Mã CK  

Đăng nhập     Đăng ký     Cảnh Báo
    0 cp68     Cảnh Báo
Liên Hệ     SmartPhone       ENGLISH

THÔNG TIN ĐĂNG NHẬP
* Email hoặc điện thoại:
* Mật khẩu:

Đăng nhập   Tạo tài khoản   Quên mật khẩu
Thống Kê Nâng Cao Kế Hoạch Kinh Doanh Giá Sổ Sách Đáy Cổ Phiếu Đột Biến Khối Lượng Tương Quan Giữa Khối Lượng và Giá Biểu Đồ Phân Hóa Giá Giao dịch nước ngoài
Danh Sách Công Ty Niêm Yết Chỉ Số Tài Chính Cơ Bản Sức Mạnh Chỉ Số Cơ Bản SO SÁNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Cơ Cấu Cổ Đông Giao Dịch Nội Bộ Lịch Sự Kiện Sự Kiện Đặc Biệt
Quy Mô Thị Trường Chỉ Số Thị Trường Chỉ Số Ngành Dữ Liệu Hàng Ngày
Lọc Các Chỉ Số Tài Chính Cơ Bản Sức Mạnh Chỉ Số Tài Chính Lọc Tín Hiệu Biểu Đồ
Tín Hiệu Biểu Đồ Biểu Đồ Giá BIỂU ĐỒ TUẦN Swings Trading
Nhóm Ngành Và Các Chỉ Số Cơ Bản Báo Cáo Tài Chính Theo Nhóm Ngành Tăng Trưởng Tài Chính Ngành
Tin Chứng khoán Tin Kinh tế Tin Tài chính Ngân hàng Tin Doanh nghiệp Tin Bất động sản Tin Tài chính Thế giới Tin Doanh nhân Tin Vàng Tin Hàng hóa Tin tiền tệ
Các Chỉ Số Chứng Khoán Các Tín Hiệu Biểu Đồ Mô Hình Nến - Candlestick
Lịch Sự Kiện
Danh Mục Đầu Tư Cảnh Báo Giá Cảnh Báo Đáy Cổ Phiếu Cảnh Báo Đột Biến Khối Lượng BỘ LỌC TÍN HIỆU BIỂU ĐỒ BỘ LỌC CHỈ SỐ CƠ BẢN Sức Mạnh Chỉ Số Tài Chính
Sử dụng tài khoản trả phí để bỏ Quảng Cáo và Sử dụng đường truyển riêng tốc độ tốt hơn.
 

Công ty Cổ phần tập đoàn Kido - KDC


BÁO CÁO TÀI CHÍNH


[ 2017 ]    [ 2016 ]    [ 2015 ]    [ 2014 ]    [ 2013 ]    [ 2012 ]    [ 2011 ]    [ 2010 ]    [ 2009 ]    [ 2008 ]    [ 2007 ]     Xem Tất Cả
Kết Quả Kinh Doanh Q3 2017 Q2 2017 Q1 2017 Q4 2016 Q3 2016
Doanh Thu Thuần 2,130,962 1,694,424 1,250,030 794,822 463,933
Giá Vốn Hàng Bán 1,694,753 1,301,759 1,005,164 639,628 238,917
Lợi Nhuận Gộp 436,210 392,664 244,866 155,194 225,016
Chi phí hoạt động
Chi phí tài chính 42,957 59,494 11,298 79,639 50,785
     Trong đó: Chi phí lãi vay 43,396 37,026 32,318 18,481 11,634
Chi phí bán hàng 293,226 347,635 160,798 86,519 262,174
Chi phí quản lý doanh nghiệp 134,635 79,325 80,596 72,240 66,423
Tổng Chi phí hoạt động 470,818 486,454 252,692 238,398 379,382
Tổng doanh thu hoạt động tài chính 89,874 487,593 25,627 253,230 1,252,292
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 71,922 411,302 39,468 180,559 1,132,749
Lợi nhuận khác 8,039 2,144 2,009 -2,308 -4,911
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 79,961 413,446 41,477 178,251 1,127,838
Chi phí lợi nhuận
Chi phí thuế TNDN hiện hành -813 36,535 2,411 18,159 269,828
Chi phí thuế TNDN hoãn lại -895 -196 8,964 15,351 -10,469
Lợi ích của cổ đông thiểu số 52,829 7,070 11,153 9,048 -2
Tổng Chi phí lợi nhuận 51,121 43,409 22,528 42,558 259,357
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 81,670
(28,841)
377,107
(370,037)
30,102
(18,949)
144,741
(135,693)
868,479
(868,481)
Khối Lượng 255,161,141 255,161,141 255,161,141 255,161,141 255,161,141
Giá Cuối Kỳ 42 44.9 40.5 35.1 36.4
EPS
(EPS chưa điều chỉnh)
2,169
(2,169)
5,460
(5,460)
4,454
(4,454)
4,487
(4,487)
4,391
(4,391)
PE 19.4 8.2 9.1 7.8 8.3
Giá Sổ Sách 31 31.7 24.4 24.6 23.4

 

Thực Phẩm:    VNM    SAB    MSN    MCH    BHN    QNS    SBT    KDC    VCF    GTN    VSN    VOC    DBC    TAC    BBC    SLS    BSQ    SMB    HHC    CLC

Cổ Phiếu 68

Dữ liệu thống kê, các chỉ số, biểu đồ... trên website cophieu68.com được tính toán tự động dựa trên báo cáo tài chính, lịch sự kiện và giá giao dịch hàng ngày.
Biểu đồ được vẽ dựa trên số liệu đã điều chỉnh. Biểu đồ kỹ thuật trong giờ giao dịch được cập nhật 5 phút 1 lần.
Độ trễ dữ liệu trực tuyến 1-5 giây.
Danh sách biểu đồ, thống kê biểu đồ, các chỉ số, bộ lọc được cập nhật liên tục 5 phút một lần.

Giấy phép số: 43/GP-STTTT
Tư vấn: 0888.468.357