Mã CK  

Đăng nhập     Đăng ký     Cảnh Báo
    0 cp68     Cảnh Báo
Liên Hệ     SmartPhone       ENGLISH

THÔNG TIN ĐĂNG NHẬP
* Email hoặc điện thoại:
* Mật khẩu:

Đăng nhập   Tạo tài khoản   Quên mật khẩu
Thống Kê Nâng Cao Kế Hoạch Kinh Doanh Giá Sổ Sách Đáy Cổ Phiếu Đột Biến Khối Lượng Tương Quan Giữa Khối Lượng và Giá Biểu Đồ Phân Hóa Giá Giao dịch nước ngoài
Danh Sách Công Ty Niêm Yết Chỉ Số Tài Chính Cơ Bản Sức Mạnh Chỉ Số Cơ Bản SO SÁNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Cơ Cấu Cổ Đông Giao Dịch Nội Bộ Lịch Sự Kiện Sự Kiện Đặc Biệt
Quy Mô Thị Trường Chỉ Số Thị Trường Chỉ Số Ngành Dữ Liệu Hàng Ngày
Lọc Các Chỉ Số Tài Chính Cơ Bản Sức Mạnh Chỉ Số Tài Chính Lọc Tín Hiệu Biểu Đồ
Tín Hiệu Biểu Đồ Biểu Đồ Giá BIỂU ĐỒ TUẦN Swings Trading
Nhóm Ngành Và Các Chỉ Số Cơ Bản Báo Cáo Tài Chính Theo Nhóm Ngành Tăng Trưởng Tài Chính Ngành
Tin Chứng khoán Tin Kinh tế Tin Tài chính Ngân hàng Tin Doanh nghiệp Tin Bất động sản Tin Tài chính Thế giới Tin Doanh nhân Tin Vàng Tin Hàng hóa Tin tiền tệ
Các Chỉ Số Chứng Khoán Các Tín Hiệu Biểu Đồ Mô Hình Nến - Candlestick
Lịch Sự Kiện
Danh Mục Đầu Tư Cảnh Báo Giá Cảnh Báo Đáy Cổ Phiếu Cảnh Báo Đột Biến Khối Lượng BỘ LỌC TÍN HIỆU BIỂU ĐỒ BỘ LỌC CHỈ SỐ CƠ BẢN Sức Mạnh Chỉ Số Tài Chính
Sử dụng tài khoản trả phí để bỏ Quảng Cáo và Sử dụng đường truyển riêng tốc độ tốt hơn.
 

Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu VIPCO - VIP


BÁO CÁO TÀI CHÍNH


[ 2018 ]    [ 2017 ]    [ 2016 ]    [ 2015 ]    [ 2014 ]    [ 2013 ]    [ 2012 ]    [ 2011 ]    [ 2010 ]    [ 2009 ]    [ 2008 ]     Xem Tất Cả
Kết Quả Kinh Doanh Q1 2018 Q4 2017 Q3 2017 Q2 2017 Q1 2017
Doanh Thu Thuần 197,449 187,185 171,370 192,529 178,349
Giá Vốn Hàng Bán 147,194 124,623 134,016 147,646 138,951
Lợi Nhuận Gộp 50,255 62,563 37,354 44,883 39,398
Chi phí hoạt động
Chi phí tài chính 6,682 7,043 7,765 6,813 7,204
     Trong đó: Chi phí lãi vay 7,027 7,340 7,741 6,693 7,108
Chi phí bán hàng 1,059 1,437 1,192 1,402 1,417
Chi phí quản lý doanh nghiệp 13,656 15,922 11,534 13,246 13,521
Tổng Chi phí hoạt động 21,397 24,402 20,491 21,461 22,142
Tổng doanh thu hoạt động tài chính 1,823 1,559 1,423 961 514
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 28,436 37,988 17,124 23,291 17,791
Lợi nhuận khác 183 290 1,605 179 36
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 28,619 38,278 18,729 23,470 17,827
Chi phí lợi nhuận
Chi phí thuế TNDN hiện hành 5,750 7,615 3,938 4,932 3,620
Chi phí thuế TNDN hoãn lại 434 511 -51 15 -10
Lợi ích của cổ đông thiểu số -100 -75 -98 -98 -97
Tổng Chi phí lợi nhuận 6,084 8,051 3,789 4,849 3,513
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 22,335
(22,435)
30,077
(30,152)
14,744
(14,842)
18,425
(18,523)
14,121
(14,218)
Khối Lượng 68,470,941 68,470,941 68,470,941 68,470,941 68,470,941
Giá Cuối Kỳ 7.1 7.4 6.5 6.8 6.6
EPS
(EPS chưa điều chỉnh)
1,255
(1,255)
1,135
(1,135)
715
(715)
518
(518)
1,191
(1,191)
PE 5.7 6.5 9.1 13.2 5.5
Giá Sổ Sách 16.5 16.2 16.1 15.8 16.4

 

Vận Tải/ Cảng / Taxi:    GMD    PVT    PHP    DL1    SGP    DVP    VSC    TMS    CDN    VNS    CLL    PDN    VTO    PVP    TCL    VIP    HAH    BSG    CCR    VTV

Cổ Phiếu 68

Dữ liệu thống kê, các chỉ số, biểu đồ... trên website cophieu68.com được tính toán tự động dựa trên báo cáo tài chính, lịch sự kiện và giá giao dịch hàng ngày.
Biểu đồ được vẽ dựa trên số liệu đã điều chỉnh. Biểu đồ kỹ thuật trong giờ giao dịch được cập nhật 5 phút 1 lần.
Độ trễ dữ liệu trực tuyến 1-5 giây.
Danh sách biểu đồ, thống kê biểu đồ, các chỉ số, bộ lọc được cập nhật liên tục 5 phút một lần.

Giấy phép số: 43/GP-STTTT
Tư vấn: 0888.468.357