Mã CK  

Đăng nhập     Đăng ký     Cảnh Báo
    0 cp68     Cảnh Báo
Liên Hệ     SmartPhone       ENGLISH

THÔNG TIN ĐĂNG NHẬP
* Email hoặc điện thoại:
* Mật khẩu:

Đăng nhập   Tạo tài khoản   Quên mật khẩu
Thống Kê Nâng Cao Kế Hoạch Kinh Doanh Giá Sổ Sách Đáy Cổ Phiếu Đột Biến Khối Lượng Tương Quan Giữa Khối Lượng và Giá Biểu Đồ Phân Hóa Giá
Danh Sách Công Ty Niêm Yết Chỉ Số Tài Chính Cơ Bản Sức Mạnh Chỉ Số Cơ Bản SO SÁNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Cơ Cấu Cổ Đông Giao Dịch Nội Bộ Lịch Sự Kiện Sự Kiện Đặc Biệt
Quy Mô Thị Trường Chỉ Số Thị Trường Chỉ Số Ngành Dữ Liệu Hàng Ngày
Lọc Các Chỉ Số Tài Chính Cơ Bản Sức Mạnh Chỉ Số Tài Chính Lọc Tín Hiệu Biểu Đồ
Tín Hiệu Biểu Đồ Biểu Đồ Giá BIỂU ĐỒ TUẦN Swings Trading
Nhóm Ngành Và Các Chỉ Số Cơ Bản Báo Cáo Tài Chính Theo Nhóm Ngành Tăng Trưởng Tài Chính Ngành
Tin Chứng khoán Tin Kinh tế Tin Tài chính Ngân hàng Tin Doanh nghiệp Tin Bất động sản Tin Tài chính Thế giới Tin Doanh nhân Tin Vàng Tin Hàng hóa Tin tiền tệ
Các Chỉ Số Chứng Khoán Các Tín Hiệu Biểu Đồ Mô Hình Nến - Candlestick
Lịch Sự Kiện
Danh Mục Đầu Tư Cảnh Báo Giá Cảnh Báo Đáy Cổ Phiếu Cảnh Báo Đột Biến Khối Lượng BỘ LỌC TÍN HIỆU BIỂU ĐỒ BỘ LỌC CHỈ SỐ CƠ BẢN Sức Mạnh Chỉ Số Tài Chính
Sử dụng tài khoản trả phí để bỏ Quảng Cáo và Sử dụng đường truyển riêng tốc độ tốt hơn.
 

Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long - TLG


BÁO CÁO TÀI CHÍNH


[ 2016 ]    [ 2015 ]    [ 2014 ]    [ 2013 ]    [ 2012 ]    [ 2011 ]    [ 2010 ]    [ 2009 ]    [ 2008 ]    [ 2007 ]    [ 2006 ]    
Kết Quả Kinh Doanh Q2 2016 Q1 2016 Q4 2015 Q3 2015 Q2 2015
Doanh Thu Thuần 620,513 428,909 460,891 573,105 486,912
Giá Vốn Hàng Bán 376,041 259,226 289,139 341,717 297,294
Lợi Nhuận Gộp 244,471 169,683 171,751 231,388 189,618
Chi phí hoạt động
Chi phí tài chính 4,309 4,746 5,656 5,298 4,649
     Trong đó: Chi phí lãi vay 2,820 3,207 3,143 2,806 2,484
Chi phí bán hàng 77,025 61,329 82,841 81,878 65,337
Chi phí quản lý doanh nghiệp 59,992 46,806 56,036 45,452 47,549
Tổng Chi phí hoạt động 141,326 112,881 144,533 132,628 117,535
Tổng doanh thu hoạt động tài chính 3,768 3,968 5,218 5,245 3,548
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 106,914 60,769 32,437 104,006 75,632
Lợi nhuận khác 2,147 -409 -37 -2,353 1,957
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 109,060 60,361 32,400 101,653 77,589
Chi phí lợi nhuận
Chi phí thuế TNDN hiện hành 19,956 13,228 6,966 21,346 18,718
Chi phí thuế TNDN hoãn lại 644 -1,198 6,133 1,965 -2,242
Lợi ích của cổ đông thiểu số N/A N/A N/A N/A N/A
Tổng Chi phí lợi nhuận 20,600 12,030 13,099 23,311 16,476
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 88,461 48,331 19,301 78,342 61,113
Khối Lượng 38,312,672 38,312,672 29,471,464 29,471,464 26,792,426
Giá Cuối Kỳ 91 66.8 64.7 54.1 46.8
EPS
(EPS chưa điều chỉnh)
6,119
(6,119)
5,405
(5,405)
4,877.0
(6,340)
4,897.0
(6,366)
4,367.2
(6,245)
PE 14.9 12.4 10.2 8.5 7.5
Giá Sổ Sách 23.4 22.4 21.4 21.7 19.9

 

Sản Xuất - Kinh doanh:    TLG    DQC    PAC    SAM    NSC    LIX    RAL    TTF    DHC    TCM    GDT    EVE    SSC    NET    SHI    TNG    GMC    KMR    QHD    HAP
Dữ liệu thống kê, các chỉ số, biểu đồ... trên website cophieu68.com được tính toán tự động dựa trên báo cáo tài chính, lịch sự kiện và giá giao dịch hàng ngày.
Biểu đồ được vẽ dựa trên số liệu đã điều chỉnh. Biểu đồ kỹ thuật trong giờ giao dịch được cập nhật 5 phút 1 lần.
Độ trễ dữ liệu trực tuyến 1-5 giây.
Danh sách biểu đồ, thống kê biểu đồ, các chỉ số, bộ lọc được cập nhật liên tục 5 phút một lần.

® 2011 Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Cây Cầu Vàng
Giấy phép số: 43/GP-STTTT