Mã CK  

Đăng nhập     Đăng ký     Cảnh Báo
    0 cp68     Cảnh Báo
Liên Hệ     SmartPhone       ENGLISH

THÔNG TIN ĐĂNG NHẬP
* Email hoặc điện thoại:
* Mật khẩu:

Đăng nhập   Tạo tài khoản   Quên mật khẩu
Thống Kê Nâng Cao Kế Hoạch Kinh Doanh Giá Sổ Sách Đáy Cổ Phiếu Đột Biến Khối Lượng Tương Quan Giữa Khối Lượng và Giá Biểu Đồ Phân Hóa Giá Giao dịch nước ngoài
Danh Sách Công Ty Niêm Yết Chỉ Số Tài Chính Cơ Bản Sức Mạnh Chỉ Số Cơ Bản SO SÁNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Cơ Cấu Cổ Đông Giao Dịch Nội Bộ Lịch Sự Kiện Sự Kiện Đặc Biệt
Quy Mô Thị Trường Chỉ Số Thị Trường Chỉ Số Ngành Dữ Liệu Hàng Ngày
Lọc Các Chỉ Số Tài Chính Cơ Bản Sức Mạnh Chỉ Số Tài Chính Lọc Tín Hiệu Biểu Đồ
Tín Hiệu Biểu Đồ Biểu Đồ Giá BIỂU ĐỒ TUẦN Swings Trading
Nhóm Ngành Và Các Chỉ Số Cơ Bản Báo Cáo Tài Chính Theo Nhóm Ngành Tăng Trưởng Tài Chính Ngành
Tin Chứng khoán Tin Kinh tế Tin Tài chính Ngân hàng Tin Doanh nghiệp Tin Bất động sản Tin Tài chính Thế giới Tin Doanh nhân Tin Vàng Tin Hàng hóa Tin tiền tệ
Các Chỉ Số Chứng Khoán Các Tín Hiệu Biểu Đồ Mô Hình Nến - Candlestick
Lịch Sự Kiện
Danh Mục Đầu Tư Cảnh Báo Giá Cảnh Báo Đáy Cổ Phiếu Cảnh Báo Đột Biến Khối Lượng BỘ LỌC TÍN HIỆU BIỂU ĐỒ BỘ LỌC CHỈ SỐ CƠ BẢN Sức Mạnh Chỉ Số Tài Chính
Sử dụng tài khoản trả phí để bỏ Quảng Cáo và Sử dụng đường truyển riêng tốc độ tốt hơn.
 

Công ty Cổ phần Chế tạo kết cấu thép VNECO.SSM - SSM


GIAO DỊCH CỔ ĐÔNG LỚN, GIAO DỊCH NỘI BỘ - SSM


Tìm kiếm Tên tổ chức, tên cổ đông lớn:

(ví dụ: Công ty TNHH Quản lý Quỹ SSI)

STT Ngày Tên Cổ Đông Chức Vụ Loại Giao Dịch Khối Lượng
1 09/05/2012 Đào Ngọc Hùng Phó Tổng giám đốc Đăng ký mua 43,515
2 09/05/2012 Đào Ngọc Hùng Phó Tổng giám đốc Đăng ký bán 43,515
3 09/09/2011 Hồ Thái Hoà Chủ tịch HĐQT Mua 20,000
4 24/08/2011 Hồ Thái Hoà Chủ tịch HĐQT Đăng ký mua 20,000
5 18/08/2011 Hồ Thái Hoà Chủ tịch HĐQT Mua 20,000
6 03/08/2011 Hồ Thái Hoà Chủ tịch HĐQT Đăng ký mua 20,000
7 22/06/2011 Nguyễn Hùng Hiệu Thành viên HĐQT Đăng ký bán 5,200
8 14/06/2011 Công ty Cổ phần Chế tạo kết cấu thép VNECO.SSM (Cổ phiếu quỹ) --- Mua 550,000
9 26/05/2011 Hồ Thái Hoà Chủ tịch HĐQT Mua 43,900
10 04/05/2011 Nguyễn Hùng Hiệu Thành viên HĐQT Đăng ký bán 5,200
11 28/04/2011 Hồ Thái Hoà Chủ tịch HĐQT Đăng ký mua 50,000
12 25/04/2011 Nguyễn Hùng Hiệu Thành viên HĐQT Bán 5,000
13 13/04/2011 Nguyễn Hùng Hiệu Thành viên HĐQT Đăng ký bán 5,000
14 17/03/2011 Công ty Cổ phần Chế tạo kết cấu thép VNECO.SSM (Cổ phiếu quỹ) --- Đăng ký mua 550,000
15 28/02/2011 Công ty Cổ phần Chế tạo kết cấu thép VNECO.SSM (Cổ phiếu quỹ) --- Đăng ký mua 550,000
16 15/12/2010 Hồ Thị Thanh Bình (em ông Hồ Thái Hòa - CT HĐQT) Thành viên HĐQT Mua 300
17 19/11/2010 Hồ Thị Thanh Bình (em ông Hồ Thái Hòa - CT HĐQT) Thành viên HĐQT Đăng ký mua 1,000
18 25/06/2010 Nguyễn Thị Khương (CĐ sáng lập) Phó Giám đốc Bán 2,000
19 11/06/2010 Nguyễn Thị Khương (CĐ sáng lập) Phó Giám đốc Đăng ký bán 2,000
20 08/06/2010 Nguyễn Hùng Hiệu Thành viên HĐQT Bán 2,100
21 02/06/2010 Nguyễn Hùng Hiệu Thành viên HĐQT Đăng ký bán 2,100
22 29/04/2010 Lê Minh Phụng Thành viên Ban kiểm soát Bán 800
23 21/04/2010 Đào Ngọc Hùng Phó Tổng giám đốc Đăng ký bán 1,400
24 16/04/2010 Lê Minh Phụng Thành viên Ban kiểm soát Đăng ký bán 800
25 12/04/2010 Hồ Thái Hoà Chủ tịch HĐQT Bán 50,000
26 08/04/2010 Nguyễn Thị Khương (CĐ sáng lập) Kế toán trưởng Bán 3,000
27 02/04/2010 Lê Minh Phụng Thành viên Ban kiểm soát Bán 1,500
28 15/03/2010 Hồ Thái Hoà Chủ tịch HĐQT Đăng ký bán 50,000
29 11/03/2010 Nguyễn Tịnh Thành viên HĐQT Bán 4,000
30 10/03/2010 Hồ Thái Hoà Chủ tịch HĐQT Bán 30,000
31 09/03/2010 Tổng CTCP Xây dựng điện VN (CĐ sáng lập, đại diện bởi ông Hồ Thái Hòa - 687900 CP, ông Nguyễn Tịnh - 497490 CP) --- Bán 112,300
32 08/03/2010 Dương Văn Diên Trưởng ban kiểm soát Bán 10,000
33 08/03/2010 Nguyễn Thị Khương (CĐ sáng lập) Kế toán trưởng Đăng ký bán 3,700
34 04/03/2010 Lê Minh Phụng Thành viên Ban kiểm soát Đăng ký bán 2,000
35 04/03/2010 Tổng CTCP Xây dựng điện VN (CĐ sáng lập, đại diện bởi ông Hồ Thái Hòa - 687900 CP, ông Nguyễn Tịnh - 497490 CP) --- Bán 81,000
36 03/03/2010 Nguyễn Thị Khương (CĐ sáng lập) Kế toán trưởng Bán 15,000
37 03/03/2010 Hồ Thái Hoà Chủ tịch HĐQT Đăng ký bán 30,000
38 01/03/2010 Nguyễn Tịnh Thành viên HĐQT Đăng ký bán 4,000
39 01/03/2010 Hoàng Việt Trung (CĐ sáng lập) Phó Tổng giám đốc Bán 30,000
40 01/03/2010 Nguyễn Hùng Hiệu Thành viên HĐQT Bán 10,000
41 21/10/2009 Tổng CTCP Xây dựng điện VN (CĐ sáng lập, đại diện bởi ông Hồ Thái Hòa - 687900 CP, ông Nguyễn Tịnh - 497490 CP) --- Bán 88,400
42 20/10/2009 Hồ Thái Hoà Chủ tịch HĐQT Đăng ký bán 30,000
43 19/10/2009 Hoàng Việt Trung (CĐ sáng lập) Phó Tổng giám đốc Đăng ký bán 18,000
44 15/10/2009 Nguyễn Tịnh Thành viên HĐQT Đăng ký bán 3,000
45 12/10/2009 Tổng CTCP Xây dựng điện VN (CĐ sáng lập, đại diện bởi ông Hồ Thái Hòa - 687900 CP, ông Nguyễn Tịnh - 497490 CP) --- Bán 240,600
46 08/10/2009 Dương Văn Diên Trưởng ban kiểm soát Bán 11,000
47 02/10/2009 Hồ Thái Hoà Chủ tịch HĐQT Bán 14,000
48 20/09/2009 Hồ Thị Thanh Bình (em ông Hồ Thái Hòa - CT HĐQT) Thành viên HĐQT Bán 1,800
49 18/09/2009 Nguyễn Hùng Hiệu Thành viên HĐQT Bán 3,000
50 09/09/2009 Dương Văn Diên Trưởng ban kiểm soát Đăng ký bán 11,000
51 01/09/2009 Hồ Thái Hoà Chủ tịch HĐQT Đăng ký bán 14,000
52 27/08/2009 Đào Ngọc Hùng Phó Tổng giám đốc Bán 9,400
53 24/08/2009 Hồ Thị Thanh Bình (em ông Hồ Thái Hòa - CT HĐQT) Thành viên HĐQT Đăng ký bán 1,800
54 20/08/2009 Nguyễn Hùng Hiệu Thành viên HĐQT Đăng ký bán 3,000
55 31/07/2009 Đào Ngọc Hùng Phó Tổng giám đốc Đăng ký bán 9,400
56 27/07/2009 Đào Ngọc Hùng Phó Tổng giám đốc Đăng ký bán 9,400
57 20/07/2009 Đào Ngọc Hùng Phó Tổng giám đốc Bán 200
58 20/06/2009 Đào Ngọc Hùng Phó Tổng giám đốc Đăng ký bán 9,600
59 20/06/2009 Nguyễn Hùng Hiệu Thành viên HĐQT Bán 12,000
60 10/06/2009 Nguyễn Đức Lai (chồng bà Nguyễn Thị Khương - Kế toán trưởng) --- Bán 3,300

Cổ Phiếu 68

Dữ liệu thống kê, các chỉ số, biểu đồ... trên website cophieu68.com được tính toán tự động dựa trên báo cáo tài chính, lịch sự kiện và giá giao dịch hàng ngày.
Biểu đồ được vẽ dựa trên số liệu đã điều chỉnh. Biểu đồ kỹ thuật trong giờ giao dịch được cập nhật 5 phút 1 lần.
Độ trễ dữ liệu trực tuyến 1-5 giây.
Danh sách biểu đồ, thống kê biểu đồ, các chỉ số, bộ lọc được cập nhật liên tục 5 phút một lần.

® 2011 Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Cây Cầu Vàng
Giấy phép số: 43/GP-STTTT
Tư vấn: 0888.468.357