Mã CK  

Đăng nhập
Đăng ký
 Liên Hệ    
Phone     
ENGLISH

Thống Kê Nâng Cao Kế Hoạch Kinh Doanh Giá Sổ Sách Đáy Cổ Phiếu Đột Biến Khối Lượng Tương Quan Giữa Khối Lượng và Giá Biểu Đồ Phân Hóa Giá
Danh Sách Công Ty Niêm Yết Chỉ Số Tài Chính Cơ Bản Sức Mạnh Chỉ Số Cơ Bản SO SÁNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Cơ Cấu Cổ Đông Giao Dịch Nội Bộ Lịch Sự Kiện Sự Kiện Đặc Biệt
Quy Mô Thị Trường Chỉ Số Thị Trường Chỉ Số Ngành Dữ Liệu Hàng Ngày Biểu Đồ Thị Trường
Lọc Các Chỉ Số Tài Chính Cơ Bản Sức Mạnh Chỉ Số Tài Chính Lọc Tín Hiệu Biểu Đồ Sức Mạnh Tín Hiệu Biểu Đồ
Tín Hiệu Biểu Đồ Biểu Đồ Giá Swings Trading
Nhóm Ngành Và Các Chỉ Số Cơ Bản Báo Cáo Tài Chính Theo Nhóm Ngành Tăng Trưởng Tài Chính Ngành
Tin Chứng khoán Tin Kinh tế Tin Tài chính Ngân hàng Tin Doanh nghiệp Tin Bất động sản Tin Tài chính Thế giới Tin Doanh nhân Tin Vàng Tin Hàng hóa Tin tiền tệ
Các Chỉ Số Chứng Khoán Các Tín Hiệu Biểu Đồ Mô Hình Nến - Candlestick
Lịch Sự Kiện
Danh Mục Đầu Tư Cảnh Báo Giá Cảnh Báo Đáy Cổ Phiếu Cảnh Báo Đột Biến Khối Lượng BỘ LỌC TÍN HIỆU BIỂU ĐỒ THỐNG KÊ TÍN HIỆU BIỂU ĐỒ BỘ LỌC CHỈ SỐ CƠ BẢN
 

Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu VIPCO - VIP


BÁO CÁO TÀI CHÍNH


[ 2014 ]    [ 2013 ]    [ 2012 ]    [ 2011 ]    [ 2010 ]    [ 2009 ]    [ 2008 ]    [ 2007 ]    [ 2006 ]    [ 2005 ]    
Kết Quả Kinh Doanh Q3 2014 Q2 2014 Q1 2014 Q4 2013 Q3 2013
Doanh Thu Thuần 189,877 172,183 163,840 170,229 209,530
Giá Vốn Hàng Bán 150,979 121,643 159,628 129,766 151,360
Lợi Nhuận Gộp 38,898 50,540 4,211 40,462 58,171
Chi phí hoạt động
Chi phí tài chính 6,837 14,713 9,007 5,754 11,112
     Trong đó: Chi phí lãi vay 6,820 7,991 8,987 9,867 10,530
Chi phí bán hàng 1,371 1,169 1,463 2,290 1,592
Chi phí quản lý doanh nghiệp 11,793 10,365 8,800 13,136 30,588
Tổng Chi phí hoạt động 20,001 26,247 19,270 21,180 43,292
Tổng doanh thu hoạt động tài chính 514 879 582 713 968
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 19,411 25,172 -14,477 19,995 15,847
Lợi nhuận khác 1,728 -203 -214 521 5
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 21,138 24,421 -14,692 14,347 15,852
Chi phí lợi nhuận
Chi phí thuế TNDN hiện hành 4,664 1,944 308 2,093 4,115
Chi phí thuế TNDN hoãn lại N/A N/A N/A N/A N/A
Lợi ích của cổ đông thiểu số -153 36 -36 -118 -65
Tổng Chi phí lợi nhuận 4,511 1,980 272 1,975 4,050
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 16,627 22,441 -14,963 12,372 11,802
Khối Lượng 63,993,400 59,807,785 59,807,785 59,807,785 59,323,395
Giá Cuối Kỳ 16 9.9 14.2 9.8 7.2
EPS 557 533 350 N/A 2,466
PE 28.7 18.6 40.7 3.9 2.9
Giá Sổ Sách 15.6 16.4 16.4 16.6 16.6

 

Vận Tải/ Cảng / Taxi:    PVT    GMD    VNS    DVP    TMS    VOS    VIP    VTO    TCL    PDN    VFC    WCS    GSP    VTV    DXP    SFI    VFR    VNL    SBC    VNTĐơn vị: KHỐI LƯỢNG triệu, GIÁ ngàn đồng
Dữ liệu thống kê, các chỉ số, biểu đồ... trên website cophieu68.com được tính toán tự động dựa trên báo cáo tài chính, lịch sự kiện và giá giao dịch hàng ngày.
Biểu đồ được vẽ dựa trên số liệu đã điều chỉnh. Biểu đồ kỹ thuật trong giờ giao dịch được cập nhật 5 phút 1 lần.
Độ trễ dữ liệu trực tuyến 1-5 giây.
Danh sách biểu đồ, thống kê biểu đồ, các chỉ số, bộ lọc được cập nhật liên tục 5 phút một lần.

® 2011 Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Cây Cầu Vàng
Giấy phép số: 43/GP-STTTT

Hỗ Trợ Kỹ ThuậtLiên Hệ