Mã CK  

Đăng nhập
Đăng ký
Cảnh Báo
0 cp68
Cảnh Báo
 Liên Hệ    
Phone     
ENGLISH

THÔNG TIN ĐĂNG NHẬP
* Email hoặc điện thoại:
* Mật khẩu:
    Tạo tài khoản
Thống Kê Nâng Cao Kế Hoạch Kinh Doanh Giá Sổ Sách Đáy Cổ Phiếu Đột Biến Khối Lượng Tương Quan Giữa Khối Lượng và Giá Biểu Đồ Phân Hóa Giá
Danh Sách Công Ty Niêm Yết Chỉ Số Tài Chính Cơ Bản Sức Mạnh Chỉ Số Cơ Bản SO SÁNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Cơ Cấu Cổ Đông Giao Dịch Nội Bộ Lịch Sự Kiện Sự Kiện Đặc Biệt
Quy Mô Thị Trường Chỉ Số Thị Trường Chỉ Số Ngành Dữ Liệu Hàng Ngày Biểu Đồ Thị Trường
Lọc Các Chỉ Số Tài Chính Cơ Bản Sức Mạnh Chỉ Số Tài Chính Lọc Tín Hiệu Biểu Đồ
Tín Hiệu Biểu Đồ Biểu Đồ Giá BIỂU ĐỒ TUẦN Swings Trading
Nhóm Ngành Và Các Chỉ Số Cơ Bản Báo Cáo Tài Chính Theo Nhóm Ngành Tăng Trưởng Tài Chính Ngành
Tin Chứng khoán Tin Kinh tế Tin Tài chính Ngân hàng Tin Doanh nghiệp Tin Bất động sản Tin Tài chính Thế giới Tin Doanh nhân Tin Vàng Tin Hàng hóa Tin tiền tệ
Các Chỉ Số Chứng Khoán Các Tín Hiệu Biểu Đồ Mô Hình Nến - Candlestick
Lịch Sự Kiện
Danh Mục Đầu Tư Cảnh Báo Giá Cảnh Báo Đáy Cổ Phiếu Cảnh Báo Đột Biến Khối Lượng BỘ LỌC TÍN HIỆU BIỂU ĐỒ BỘ LỌC CHỈ SỐ CƠ BẢN Sức Mạnh Chỉ Số Tài Chính
 

Công ty cổ phần Khoáng sản Hòa Bình - KHB


BÁO CÁO TÀI CHÍNH


[ 2015 ]    [ 2014 ]    [ 2013 ]    [ 2012 ]    [ 2011 ]    [ 2010 ]    [ 2009 ]    [ 2008 ]    [ 2007 ]    [ 2006 ]    
Kết Quả Kinh Doanh Q4 2015 Q3 2015 Q2 2015 Q1 2015 Q4 2014
Doanh Thu Thuần 52,918 6,211 14,296 5,990 28,414
Giá Vốn Hàng Bán 51,106 5,380 13,465 5,250 28,075
Lợi Nhuận Gộp 1,812 832 831 740 338
Chi phí hoạt động
Chi phí tài chính N/A N/A 197 N/A N/A
     Trong đó: Chi phí lãi vay N/A N/A 197 N/A N/A
Chi phí bán hàng 47 47 32 63 63
Chi phí quản lý doanh nghiệp 452 264 339 302 348
Tổng Chi phí hoạt động 499 311 568 365 411
Tổng doanh thu hoạt động tài chính N/A 159 29 N/A 6
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 1,314 679 291 375 -66
Lợi nhuận khác -607 -9 -9 -9 410
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 707 670 282 366 344
Chi phí lợi nhuận
Chi phí thuế TNDN hiện hành 141 148 51 91 69
Chi phí thuế TNDN hoãn lại N/A N/A N/A N/A N/A
Lợi ích của cổ đông thiểu số N/A N/A N/A N/A N/A
Tổng Chi phí lợi nhuận 141 148 51 91 69
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 565 523 231 274 275
Khối Lượng 29,075,499 26,270,000 26,270,000 26,270,000 26,270,000
Giá Cuối Kỳ 3.9 2.8 2.9 3.4 4.2
EPS N/A 59 57 90 N/A
PE 70.9 47.5 50.9 37.8 35.9
Giá Sổ Sách 10.2 11.2 11.2 11.2 11.2

 

Khoáng Sản:    SQC    KSB    KSA    HGM    TVD    NBC    LBM    BMC    THT    TC6    TDN    BKC    KHB    TCS    MDC    KSH    CMI    BGM    AMC    KSS
Dữ liệu thống kê, các chỉ số, biểu đồ... trên website cophieu68.com được tính toán tự động dựa trên báo cáo tài chính, lịch sự kiện và giá giao dịch hàng ngày.
Biểu đồ được vẽ dựa trên số liệu đã điều chỉnh. Biểu đồ kỹ thuật trong giờ giao dịch được cập nhật 5 phút 1 lần.
Độ trễ dữ liệu trực tuyến 1-5 giây.
Danh sách biểu đồ, thống kê biểu đồ, các chỉ số, bộ lọc được cập nhật liên tục 5 phút một lần.

® 2011 Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Cây Cầu Vàng
Giấy phép số: 43/GP-STTTT