Mã CK  

Đăng nhập     Đăng ký     Cảnh Báo
    0 cp68     Cảnh Báo
Liên Hệ     SmartPhone       ENGLISH

THÔNG TIN ĐĂNG NHẬP
* Email hoặc điện thoại:
* Mật khẩu:

Đăng nhập   Tạo tài khoản   Quên mật khẩu
Thống Kê Nâng Cao Kế Hoạch Kinh Doanh Giá Sổ Sách Đáy Cổ Phiếu Đột Biến Khối Lượng Tương Quan Giữa Khối Lượng và Giá Biểu Đồ Phân Hóa Giá
Danh Sách Công Ty Niêm Yết Chỉ Số Tài Chính Cơ Bản Sức Mạnh Chỉ Số Cơ Bản SO SÁNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Cơ Cấu Cổ Đông Giao Dịch Nội Bộ Lịch Sự Kiện Sự Kiện Đặc Biệt
Quy Mô Thị Trường Chỉ Số Thị Trường Chỉ Số Ngành Dữ Liệu Hàng Ngày
Lọc Các Chỉ Số Tài Chính Cơ Bản Sức Mạnh Chỉ Số Tài Chính Lọc Tín Hiệu Biểu Đồ
Tín Hiệu Biểu Đồ Biểu Đồ Giá BIỂU ĐỒ TUẦN Swings Trading
Nhóm Ngành Và Các Chỉ Số Cơ Bản Báo Cáo Tài Chính Theo Nhóm Ngành Tăng Trưởng Tài Chính Ngành
Tin Chứng khoán Tin Kinh tế Tin Tài chính Ngân hàng Tin Doanh nghiệp Tin Bất động sản Tin Tài chính Thế giới Tin Doanh nhân Tin Vàng Tin Hàng hóa Tin tiền tệ
Các Chỉ Số Chứng Khoán Các Tín Hiệu Biểu Đồ Mô Hình Nến - Candlestick
Lịch Sự Kiện
Danh Mục Đầu Tư Cảnh Báo Giá Cảnh Báo Đáy Cổ Phiếu Cảnh Báo Đột Biến Khối Lượng BỘ LỌC TÍN HIỆU BIỂU ĐỒ BỘ LỌC CHỈ SỐ CƠ BẢN Sức Mạnh Chỉ Số Tài Chính
Sử dụng tài khoản trả phí để bỏ Quảng Cáo và Sử dụng đường truyển riêng tốc độ tốt hơn.
 

Công ty Cổ phần tập đoàn Kido - KDC


BÁO CÁO TÀI CHÍNH


[ 2016 ]    [ 2015 ]    [ 2014 ]    [ 2013 ]    [ 2012 ]    [ 2011 ]    [ 2010 ]    [ 2009 ]    [ 2008 ]    [ 2007 ]    [ 2006 ]    
Kết Quả Kinh Doanh Q2 2016 Q1 2016 Q4 2015 Q3 2015 Q2 2015
Doanh Thu Thuần 590,085 393,796 442,415 517,748 1,158,017
Giá Vốn Hàng Bán 247,513 233,606 304,609 312,262 709,741
Lợi Nhuận Gộp 342,571 160,191 137,806 205,486 448,276
Chi phí hoạt động
Chi phí tài chính 8,570 4,026 20,336 8,957 39,616
     Trong đó: Chi phí lãi vay 2,475 1,377 905 2,827 11,558
Chi phí bán hàng 223,669 127,377 108,375 198,390 312,370
Chi phí quản lý doanh nghiệp 62,403 49,936 46,292 42,901 150,122
Tổng Chi phí hoạt động 294,642 181,339 175,003 250,248 502,108
Tổng doanh thu hoạt động tài chính 30,442 31,200 88,663 75,124 6,503,507
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 120,096 29,573 66,181 95,240 6,456,405
Lợi nhuận khác 34,667 1,452 2,016 -1,865 2,424
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 154,762 31,025 68,197 93,375 6,458,829
Chi phí lợi nhuận
Chi phí thuế TNDN hiện hành 35,344 6,470 -57,108 10,346 1,435,859
Chi phí thuế TNDN hoãn lại -14,505 -2,972 14,165 2,886 -9,736
Lợi ích của cổ đông thiểu số 12 -15 -15 -22 -52
Tổng Chi phí lợi nhuận 20,851 3,483 -42,958 13,210 1,426,071
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 133,911 27,541 111,155 80,165 5,032,758
Khối Lượng 255,161,141 255,161,141 255,161,141 255,161,141 255,161,141
Giá Cuối Kỳ 27.0 21.8 22.5 23.0 23.2
EPS
(EPS chưa điều chỉnh)
1,383
(1,383)
20,582
(20,582)
20,590
(20,590)
20,519
(20,519)
21,611
(21,611)
PE 19.5 1.1 1.1 1.1 1.1
Giá Sổ Sách 20.9 21.1 21 23.7 41.9

 

Thực Phẩm:    VNM    MSN    KDC    SBT    VCF    BHS    TAC    BBC    LSS    NHS    CLC    SCD    VDL    SGC    KTS    THB    HHC    HAD    HAT    LAF
Dữ liệu thống kê, các chỉ số, biểu đồ... trên website cophieu68.com được tính toán tự động dựa trên báo cáo tài chính, lịch sự kiện và giá giao dịch hàng ngày.
Biểu đồ được vẽ dựa trên số liệu đã điều chỉnh. Biểu đồ kỹ thuật trong giờ giao dịch được cập nhật 5 phút 1 lần.
Độ trễ dữ liệu trực tuyến 1-5 giây.
Danh sách biểu đồ, thống kê biểu đồ, các chỉ số, bộ lọc được cập nhật liên tục 5 phút một lần.

® 2011 Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Cây Cầu Vàng
Giấy phép số: 43/GP-STTTT