Mã CK  

Đăng nhập     Đăng ký     Cảnh Báo
    0 cp68     Cảnh Báo
Liên Hệ     SmartPhone       ENGLISH

THÔNG TIN ĐĂNG NHẬP
* Email hoặc điện thoại:
* Mật khẩu:

Đăng nhập   Tạo tài khoản   Quên mật khẩu
Thống Kê Nâng Cao Kế Hoạch Kinh Doanh Giá Sổ Sách Đáy Cổ Phiếu Đột Biến Khối Lượng Tương Quan Giữa Khối Lượng và Giá Biểu Đồ Phân Hóa Giá Giao dịch nước ngoài
Danh Sách Công Ty Niêm Yết Chỉ Số Tài Chính Cơ Bản Sức Mạnh Chỉ Số Cơ Bản SO SÁNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Cơ Cấu Cổ Đông Giao Dịch Nội Bộ Lịch Sự Kiện Sự Kiện Đặc Biệt
Quy Mô Thị Trường Chỉ Số Thị Trường Chỉ Số Ngành Dữ Liệu Hàng Ngày
Lọc Các Chỉ Số Tài Chính Cơ Bản Sức Mạnh Chỉ Số Tài Chính Lọc Tín Hiệu Biểu Đồ
Tín Hiệu Biểu Đồ Biểu Đồ Giá BIỂU ĐỒ TUẦN Swings Trading
Nhóm Ngành Và Các Chỉ Số Cơ Bản Báo Cáo Tài Chính Theo Nhóm Ngành Tăng Trưởng Tài Chính Ngành
Tin Chứng khoán Tin Kinh tế Tin Tài chính Ngân hàng Tin Doanh nghiệp Tin Bất động sản Tin Tài chính Thế giới Tin Doanh nhân Tin Vàng Tin Hàng hóa Tin tiền tệ
Các Chỉ Số Chứng Khoán Các Tín Hiệu Biểu Đồ Mô Hình Nến - Candlestick
Lịch Sự Kiện
Danh Mục Đầu Tư Cảnh Báo Giá Cảnh Báo Đáy Cổ Phiếu Cảnh Báo Đột Biến Khối Lượng BỘ LỌC TÍN HIỆU BIỂU ĐỒ BỘ LỌC CHỈ SỐ CƠ BẢN Sức Mạnh Chỉ Số Tài Chính
Sử dụng tài khoản trả phí để bỏ Quảng Cáo và Sử dụng đường truyển riêng tốc độ tốt hơn.
 

Công ty Cổ phần Phú Tài - PTB


BÁO CÁO TÀI CHÍNH


[ 2017 ]    [ 2016 ]    [ 2015 ]    [ 2014 ]    [ 2013 ]    [ 2012 ]    [ 2011 ]    [ 2010 ]    [ 2009 ]    [ 2008 ]    [ 2007 ]     Xem Tất Cả
Kết Quả Kinh Doanh Q2 2017 Q1 2017 Q4 2016 Q3 2016 Q2 2016
Doanh Thu Thuần 1,019,359 922,996 1,097,101 806,529 948,940
Giá Vốn Hàng Bán 855,512 781,707 915,955 660,289 816,297
Lợi Nhuận Gộp 163,846 141,290 181,146 146,239 132,643
Chi phí hoạt động
Chi phí tài chính 9,549 9,053 10,151 7,040 11,478
     Trong đó: Chi phí lãi vay 8,281 7,776 5,614 6,839 8,510
Chi phí bán hàng 41,585 41,142 41,954 32,949 30,718
Chi phí quản lý doanh nghiệp 13,381 25,432 21,163 25,897 29,587
Tổng Chi phí hoạt động 64,515 75,627 73,268 65,886 71,783
Tổng doanh thu hoạt động tài chính 2,576 3,270 3,319 2,267 2,189
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 101,908 68,933 111,196 82,620 63,049
Lợi nhuận khác 2,898 1,917 2,043 2,089 3,570
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 104,806 70,850 113,239 84,709 66,619
Chi phí lợi nhuận
Chi phí thuế TNDN hiện hành 16,773 10,397 19,319 14,031 13,109
Chi phí thuế TNDN hoãn lại -769 6 742 7 -31
Lợi ích của cổ đông thiểu số 3,178 3,409 3,241 5,332 1,376
Tổng Chi phí lợi nhuận 19,182 13,812 23,302 19,370 14,454
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 88,802
(85,624)
60,447
(57,038)
93,178
(89,937)
70,670
(65,338)
53,540
(52,164)
Khối Lượng 25,920,637 21,600,531 21,600,531 18,000,616 18,000,616
Giá Cuối Kỳ 111.5 113.3 102.2 101.2 90.3
EPS
(EPS chưa điều chỉnh)
11,494
(11,494)
10,203.3
(12,244)
10,077.5
(12,093)
8,897.3
(12,812)
8,099.4
(11,663)
PE 9.7 9.3 8.5 7.9 7.7
Giá Sổ Sách 34 30.8 30.6 26.9 24.3

 

:

Cổ Phiếu 68

Dữ liệu thống kê, các chỉ số, biểu đồ... trên website cophieu68.com được tính toán tự động dựa trên báo cáo tài chính, lịch sự kiện và giá giao dịch hàng ngày.
Biểu đồ được vẽ dựa trên số liệu đã điều chỉnh. Biểu đồ kỹ thuật trong giờ giao dịch được cập nhật 5 phút 1 lần.
Độ trễ dữ liệu trực tuyến 1-5 giây.
Danh sách biểu đồ, thống kê biểu đồ, các chỉ số, bộ lọc được cập nhật liên tục 5 phút một lần.

® 2011 Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Cây Cầu Vàng
Giấy phép số: 43/GP-STTTT
Tư vấn: 0888.468.357