Mã CK  

Đăng nhập     Đăng ký     Cảnh Báo
    0 cp68     Cảnh Báo
Liên Hệ     SmartPhone       ENGLISH

THÔNG TIN ĐĂNG NHẬP
* Email hoặc điện thoại:
* Mật khẩu:

Đăng nhập   Tạo tài khoản   Quên mật khẩu
Thống Kê Nâng Cao Kế Hoạch Kinh Doanh Giá Sổ Sách Đáy Cổ Phiếu Đột Biến Khối Lượng Tương Quan Giữa Khối Lượng và Giá Biểu Đồ Phân Hóa Giá Giao dịch nước ngoài
Danh Sách Công Ty Niêm Yết Chỉ Số Tài Chính Cơ Bản Sức Mạnh Chỉ Số Cơ Bản SO SÁNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Cơ Cấu Cổ Đông Giao Dịch Nội Bộ Lịch Sự Kiện Sự Kiện Đặc Biệt
Quy Mô Thị Trường Chỉ Số Thị Trường Chỉ Số Ngành Dữ Liệu Hàng Ngày
Lọc Các Chỉ Số Tài Chính Cơ Bản Sức Mạnh Chỉ Số Tài Chính Lọc Tín Hiệu Biểu Đồ
Tín Hiệu Biểu Đồ Biểu Đồ Giá BIỂU ĐỒ TUẦN Swings Trading
Nhóm Ngành Và Các Chỉ Số Cơ Bản Báo Cáo Tài Chính Theo Nhóm Ngành Tăng Trưởng Tài Chính Ngành
Tin Chứng khoán Tin Kinh tế Tin Tài chính Ngân hàng Tin Doanh nghiệp Tin Bất động sản Tin Tài chính Thế giới Tin Doanh nhân Tin Vàng Tin Hàng hóa Tin tiền tệ
Các Chỉ Số Chứng Khoán Các Tín Hiệu Biểu Đồ Mô Hình Nến - Candlestick
Lịch Sự Kiện
Danh Mục Đầu Tư Cảnh Báo Giá Cảnh Báo Đáy Cổ Phiếu Cảnh Báo Đột Biến Khối Lượng BỘ LỌC TÍN HIỆU BIỂU ĐỒ BỘ LỌC CHỈ SỐ CƠ BẢN Sức Mạnh Chỉ Số Tài Chính
Sử dụng tài khoản trả phí để bỏ Quảng Cáo và Sử dụng đường truyển riêng tốc độ tốt hơn.
 

Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre - DBT


GIAO DỊCH CỔ ĐÔNG LỚN, GIAO DỊCH NỘI BỘ - DBT


Tìm kiếm Tên tổ chức, tên cổ đông lớn:

(ví dụ: Công ty TNHH Quản lý Quỹ SSI)

STT Ngày Tên Cổ Đông Chức Vụ Loại Giao Dịch Khối Lượng
1 23/07/2012 Công ty cổ phần chế biến thủy sản Hải sản Liên Thành --- Mua 29,200
2 08/06/2012 Công ty cổ phần chế biến thủy sản Hải sản Liên Thành --- Bán 400
3 08/06/2012 Công ty cổ phần chế biến thủy sản Hải sản Liên Thành --- Mua 60,400
4 27/04/2012 Nguyễn Thiện Nhân Thành viên Ban kiểm soát Mua 1,000
5 09/04/2012 Công ty cổ phần chế biến thủy sản Hải sản Liên Thành --- Đăng ký bán 60,000
6 09/04/2012 Công ty cổ phần chế biến thủy sản Hải sản Liên Thành --- Đăng ký mua 60,000
7 30/03/2012 Công ty cổ phần chế biến thủy sản Hải sản Liên Thành --- Mua 35,000
8 01/03/2012 Nguyễn Thiện Nhân Thành viên Ban kiểm soát Đăng ký mua 3,000
9 13/02/2012 Công ty cổ phần chế biến thủy sản Hải sản Liên Thành --- Đăng ký bán 50,000
10 13/02/2012 Công ty cổ phần chế biến thủy sản Hải sản Liên Thành --- Đăng ký mua 35,000
11 20/01/2012 Công ty cổ phần chế biến thủy sản Hải sản Liên Thành --- Mua 34,000
12 05/01/2012 Nguyễn Thiện Nhân Thành viên Ban kiểm soát Mua 500
13 25/11/2011 Công ty cổ phần chế biến thủy sản Hải sản Liên Thành --- Đăng ký mua 35,000
14 25/11/2011 Công ty cổ phần chế biến thủy sản Hải sản Liên Thành --- Đăng ký bán 50,000
15 18/11/2011 Công ty cổ phần chế biến thủy sản Hải sản Liên Thành --- Mua 16,400
16 10/11/2011 Nguyễn Thiện Nhân Thành viên Ban kiểm soát Đăng ký mua 5,000
17 01/11/2011 Nguyễn Thiện Nhân Thành viên Ban kiểm soát Mua 400
18 20/10/2011 Trần Thị Thanh Phượng Phó Giám đốc Đăng ký bán 5,000
19 03/10/2011 Dương Thành Đông Phó Giám đốc Đăng ký bán 23,600
20 21/09/2011 Công ty cổ phần chế biến thủy sản Hải sản Liên Thành --- Đăng ký mua 35,000
21 21/09/2011 Công ty cổ phần chế biến thủy sản Hải sản Liên Thành --- Đăng ký bán 50,000
22 20/09/2011 Đinh Thu Ngân (Con ông Đinh Văn Bích - CTHĐQT) --- Đăng ký bán 10,000
23 07/09/2011 Nguyễn Thiện Nhân Thành viên Ban kiểm soát Đăng ký mua 5,000
24 01/09/2011 Nguyễn Văn Chí Cường Kế toán trưởng Mua 5,400
25 10/08/2011 Trần Thị Thanh Phượng Phó Giám đốc Đăng ký bán 5,000
26 01/08/2011 Lê Phước Lễ Thành viên HĐQT Bán 4,200
27 22/07/2011 Nguyễn Văn Chí Cường Kế toán trưởng Đăng ký mua 10,000
28 15/07/2011 Dương Thành Đông Phó Giám đốc Đăng ký bán 23,600
29 15/07/2011 Đinh Thu Ngân (Con ông Đinh Văn Bích - CTHĐQT) --- Đăng ký bán 10,000
30 05/07/2011 Dương Thành Đông Phó Giám đốc Bán 20
31 08/06/2011 Trần Thị Thanh Phượng Phó Giám đốc Đăng ký bán 5,000
32 06/06/2011 Lê Phước Lễ Thành viên HĐQT Đăng ký bán 6,500
33 06/06/2011 Lê Phước Lễ Thành viên HĐQT Đăng ký mua 10,000
34 01/06/2011 Nguyễn Viết Sơn Phó Chủ tịch HĐQT Đăng ký bán 7,700
35 30/05/2011 Lê Phước Lễ Thành viên HĐQT Bán 4,199
36 10/05/2011 Đinh Thu Ngân (Con ông Đinh Văn Bích - CTHĐQT) --- Đăng ký bán 10,000
37 05/05/2011 Dương Thành Đông Phó Giám đốc Đăng ký bán 23,600
38 01/04/2011 Lê Phước Lễ Thành viên HĐQT Đăng ký bán 10,600
39 01/04/2011 Lê Phước Lễ Thành viên HĐQT Đăng ký mua 10,000
40 01/04/2011 Huỳnh Thị Hải Đường Thành viên Ban kiểm soát Đăng ký bán 5,000
41 01/03/2011 Đinh Thu Ngân (Con ông Đinh Văn Bích - CTHĐQT) --- Đăng ký bán 10,000
42 21/02/2011 Công ty cổ phần chế biến thủy sản Hải sản Liên Thành --- Đăng ký mua 140,000
43 21/02/2011 Dương Thành Đông Phó Giám đốc Đăng ký bán 23,600
44 10/02/2011 Công ty cổ phần chế biến thủy sản Hải sản Liên Thành --- Mua 500
45 26/01/2011 Trần Thị Thanh Phượng Phó Giám đốc Đăng ký bán 5,000
46 24/01/2011 Nguyễn Viết Sơn Phó Chủ tịch HĐQT Đăng ký bán 7,700
47 24/01/2011 Nguyễn Viết Sơn Phó Chủ tịch HĐQT Đăng ký mua 10,000
48 24/01/2011 Lê Phước Lễ Thành viên HĐQT Đăng ký bán 10,600
49 24/01/2011 Lê Phước Lễ Thành viên HĐQT Đăng ký mua 10,000
50 24/01/2011 Huỳnh Thị Hải Đường Thành viên Ban kiểm soát Đăng ký bán 2,000
51 05/01/2011 Công ty cổ phần Dược phẩm Bến Tre (cổ phiếu quỹ) --- Mua 43,400
52 23/12/2010 Đinh Thu Ngân (Con ông Đinh Văn Bích - CTHĐQT) --- Đăng ký bán 10,000
53 10/12/2010 Dương Thành Đông Phó Giám đốc Đăng ký bán 23,600
54 25/11/2010 Trần Thị Thanh Phượng Phó Giám đốc Đăng ký bán 5,000
55 22/11/2010 Nguyễn Văn Nên Thành viên HĐQT Đăng ký bán 2,000
56 22/11/2010 Huỳnh Thị Hải Đường Thành viên Ban kiểm soát Đăng ký bán 2,000
57 15/11/2010 Nguyễn Viết Sơn Phó Chủ tịch HĐQT Đăng ký bán 7,700
58 15/11/2010 Lê Phước Lễ Thành viên HĐQT Đăng ký bán 10,600
59 14/10/2010 Đinh Thu Ngân (Con ông Đinh Văn Bích - CTHĐQT) --- Đăng ký bán 10,000
60 08/10/2010 Công ty cổ phần Dược phẩm Bến Tre (cổ phiếu quỹ) --- Đăng ký mua 100,000
61 01/10/2010 Nguyễn Thiện Nhân Thành viên Ban kiểm soát Đăng ký mua 3,000
62 28/09/2010 Dương Thành Đông Phó Giám đốc Đăng ký bán 11,800
63 21/09/2010 Trần Thị Thanh Phượng Phó Giám đốc Đăng ký bán 2,500
64 20/09/2010 Công ty cổ phần Dược phẩm Bến Tre (cổ phiếu quỹ) --- Mua 8,100
65 20/09/2010 Nguyễn Văn Nên Thành viên HĐQT Đăng ký bán 2,000
66 20/09/2010 Nguyễn Văn Nên Thành viên HĐQT Đăng ký mua 5,000
67 20/09/2010 Huỳnh Thị Hải Đường Thành viên Ban kiểm soát Đăng ký bán 2,000
68 13/09/2010 Nguyễn Văn Nên Thành viên HĐQT Bán 8,000
69 13/09/2010 Lê Phước Lễ Thành viên HĐQT Đăng ký bán 5,100
70 08/09/2010 Lê Phước Lễ Thành viên HĐQT Đăng ký bán 5,100
71 06/09/2010 Nguyễn Thị Cấp Tiến Đại diện công bố thông tin Đăng ký mua 5,000
72 31/08/2010 Lê Phước Lễ Thành viên HĐQT Mua 400
73 09/08/2010 Đinh Thu Ngân (Con ông Đinh Văn Bích - CTHĐQT) --- Đăng ký bán 10,000
74 26/07/2010 Nguyễn Thiện Nhân Thành viên Ban kiểm soát Đăng ký mua 3,000
75 22/07/2010 Nguyễn Viết Sơn Phó Chủ tịch HĐQT Bán 7,700
76 21/07/2010 Nguyễn Thị Phương Thảo (Con ông Nguyễn Viết Sơn - TVHĐQT) --- Bán 1,000
77 20/07/2010 Dương Thành Đông Phó Giám đốc Đăng ký bán 11,800
78 16/07/2010 Nguyễn Thiện Nhân Thành viên Ban kiểm soát Bán 3,200
79 15/07/2010 Huỳnh Thị Hải Đường Thành viên Ban kiểm soát Đăng ký bán 2,000
80 15/07/2010 Nguyễn Văn Nên Thành viên HĐQT Đăng ký bán 10,000
81 15/07/2010 Trần Thị Thanh Phượng Phó Giám đốc Đăng ký bán 2,500
82 12/07/2010 Huỳnh Thị Hải Đường Thành viên Ban kiểm soát Bán 1,000
83 05/07/2010 Lê Phước Lễ Thành viên HĐQT Đăng ký bán 5,500
84 23/06/2010 Nguyễn Văn Chí Cường Kế toán trưởng Bán 2,000
85 21/06/2010 Công ty cổ phần Dược phẩm Bến Tre (cổ phiếu quỹ) --- Đăng ký mua 100,000
86 17/06/2010 Nguyễn Viết Sơn Phó Chủ tịch HĐQT Đăng ký bán 7,700
87 17/06/2010 Nguyễn Văn Chí Cường Kế toán trưởng Đăng ký bán 2,000
88 07/06/2010 Đinh Thu Ngân (Con ông Đinh Văn Bích - CTHĐQT) --- Đăng ký bán 10,000
89 07/06/2010 Nguyễn Thị Phương Thảo (Con ông Nguyễn Viết Sơn - TVHĐQT) --- Đăng ký bán 1,000
90 02/06/2010 Nguyễn Thiện Nhân --- Đăng ký bán 3,200
91 20/05/2010 Dương Thành Đông Phó Giám đốc Đăng ký bán 11,800
92 19/05/2010 Trần Thị Thanh Phượng Trưởng ban kiểm soát Đăng ký bán 2,500
93 13/05/2010 Huỳnh Thị Hải Đường Thành viên Ban kiểm soát Đăng ký bán 3,000
94 13/05/2010 Nguyễn Văn Nên Thành viên HĐQT Đăng ký bán 10,000
95 05/05/2010 Lê Phước Lễ Thành viên HĐQT Đăng ký bán 5,500
96 24/03/2010 Đinh Thu Ngân (Con ông Đinh Văn Bích - CTHĐQT) --- Đăng ký bán 10,000
97 17/03/2010 Nguyễn Thị Cấp Tiến Đại diện công bố thông tin Đăng ký bán 3,500
98 17/03/2010 Nguyễn Thị Cấp Tiến Đại diện công bố thông tin Bán 3,500
99 31/12/2009 Đinh Thu Ngân (Con ông Đinh Văn Bích - CTHĐQT) --- Đăng ký bán 10,000

Cổ Phiếu 68

Dữ liệu thống kê, các chỉ số, biểu đồ... trên website cophieu68.com được tính toán tự động dựa trên báo cáo tài chính, lịch sự kiện và giá giao dịch hàng ngày.
Biểu đồ được vẽ dựa trên số liệu đã điều chỉnh. Biểu đồ kỹ thuật trong giờ giao dịch được cập nhật 5 phút 1 lần.
Độ trễ dữ liệu trực tuyến 1-5 giây.
Danh sách biểu đồ, thống kê biểu đồ, các chỉ số, bộ lọc được cập nhật liên tục 5 phút một lần.

® 2011 Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Cây Cầu Vàng
Giấy phép số: 43/GP-STTTT
Tư vấn: 0888.468.357