Mã CK  

Đăng nhập     Đăng ký     Cảnh Báo
    0 cp68     Cảnh Báo
Liên Hệ     SmartPhone       ENGLISH

THÔNG TIN ĐĂNG NHẬP
* Email hoặc điện thoại:
* Mật khẩu:

Đăng nhập   Tạo tài khoản   Quên mật khẩu
Thống Kê Nâng Cao Kế Hoạch Kinh Doanh Giá Sổ Sách Đáy Cổ Phiếu Đột Biến Khối Lượng Tương Quan Giữa Khối Lượng và Giá Biểu Đồ Phân Hóa Giá
Danh Sách Công Ty Niêm Yết Chỉ Số Tài Chính Cơ Bản Sức Mạnh Chỉ Số Cơ Bản SO SÁNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Cơ Cấu Cổ Đông Giao Dịch Nội Bộ Lịch Sự Kiện Sự Kiện Đặc Biệt
Quy Mô Thị Trường Chỉ Số Thị Trường Chỉ Số Ngành Dữ Liệu Hàng Ngày
Lọc Các Chỉ Số Tài Chính Cơ Bản Sức Mạnh Chỉ Số Tài Chính Lọc Tín Hiệu Biểu Đồ
Tín Hiệu Biểu Đồ Biểu Đồ Giá BIỂU ĐỒ TUẦN Swings Trading
Nhóm Ngành Và Các Chỉ Số Cơ Bản Báo Cáo Tài Chính Theo Nhóm Ngành Tăng Trưởng Tài Chính Ngành
Tin Chứng khoán Tin Kinh tế Tin Tài chính Ngân hàng Tin Doanh nghiệp Tin Bất động sản Tin Tài chính Thế giới Tin Doanh nhân Tin Vàng Tin Hàng hóa Tin tiền tệ
Các Chỉ Số Chứng Khoán Các Tín Hiệu Biểu Đồ Mô Hình Nến - Candlestick
Lịch Sự Kiện
Danh Mục Đầu Tư Cảnh Báo Giá Cảnh Báo Đáy Cổ Phiếu Cảnh Báo Đột Biến Khối Lượng BỘ LỌC TÍN HIỆU BIỂU ĐỒ BỘ LỌC CHỈ SỐ CƠ BẢN Sức Mạnh Chỉ Số Tài Chính
Sử dụng tài khoản trả phí để bỏ Quảng Cáo và Sử dụng đường truyển riêng tốc độ tốt hơn.
 

Công ty Cổ phần Khoáng sản Hòa Bình - KHB


BÁO CÁO TÀI CHÍNH


[ 2016 ]    [ 2015 ]    [ 2014 ]    [ 2013 ]    [ 2012 ]    [ 2011 ]    [ 2010 ]    [ 2009 ]    [ 2008 ]    [ 2007 ]    [ 2006 ]    
Kết Quả Kinh Doanh Q2 2016 Q1 2016 Q4 2015 Q3 2015 Q2 2015
Doanh Thu Thuần 17,586 42,346 52,918 6,211 14,296
Giá Vốn Hàng Bán 16,013 41,821 51,106 5,380 13,465
Lợi Nhuận Gộp 1,573 525 1,812 832 831
Chi phí hoạt động
Chi phí tài chính 1,649 N/A N/A N/A 197
     Trong đó: Chi phí lãi vay 99 N/A N/A N/A 197
Chi phí bán hàng 49 47 47 47 32
Chi phí quản lý doanh nghiệp 813 274 452 264 339
Tổng Chi phí hoạt động 2,511 321 499 311 568
Tổng doanh thu hoạt động tài chính 858 695 N/A 159 29
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh -79 899 1,314 679 291
Lợi nhuận khác -49 -49 -607 -9 -9
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế -129 850 707 670 282
Chi phí lợi nhuận
Chi phí thuế TNDN hiện hành -6 170 141 148 51
Chi phí thuế TNDN hoãn lại N/A N/A N/A N/A N/A
Lợi ích của cổ đông thiểu số N/A N/A N/A N/A N/A
Tổng Chi phí lợi nhuận -6 170 141 148 51
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp -123 680 565 523 231
Khối Lượng 29,075,499 29,075,499 29,075,499 26,270,000 26,270,000
Giá Cuối Kỳ 2.6 5.9 3.9 2.8 2.6
EPS
(EPS chưa điều chỉnh)
57
(57)
69
(69)
55
(55)
45.2
(50)
33.4
(37)
PE 45.6 85.5 70.9 56 71.4
Giá Sổ Sách 10.2 10.2 10.2 10.1 10.1

 

Khoáng Sản:    SQC    KSB    HGM    LBM    TVD    NBC    BMC    KSA    CMI    MDC    AMC    BKC    TDN    THT    KTB    TCS    TC6    BGM    KSH    KSS
Dữ liệu thống kê, các chỉ số, biểu đồ... trên website cophieu68.com được tính toán tự động dựa trên báo cáo tài chính, lịch sự kiện và giá giao dịch hàng ngày.
Biểu đồ được vẽ dựa trên số liệu đã điều chỉnh. Biểu đồ kỹ thuật trong giờ giao dịch được cập nhật 5 phút 1 lần.
Độ trễ dữ liệu trực tuyến 1-5 giây.
Danh sách biểu đồ, thống kê biểu đồ, các chỉ số, bộ lọc được cập nhật liên tục 5 phút một lần.

® 2011 Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Cây Cầu Vàng
Giấy phép số: 43/GP-STTTT