Mã CK  

Đăng nhập     Đăng ký     Cảnh Báo
    0 cp68     Cảnh Báo
Liên Hệ     SmartPhone       ENGLISH

THÔNG TIN ĐĂNG NHẬP
* Email hoặc điện thoại:
* Mật khẩu:

Đăng nhập   Tạo tài khoản   Quên mật khẩu
Thống Kê Nâng Cao Kế Hoạch Kinh Doanh Giá Sổ Sách Đáy Cổ Phiếu Đột Biến Khối Lượng Tương Quan Giữa Khối Lượng và Giá Biểu Đồ Phân Hóa Giá Giao dịch nước ngoài
Danh Sách Công Ty Niêm Yết Chỉ Số Tài Chính Cơ Bản Sức Mạnh Chỉ Số Cơ Bản SO SÁNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Cơ Cấu Cổ Đông Giao Dịch Nội Bộ Lịch Sự Kiện Sự Kiện Đặc Biệt
Quy Mô Thị Trường Chỉ Số Thị Trường Chỉ Số Ngành Dữ Liệu Hàng Ngày
Lọc Các Chỉ Số Tài Chính Cơ Bản Sức Mạnh Chỉ Số Tài Chính Lọc Tín Hiệu Biểu Đồ
Tín Hiệu Biểu Đồ Biểu Đồ Giá BIỂU ĐỒ TUẦN Swings Trading
Nhóm Ngành Và Các Chỉ Số Cơ Bản Báo Cáo Tài Chính Theo Nhóm Ngành Tăng Trưởng Tài Chính Ngành
Tin Chứng khoán Tin Kinh tế Tin Tài chính Ngân hàng Tin Doanh nghiệp Tin Bất động sản Tin Tài chính Thế giới Tin Doanh nhân Tin Vàng Tin Hàng hóa Tin tiền tệ
Các Chỉ Số Chứng Khoán Các Tín Hiệu Biểu Đồ Mô Hình Nến - Candlestick
Lịch Sự Kiện
Danh Mục Đầu Tư Cảnh Báo Giá Cảnh Báo Đáy Cổ Phiếu Cảnh Báo Đột Biến Khối Lượng BỘ LỌC TÍN HIỆU BIỂU ĐỒ BỘ LỌC CHỈ SỐ CƠ BẢN Sức Mạnh Chỉ Số Tài Chính
Sử dụng tài khoản trả phí để bỏ Quảng Cáo và Sử dụng đường truyển riêng tốc độ tốt hơn.
 

Công ty Cổ phần Mirae - KMR


BÁO CÁO TÀI CHÍNH


[ 2017 ]    [ 2016 ]    [ 2015 ]    [ 2014 ]    [ 2013 ]    [ 2012 ]    [ 2011 ]    [ 2010 ]    [ 2009 ]    [ 2008 ]    [ 2007 ]     Xem Tất Cả
Kết Quả Kinh Doanh Q2 2017 Q1 2017 Q4 2016 Q3 2016 Q2 2016
Doanh Thu Thuần 138,048 66,414 30,592 108,474 149,304
Giá Vốn Hàng Bán 113,168 52,193 30,172 86,521 116,186
Lợi Nhuận Gộp 24,880 14,220 420 21,953 33,118
Chi phí hoạt động
Chi phí tài chính 2,951 2,247 2,740 1,779 2,130
     Trong đó: Chi phí lãi vay 2,414 2,150 2,979 1,737 1,772
Chi phí bán hàng 7,307 4,330 3,617 5,969 7,719
Chi phí quản lý doanh nghiệp 8,595 7,139 5,567 6,970 9,227
Tổng Chi phí hoạt động 18,853 13,716 11,924 14,718 19,076
Tổng doanh thu hoạt động tài chính 414 74 1,685 -88 589
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 6,442 578 -9,819 7,147 14,631
Lợi nhuận khác 421 475 1,345 -94 -1,685
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 6,863 1,054 -8,474 7,053 12,946
Chi phí lợi nhuận
Chi phí thuế TNDN hiện hành 2,538 N/A 760 N/A 4,010
Chi phí thuế TNDN hoãn lại N/A N/A N/A N/A N/A
Lợi ích của cổ đông thiểu số N/A N/A N/A N/A N/A
Tổng Chi phí lợi nhuận 2,538 0 760 0 4,010
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 4,325
(4,325)
1,054
(1,054)
-9,234
(-9,234)
7,053
(7,053)
8,937
(8,937)
Khối Lượng 56,881,443 56,881,443 48,881,443 48,881,443 48,881,443
Giá Cuối Kỳ 4.5 4.6 4.9 5.5 5.9
EPS
(EPS chưa điều chỉnh)
56
(56)
137
(137)
174.5
(203)
238.9
(278)
376.4
(438)
PE 79.5 33.6 24.3 19.6 13.5
Giá Sổ Sách 10.6 10.5 9.1 9.3 9.2

 

Sản Xuất - Kinh doanh:    VGT    TLG    PAC    VGG    NSC    RAL    LIX    TCM    DQC    SAM    SSC    TTF    DHC    GDT    TIX    EVE    NET    SHI    TVT    TNG

Cổ Phiếu 68

Dữ liệu thống kê, các chỉ số, biểu đồ... trên website cophieu68.com được tính toán tự động dựa trên báo cáo tài chính, lịch sự kiện và giá giao dịch hàng ngày.
Biểu đồ được vẽ dựa trên số liệu đã điều chỉnh. Biểu đồ kỹ thuật trong giờ giao dịch được cập nhật 5 phút 1 lần.
Độ trễ dữ liệu trực tuyến 1-5 giây.
Danh sách biểu đồ, thống kê biểu đồ, các chỉ số, bộ lọc được cập nhật liên tục 5 phút một lần.

® 2011 Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Cây Cầu Vàng
Giấy phép số: 43/GP-STTTT
Tư vấn: 0888.468.357