Mã CK  

Đăng nhập     Đăng ký     Cảnh Báo
    0 cp68     Cảnh Báo
Liên Hệ     SmartPhone       ENGLISH

THÔNG TIN ĐĂNG NHẬP
* Email hoặc điện thoại:
* Mật khẩu:

Đăng nhập   Tạo tài khoản   Quên mật khẩu
Thống Kê Nâng Cao Kế Hoạch Kinh Doanh Giá Sổ Sách Đáy Cổ Phiếu Đột Biến Khối Lượng Tương Quan Giữa Khối Lượng và Giá Biểu Đồ Phân Hóa Giá Giao dịch nước ngoài
Danh Sách Công Ty Niêm Yết Chỉ Số Tài Chính Cơ Bản Sức Mạnh Chỉ Số Cơ Bản SO SÁNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Cơ Cấu Cổ Đông Giao Dịch Nội Bộ Lịch Sự Kiện Sự Kiện Đặc Biệt
Quy Mô Thị Trường Chỉ Số Thị Trường Chỉ Số Ngành Dữ Liệu Hàng Ngày
Lọc Các Chỉ Số Tài Chính Cơ Bản Sức Mạnh Chỉ Số Tài Chính Lọc Tín Hiệu Biểu Đồ
Tín Hiệu Biểu Đồ Biểu Đồ Giá BIỂU ĐỒ TUẦN Swings Trading
Nhóm Ngành Và Các Chỉ Số Cơ Bản Báo Cáo Tài Chính Theo Nhóm Ngành Tăng Trưởng Tài Chính Ngành
Tin Chứng khoán Tin Kinh tế Tin Tài chính Ngân hàng Tin Doanh nghiệp Tin Bất động sản Tin Tài chính Thế giới Tin Doanh nhân Tin Vàng Tin Hàng hóa Tin tiền tệ
Các Chỉ Số Chứng Khoán Các Tín Hiệu Biểu Đồ Mô Hình Nến - Candlestick
Lịch Sự Kiện
Danh Mục Đầu Tư Cảnh Báo Giá Cảnh Báo Đáy Cổ Phiếu Cảnh Báo Đột Biến Khối Lượng BỘ LỌC TÍN HIỆU BIỂU ĐỒ BỘ LỌC CHỈ SỐ CƠ BẢN Sức Mạnh Chỉ Số Tài Chính
Sử dụng tài khoản trả phí để bỏ Quảng Cáo và Sử dụng đường truyển riêng tốc độ tốt hơn.
 

Công ty Cổ phần đầu tư cầu đường CII - LGC


GIAO DỊCH CỔ ĐÔNG LỚN, GIAO DỊCH NỘI BỘ - LGC


Tìm kiếm Tên tổ chức, tên cổ đông lớn:

(ví dụ: Công ty TNHH Quản lý Quỹ SSI)

STT Ngày Tên Cổ Đông Chức Vụ Loại Giao Dịch Khối Lượng
1 17/08/2012 Công ty CP Đầu tư xây dựng cầu đường Bình Triệu --- Đăng ký bán 1,871,620
2 08/08/2012 Nguyễn Văn Thành Thành viên HĐQT Đăng ký bán 10,000
3 03/08/2012 Công ty cổ phần đầu tư hạ tầng kỹ thuật TP.HCM --- Đăng ký mua 2,866,000
4 30/07/2012 Công ty cổ phần đầu tư hạ tầng kỹ thuật TP.HCM --- Mua 1,690,390
5 26/07/2012 Tổng Công ty Cơ khí Giao thông Vận tải Sài Gòn - TNHH Một Thành Viên --- Bán 1,677,000
6 25/07/2012 Công ty cổ phần đầu tư hạ tầng kỹ thuật TP.HCM --- Mua 1,540,390
7 31/05/2012 Tổng Công ty Cơ khí Giao thông Vận tải Sài Gòn - TNHH Một Thành Viên --- Đăng ký bán 1,677,000
8 30/05/2012 Công ty cổ phần đầu tư hạ tầng kỹ thuật TP.HCM --- Mua 100,000
9 30/05/2012 Công ty cổ phần đầu tư hạ tầng kỹ thuật TP.HCM (người đại diện ông Lê Quốc Bình - TVHĐQT) --- Đăng ký mua 2,900,734
10 24/05/2012 Cao Tấn Khương Phó Chủ tịch HĐQT Đăng ký bán 100,190
11 17/05/2012 Nguyễn Văn Thành Thành viên HĐQT Mua 10,000
12 24/04/2012 Nguyễn Văn Thành Thành viên HĐQT Đăng ký mua 10,000
13 06/04/2012 Cao Lương Ngọc (TGĐ miễn nhiệm) --- Bán 62,190
14 14/03/2012 Cao Tấn Khương Phó Chủ tịch HĐQT Đăng ký bán 137,190
15 16/02/2012 Tổng Công ty Cơ khí Giao thông Vận tải Sài Gòn - TNHH Một Thành Viên --- Đăng ký bán 1,677,000
16 06/02/2012 Cao Lương Ngọc Tổng giám đốc Đăng ký bán 88,200
17 13/10/2011 Tổng Công ty Cơ khí Giao thông Vận tải Sài Gòn (Samco) --- Đăng ký bán 1,677,000
18 17/05/2011 Công ty CP Đầu tư xây dựng cầu đường Bình Triệu --- Mua 257,970
19 21/03/2011 Công ty CP Đầu tư xây dựng cầu đường Bình Triệu --- Mua 158,010
20 17/03/2011 Công ty CP Đầu tư xây dựng cầu đường Bình Triệu --- Đăng ký mua 449,350
21 17/03/2011 Công ty CP Đầu tư xây dựng cầu đường Bình Triệu --- Đăng ký bán 2,063,000
22 06/07/2010 Tổng Công ty Cơ khí Giao thông Vận tải Sài Gòn (Samco) --- Đăng ký bán 20,000
23 14/06/2010 Công ty CP Đầu tư xây dựng cầu đường Bình Triệu --- Bán 200,000
24 12/05/2010 Công ty CP Đầu tư xây dựng cầu đường Bình Triệu --- Đăng ký bán 200,000
25 14/04/2010 Công ty cổ phần đầu tư hạ tầng kỹ thuật TP.HCM (người đại diện ông Lê Quốc Bình - TVHĐQT) --- Mua 400,000
26 17/03/2010 Công ty cổ phần đầu tư hạ tầng kỹ thuật TP.HCM (người đại diện ông Lê Quốc Bình - TVHĐQT) --- Đăng ký mua 400,000
27 31/12/2009 Cao Tấn Khương Phó Chủ tịch HĐQT Bán 21,250
28 23/12/2009 Công ty CP Đầu tư xây dựng cầu đường Bình Triệu --- Mua 196,100
29 14/12/2009 Công ty CP Đầu tư xây dựng cầu đường Bình Triệu --- Mua 603,900
30 02/12/2009 Công ty CP Đầu tư xây dựng cầu đường Bình Triệu --- Mua 895,670
31 28/10/2009 Công ty cổ phần đầu tư hạ tầng kỹ thuật TP.HCM (người đại diện ông Lê Quốc Bình - TVHĐQT) --- Bán 410,000
32 23/10/2009 Công ty cổ phần đầu tư hạ tầng kỹ thuật TP.HCM (người đại diện ông Lê Quốc Bình - TVHĐQT) --- Đăng ký bán 410,000
33 20/10/2009 Công ty cổ phần đầu tư hạ tầng kỹ thuật TP.HCM (người đại diện ông Lê Quốc Bình - TVHĐQT) --- Bán 1,150,000
34 19/10/2009 Công ty cổ phần đầu tư hạ tầng kỹ thuật TP.HCM (người đại diện ông Lê Quốc Bình - TVHĐQT) --- Đăng ký bán 1,150,000
35 16/10/2009 Lê Quốc Bình Thành viên HĐQT Đăng ký bán 55,000
36 16/10/2009 Lê Quốc Bình Thành viên HĐQT Bán 55,000
37 13/10/2009 Công ty CP Đầu tư xây dựng cầu đường Bình Triệu --- Mua 27,420
38 13/10/2009 Công ty CP Đầu tư xây dựng cầu đường Bình Triệu --- Bán 1,022,410
39 06/10/2009 Nguyễn Mai Bảo Thoa --- Bán 594,830
40 05/10/2009 Nguyễn Hồng Anh Chủ tịch HĐQT Đăng ký bán 130,500
41 27/11/2008 Công ty CP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Tp.HCM --- Mua 281,462
42 26/11/2008 CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Tp.HCM --- Đăng ký mua 281,462
43 15/10/2008 Lâm Văn Tảng Thành viên HĐQT Đăng ký bán 9,000
44 18/09/2008 Đỗ Cẩm Hồng - liên quan với Cao Tấn Khương - Phó CT HĐQT kiêm TGĐ --- Đăng ký bán 10,500
45 10/09/2008 Cao Lương Ngọc - con của Cao Tấn Khương - TGĐ --- Đăng ký bán 30,000
46 30/10/2007 Cao Tấn Khương Tổng giám đốc Bán 58,100
47 11/09/2007 Công ty cổ phần đầu tư hạ tầng kỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh --- Bán 20,000
48 07/09/2007 Nguyễn Văn Thông Đại diện công bố thông tin Bán 1,000
49 23/08/2007 Công ty cổ phần đầu tư hạ tầng kỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh --- Bán 13,930
50 25/07/2007 Công ty cổ phần đầu tư hạ tầng kỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh --- Bán 1,120
51 26/06/2007 Công ty cổ phần đầu tư hạ tầng kỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh --- Bán 5,910
52 07/06/2007 Công ty cổ phần đầu tư hạ tầng kỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh --- Bán 30,300
53 02/04/2007 Công ty cổ phần đầu tư hạ tầng kỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh --- Bán 48,700

Cổ Phiếu 68

Dữ liệu thống kê, các chỉ số, biểu đồ... trên website cophieu68.com được tính toán tự động dựa trên báo cáo tài chính, lịch sự kiện và giá giao dịch hàng ngày.
Biểu đồ được vẽ dựa trên số liệu đã điều chỉnh. Biểu đồ kỹ thuật trong giờ giao dịch được cập nhật 5 phút 1 lần.
Độ trễ dữ liệu trực tuyến 1-5 giây.
Danh sách biểu đồ, thống kê biểu đồ, các chỉ số, bộ lọc được cập nhật liên tục 5 phút một lần.

® 2011 Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Cây Cầu Vàng
Giấy phép số: 43/GP-STTTT
Tư vấn: 0888.468.357