Mã CK  

Đăng nhập     Đăng ký     Cảnh Báo
    0 cp68     Cảnh Báo
Liên Hệ     SmartPhone       ENGLISH

THÔNG TIN ĐĂNG NHẬP
* Email hoặc điện thoại:
* Mật khẩu:

Đăng nhập   Tạo tài khoản   Quên mật khẩu
Thống Kê Nâng Cao Kế Hoạch Kinh Doanh Giá Sổ Sách Đáy Cổ Phiếu Đột Biến Khối Lượng Tương Quan Giữa Khối Lượng và Giá Biểu Đồ Phân Hóa Giá Giao dịch nước ngoài
Danh Sách Công Ty Niêm Yết Chỉ Số Tài Chính Cơ Bản Sức Mạnh Chỉ Số Cơ Bản SO SÁNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Cơ Cấu Cổ Đông Giao Dịch Nội Bộ Lịch Sự Kiện Sự Kiện Đặc Biệt
Quy Mô Thị Trường Chỉ Số Thị Trường Chỉ Số Ngành Dữ Liệu Hàng Ngày
Lọc Các Chỉ Số Tài Chính Cơ Bản Sức Mạnh Chỉ Số Tài Chính Lọc Tín Hiệu Biểu Đồ
Tín Hiệu Biểu Đồ Biểu Đồ Giá BIỂU ĐỒ TUẦN Swings Trading
Nhóm Ngành Và Các Chỉ Số Cơ Bản Báo Cáo Tài Chính Theo Nhóm Ngành Tăng Trưởng Tài Chính Ngành
Tin Chứng khoán Tin Kinh tế Tin Tài chính Ngân hàng Tin Doanh nghiệp Tin Bất động sản Tin Tài chính Thế giới Tin Doanh nhân Tin Vàng Tin Hàng hóa Tin tiền tệ
Các Chỉ Số Chứng Khoán Các Tín Hiệu Biểu Đồ Mô Hình Nến - Candlestick
Lịch Sự Kiện
Danh Mục Đầu Tư Cảnh Báo Giá Cảnh Báo Đáy Cổ Phiếu Cảnh Báo Đột Biến Khối Lượng BỘ LỌC TÍN HIỆU BIỂU ĐỒ BỘ LỌC CHỈ SỐ CƠ BẢN Sức Mạnh Chỉ Số Tài Chính
Sử dụng tài khoản trả phí để bỏ Quảng Cáo và Sử dụng đường truyển riêng tốc độ tốt hơn.
 

Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà - SHI


BÁO CÁO TÀI CHÍNH


[ 2017 ]    [ 2016 ]    [ 2015 ]    [ 2014 ]    [ 2013 ]    [ 2012 ]    [ 2011 ]    [ 2010 ]    [ 2009 ]    [ 2008 ]    [ 2007 ]     Xem Tất Cả
Kết Quả Kinh Doanh Q2 2017 Q1 2017 Q4 2016 Q3 2016 Q2 2016
Doanh Thu Thuần 741,470 684,687 647,968 644,679 565,562
Giá Vốn Hàng Bán 658,891 554,888 505,189 522,673 459,114
Lợi Nhuận Gộp 82,579 129,799 142,780 122,006 106,448
Chi phí hoạt động
Chi phí tài chính 22,874 17,117 23,142 13,780 13,458
     Trong đó: Chi phí lãi vay 21,554 16,120 18,252 1,344 13,112
Chi phí bán hàng 35,630 60,357 55,503 51,362 38,992
Chi phí quản lý doanh nghiệp 9,316 17,698 21,180 56,647 14,947
Tổng Chi phí hoạt động 67,820 95,172 99,825 121,789 67,397
Tổng doanh thu hoạt động tài chính 2,494 3,387 5,633 23,237 3,387
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 20,388 38,014 51,421 26,224 46,392
Lợi nhuận khác 1,176 -1,853 701 1,289 -18,363
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 19,538 38,188 52,122 27,513 28,030
Chi phí lợi nhuận
Chi phí thuế TNDN hiện hành 4,700 5,403 9,213 8,622 4,216
Chi phí thuế TNDN hoãn lại -1,045 587 N/A N/A -116
Lợi ích của cổ đông thiểu số 778 1,971 948 -896 -6,682
Tổng Chi phí lợi nhuận 4,433 7,961 10,161 7,726 -2,582
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 15,883
(15,105)
32,198
(30,227)
42,909
(41,961)
18,891
(19,787)
23,930
(30,612)
Khối Lượng 60,473,443 60,473,443 60,473,443 60,473,443 53,994,663
Giá Cuối Kỳ 8.1 7.8 7.5 6.8 7.6
EPS
(EPS chưa điều chỉnh)
1,771
(1,771)
2,027
(2,027)
1,855
(1,855)
1,365
(1,365)
1,380.4
(1,546)
PE 4.6 3.9 4.0 5 4.9
Giá Sổ Sách 14 14.5 14.1 13.7 12.2

 

Sản Xuất - Kinh doanh:    VGT    TLG    PAC    VGG    SAM    NSC    LIX    RAL    TCM    DQC    TTF    SSC    GDT    TIX    DHC    EVE    NET    TNG    TVT    SHI

Cổ Phiếu 68

Dữ liệu thống kê, các chỉ số, biểu đồ... trên website cophieu68.com được tính toán tự động dựa trên báo cáo tài chính, lịch sự kiện và giá giao dịch hàng ngày.
Biểu đồ được vẽ dựa trên số liệu đã điều chỉnh. Biểu đồ kỹ thuật trong giờ giao dịch được cập nhật 5 phút 1 lần.
Độ trễ dữ liệu trực tuyến 1-5 giây.
Danh sách biểu đồ, thống kê biểu đồ, các chỉ số, bộ lọc được cập nhật liên tục 5 phút một lần.

® 2011 Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Cây Cầu Vàng
Giấy phép số: 43/GP-STTTT
Tư vấn: 0888.468.357