Mã CK  

Đăng nhập     Đăng ký     Cảnh Báo
    0 cp68     Cảnh Báo
Liên Hệ     SmartPhone       ENGLISH

THÔNG TIN ĐĂNG NHẬP
* Email hoặc điện thoại:
* Mật khẩu:

Đăng nhập   Tạo tài khoản   Quên mật khẩu
Thống Kê Nâng Cao Kế Hoạch Kinh Doanh Giá Sổ Sách Đáy Cổ Phiếu Đột Biến Khối Lượng Tương Quan Giữa Khối Lượng và Giá Biểu Đồ Phân Hóa Giá
Danh Sách Công Ty Niêm Yết Chỉ Số Tài Chính Cơ Bản Sức Mạnh Chỉ Số Cơ Bản SO SÁNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Cơ Cấu Cổ Đông Giao Dịch Nội Bộ Lịch Sự Kiện Sự Kiện Đặc Biệt
Quy Mô Thị Trường Chỉ Số Thị Trường Chỉ Số Ngành Dữ Liệu Hàng Ngày
Lọc Các Chỉ Số Tài Chính Cơ Bản Sức Mạnh Chỉ Số Tài Chính Lọc Tín Hiệu Biểu Đồ
Tín Hiệu Biểu Đồ Biểu Đồ Giá BIỂU ĐỒ TUẦN Swings Trading
Nhóm Ngành Và Các Chỉ Số Cơ Bản Báo Cáo Tài Chính Theo Nhóm Ngành Tăng Trưởng Tài Chính Ngành
Tin Chứng khoán Tin Kinh tế Tin Tài chính Ngân hàng Tin Doanh nghiệp Tin Bất động sản Tin Tài chính Thế giới Tin Doanh nhân Tin Vàng Tin Hàng hóa Tin tiền tệ
Các Chỉ Số Chứng Khoán Các Tín Hiệu Biểu Đồ Mô Hình Nến - Candlestick
Lịch Sự Kiện
Danh Mục Đầu Tư Cảnh Báo Giá Cảnh Báo Đáy Cổ Phiếu Cảnh Báo Đột Biến Khối Lượng BỘ LỌC TÍN HIỆU BIỂU ĐỒ BỘ LỌC CHỈ SỐ CƠ BẢN Sức Mạnh Chỉ Số Tài Chính
Sử dụng tài khoản trả phí để bỏ Quảng Cáo và Sử dụng đường truyển riêng tốc độ tốt hơn.
 

Công ty Cổ phần Khoáng sản Hòa Bình - KHB


BÁO CÁO TÀI CHÍNH


[ 2016 ]    [ 2015 ]    [ 2014 ]    [ 2013 ]    [ 2012 ]    [ 2011 ]    [ 2010 ]    [ 2009 ]    [ 2008 ]    [ 2007 ]    [ 2006 ]    
Kết Quả Kinh Doanh Q4 2016 Q3 2016 Q2 2016 Q1 2016 Q4 2015
Doanh Thu Thuần N/A 7,424 17,586 42,346 52,918
Giá Vốn Hàng Bán N/A 6,867 16,013 41,821 51,106
Lợi Nhuận Gộp N/A 557 1,573 525 1,812
Chi phí hoạt động
Chi phí tài chính N/A N/A 1,649 N/A N/A
     Trong đó: Chi phí lãi vay N/A N/A 99 N/A N/A
Chi phí bán hàng N/A 80 49 47 47
Chi phí quản lý doanh nghiệp 244 258 813 274 452
Tổng Chi phí hoạt động 244 338 2,511 321 499
Tổng doanh thu hoạt động tài chính 400 400 858 695 N/A
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 157 619 -79 899 1,314
Lợi nhuận khác N/A -200 -49 -49 -607
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 157 419 -129 850 707
Chi phí lợi nhuận
Chi phí thuế TNDN hiện hành 31 84 -6 170 141
Chi phí thuế TNDN hoãn lại N/A N/A N/A N/A N/A
Lợi ích của cổ đông thiểu số N/A N/A N/A N/A N/A
Tổng Chi phí lợi nhuận 31 84 -6 170 141
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 125 335 -123 680 565
Khối Lượng 29,075,499 29,075,499 29,075,499 29,075,499 29,075,499
Giá Cuối Kỳ 1.6 1.4 2.6 5.9 3.9
EPS
(EPS chưa điều chỉnh)
35
(35)
50
(50)
57
(57)
69
(69)
55
(55)
PE 45.7 28 45.6 85.5 70.9
Giá Sổ Sách 10.2 10.2 10.2 10.2 10.2

 

Khoáng Sản:    MSR    SQC    KSB    KSV    MVB    AMD    HGM    MTA    LBM    TVD    BMC    NBC    FCM    DHM    THT    KSA    TC6    TDN    TCS    MDC
Dữ liệu thống kê, các chỉ số, biểu đồ... trên website cophieu68.com được tính toán tự động dựa trên báo cáo tài chính, lịch sự kiện và giá giao dịch hàng ngày.
Biểu đồ được vẽ dựa trên số liệu đã điều chỉnh. Biểu đồ kỹ thuật trong giờ giao dịch được cập nhật 5 phút 1 lần.
Độ trễ dữ liệu trực tuyến 1-5 giây.
Danh sách biểu đồ, thống kê biểu đồ, các chỉ số, bộ lọc được cập nhật liên tục 5 phút một lần.

® 2011 Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Cây Cầu Vàng
Giấy phép số: 43/GP-STTTT
Tư vấn: 0888.468.357
TUYỂN SINH VIÊN THỰC TẬP TẠI COPHIEU68