Mã CK  

Đăng nhập     Đăng ký     Cảnh Báo
    0 cp68     Cảnh Báo
Liên Hệ     SmartPhone       ENGLISH

THÔNG TIN ĐĂNG NHẬP
* Email hoặc điện thoại:
* Mật khẩu:

Đăng nhập   Tạo tài khoản   Quên mật khẩu
Thống Kê Nâng Cao Kế Hoạch Kinh Doanh Giá Sổ Sách Đáy Cổ Phiếu Đột Biến Khối Lượng Tương Quan Giữa Khối Lượng và Giá Biểu Đồ Phân Hóa Giá
Danh Sách Công Ty Niêm Yết Chỉ Số Tài Chính Cơ Bản Sức Mạnh Chỉ Số Cơ Bản SO SÁNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Cơ Cấu Cổ Đông Giao Dịch Nội Bộ Lịch Sự Kiện Sự Kiện Đặc Biệt
Quy Mô Thị Trường Chỉ Số Thị Trường Chỉ Số Ngành Dữ Liệu Hàng Ngày
Lọc Các Chỉ Số Tài Chính Cơ Bản Sức Mạnh Chỉ Số Tài Chính Lọc Tín Hiệu Biểu Đồ
Tín Hiệu Biểu Đồ Biểu Đồ Giá BIỂU ĐỒ TUẦN Swings Trading
Nhóm Ngành Và Các Chỉ Số Cơ Bản Báo Cáo Tài Chính Theo Nhóm Ngành Tăng Trưởng Tài Chính Ngành
Tin Chứng khoán Tin Kinh tế Tin Tài chính Ngân hàng Tin Doanh nghiệp Tin Bất động sản Tin Tài chính Thế giới Tin Doanh nhân Tin Vàng Tin Hàng hóa Tin tiền tệ
Các Chỉ Số Chứng Khoán Các Tín Hiệu Biểu Đồ Mô Hình Nến - Candlestick
Lịch Sự Kiện
Danh Mục Đầu Tư Cảnh Báo Giá Cảnh Báo Đáy Cổ Phiếu Cảnh Báo Đột Biến Khối Lượng BỘ LỌC TÍN HIỆU BIỂU ĐỒ BỘ LỌC CHỈ SỐ CƠ BẢN Sức Mạnh Chỉ Số Tài Chính
Sử dụng tài khoản trả phí để bỏ Quảng Cáo và Sử dụng đường truyển riêng tốc độ tốt hơn.
 

Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu VIPCO - VIP


BÁO CÁO TÀI CHÍNH


[ 2016 ]    [ 2015 ]    [ 2014 ]    [ 2013 ]    [ 2012 ]    [ 2011 ]    [ 2010 ]    [ 2009 ]    [ 2008 ]    [ 2007 ]    [ 2006 ]    
Kết Quả Kinh Doanh Q1 2016 Q4 2015 Q3 2015 Q2 2015 Q1 2015
Doanh Thu Thuần 129,309 150,515 131,646 140,365 158,422
Giá Vốn Hàng Bán 101,636 110,807 102,817 109,529 113,858
Lợi Nhuận Gộp 27,673 39,708 28,829 30,836 44,563
Chi phí hoạt động
Chi phí tài chính 3,554 4,044 17,391 10,962 10,013
     Trong đó: Chi phí lãi vay 3,426 3,767 4,124 5,413 5,645
Chi phí bán hàng 1,200 1,173 1,193 1,635 1,326
Chi phí quản lý doanh nghiệp 10,640 12,869 10,135 11,570 9,674
Tổng Chi phí hoạt động 15,394 18,086 28,719 24,167 21,013
Tổng doanh thu hoạt động tài chính 4,228 1,914 1,510 2,365 1,098
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 18,957 27,125 1,620 10,948 24,648
Lợi nhuận khác -105 8,393 186 355 N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 18,851 35,517 1,807 11,303 24,648
Chi phí lợi nhuận
Chi phí thuế TNDN hiện hành 3,364 8,102 411 2,109 5,332
Chi phí thuế TNDN hoãn lại N/A N/A N/A N/A N/A
Lợi ích của cổ đông thiểu số -107 -130 -74 -49 -115
Tổng Chi phí lợi nhuận 3,257 7,972 337 2,060 5,217
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 15,594 27,545 1,470 9,242 19,430
Khối Lượng 63,993,400 63,993,400 63,993,400 63,993,400 63,993,400
Giá Cuối Kỳ 8.1 8.9 8.2 10 10.8
EPS
(EPS chưa điều chỉnh)
842
(842)
901
(901)
3,529
(3,529)
3,766
(3,766)
3,972
(3,972)
PE 9.6 9.9 2.3 2.7 2.7
Giá Sổ Sách 16.6 16.4 16.5 16.5 16.6

 

Vận Tải/ Cảng / Taxi:    PVT    GMD    DVP    VNS    TMS    VTO    PDN    VTV    DXP    TCL    VIP    VFC    GSP    WCS    VNF    SFI    MHC    VNT    HHG    VOS
Dữ liệu thống kê, các chỉ số, biểu đồ... trên website cophieu68.com được tính toán tự động dựa trên báo cáo tài chính, lịch sự kiện và giá giao dịch hàng ngày.
Biểu đồ được vẽ dựa trên số liệu đã điều chỉnh. Biểu đồ kỹ thuật trong giờ giao dịch được cập nhật 5 phút 1 lần.
Độ trễ dữ liệu trực tuyến 1-5 giây.
Danh sách biểu đồ, thống kê biểu đồ, các chỉ số, bộ lọc được cập nhật liên tục 5 phút một lần.

® 2011 Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Cây Cầu Vàng
Giấy phép số: 43/GP-STTTT