Mã CK  

Đăng nhập     Đăng ký     Cảnh Báo
    0 cp68     Cảnh Báo
Liên Hệ     SmartPhone       ENGLISH

THÔNG TIN ĐĂNG NHẬP
* Email hoặc điện thoại:
* Mật khẩu:

Đăng nhập   Tạo tài khoản   Quên mật khẩu
Thống Kê Nâng Cao Kế Hoạch Kinh Doanh Giá Sổ Sách Đáy Cổ Phiếu Đột Biến Khối Lượng Tương Quan Giữa Khối Lượng và Giá Biểu Đồ Phân Hóa Giá Giao dịch nước ngoài
Danh Sách Công Ty Niêm Yết Chỉ Số Tài Chính Cơ Bản Sức Mạnh Chỉ Số Cơ Bản SO SÁNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Cơ Cấu Cổ Đông Giao Dịch Nội Bộ Lịch Sự Kiện Sự Kiện Đặc Biệt
Quy Mô Thị Trường Chỉ Số Thị Trường Chỉ Số Ngành Dữ Liệu Hàng Ngày
Lọc Các Chỉ Số Tài Chính Cơ Bản Sức Mạnh Chỉ Số Tài Chính Lọc Tín Hiệu Biểu Đồ
Tín Hiệu Biểu Đồ Biểu Đồ Giá BIỂU ĐỒ TUẦN Swings Trading
Nhóm Ngành Và Các Chỉ Số Cơ Bản Báo Cáo Tài Chính Theo Nhóm Ngành Tăng Trưởng Tài Chính Ngành
Tin Chứng khoán Tin Kinh tế Tin Tài chính Ngân hàng Tin Doanh nghiệp Tin Bất động sản Tin Tài chính Thế giới Tin Doanh nhân Tin Vàng Tin Hàng hóa Tin tiền tệ
Các Chỉ Số Chứng Khoán Các Tín Hiệu Biểu Đồ Mô Hình Nến - Candlestick
Lịch Sự Kiện
Danh Mục Đầu Tư Cảnh Báo Giá Cảnh Báo Đáy Cổ Phiếu Cảnh Báo Đột Biến Khối Lượng BỘ LỌC TÍN HIỆU BIỂU ĐỒ BỘ LỌC CHỈ SỐ CƠ BẢN Sức Mạnh Chỉ Số Tài Chính
Sử dụng tài khoản trả phí để bỏ Quảng Cáo và Sử dụng đường truyển riêng tốc độ tốt hơn.
 

Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu VIPCO - VIP


BÁO CÁO TÀI CHÍNH


[ 2017 ]    [ 2016 ]    [ 2015 ]    [ 2014 ]    [ 2013 ]    [ 2012 ]    [ 2011 ]    [ 2010 ]    [ 2009 ]    [ 2008 ]    [ 2007 ]     Xem Tất Cả
Kết Quả Kinh Doanh Q3 2017 Q2 2017 Q1 2017 Q4 2016 Q3 2016
Doanh Thu Thuần 171,370 192,529 178,349 183,192 164,831
Giá Vốn Hàng Bán 134,016 147,646 138,951 148,392 140,680
Lợi Nhuận Gộp 37,354 44,883 39,398 34,800 24,151
Chi phí hoạt động
Chi phí tài chính 7,765 6,813 7,204 15,419 10,479
     Trong đó: Chi phí lãi vay 7,741 6,693 7,108 7,773 8,413
Chi phí bán hàng 1,192 1,402 1,417 1,815 1,262
Chi phí quản lý doanh nghiệp 11,534 13,246 13,521 15,288 14,200
Tổng Chi phí hoạt động 20,491 21,461 22,142 32,522 25,941
Tổng doanh thu hoạt động tài chính 1,423 961 514 955 979
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 17,124 23,291 17,791 2,348 1,187
Lợi nhuận khác 1,605 179 36 84 427
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 18,729 23,470 17,827 2,431 1,613
Chi phí lợi nhuận
Chi phí thuế TNDN hiện hành 3,938 4,932 3,620 1,137 342
Chi phí thuế TNDN hoãn lại -51 15 -10 -10 30
Lợi ích của cổ đông thiểu số -98 -98 -97 -93 -98
Tổng Chi phí lợi nhuận 3,789 4,849 3,513 1,034 274
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 14,842
(14,940)
18,523
(18,621)
14,218
(14,315)
1,304
(1,397)
1,241
(1,339)
Khối Lượng 68,470,941 68,470,941 68,470,941 68,470,941 68,470,941
Giá Cuối Kỳ 7.2 7.6 7.3 7.1 7.7
EPS
(EPS chưa điều chỉnh)
720
(720)
521
(521)
1,192
(1,192)
1,211
(1,211)
1,593
(1,593)
PE 10.1 14.5 6.1 5.9 4.8
Giá Sổ Sách 16.1 15.8 16.4 16.2 16.2

 

Vận Tải/ Cảng / Taxi:    GMD    PVT    PHP    DL1    DVP    VSC    SGP    TMS    CDN    PDN    CLL    VNS    HAH    VTO    TCL    VIP    BSG    PVP    VTV    CCR

Cổ Phiếu 68

Dữ liệu thống kê, các chỉ số, biểu đồ... trên website cophieu68.com được tính toán tự động dựa trên báo cáo tài chính, lịch sự kiện và giá giao dịch hàng ngày.
Biểu đồ được vẽ dựa trên số liệu đã điều chỉnh. Biểu đồ kỹ thuật trong giờ giao dịch được cập nhật 5 phút 1 lần.
Độ trễ dữ liệu trực tuyến 1-5 giây.
Danh sách biểu đồ, thống kê biểu đồ, các chỉ số, bộ lọc được cập nhật liên tục 5 phút một lần.

Giấy phép số: 43/GP-STTTT
Tư vấn: 0888.468.357