Mã CK  

Đăng nhập     Đăng ký     Cảnh Báo
    0 cp68     Cảnh Báo
Liên Hệ     SmartPhone       ENGLISH

THÔNG TIN ĐĂNG NHẬP
* Email hoặc điện thoại:
* Mật khẩu:

Đăng nhập   Tạo tài khoản   Quên mật khẩu
Thống Kê Nâng Cao Kế Hoạch Kinh Doanh Giá Sổ Sách Đáy Cổ Phiếu Đột Biến Khối Lượng Tương Quan Giữa Khối Lượng và Giá Biểu Đồ Phân Hóa Giá
Danh Sách Công Ty Niêm Yết Chỉ Số Tài Chính Cơ Bản Sức Mạnh Chỉ Số Cơ Bản SO SÁNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Cơ Cấu Cổ Đông Giao Dịch Nội Bộ Lịch Sự Kiện Sự Kiện Đặc Biệt
Quy Mô Thị Trường Chỉ Số Thị Trường Chỉ Số Ngành Dữ Liệu Hàng Ngày
Lọc Các Chỉ Số Tài Chính Cơ Bản Sức Mạnh Chỉ Số Tài Chính Lọc Tín Hiệu Biểu Đồ
Tín Hiệu Biểu Đồ Biểu Đồ Giá BIỂU ĐỒ TUẦN Swings Trading
Nhóm Ngành Và Các Chỉ Số Cơ Bản Báo Cáo Tài Chính Theo Nhóm Ngành Tăng Trưởng Tài Chính Ngành
Tin Chứng khoán Tin Kinh tế Tin Tài chính Ngân hàng Tin Doanh nghiệp Tin Bất động sản Tin Tài chính Thế giới Tin Doanh nhân Tin Vàng Tin Hàng hóa Tin tiền tệ
Các Chỉ Số Chứng Khoán Các Tín Hiệu Biểu Đồ Mô Hình Nến - Candlestick
Lịch Sự Kiện
Danh Mục Đầu Tư Cảnh Báo Giá Cảnh Báo Đáy Cổ Phiếu Cảnh Báo Đột Biến Khối Lượng BỘ LỌC TÍN HIỆU BIỂU ĐỒ BỘ LỌC CHỈ SỐ CƠ BẢN Sức Mạnh Chỉ Số Tài Chính
Sử dụng tài khoản trả phí để bỏ Quảng Cáo và Sử dụng đường truyển riêng tốc độ tốt hơn.
 

Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà - SHI


BÁO CÁO TÀI CHÍNH


[ 2017 ]    [ 2016 ]    [ 2015 ]    [ 2014 ]    [ 2013 ]    [ 2012 ]    [ 2011 ]    [ 2010 ]    [ 2009 ]    [ 2008 ]    [ 2007 ]    
Kết Quả Kinh Doanh Q1 2017 Q4 2016 Q3 2016 Q2 2016 Q1 2016
Doanh Thu Thuần 684,687 647,968 644,679 565,562 466,383
Giá Vốn Hàng Bán 554,888 505,189 522,673 459,114 378,978
Lợi Nhuận Gộp 129,799 142,780 122,006 106,448 87,405
Chi phí hoạt động
Chi phí tài chính 17,117 23,142 13,780 13,458 19,548
     Trong đó: Chi phí lãi vay 16,120 18,252 13,436 13,112 16,499
Chi phí bán hàng 60,357 55,503 51,362 38,992 32,690
Chi phí quản lý doanh nghiệp 17,698 21,180 56,647 14,947 11,157
Tổng Chi phí hoạt động 95,172 99,825 121,789 67,397 63,395
Tổng doanh thu hoạt động tài chính 3,387 5,633 23,237 3,387 734
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 40,040 51,421 26,224 46,392 27,106
Lợi nhuận khác -1,853 701 1,289 -18,363 -3,728
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 38,188 52,122 27,513 28,030 23,377
Chi phí lợi nhuận
Chi phí thuế TNDN hiện hành 5,403 9,213 8,622 4,216 5,845
Chi phí thuế TNDN hoãn lại 587 N/A N/A -116 N/A
Lợi ích của cổ đông thiểu số 1,971 948 -896 -6,682 -2,285
Tổng Chi phí lợi nhuận 7,961 10,161 7,726 -2,582 3,560
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 30,226 41,961 19,787 30,612 19,818
Khối Lượng 60,473,443 60,473,443 60,473,443 53,994,663 53,994,663
Giá Cuối Kỳ 8.4 8.1 7.3 8.2 9.0
EPS
(EPS chưa điều chỉnh)
2,027
(2,027)
1,855
(1,855)
1,365
(1,365)
1,380.4
(1,546)
1,342.0
(1,503)
PE 4.1 4.4 5.4 5.3 6.0
Giá Sổ Sách 14.5 14.1 13.7 12.2 11.6

 

Sản Xuất - Kinh doanh:    VGT    TLG    VGG    PAC    SAM    NSC    DQC    LIX    RAL    TCM    TTF    SSC    TIX    EVE    GDT    DHC    NET    SHI    TNG    GMC

Cổ Phiếu 68

Dữ liệu thống kê, các chỉ số, biểu đồ... trên website cophieu68.com được tính toán tự động dựa trên báo cáo tài chính, lịch sự kiện và giá giao dịch hàng ngày.
Biểu đồ được vẽ dựa trên số liệu đã điều chỉnh. Biểu đồ kỹ thuật trong giờ giao dịch được cập nhật 5 phút 1 lần.
Độ trễ dữ liệu trực tuyến 1-5 giây.
Danh sách biểu đồ, thống kê biểu đồ, các chỉ số, bộ lọc được cập nhật liên tục 5 phút một lần.

® 2011 Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Cây Cầu Vàng
Giấy phép số: 43/GP-STTTT
Tư vấn: 0888.468.357