Mã CK  

Đăng nhập
Đăng ký
 Liên Hệ    
Phone     
ENGLISH

Thống Kê Nâng Cao Kế Hoạch Kinh Doanh Giá Sổ Sách Đáy Cổ Phiếu Đột Biến Khối Lượng Tương Quan Giữa Khối Lượng và Giá Biểu Đồ Phân Hóa Giá
Danh Sách Công Ty Niêm Yết Chỉ Số Tài Chính Cơ Bản Sức Mạnh Chỉ Số Cơ Bản SO SÁNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Cơ Cấu Cổ Đông Giao Dịch Nội Bộ Lịch Sự Kiện Sự Kiện Đặc Biệt
Quy Mô Thị Trường Chỉ Số Thị Trường Chỉ Số Ngành Dữ Liệu Hàng Ngày Biểu Đồ Thị Trường
Lọc Các Chỉ Số Tài Chính Cơ Bản Sức Mạnh Chỉ Số Tài Chính Lọc Tín Hiệu Biểu Đồ Sức Mạnh Tín Hiệu Biểu Đồ
Tín Hiệu Biểu Đồ Biểu Đồ Giá BIỂU ĐỒ TUẦN Swings Trading
Nhóm Ngành Và Các Chỉ Số Cơ Bản Báo Cáo Tài Chính Theo Nhóm Ngành Tăng Trưởng Tài Chính Ngành
Tin Chứng khoán Tin Kinh tế Tin Tài chính Ngân hàng Tin Doanh nghiệp Tin Bất động sản Tin Tài chính Thế giới Tin Doanh nhân Tin Vàng Tin Hàng hóa Tin tiền tệ
Các Chỉ Số Chứng Khoán Các Tín Hiệu Biểu Đồ Mô Hình Nến - Candlestick
Lịch Sự Kiện
Danh Mục Đầu Tư Cảnh Báo Giá Cảnh Báo Đáy Cổ Phiếu Cảnh Báo Đột Biến Khối Lượng BỘ LỌC TÍN HIỆU BIỂU ĐỒ THỐNG KÊ TÍN HIỆU BIỂU ĐỒ BỘ LỌC CHỈ SỐ CƠ BẢN
 

Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu VIPCO - VIP


BÁO CÁO TÀI CHÍNH


[ 2014 ]    [ 2013 ]    [ 2012 ]    [ 2011 ]    [ 2010 ]    [ 2009 ]    [ 2008 ]    [ 2007 ]    [ 2006 ]    [ 2005 ]    
Kết Quả Kinh Doanh Q4 2014 Q3 2014 Q2 2014 Q1 2014 Q4 2013
Doanh Thu Thuần 166,696 189,877 172,183 163,840 170,229
Giá Vốn Hàng Bán 110,198 150,979 121,643 159,628 129,766
Lợi Nhuận Gộp 56,497 38,898 50,540 4,211 40,462
Chi phí hoạt động
Chi phí tài chính 7,461 6,837 14,713 9,007 5,754
     Trong đó: Chi phí lãi vay 6,392 6,820 7,991 8,987 9,867
Chi phí bán hàng 996 1,371 1,169 1,463 2,290
Chi phí quản lý doanh nghiệp 10,871 11,793 10,365 8,800 13,136
Tổng Chi phí hoạt động 19,328 20,001 26,247 19,270 21,180
Tổng doanh thu hoạt động tài chính 2,308 514 879 582 713
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 39,477 19,411 25,172 -14,477 19,995
Lợi nhuận khác 210,774 1,728 -203 -214 521
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 250,605 21,138 24,421 -14,692 14,347
Chi phí lợi nhuận
Chi phí thuế TNDN hiện hành 55,043 4,664 1,944 308 2,093
Chi phí thuế TNDN hoãn lại N/A N/A N/A N/A N/A
Lợi ích của cổ đông thiểu số -136 -153 36 -36 -118
Tổng Chi phí lợi nhuận 54,907 4,511 1,980 272 1,975
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 195,698 16,627 22,441 -14,963 12,372
Khối Lượng 63,993,400 63,993,400 59,807,785 59,807,785 59,807,785
Giá Cuối Kỳ 13 13.7 8.5 12.2 8.4
EPS N/A 557 533 350 N/A
PE 3.9 24.6 16.0 35.0 3.4
Giá Sổ Sách 16.2 15.6 16.4 16.4 16.6

 

Vận Tải/ Cảng / Taxi:    PVT    GMD    VNS    DVP    TMS    VIP    VOS    TCL    VTO    PDN    VTV    GSP    DXP    WCS    SFI    VFC    VNT    VNF    VFR    VNL
Dữ liệu thống kê, các chỉ số, biểu đồ... trên website cophieu68.com được tính toán tự động dựa trên báo cáo tài chính, lịch sự kiện và giá giao dịch hàng ngày.
Biểu đồ được vẽ dựa trên số liệu đã điều chỉnh. Biểu đồ kỹ thuật trong giờ giao dịch được cập nhật 5 phút 1 lần.
Độ trễ dữ liệu trực tuyến 1-5 giây.
Danh sách biểu đồ, thống kê biểu đồ, các chỉ số, bộ lọc được cập nhật liên tục 5 phút một lần.

® 2011 Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Cây Cầu Vàng
Giấy phép số: 43/GP-STTTT

Hỗ Trợ Kỹ ThuậtLiên Hệ
Hỗ trợ Skype: COPHIEU.68