Mã CK  

Đăng nhập     Đăng ký     Cảnh Báo
    0 cp68     Cảnh Báo
Liên Hệ     SmartPhone       ENGLISH

THÔNG TIN ĐĂNG NHẬP
* Email hoặc điện thoại:
* Mật khẩu:

Đăng nhập   Tạo tài khoản   Quên mật khẩu
Thống Kê Nâng Cao Kế Hoạch Kinh Doanh Giá Sổ Sách Đáy Cổ Phiếu Đột Biến Khối Lượng Tương Quan Giữa Khối Lượng và Giá Biểu Đồ Phân Hóa Giá Giao dịch nước ngoài
Danh Sách Công Ty Niêm Yết Chỉ Số Tài Chính Cơ Bản Sức Mạnh Chỉ Số Cơ Bản SO SÁNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Cơ Cấu Cổ Đông Giao Dịch Nội Bộ Lịch Sự Kiện Sự Kiện Đặc Biệt
Quy Mô Thị Trường Chỉ Số Thị Trường Chỉ Số Ngành Dữ Liệu Hàng Ngày
Lọc Các Chỉ Số Tài Chính Cơ Bản Sức Mạnh Chỉ Số Tài Chính Lọc Tín Hiệu Biểu Đồ
Tín Hiệu Biểu Đồ Biểu Đồ Giá BIỂU ĐỒ TUẦN Swings Trading
Nhóm Ngành Và Các Chỉ Số Cơ Bản Báo Cáo Tài Chính Theo Nhóm Ngành Tăng Trưởng Tài Chính Ngành
Tin Chứng khoán Tin Kinh tế Tin Tài chính Ngân hàng Tin Doanh nghiệp Tin Bất động sản Tin Tài chính Thế giới Tin Doanh nhân Tin Vàng Tin Hàng hóa Tin tiền tệ
Các Chỉ Số Chứng Khoán Các Tín Hiệu Biểu Đồ Mô Hình Nến - Candlestick
Lịch Sự Kiện
Danh Mục Đầu Tư Cảnh Báo Giá Cảnh Báo Đáy Cổ Phiếu Cảnh Báo Đột Biến Khối Lượng BỘ LỌC TÍN HIỆU BIỂU ĐỒ BỘ LỌC CHỈ SỐ CƠ BẢN Sức Mạnh Chỉ Số Tài Chính
Sử dụng tài khoản trả phí để bỏ Quảng Cáo và Sử dụng đường truyển riêng tốc độ tốt hơn.
 

Công ty Cổ phần đầu tư cầu đường CII - LGC


BÁO CÁO TÀI CHÍNH


[ 2017 ]    [ 2016 ]    [ 2015 ]    [ 2014 ]    [ 2013 ]    [ 2012 ]    [ 2011 ]    [ 2010 ]    [ 2009 ]    [ 2008 ]    [ 2007 ]     Xem Tất Cả
Kết Quả Kinh Doanh Q2 2017 Q1 2017 Q4 2016 Q3 2016 Q2 2016
Doanh Thu Thuần 151,875 105,176 147,173 121,785 97,853
Giá Vốn Hàng Bán 54,495 33,727 81,412 56,566 58,702
Lợi Nhuận Gộp 97,380 71,448 65,760 65,219 39,151
Chi phí hoạt động
Chi phí tài chính 62,667 56,374 34,069 40,505 26,694
     Trong đó: Chi phí lãi vay 62,667 36,563 36,173 38,496 26,694
Chi phí bán hàng 8,327 8,599 7,369 6,742 4,675
Chi phí quản lý doanh nghiệp 32,657 33,766 26,429 27,144 18,039
Tổng Chi phí hoạt động 103,651 98,739 67,867 74,391 49,408
Tổng doanh thu hoạt động tài chính 86,178 81,092 78,423 235,840 84,646
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 81,728 54,712 76,955 226,892 82,171
Lợi nhuận khác -258 342 -311 141 -90
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 81,469 55,054 76,644 227,033 82,082
Chi phí lợi nhuận
Chi phí thuế TNDN hiện hành 11,640 10,278 7,603 7,719 9,050
Chi phí thuế TNDN hoãn lại N/A N/A N/A N/A N/A
Lợi ích của cổ đông thiểu số 19,929 6,436 21,151 21,995 13,698
Tổng Chi phí lợi nhuận 31,569 16,714 28,754 29,714 22,748
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 69,830
(49,901)
44,776
(38,340)
69,042
(47,891)
219,314
(197,319)
73,031
(59,333)
Khối Lượng 192,436,555 192,436,555 192,436,555 192,436,555 192,436,555
Giá Cuối Kỳ 23.7 24 23.4 22.5 21.6
EPS
(EPS chưa điều chỉnh)
1,733
(1,733)
1,782
(1,782)
1,871
(1,871)
1,946
(1,946)
1,128
(1,128)
PE 13.7 13.5 12.5 11.6 19.1
Giá Sổ Sách 16 15.8 15.3 15.1 14.2

 

Đầu tư xây dựng:    CII    LGC    BCI    ASM    HUT    VCP    CEE    VNE    SDU    RGC    THG    CTX    HTI    C32    CSC    LHC    VSI    PXL    BCE    DND

Cổ Phiếu 68

Dữ liệu thống kê, các chỉ số, biểu đồ... trên website cophieu68.com được tính toán tự động dựa trên báo cáo tài chính, lịch sự kiện và giá giao dịch hàng ngày.
Biểu đồ được vẽ dựa trên số liệu đã điều chỉnh. Biểu đồ kỹ thuật trong giờ giao dịch được cập nhật 5 phút 1 lần.
Độ trễ dữ liệu trực tuyến 1-5 giây.
Danh sách biểu đồ, thống kê biểu đồ, các chỉ số, bộ lọc được cập nhật liên tục 5 phút một lần.

® 2011 Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Cây Cầu Vàng
Giấy phép số: 43/GP-STTTT
Tư vấn: 0888.468.357