Mã CK  

Đăng nhập     Đăng ký     Cảnh Báo
    0 cp68     Cảnh Báo
Liên Hệ     SmartPhone       ENGLISH

THÔNG TIN ĐĂNG NHẬP
* Email hoặc điện thoại:
* Mật khẩu:

Đăng nhập   Tạo tài khoản   Quên mật khẩu
Thống Kê Nâng Cao Kế Hoạch Kinh Doanh Giá Sổ Sách Đáy Cổ Phiếu Đột Biến Khối Lượng Tương Quan Giữa Khối Lượng và Giá Biểu Đồ Phân Hóa Giá Giao dịch nước ngoài
Danh Sách Công Ty Niêm Yết Chỉ Số Tài Chính Cơ Bản Sức Mạnh Chỉ Số Cơ Bản SO SÁNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Cơ Cấu Cổ Đông Giao Dịch Nội Bộ Lịch Sự Kiện Sự Kiện Đặc Biệt
Quy Mô Thị Trường Chỉ Số Thị Trường Chỉ Số Ngành Dữ Liệu Hàng Ngày
Lọc Các Chỉ Số Tài Chính Cơ Bản Sức Mạnh Chỉ Số Tài Chính Lọc Tín Hiệu Biểu Đồ
Tín Hiệu Biểu Đồ Biểu Đồ Giá BIỂU ĐỒ TUẦN Swings Trading
Nhóm Ngành Và Các Chỉ Số Cơ Bản Báo Cáo Tài Chính Theo Nhóm Ngành Tăng Trưởng Tài Chính Ngành
Tin Chứng khoán Tin Kinh tế Tin Tài chính Ngân hàng Tin Doanh nghiệp Tin Bất động sản Tin Tài chính Thế giới Tin Doanh nhân Tin Vàng Tin Hàng hóa Tin tiền tệ
Các Chỉ Số Chứng Khoán Các Tín Hiệu Biểu Đồ Mô Hình Nến - Candlestick
Lịch Sự Kiện
Danh Mục Đầu Tư Cảnh Báo Giá Cảnh Báo Đáy Cổ Phiếu Cảnh Báo Đột Biến Khối Lượng BỘ LỌC TÍN HIỆU BIỂU ĐỒ BỘ LỌC CHỈ SỐ CƠ BẢN Sức Mạnh Chỉ Số Tài Chính
Sử dụng tài khoản trả phí để bỏ Quảng Cáo và Sử dụng đường truyển riêng tốc độ tốt hơn.
 

Công ty Cổ phần tập đoàn Kido - KDC


BÁO CÁO TÀI CHÍNH


[ 2017 ]    [ 2016 ]    [ 2015 ]    [ 2014 ]    [ 2013 ]    [ 2012 ]    [ 2011 ]    [ 2010 ]    [ 2009 ]    [ 2008 ]    [ 2007 ]     Xem Tất Cả
Kết Quả Kinh Doanh Q1 2017 Q4 2016 Q3 2016 Q2 2016 Q1 2016
Doanh Thu Thuần 1,250,030 794,822 463,933 587,606 393,796
Giá Vốn Hàng Bán 1,005,164 639,628 238,917 247,832 233,606
Lợi Nhuận Gộp 244,866 155,194 225,016 339,773 160,191
Chi phí hoạt động
Chi phí tài chính 11,298 79,639 50,785 9,056 4,026
     Trong đó: Chi phí lãi vay 32,318 18,481 11,634 7,220 1,377
Chi phí bán hàng 160,798 86,519 262,174 218,610 127,377
Chi phí quản lý doanh nghiệp 80,596 72,240 66,423 60,496 49,936
Tổng Chi phí hoạt động 252,692 238,398 379,382 288,162 181,339
Tổng doanh thu hoạt động tài chính 25,627 253,230 1,252,292 33,737 31,200
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 39,468 180,559 1,132,749 107,211 29,573
Lợi nhuận khác 2,009 -2,308 -4,911 32,014 1,452
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 41,477 178,251 1,127,838 139,226 31,025
Chi phí lợi nhuận
Chi phí thuế TNDN hiện hành 2,411 18,159 269,828 29,184 6,470
Chi phí thuế TNDN hoãn lại 8,964 15,351 -10,469 -3,236 -2,972
Lợi ích của cổ đông thiểu số 11,153 9,048 -2 -8 -15
Tổng Chi phí lợi nhuận 22,528 42,558 259,357 25,940 3,483
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 18,949 135,693 868,481 113,286 27,541
Khối Lượng 255,161,141 255,161,141 255,161,141 255,161,141 255,161,141
Giá Cuối Kỳ 40.5 35.1 36.4 26.0 21.0
EPS
(EPS chưa điều chỉnh)
4,454
(4,454)
4,487
(4,487)
4,391
(4,391)
1,302
(1,302)
20,582
(20,582)
PE 9.1 7.8 8.3 20.0 1.0
Giá Sổ Sách 24.4 24.6 23.4 20.8 21.1

 

Thực Phẩm:    VNM    SAB    MSN    MCH    BHN    QNS    KDC    SBT    BHS    VCF    GTN    VSN    VOC    DBC    BBC    TAC    SLS    BSQ    CMF    LSS

Cổ Phiếu 68

Dữ liệu thống kê, các chỉ số, biểu đồ... trên website cophieu68.com được tính toán tự động dựa trên báo cáo tài chính, lịch sự kiện và giá giao dịch hàng ngày.
Biểu đồ được vẽ dựa trên số liệu đã điều chỉnh. Biểu đồ kỹ thuật trong giờ giao dịch được cập nhật 5 phút 1 lần.
Độ trễ dữ liệu trực tuyến 1-5 giây.
Danh sách biểu đồ, thống kê biểu đồ, các chỉ số, bộ lọc được cập nhật liên tục 5 phút một lần.

® 2011 Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Cây Cầu Vàng
Giấy phép số: 43/GP-STTTT
Tư vấn: 0888.468.357