Mã CK  

Đăng nhập     Đăng ký     Cảnh Báo
    0 cp68     Cảnh Báo
Liên Hệ     SmartPhone       ENGLISH

THÔNG TIN ĐĂNG NHẬP
* Email hoặc điện thoại:
* Mật khẩu:

Đăng nhập   Tạo tài khoản   Quên mật khẩu
Thống Kê Nâng Cao Kế Hoạch Kinh Doanh Giá Sổ Sách Đáy Cổ Phiếu Đột Biến Khối Lượng Tương Quan Giữa Khối Lượng và Giá Biểu Đồ Phân Hóa Giá
Danh Sách Công Ty Niêm Yết Chỉ Số Tài Chính Cơ Bản Sức Mạnh Chỉ Số Cơ Bản SO SÁNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Cơ Cấu Cổ Đông Giao Dịch Nội Bộ Lịch Sự Kiện Sự Kiện Đặc Biệt
Quy Mô Thị Trường Chỉ Số Thị Trường Chỉ Số Ngành Dữ Liệu Hàng Ngày
Lọc Các Chỉ Số Tài Chính Cơ Bản Sức Mạnh Chỉ Số Tài Chính Lọc Tín Hiệu Biểu Đồ
Tín Hiệu Biểu Đồ Biểu Đồ Giá BIỂU ĐỒ TUẦN Swings Trading
Nhóm Ngành Và Các Chỉ Số Cơ Bản Báo Cáo Tài Chính Theo Nhóm Ngành Tăng Trưởng Tài Chính Ngành
Tin Chứng khoán Tin Kinh tế Tin Tài chính Ngân hàng Tin Doanh nghiệp Tin Bất động sản Tin Tài chính Thế giới Tin Doanh nhân Tin Vàng Tin Hàng hóa Tin tiền tệ
Các Chỉ Số Chứng Khoán Các Tín Hiệu Biểu Đồ Mô Hình Nến - Candlestick
Lịch Sự Kiện
Danh Mục Đầu Tư Cảnh Báo Giá Cảnh Báo Đáy Cổ Phiếu Cảnh Báo Đột Biến Khối Lượng BỘ LỌC TÍN HIỆU BIỂU ĐỒ BỘ LỌC CHỈ SỐ CƠ BẢN Sức Mạnh Chỉ Số Tài Chính
Sử dụng tài khoản trả phí để bỏ Quảng Cáo và Sử dụng đường truyển riêng tốc độ tốt hơn.
 

Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu VIPCO - VIP


BÁO CÁO TÀI CHÍNH


[ 2016 ]    [ 2015 ]    [ 2014 ]    [ 2013 ]    [ 2012 ]    [ 2011 ]    [ 2010 ]    [ 2009 ]    [ 2008 ]    [ 2007 ]    [ 2006 ]    
Kết Quả Kinh Doanh Q4 2016 Q3 2016 Q2 2016 Q1 2016 Q4 2015
Doanh Thu Thuần 183,192 164,831 153,487 129,309 150,515
Giá Vốn Hàng Bán 148,392 140,680 112,717 101,636 110,807
Lợi Nhuận Gộp 34,800 24,151 40,770 27,673 39,708
Chi phí hoạt động
Chi phí tài chính 15,419 10,479 3,326 3,554 4,044
     Trong đó: Chi phí lãi vay 7,773 8,413 3,236 3,426 3,767
Chi phí bán hàng 1,815 1,262 2,103 1,200 1,173
Chi phí quản lý doanh nghiệp 15,288 14,200 15,801 10,640 12,869
Tổng Chi phí hoạt động 32,522 25,941 21,230 15,394 18,086
Tổng doanh thu hoạt động tài chính 955 979 53,289 4,228 1,914
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 2,348 1,187 78,442 18,957 27,125
Lợi nhuận khác 84 427 272 -105 8,393
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 2,431 1,613 78,714 18,851 35,517
Chi phí lợi nhuận
Chi phí thuế TNDN hiện hành 1,137 342 15,284 3,364 8,102
Chi phí thuế TNDN hoãn lại -10 30 1,065 N/A N/A
Lợi ích của cổ đông thiểu số -93 -98 -2,204 -107 -130
Tổng Chi phí lợi nhuận 1,034 274 14,145 3,257 7,972
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 1,397 1,339 64,569 15,594 27,545
Khối Lượng 68,470,941 68,470,941 63,993,400 63,993,400 63,993,400
Giá Cuối Kỳ 7.1 7.7 8.2 7.3 8.0
EPS
(EPS chưa điều chỉnh)
1,211
(1,211)
1,593
(1,593)
1,594.4
(1,706)
786.9
(842)
842.1
(901)
PE 5.9 4.8 4.8 8.7 8.9
Giá Sổ Sách 16.2 16.2 16.2 15.5 15.3

 

Vận Tải/ Cảng / Taxi:    GMD    PHP    PVT    DVP    VSC    TMS    SGP    CDN    VNS    PDN    CLL    HAH    PVP    CCR    VTO    TCL    VTV    BSG    VIP    WCS
Dữ liệu thống kê, các chỉ số, biểu đồ... trên website cophieu68.com được tính toán tự động dựa trên báo cáo tài chính, lịch sự kiện và giá giao dịch hàng ngày.
Biểu đồ được vẽ dựa trên số liệu đã điều chỉnh. Biểu đồ kỹ thuật trong giờ giao dịch được cập nhật 5 phút 1 lần.
Độ trễ dữ liệu trực tuyến 1-5 giây.
Danh sách biểu đồ, thống kê biểu đồ, các chỉ số, bộ lọc được cập nhật liên tục 5 phút một lần.

® 2011 Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Cây Cầu Vàng
Giấy phép số: 43/GP-STTTT
Tư vấn: 0888.468.357
TUYỂN SINH VIÊN THỰC TẬP TẠI COPHIEU68