Mã CK  

Đăng nhập     Đăng ký     Cảnh Báo
    0 cp68     Cảnh Báo
Liên Hệ     SmartPhone       ENGLISH

THÔNG TIN ĐĂNG NHẬP
* Email hoặc điện thoại:
* Mật khẩu:

Đăng nhập   Tạo tài khoản   Quên mật khẩu

> Không Đăng nhập được nhấn vào đây!!!
Thống Kê Nâng Cao Kế Hoạch Kinh Doanh Giá Sổ Sách Đáy Cổ Phiếu Đột Biến Khối Lượng Tương Quan Giữa Khối Lượng và Giá Biểu Đồ Phân Hóa Giá Giao dịch nước ngoài
Danh Sách Công Ty Niêm Yết Chỉ Số Tài Chính Cơ Bản Danh sách chứng quyền niêm yết Sức Mạnh Chỉ Số Cơ Bản SO SÁNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Cơ Cấu Cổ Đông Giao Dịch Nội Bộ Lịch Sự Kiện Sự Kiện Đặc Biệt
Quy Mô Thị Trường Chỉ Số Thị Trường Chỉ Số Ngành Dữ Liệu Hàng Ngày
Lọc Các Chỉ Số Tài Chính Cơ Bản Sức Mạnh Chỉ Số Tài Chính Lọc Tín Hiệu Biểu Đồ
Tín Hiệu Biểu Đồ Biểu Đồ Giá BIỂU ĐỒ TUẦN Swings Trading
Nhóm Ngành Và Các Chỉ Số Cơ Bản Báo Cáo Tài Chính Theo Nhóm Ngành Tăng Trưởng Tài Chính Ngành
Tin Chứng khoán Tin Kinh tế Tin Tài chính Ngân hàng Tin Doanh nghiệp Tin Bất động sản Tin Tài chính Thế giới Tin Doanh nhân Tin Vàng Tin Hàng hóa Tin tiền tệ
Các Chỉ Số Chứng Khoán Các Tín Hiệu Biểu Đồ Mô Hình Nến - Candlestick
Lịch Sự Kiện
Danh Mục Đầu Tư Cảnh Báo Giá Cảnh Báo Đáy Cổ Phiếu Cảnh Báo Đột Biến Khối Lượng BỘ LỌC TÍN HIỆU BIỂU ĐỒ BỘ LỌC CHỈ SỐ CƠ BẢN Sức Mạnh Chỉ Số Tài Chính
Sử dụng tài khoản trả phí để bỏ Quảng Cáo và Sử dụng đường truyển riêng tốc độ tốt hơn.
 

Công ty Cổ phần Xây dựng Phục Hưng Holdings - PHC


GIAO DỊCH CỔ ĐÔNG LỚN, GIAO DỊCH NỘI BỘ - PHC


Tìm kiếm Tên tổ chức, tên cổ đông lớn:

(ví dụ: Công ty TNHH Quản lý Quỹ SSI)

STT Ngày Tên Cổ Đông Chức Vụ Loại Giao Dịch Khối Lượng
1 28/03/2012 Cao Tùng Lâm Chủ tịch HĐQT Đăng ký mua 500,000
2 27/03/2012 Trần Huy Tưởng Thành viên HĐQT Đăng ký mua 400,000
3 15/03/2012 Cao Quang Hưng --- Đăng ký bán 757,500
4 06/02/2012 CTCP Kiến trúc Phục Hưng --- Bán 67,600
5 27/12/2011 Lương Hoài Thu --- Đăng ký bán 757,515
6 26/12/2011 Trịnh Ngọc Khánh Phó Chủ tịch HĐQT Đăng ký mua 300,000
7 26/12/2011 Trịnh Ngọc Khánh Phó Chủ tịch HĐQT Đăng ký bán 300,000
8 12/12/2011 Tô Thanh Thủy (Vợ ông Trịnh Ngọc Khánh_TVHĐQT) --- Mua 200,000
9 06/12/2011 CTCP Kiến trúc Phục Hưng --- Đăng ký mua 110,000
10 06/12/2011 CTCP Kiến trúc Phục Hưng --- Đăng ký bán 110,000
11 26/10/2011 Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn Hà Nội --- Bán 110,000
12 21/10/2011 Tô Thanh Thủy (Vợ ông Trịnh Ngọc Khánh_TVHĐQT) --- Đăng ký mua 200,000
13 21/10/2011 Tô Thanh Thủy (Vợ ông Trịnh Ngọc Khánh_TVHĐQT) --- Đăng ký bán 200,000
14 17/10/2011 Tô Thanh Thủy (Vợ ông Trịnh Ngọc Khánh_TVHĐQT) --- Mua 200,000
15 10/10/2011 CTCP Xây dựng Phục Hưng Holdings (Cổ phiếu quỹ) --- Mua 110,000
16 06/10/2011 Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn Hà Nội --- Đăng ký mua 500,000
17 06/10/2011 Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn Hà Nội --- Đăng ký bán 500,000
18 30/09/2011 Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn Hà Nội --- Bán 390,600
19 28/09/2011 Cao Tùng Lâm Chủ tịch HĐQT Mua 263,800
20 28/09/2011 Đỗ Việt Anh Phó Tổng giám đốc Mua 22,000
21 28/09/2011 Nguyễn Thị Lan Trưởng ban kiểm soát Mua 22,000
22 28/09/2011 Trần Hồng Phúc Phó Tổng giám đốc Mua 33,000
23 26/09/2011 Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn Hà Nội --- Bán 390,600
24 31/08/2011 CTCP Xây dựng Phục Hưng Holdings (Cổ phiếu quỹ) --- Đăng ký mua 110,000
25 29/08/2011 Tô Thanh Thủy (Vợ ông Trịnh Ngọc Khánh_TVHĐQT) --- Đăng ký mua 200,000
26 29/08/2011 Tô Thanh Thủy (Vợ ông Trịnh Ngọc Khánh_TVHĐQT) --- Đăng ký bán 200,000
27 16/08/2011 Cao Tùng Lâm Chủ tịch HĐQT Đăng ký mua 500,000
28 16/08/2011 Trần Hồng Phúc Phó Tổng giám đốc Đăng ký mua 50,000
29 16/08/2011 Nguyễn Thị Lan Trưởng ban kiểm soát Đăng ký mua 50,000
30 16/08/2011 Đỗ Việt Anh Phó Tổng giám đốc Đăng ký mua 50,000
31 08/08/2011 Trần Hồng Phúc Phó Tổng giám đốc Mua 10,800
32 05/08/2011 Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn Hà Nội --- Đăng ký bán 500,000
33 05/08/2011 Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn Hà Nội --- Đăng ký mua 500,000
34 29/07/2011 Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn Hà Nội --- Bán 111,200
35 29/07/2011 Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn Hà Nội --- Mua 20,100
36 30/06/2011 CTCP Xây dựng Phục Hưng Holdings (Cổ phiếu quỹ) --- Bán 100,000
37 20/06/2011 CTCP Xây dựng Phục Hưng Holdings (Cổ phiếu quỹ) --- Đăng ký bán 100,000
38 14/06/2011 Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn Hà Nội --- Bán 111,200
39 09/06/2011 Trần Hồng Phúc Phó Tổng giám đốc Đăng ký mua 50,000
40 09/06/2011 Trần Hồng Phúc Phó Tổng giám đốc Đăng ký bán 50,000
41 17/02/2011 Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn Hà Nội --- Mua 150,800
42 17/02/2011 Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn Hà Nội --- Bán 44,400
43 18/01/2011 Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn Hà Nội --- Bán 139,600
44 17/01/2011 Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn Hà Nội --- Đăng ký bán 500,000
45 17/01/2011 Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn Hà Nội --- Đăng ký mua 500,000
46 11/01/2011 Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn Hà Nội --- Mua 300,000
47 11/01/2011 Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn Hà Nội --- Bán 44,300
48 06/01/2011 Trần Hồng Phúc Phó Tổng giám đốc Đăng ký mua 100,000
49 06/01/2011 Trần Hồng Phúc Phó Tổng giám đốc Đăng ký bán 100,000
50 27/12/2010 Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn Hà Nội --- Mua 171,800
51 27/12/2010 Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn Hà Nội --- Bán 44,300
52 22/12/2010 Trần Hồng Phúc Phó Tổng giám đốc Mua 100,000
53 15/12/2010 Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn Hà Nội --- Mua 124,200
54 08/12/2010 Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn Hà Nội --- Đăng ký bán 300,000
55 03/12/2010 Bùi Vân Anh (Vợ ông Cao Tùng Lâm - TVHĐQT) --- Đăng ký mua 200,000
56 03/12/2010 Bùi Vân Anh (Vợ ông Cao Tùng Lâm - TVHĐQT) --- Đăng ký bán 200,000
57 24/11/2010 CTCP Xây dựng Phục Hưng Holdings (Cổ phiếu quỹ) --- Mua 100,000
58 24/11/2010 Bùi Vân Anh (Vợ ông Cao Tùng Lâm - TVHĐQT) --- Mua 100,000
59 23/11/2010 Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt --- Bán 40,500
60 11/11/2010 Trần Hồng Phúc Kế toán trưởng Đăng ký mua 100,000
61 25/06/2010 Bùi Vân Anh (Vợ ông Cao Tùng Lâm - TVHĐQT) --- Đăng ký bán quyền mua 25,800
62 25/06/2010 Kiều Anh (Vợ ông Bùi Trường Sơn - Phó TGĐ) --- Đăng ký mua quyền mua 20,000
63 24/06/2010 Lương Hoài Thu --- Đăng ký mua quyền mua 7,500
64 24/06/2010 Lương Hoài Thu --- Đăng ký bán quyền mua 30,000
65 21/06/2010 Lưu Văn Lạc Thành viên HĐQT Đăng ký bán quyền mua 51,130
66 18/06/2010 Doãn Hồng Nhung (Vợ ông Đỗ Việt Anh - PTGĐ) --- Đăng ký bán quyền mua 10,140
67 18/06/2010 Đỗ Việt Anh Phó Tổng giám đốc Đăng ký bán quyền mua 22,480
68 18/06/2010 Bùi Trường Sơn Phó Tổng giám đốc Đăng ký bán quyền mua 20,000
69 17/06/2010 Cao Tùng Lâm Thành viên HĐQT Đăng ký mua quyền mua 220,794
70 04/06/2010 Trịnh Ngọc Hòa (Em ông Trịnh Ngọc Khánh - TVHĐQT) --- Đăng ký bán 2,000
71 03/06/2010 Lương Hoài Thu --- Bán 29,600
72 03/06/2010 Lương Hoài Thu --- Mua 2,000
73 27/05/2010 Vũ Xuân Quyết (Chồng bà Nguyễn Thị Lan - TBKS) --- Bán 5,000
74 24/05/2010 Trịnh Ngọc Hòa (Em ông Trịnh Ngọc Khánh - TVHĐQT) --- Mua 2,000
75 18/05/2010 Lương Hoài Thu --- Đăng ký bán 30,000
76 18/05/2010 Lương Hoài Thu --- Đăng ký mua 50,000
77 06/05/2010 Lương Hoài Thu --- Bán 900
78 04/05/2010 Vũ Xuân Quyết (Chồng bà Nguyễn Thị Lan - TBKS) --- Đăng ký bán 30,000
79 29/04/2010 Lương Hoài Thu --- Đăng ký bán 900
80 22/04/2010 Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại Việt Nam (Constrexim Holdings) (Đại diện bởi Nguyễn Quốc Hiệp) --- Bán 310,200


Dữ liệu thống kê, các chỉ số, biểu đồ... trên website cophieu68.com được tính toán tự động dựa trên báo cáo tài chính, lịch sự kiện và giá giao dịch hàng ngày.
Biểu đồ được vẽ dựa trên số liệu đã điều chỉnh. Biểu đồ kỹ thuật trong giờ giao dịch được cập nhật 5 phút 1 lần.
Độ trễ dữ liệu trực tuyến 1-5 giây.
Danh sách biểu đồ, thống kê biểu đồ, các chỉ số, bộ lọc được cập nhật liên tục 5 phút một lần.

Giấy phép số: 43/GP-STTTT
Tư vấn: 0888.468.357