Mã CK  

Đăng nhập     Đăng ký     Cảnh Báo
    0 cp68     Cảnh Báo
Liên Hệ     SmartPhone       ENGLISH

THÔNG TIN ĐĂNG NHẬP
* Email hoặc điện thoại:
* Mật khẩu:

Đăng nhập   Tạo tài khoản   Quên mật khẩu
Thống Kê Nâng Cao Kế Hoạch Kinh Doanh Giá Sổ Sách Đáy Cổ Phiếu Đột Biến Khối Lượng Tương Quan Giữa Khối Lượng và Giá Biểu Đồ Phân Hóa Giá Giao dịch nước ngoài
Danh Sách Công Ty Niêm Yết Chỉ Số Tài Chính Cơ Bản Sức Mạnh Chỉ Số Cơ Bản SO SÁNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Cơ Cấu Cổ Đông Giao Dịch Nội Bộ Lịch Sự Kiện Sự Kiện Đặc Biệt
Quy Mô Thị Trường Chỉ Số Thị Trường Chỉ Số Ngành Dữ Liệu Hàng Ngày
Lọc Các Chỉ Số Tài Chính Cơ Bản Sức Mạnh Chỉ Số Tài Chính Lọc Tín Hiệu Biểu Đồ
Tín Hiệu Biểu Đồ Biểu Đồ Giá BIỂU ĐỒ TUẦN Swings Trading
Nhóm Ngành Và Các Chỉ Số Cơ Bản Báo Cáo Tài Chính Theo Nhóm Ngành Tăng Trưởng Tài Chính Ngành
Tin Chứng khoán Tin Kinh tế Tin Tài chính Ngân hàng Tin Doanh nghiệp Tin Bất động sản Tin Tài chính Thế giới Tin Doanh nhân Tin Vàng Tin Hàng hóa Tin tiền tệ
Các Chỉ Số Chứng Khoán Các Tín Hiệu Biểu Đồ Mô Hình Nến - Candlestick
Lịch Sự Kiện
Danh Mục Đầu Tư Cảnh Báo Giá Cảnh Báo Đáy Cổ Phiếu Cảnh Báo Đột Biến Khối Lượng BỘ LỌC TÍN HIỆU BIỂU ĐỒ BỘ LỌC CHỈ SỐ CƠ BẢN Sức Mạnh Chỉ Số Tài Chính
Sử dụng tài khoản trả phí để bỏ Quảng Cáo và Sử dụng đường truyển riêng tốc độ tốt hơn.
 

Công ty Cổ phần Thép Biên Hòa (VICASA) - VCA


BÁO CÁO TÀI CHÍNH


[ 2017 ]    [ 2016 ]    [ 2015 ]    [ 2014 ]    [ 2013 ]    [ 2012 ]    [ 2011 ]    [ 2010 ]    [ 2009 ]     Xem Tất Cả
Kết Quả Kinh Doanh Q4 2017 Q3 2017 Q2 2017 Q1 2017 Q4 2016
Doanh Thu Thuần 639,936 485,192 370,998 398,070 351,905
Giá Vốn Hàng Bán 602,825 448,758 352,577 364,194 338,530
Lợi Nhuận Gộp 37,111 36,434 18,421 33,876 13,375
Chi phí hoạt động
Chi phí tài chính 975 250 788 582 92
     Trong đó: Chi phí lãi vay 975 250 788 582 90
Chi phí bán hàng 2,690 7,440 3,738 4,605 3,762
Chi phí quản lý doanh nghiệp 6,939 5,663 6,145 7,898 4,291
Tổng Chi phí hoạt động 10,604 13,353 10,671 13,085 8,145
Tổng doanh thu hoạt động tài chính 318 455 198 284 425
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 26,825 23,537 7,948 21,076 5,655
Lợi nhuận khác 1,435 4 73 -52 335
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 28,260 23,541 8,021 21,024 5,990
Chi phí lợi nhuận
Chi phí thuế TNDN hiện hành 5,760 4,708 1,604 4,205 1,238
Chi phí thuế TNDN hoãn lại N/A N/A N/A N/A N/A
Lợi ích của cổ đông thiểu số N/A N/A N/A N/A N/A
Tổng Chi phí lợi nhuận 5,760 4,708 1,604 4,205 1,238
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 22,500
(22,500)
18,833
(18,833)
6,417
(6,417)
16,819
(16,819)
4,752
(4,752)
Khối Lượng 15,187,322 15,187,322 15,187,322 15,187,322 15,187,322
Giá Cuối Kỳ 13 10.5 10.9 9.6 7.9
EPS
(EPS chưa điều chỉnh)
4,252
(4,252)
3,083
(3,083)
2,076
(2,076)
2,842
(2,842)
2,006
(2,006)
PE 3.1 3.4 5.3 3.4 4.0
Giá Sổ Sách 17.6 16.1 14.9 14.5 15.1

 

Ngành Thép:    HPG    HSG    TVN    NKG    POM    DTL    VIS    TIS    SMC    TLH    VGS    HMC    TTS    DNS    VCA    DNY    TDS    KMT    KKC    SSM

Cổ Phiếu 68

Dữ liệu thống kê, các chỉ số, biểu đồ... trên website cophieu68.com được tính toán tự động dựa trên báo cáo tài chính, lịch sự kiện và giá giao dịch hàng ngày.
Biểu đồ được vẽ dựa trên số liệu đã điều chỉnh. Biểu đồ kỹ thuật trong giờ giao dịch được cập nhật 5 phút 1 lần.
Độ trễ dữ liệu trực tuyến 1-5 giây.
Danh sách biểu đồ, thống kê biểu đồ, các chỉ số, bộ lọc được cập nhật liên tục 5 phút một lần.

Giấy phép số: 43/GP-STTTT
Tư vấn: 0888.468.357