Mã CK  

Đăng nhập     Đăng ký     Cảnh Báo
    0 cp68     Cảnh Báo
Liên Hệ     SmartPhone       ENGLISH

THÔNG TIN ĐĂNG NHẬP
* Email hoặc điện thoại:
* Mật khẩu:

Đăng nhập   Tạo tài khoản   Quên mật khẩu
Thống Kê Nâng Cao Kế Hoạch Kinh Doanh Giá Sổ Sách Đáy Cổ Phiếu Đột Biến Khối Lượng Tương Quan Giữa Khối Lượng và Giá Biểu Đồ Phân Hóa Giá
Danh Sách Công Ty Niêm Yết Chỉ Số Tài Chính Cơ Bản Sức Mạnh Chỉ Số Cơ Bản SO SÁNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Cơ Cấu Cổ Đông Giao Dịch Nội Bộ Lịch Sự Kiện Sự Kiện Đặc Biệt
Quy Mô Thị Trường Chỉ Số Thị Trường Chỉ Số Ngành Dữ Liệu Hàng Ngày
Lọc Các Chỉ Số Tài Chính Cơ Bản Sức Mạnh Chỉ Số Tài Chính Lọc Tín Hiệu Biểu Đồ
Tín Hiệu Biểu Đồ Biểu Đồ Giá BIỂU ĐỒ TUẦN Swings Trading
Nhóm Ngành Và Các Chỉ Số Cơ Bản Báo Cáo Tài Chính Theo Nhóm Ngành Tăng Trưởng Tài Chính Ngành
Tin Chứng khoán Tin Kinh tế Tin Tài chính Ngân hàng Tin Doanh nghiệp Tin Bất động sản Tin Tài chính Thế giới Tin Doanh nhân Tin Vàng Tin Hàng hóa Tin tiền tệ
Các Chỉ Số Chứng Khoán Các Tín Hiệu Biểu Đồ Mô Hình Nến - Candlestick
Lịch Sự Kiện
Danh Mục Đầu Tư Cảnh Báo Giá Cảnh Báo Đáy Cổ Phiếu Cảnh Báo Đột Biến Khối Lượng BỘ LỌC TÍN HIỆU BIỂU ĐỒ BỘ LỌC CHỈ SỐ CƠ BẢN Sức Mạnh Chỉ Số Tài Chính
Sử dụng tài khoản trả phí để bỏ Quảng Cáo và Sử dụng đường truyển riêng tốc độ tốt hơn.
 

Công ty Cổ phần tập đoàn Kido - KDC


BÁO CÁO TÀI CHÍNH


[ 2016 ]    [ 2015 ]    [ 2014 ]    [ 2013 ]    [ 2012 ]    [ 2011 ]    [ 2010 ]    [ 2009 ]    [ 2008 ]    [ 2007 ]    [ 2006 ]    
Kết Quả Kinh Doanh Q3 2016 Q2 2016 Q1 2016 Q4 2015 Q3 2015
Doanh Thu Thuần 463,933 587,606 393,796 442,415 517,748
Giá Vốn Hàng Bán 238,917 247,832 233,606 304,609 312,262
Lợi Nhuận Gộp 225,016 339,773 160,191 137,806 205,486
Chi phí hoạt động
Chi phí tài chính 50,785 9,056 4,026 20,336 8,957
     Trong đó: Chi phí lãi vay 11,634 7,220 1,377 905 2,827
Chi phí bán hàng 262,174 218,610 127,377 108,375 198,390
Chi phí quản lý doanh nghiệp 66,423 60,496 49,936 46,292 42,901
Tổng Chi phí hoạt động 379,382 288,162 181,339 175,003 250,248
Tổng doanh thu hoạt động tài chính 1,252,292 33,737 31,200 88,663 75,124
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 1,132,749 107,211 29,573 66,181 95,240
Lợi nhuận khác -4,911 32,014 1,452 2,016 -1,865
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 1,127,838 139,226 31,025 68,197 93,375
Chi phí lợi nhuận
Chi phí thuế TNDN hiện hành 269,828 29,184 6,470 -57,108 10,346
Chi phí thuế TNDN hoãn lại -10,469 -3,236 -2,972 14,165 2,886
Lợi ích của cổ đông thiểu số -2 -8 -15 -15 -22
Tổng Chi phí lợi nhuận 259,357 25,940 3,483 -42,958 13,210
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 868,481 113,286 27,541 111,155 80,165
Khối Lượng 255,161,141 255,161,141 255,161,141 255,161,141 255,161,141
Giá Cuối Kỳ 37.8 27.0 21.8 22.5 23.0
EPS
(EPS chưa điều chỉnh)
4,391
(4,391)
1,302
(1,302)
20,582
(20,582)
20,590
(20,590)
20,519
(20,519)
PE 8.6 20.7 1.1 1.1 1.1
Giá Sổ Sách 23.4 20.8 21.1 21 23.7

 

Thực Phẩm:    VNM    SAB    MSN    MCH    BHN    QNS    KDC    SBT    VCF    VSN    VOC    BHS    BBC    TAC    IFS    LSS    CMF    CLC    FMC    SLS
Dữ liệu thống kê, các chỉ số, biểu đồ... trên website cophieu68.com được tính toán tự động dựa trên báo cáo tài chính, lịch sự kiện và giá giao dịch hàng ngày.
Biểu đồ được vẽ dựa trên số liệu đã điều chỉnh. Biểu đồ kỹ thuật trong giờ giao dịch được cập nhật 5 phút 1 lần.
Độ trễ dữ liệu trực tuyến 1-5 giây.
Danh sách biểu đồ, thống kê biểu đồ, các chỉ số, bộ lọc được cập nhật liên tục 5 phút một lần.

® 2011 Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Cây Cầu Vàng
Giấy phép số: 43/GP-STTTT