Mã CK  

Đăng nhập     Đăng ký     Cảnh Báo
    0 cp68     Cảnh Báo
Liên Hệ     SmartPhone       ENGLISH

THÔNG TIN ĐĂNG NHẬP
* Email hoặc điện thoại:
* Mật khẩu:

Đăng nhập   Tạo tài khoản   Quên mật khẩu
Thống Kê Nâng Cao Kế Hoạch Kinh Doanh Giá Sổ Sách Đáy Cổ Phiếu Đột Biến Khối Lượng Tương Quan Giữa Khối Lượng và Giá Biểu Đồ Phân Hóa Giá Giao dịch nước ngoài
Danh Sách Công Ty Niêm Yết Chỉ Số Tài Chính Cơ Bản Sức Mạnh Chỉ Số Cơ Bản SO SÁNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Cơ Cấu Cổ Đông Giao Dịch Nội Bộ Lịch Sự Kiện Sự Kiện Đặc Biệt
Quy Mô Thị Trường Chỉ Số Thị Trường Chỉ Số Ngành Dữ Liệu Hàng Ngày
Lọc Các Chỉ Số Tài Chính Cơ Bản Sức Mạnh Chỉ Số Tài Chính Lọc Tín Hiệu Biểu Đồ
Tín Hiệu Biểu Đồ Biểu Đồ Giá BIỂU ĐỒ TUẦN Swings Trading
Nhóm Ngành Và Các Chỉ Số Cơ Bản Báo Cáo Tài Chính Theo Nhóm Ngành Tăng Trưởng Tài Chính Ngành
Tin Chứng khoán Tin Kinh tế Tin Tài chính Ngân hàng Tin Doanh nghiệp Tin Bất động sản Tin Tài chính Thế giới Tin Doanh nhân Tin Vàng Tin Hàng hóa Tin tiền tệ
Các Chỉ Số Chứng Khoán Các Tín Hiệu Biểu Đồ Mô Hình Nến - Candlestick
Lịch Sự Kiện
Danh Mục Đầu Tư Cảnh Báo Giá Cảnh Báo Đáy Cổ Phiếu Cảnh Báo Đột Biến Khối Lượng BỘ LỌC TÍN HIỆU BIỂU ĐỒ BỘ LỌC CHỈ SỐ CƠ BẢN Sức Mạnh Chỉ Số Tài Chính
Sử dụng tài khoản trả phí để bỏ Quảng Cáo và Sử dụng đường truyển riêng tốc độ tốt hơn.
 

Công ty Cổ phần Chứng khoán IB - VIX


BÁO CÁO TÀI CHÍNH


[ 2017 ]    [ 2016 ]    [ 2015 ]    [ 2014 ]    [ 2013 ]    [ 2012 ]    [ 2011 ]    [ 2010 ]    [ 2009 ]    [ 2008 ]     Xem Tất Cả
Kết Quả Kinh Doanh Q2 2017 Q1 2017 Q4 2016 Q3 2016 Q2 2016
Doanh thu hoạt động chứng khoán
Doanh thu môi giới chứng khoán cho nhà đầu tư 4,790 2,807 6,871 4,141 5,035
Doanh thu hoạt động đầu tư chứng khoán, góp vốn N/A N/A N/A 14,542 19,168
Doanh thu hoạt động uỷ thác đấu giá N/A N/A N/A N/A -672
Doanh thu bảo lãnh phát hành 2,470 N/A N/A N/A 1,378
Doanh thu đại lý phát hành chứng khoán N/A N/A N/A 57 N/A
Doanh thu tư vấn đầu tư chứng khoán cho nhà đầu tư 2,490 2,717 960 619 5,436
Doanh thu lưu ký chứng khoán cho nhà đầu tư 400 624 344 430 -1,451
Hoàn nhập dự phòng và các khoản trích trước N/A N/A N/A N/A N/A
Doanh thu khác 400 1,246 699 1,491 413
Doanh thu cho thuê tài sản, sử dụng thiết bị, sử dụng thông tin N/A N/A N/A N/A 1,378
Các khoản giảm trừ doanh thu N/A N/A N/A 619 5,436
Doanh Thu Thuần 58,911 36,640 63,510 30,465 46,393
Giá Vốn Hàng Bán 8,397 6,952 20,157 16,233 27,527
Lợi Nhuận Gộp N/A N/A N/A N/A N/A
Chi phí hoạt động
Chi phí tài chính N/A N/A N/A N/A N/A
     Trong đó: Chi phí lãi vay N/A N/A N/A N/A N/A
Chi phí bán hàng N/A N/A N/A 11,998 21,832
Chi phí quản lý doanh nghiệp 5,389 6,275 8,901 7,265 7,480
Tổng Chi phí hoạt động 5,389 6,275 8,901 19,263 29,312
Tổng doanh thu hoạt động tài chính N/A N/A N/A N/A N/A
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh N/A N/A N/A 3,534 8,188
Lợi nhuận khác N/A N/A N/A N/A N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 31,911 11,129 29,693 1,640 12,413
Chi phí lợi nhuận
Chi phí thuế TNDN hiện hành 4,167 2,296 5,838 30 882
Chi phí thuế TNDN hoãn lại 5,396 2,296 5,838 30 882
Lợi ích của cổ đông thiểu số N/A 37 -31 380 72
Tổng Chi phí lợi nhuận 9,563 4,629 11,645 440 1,836
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 26,516
(26,516)
8,833
(8,797)
23,854
(23,885)
1,610
(1,230)
11,532
(11,460)
Khối Lượng 73,605,173 70,100,165 70,100,165 70,100,165 66,762,297
Giá Cuối Kỳ 7.1 6 5.2 5.4 6.6
EPS
(EPS chưa điều chỉnh)
821
(821)
616.2
(647)
728.6
(765)
1,094.3
(1,149)
1,156.5
(1,275)
PE 8.7 9.3 6.9 4.7 5.2
Giá Sổ Sách 12 11.0 10.9 10.5 11.0

 

Chứng Khoán:    SSI    VCI    HCM    VND    KLB    SHS    MBS    BVS    BSI    AGR    FTS    CTS    VDS    TVS    VIX    IVS    SBS    PSI    FSC    WSS

Cổ Phiếu 68

Dữ liệu thống kê, các chỉ số, biểu đồ... trên website cophieu68.com được tính toán tự động dựa trên báo cáo tài chính, lịch sự kiện và giá giao dịch hàng ngày.
Biểu đồ được vẽ dựa trên số liệu đã điều chỉnh. Biểu đồ kỹ thuật trong giờ giao dịch được cập nhật 5 phút 1 lần.
Độ trễ dữ liệu trực tuyến 1-5 giây.
Danh sách biểu đồ, thống kê biểu đồ, các chỉ số, bộ lọc được cập nhật liên tục 5 phút một lần.

® 2011 Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Cây Cầu Vàng
Giấy phép số: 43/GP-STTTT
Tư vấn: 0888.468.357