Mã CK  

Đăng nhập     Đăng ký     Cảnh Báo
    0 cp68     Cảnh Báo
Liên Hệ     SmartPhone       ENGLISH

THÔNG TIN ĐĂNG NHẬP
* Email hoặc điện thoại:
* Mật khẩu:

Đăng nhập   Tạo tài khoản   Quên mật khẩu
Thống Kê Nâng Cao Kế Hoạch Kinh Doanh Giá Sổ Sách Đáy Cổ Phiếu Đột Biến Khối Lượng Tương Quan Giữa Khối Lượng và Giá Biểu Đồ Phân Hóa Giá Giao dịch nước ngoài
Danh Sách Công Ty Niêm Yết Chỉ Số Tài Chính Cơ Bản Sức Mạnh Chỉ Số Cơ Bản SO SÁNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Cơ Cấu Cổ Đông Giao Dịch Nội Bộ Lịch Sự Kiện Sự Kiện Đặc Biệt
Quy Mô Thị Trường Chỉ Số Thị Trường Chỉ Số Ngành Dữ Liệu Hàng Ngày
Lọc Các Chỉ Số Tài Chính Cơ Bản Sức Mạnh Chỉ Số Tài Chính Lọc Tín Hiệu Biểu Đồ
Tín Hiệu Biểu Đồ Biểu Đồ Giá BIỂU ĐỒ TUẦN Swings Trading
Nhóm Ngành Và Các Chỉ Số Cơ Bản Báo Cáo Tài Chính Theo Nhóm Ngành Tăng Trưởng Tài Chính Ngành
Tin Chứng khoán Tin Kinh tế Tin Tài chính Ngân hàng Tin Doanh nghiệp Tin Bất động sản Tin Tài chính Thế giới Tin Doanh nhân Tin Vàng Tin Hàng hóa Tin tiền tệ
Các Chỉ Số Chứng Khoán Các Tín Hiệu Biểu Đồ Mô Hình Nến - Candlestick
Lịch Sự Kiện
Danh Mục Đầu Tư Cảnh Báo Giá Cảnh Báo Đáy Cổ Phiếu Cảnh Báo Đột Biến Khối Lượng BỘ LỌC TÍN HIỆU BIỂU ĐỒ BỘ LỌC CHỈ SỐ CƠ BẢN Sức Mạnh Chỉ Số Tài Chính
Sử dụng tài khoản trả phí để bỏ Quảng Cáo và Sử dụng đường truyển riêng tốc độ tốt hơn.
 

Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long - TLG


BÁO CÁO TÀI CHÍNH


[ 2017 ]    [ 2016 ]    [ 2015 ]    [ 2014 ]    [ 2013 ]    [ 2012 ]    [ 2011 ]    [ 2010 ]    [ 2009 ]    [ 2008 ]    [ 2007 ]     Xem Tất Cả
Kết Quả Kinh Doanh Q3 2017 Q2 2017 Q1 2017 Q4 2016 Q3 2016
Doanh Thu Thuần 650,687 719,753 536,465 509,651 603,243
Giá Vốn Hàng Bán 408,508 435,548 338,837 320,282 360,076
Lợi Nhuận Gộp 242,179 284,206 197,628 189,370 243,167
Chi phí hoạt động
Chi phí tài chính 2,883 3,285 3,199 4,233 2,680
     Trong đó: Chi phí lãi vay 2,253 2,570 2,486 2,357 2,313
Chi phí bán hàng 91,333 94,892 79,731 78,290 93,297
Chi phí quản lý doanh nghiệp 61,832 65,119 53,714 71,465 60,382
Tổng Chi phí hoạt động 156,048 163,296 136,644 153,988 156,359
Tổng doanh thu hoạt động tài chính 5,287 4,545 3,933 7,154 5,516
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 91,419 125,455 64,917 42,536 92,324
Lợi nhuận khác 6,011 2,249 4,068 41 2,162
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 97,430 127,704 68,985 42,577 94,485
Chi phí lợi nhuận
Chi phí thuế TNDN hiện hành 21,994 23,597 15,246 10,890 21,856
Chi phí thuế TNDN hoãn lại -3,863 -788 -701 6,034 -4,642
Lợi ích của cổ đông thiểu số N/A N/A N/A N/A N/A
Tổng Chi phí lợi nhuận 18,131 22,809 14,545 16,924 17,214
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 79,298
(79,298)
104,895
(104,895)
54,440
(54,440)
25,652
(25,652)
77,271
(77,271)
Khối Lượng 49,806,256 38,312,672 38,312,672 38,312,672 38,312,672
Giá Cuối Kỳ 99 104.6 81.3 76.8 79.5
EPS
(EPS chưa điều chỉnh)
5,306
(5,306)
5,265.4
(6,845)
4,935.4
(6,416)
4,813.1
(6,257)
4,685.4
(6,091)
PE 18.7 15.3 12.7 12.3 13.1
Giá Sổ Sách 21.3 20.1 19.4 18.5 19.2

 

Sản Xuất - Kinh doanh:    VGT    TLG    VGG    PAC    SAM    NSC    RAL    TCM    LIX    DQC    DHC    TTF    SSC    TIX    EVE    GDT    NET    TNG    SHI    TVT

Cổ Phiếu 68

Dữ liệu thống kê, các chỉ số, biểu đồ... trên website cophieu68.com được tính toán tự động dựa trên báo cáo tài chính, lịch sự kiện và giá giao dịch hàng ngày.
Biểu đồ được vẽ dựa trên số liệu đã điều chỉnh. Biểu đồ kỹ thuật trong giờ giao dịch được cập nhật 5 phút 1 lần.
Độ trễ dữ liệu trực tuyến 1-5 giây.
Danh sách biểu đồ, thống kê biểu đồ, các chỉ số, bộ lọc được cập nhật liên tục 5 phút một lần.

Giấy phép số: 43/GP-STTTT
Tư vấn: 0888.468.357