sách Đáy Cổ Phiếu Đột Biến Khối Lượng Tương Quan Giữa Khối Lượng và Giá Biểu Đồ Phân Hóa Giá
Danh Sách Công Ty Niêm Yết Chỉ Số Tài Chính Cơ Bản Sức Mạnh Chỉ Số Cơ Bản SO SÁNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Cơ Cấu Cổ Đông Giao Dịch Nội Bộ Lịch Sự Kiện Sự Kiện Đặc Biệt
Quy Mô Thị Trường Chỉ Số Thị Trường Chỉ Số Ngành Dữ Liệu Hàng Ngày Biểu Đồ Thị Trường
Lọc Các Chỉ Số Tài Chính Cơ Bản Sức Mạnh Chỉ Số Tài Chính Lọc Tín Hiệu Biểu Đồ
Tín Hiệu Biểu Đồ Biểu Đồ Giá BIỂU ĐỒ TUẦN Swings Trading
Nhóm Ngành Và Các Chỉ Số Cơ Bản Báo Cáo Tài Chính Theo Nhóm Ngành Tăng Trưởng Tài Chính Ngành
Tin Chứng khoán Tin Kinh tế Tin Tài chính Ngân hàng Tin Doanh nghiệp Tin Bất động sản Tin Tài chính Thế giới Tin Doanh nhân Tin Vàng Tin Hàng hóa Tin tiền tệ
Các Chỉ Số Chứng Khoán Các Tín Hiệu Biểu Đồ Mô Hình Nến - Candlestick
Lịch Sự Kiện
Danh Mục Đầu Tư Cảnh Báo Giá Cảnh Báo Đáy Cổ Phiếu Cảnh Báo Đột Biến Khối Lượng BỘ LỌC TÍN HIỆU BIỂU ĐỒ BỘ LỌC CHỈ SỐ CƠ BẢN Sức Mạnh Chỉ Số Tài Chính
 

Công ty cổ phần Kinh Đô - KDC


BÁO CÁO TÀI CHÍNH


[ 2015 ]    [ 2014 ]    [ 2013 ]    [ 2012 ]    [ 2011 ]    [ 2010 ]    [ 2009 ]    [ 2008 ]    [ 2007 ]    [ 2006 ]    [ 2005 ]    
Kết Quả Kinh Doanh Q3 2015 Q2 2015 Q1 2015 Q4 2014 Q3 2014
Doanh Thu Thuần 517,748 1,158,017 1,015,924 1,317,156 1,872,033
Giá Vốn Hàng Bán 312,262 709,741 619,243 789,719 950,183
Lợi Nhuận Gộp 205,486 448,276 396,681 527,437 921,850
Chi phí hoạt động
Chi phí tài chính 8,957 39,616 10,635 4,577 5,233
     Trong đó: Chi phí lãi vay 2,827 11,558 6,499 -755 6,203
Chi phí bán hàng 198,390 312,370 258,213 367,091 439,411
Chi phí quản lý doanh nghiệp 42,901 150,122 111,585 125,650 107,317
Tổng Chi phí hoạt động 250,248 502,108 380,433 497,318 551,961
Tổng doanh thu hoạt động tài chính 75,124 6,503,507 29,736 45,808 39,927
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 95,240 6,456,405 45,985 75,927 409,818
Lợi nhuận khác -1,865 2,424 1,382 47,892 -1,404
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 93,375 6,458,829 47,367 123,819 408,414
Chi phí lợi nhuận
Chi phí thuế TNDN hiện hành 10,346 1,435,859 18,718 22,745 59,261
Chi phí thuế TNDN hoãn lại 2,886 -9,736 -849 7,443 -10,200
Lợi ích của cổ đông thiểu số N/A N/A -105 541 532
Tổng Chi phí lợi nhuận 13,232 1,426,123 17,764 30,729 49,593
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 80,143 5,032,706 29,602 93,090 358,820
Khối Lượng 255,161,141 255,161,141 255,161,141 255,161,141 212,636,014
Giá Cuối Kỳ 24.8 42.8 45 49.9 59.5
EPS 20,519 21,611 2,202 2,347 3,015
PE 1.2 2.0 20.4 21.3 19.7
Giá Sổ Sách 23.7 41.9 23.4 24.7 31.9

 

Thực Phẩm:    VNM    MSN    KDC    SBT    VCF    BHS    BBC    NHS    TAC    CLC    LSS    VDL    SCD    THB    HHC    LAF    SGC    CAN    HAT    CAP
Dữ liệu thống kê, các chỉ số, biểu đồ... trên website cophieu68.com được tính toán tự động dựa trên báo cáo tài chính, lịch sự kiện và giá giao dịch hàng ngày.
Biểu đồ được vẽ dựa trên số liệu đã điều chỉnh. Biểu đồ kỹ thuật trong giờ giao dịch được cập nhật 5 phút 1 lần.
Độ trễ dữ liệu trực tuyến 1-5 giây.
Danh sách biểu đồ, thống kê biểu đồ, các chỉ số, bộ lọc được cập nhật liên tục 5 phút một lần.

® 2011 Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Cây Cầu Vàng
Giấy phép số: 43/GP-STTTT