Mã CK  

Đăng nhập     Đăng ký     Cảnh Báo
    0 cp68     Cảnh Báo
Liên Hệ     SmartPhone       ENGLISH

THÔNG TIN ĐĂNG NHẬP
* Email hoặc điện thoại:
* Mật khẩu:

Đăng nhập   Tạo tài khoản   Quên mật khẩu
Thống Kê Nâng Cao Kế Hoạch Kinh Doanh Giá Sổ Sách Đáy Cổ Phiếu Đột Biến Khối Lượng Tương Quan Giữa Khối Lượng và Giá Biểu Đồ Phân Hóa Giá Giao dịch nước ngoài
Danh Sách Công Ty Niêm Yết Chỉ Số Tài Chính Cơ Bản Sức Mạnh Chỉ Số Cơ Bản SO SÁNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Cơ Cấu Cổ Đông Giao Dịch Nội Bộ Lịch Sự Kiện Sự Kiện Đặc Biệt
Quy Mô Thị Trường Chỉ Số Thị Trường Chỉ Số Ngành Dữ Liệu Hàng Ngày
Lọc Các Chỉ Số Tài Chính Cơ Bản Sức Mạnh Chỉ Số Tài Chính Lọc Tín Hiệu Biểu Đồ
Tín Hiệu Biểu Đồ Biểu Đồ Giá BIỂU ĐỒ TUẦN Swings Trading
Nhóm Ngành Và Các Chỉ Số Cơ Bản Báo Cáo Tài Chính Theo Nhóm Ngành Tăng Trưởng Tài Chính Ngành
Tin Chứng khoán Tin Kinh tế Tin Tài chính Ngân hàng Tin Doanh nghiệp Tin Bất động sản Tin Tài chính Thế giới Tin Doanh nhân Tin Vàng Tin Hàng hóa Tin tiền tệ
Các Chỉ Số Chứng Khoán Các Tín Hiệu Biểu Đồ Mô Hình Nến - Candlestick
Lịch Sự Kiện
Danh Mục Đầu Tư Cảnh Báo Giá Cảnh Báo Đáy Cổ Phiếu Cảnh Báo Đột Biến Khối Lượng BỘ LỌC TÍN HIỆU BIỂU ĐỒ BỘ LỌC CHỈ SỐ CƠ BẢN Sức Mạnh Chỉ Số Tài Chính
Sử dụng tài khoản trả phí để bỏ Quảng Cáo và Sử dụng đường truyển riêng tốc độ tốt hơn.
 

Công ty Cổ phần Pin Ắc quy miền Nam - PAC


BÁO CÁO TÀI CHÍNH


[ 2017 ]    [ 2016 ]    [ 2015 ]    [ 2014 ]    [ 2013 ]    [ 2012 ]    [ 2011 ]    [ 2010 ]    [ 2009 ]    [ 2008 ]    [ 2007 ]     Xem Tất Cả
Kết Quả Kinh Doanh Q2 2017 Q1 2017 Q4 2016 Q3 2016 Q2 2016
Doanh Thu Thuần 695,097 691,757 603,327 552,165 592,883
Giá Vốn Hàng Bán 599,989 617,037 446,282 496,076 486,300
Lợi Nhuận Gộp 95,107 74,720 157,046 56,089 106,583
Chi phí hoạt động
Chi phí tài chính 11,871 6,322 12,167 3,719 2,705
     Trong đó: Chi phí lãi vay 5,264 4,126 3,729 3,445 3,024
Chi phí bán hàng 43,762 34,450 73,821 15,375 48,182
Chi phí quản lý doanh nghiệp 14,039 7,927 24,740 5,738 24,354
Tổng Chi phí hoạt động 69,672 48,699 110,728 24,832 75,241
Tổng doanh thu hoạt động tài chính 15,168 10,820 8,263 7,750 4,166
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 40,603 36,841 54,579 39,007 35,510
Lợi nhuận khác 23,896 12 378 783 -111
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 64,499 36,852 54,957 39,790 35,399
Chi phí lợi nhuận
Chi phí thuế TNDN hiện hành 7,741 16,035 24,418 6,318 6,737
Chi phí thuế TNDN hoãn lại 563 N/A -8,853 1,569 518
Lợi ích của cổ đông thiểu số N/A N/A N/A N/A N/A
Tổng Chi phí lợi nhuận 8,304 16,035 15,565 7,887 7,255
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 56,195
(56,195)
20,817
(20,817)
39,392
(39,392)
31,903
(31,903)
28,144
(28,144)
Khối Lượng 46,475,609 46,475,609 46,475,609 46,475,609 30,985,195
Giá Cuối Kỳ 53.2 35.6 31.8 38.7 36.4
EPS
(EPS chưa điều chỉnh)
3,191
(3,191)
2,588
(2,588)
2,611
(2,611)
2,293
(2,293)
2,005.4
(3,008)
PE 16.7 13.8 12.2 16.9 12.1
Giá Sổ Sách 14.6 12.2 12.2 11.6 11.6

 

Sản Xuất - Kinh doanh:    VGT    TLG    PAC    VGG    SAM    NSC    LIX    RAL    TCM    DQC    TTF    SSC    GDT    TIX    DHC    EVE    NET    TNG    TVT    SHI

Cổ Phiếu 68

Dữ liệu thống kê, các chỉ số, biểu đồ... trên website cophieu68.com được tính toán tự động dựa trên báo cáo tài chính, lịch sự kiện và giá giao dịch hàng ngày.
Biểu đồ được vẽ dựa trên số liệu đã điều chỉnh. Biểu đồ kỹ thuật trong giờ giao dịch được cập nhật 5 phút 1 lần.
Độ trễ dữ liệu trực tuyến 1-5 giây.
Danh sách biểu đồ, thống kê biểu đồ, các chỉ số, bộ lọc được cập nhật liên tục 5 phút một lần.

® 2011 Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Cây Cầu Vàng
Giấy phép số: 43/GP-STTTT
Tư vấn: 0888.468.357