Symbol  

Sign in     Sign up     Alerts
    0 cp68     Alerts
Contact     SmartPhone       TIẾNG VIỆT

THÔNG TIN ĐĂNG NHẬP
* Email hoặc điện thoại:
* Mật khẩu:

Sign in   Tạo tài khoản   Quên mật khẩu

> Không Đăng nhập được nhấn vào đây!!!
Advanced Statistics Business Plan Book Price Stock At Bottom Volume Buzz Correlation between volume and price Differentiation Price Group Chart Giao dịch nước ngoài
Companies Listing Basic Financial Indexes Basic Strength Index FINANCIAL COMPARISON Shareholder Structure Insider Trade Calendar Events Special Events
Market Scale Market Index Category Index Daily Data
Stock Screener By Financial Indexes Power Financial Signals Filter Chart Signals and Alerts
Chart Signals Price Chart WEEKLY CHART Swings Trading
Industry groups and Basic Financials Financial Reporting by Industry Group Financial Increasement
Securities News Economic News Banking and Finance News Business News Real Estate News World Financial News Business News Gold News Goods Currency News
Stock indexes The Signal Chart Modelling Candles - Candlestick
Calendar Events
Portfolio Price Alerts Stock At Bottom Alert Volume Buzz Alert SIGNAL FILTER CHART BASIC FILTER INDICATOR Power Financial Signals
Sử dụng tài khoản trả phí để bỏ Quảng Cáo và Sử dụng đường truyển riêng tốc độ tốt hơn.
 

SECTOR INDEX

^BDS     746.17 ( 6.93  0.94% )    KL:36,383,280     Open: 722.64    Hi: 750.35    Lo: 716.09 Rate the impact

^CAOSU     565.02 ( 2.77  0.49% )    KL:3,324,800     Open: 563.80    Hi: 569.54    Lo: 556.61 Rate the impact
Ngành Cao Su: bao gồm các cổ phiếu sản xuất cao su tự nhiên và kinh doanh sản phẩm cao su.

Mã chứng khoán: brc, csm, dpr, drc, hrc, phr, src, tnc, trc

csm, dpr, drc, hrc, phr, src, tnc, trc


^CK     732.73 ( 13.99  1.95% )    KL:11,655,510     Open: 725.84    Hi: 738.38    Lo: 707.13 Rate the impact
Chứng Khoán
^CONGNGHE     900.91 ( 17.85  2.02% )    KL:1,097,500     Open: 896.15    Hi: 904.61    Lo: 880.02 Rate the impact
Công Nghệ Viễn Thông
^DAUKHI     500.31 ( 18.54  3.85% )    KL:7,779,300     Open: 486.89    Hi: 500.93    Lo: 474.91 Rate the impact
Họ Dầu Khí: bao gồm các mã chứng khoán thuộc tập đoàn dầu khí.

asp, pet, phh, piv, pps, psg, psi, ptl, pva, pvc, pvd, pve, pvf, pvl, pvi, pvr, pvs, pvt, pvx, pxa, pxi, pxl, pxm, pxs, pxt, sdp, vmg


^DICHVU     1,363.26 ( 11.31  0.84% )    KL:528,810     Open: 1,371.87    Hi: 1,387.38    Lo: 1,334.58 Rate the impact
Dịch vụ - Du lịch
^DTPT     831.56 ( -3.19  -0.38% )    KL:6,013,930     Open: 833.63    Hi: 852.87    Lo: 817.83 Rate the impact
Đầu tư phát triển
^DTXD     492.40 ( 3.75  0.77% )    KL:4,438,530     Open: 489.42    Hi: 493.53    Lo: 484.86 Rate the impact
Đầu tư xây dựng
^DUOCPHAM     842.99 ( 8.43  1.01% )    KL:934,540     Open: 835.53    Hi: 849.55    Lo: 830.44 Rate the impact
Dược Phẩm / Y Tế / Hóa Chất

amv, dbt, dcl, dhg, dht, dmc, dnm, dvd, imp, ldp, mkp, opc, pmc, spm, tra, vmd


^DVCI     0 ( 0  -0.10% )    KL:543,070     Open: 0    Hi: 0    Lo: 0 Rate the impact
Dịch vụ công ích
^GIAODUC     1,645.55 ( -4.71  -0.29% )    KL:456,790     Open: 1,642.83    Hi: 1,648.36    Lo: 1,597.59 Rate the impact
Giáo dục, văn hóa phẩm, đào tạo

dbd, bed, bst, dad, dae, dhi, dst, ebs, eci, efi, eid, hbe, hev, hst, htp, hbe, qst, sap, sed, sgd, stc, tph, alt, pnc, ilc


^HK     6,641.57 ( 331.66  5.26% )    KL:1,195,200     Open: 6,557.56    Hi: 6,673.58    Lo: 6,365.22 Rate the impact
Hàng không
^KHOANGSAN     128.01 ( 1.68  1.33% )    KL:2,062,870     Open: 126.32    Hi: 128.17    Lo: 125.76 Rate the impact
Khoáng Sản - Khai Khoáng

bkc, bmc, hgm, khb, ksh, kss, mic, mih, mim, mmc, sqc, ksa, ktb, mcv, tnt


^NANGLUONG     1,475.95 ( 5.74  0.39% )    KL:3,451,670     Open: 1,476.67    Hi: 1,489.62    Lo: 1,462.71 Rate the impact
Năng lượng - Điện, Khí, GAS
^NGANHANG     653.62 ( 16.85  2.65% )    KL:33,902,310     Open: 639.46    Hi: 658.75    Lo: 629.85 Rate the impact
Ngân Hàng - Bảo Hiểm

ACB, CTG, CTS, EIB, HBB, NVB, SHB, STB, VCB


^NHUA     1,425.85 ( 20.41  1.45% )    KL:3,326,810     Open: 1,414.48    Hi: 1,442.13    Lo: 1,380.73 Rate the impact
Nhựa - Bao bì
^PHANBON     419.25 ( 8.87  2.16% )    KL:1,412,460     Open: 413.58    Hi: 421.31    Lo: 408.47 Rate the impact
Phân bón
^SXKD     1,284.87 ( 8.37  0.66% )    KL:826,450     Open: 1,272.31    Hi: 1,293.41    Lo: 1,257 Rate the impact
Sản Xuất - Kinh doanh (dcs, dqc, eve, gdt, gmc, gta, hap, kmr, ksd, lix, mhl, net, nps, pac, ral, sav, shi, tcm, tet, tng, ttf, vbh, vid, vtb, sdn, dzm, ctb, dhc, hda, nag, nhw, nsc, ptm, ssc, txt, tlg, tsb, qhd, pv2, sam)
^THEP     1,531.38 ( 48.70  3.28% )    KL:8,207,120     Open: 1,502.47    Hi: 1,533.01    Lo: 1,464.89 Rate the impact
Ngành Thép

pht, ssm, tlh, ves, bvg, dny, dtl, hla, hmc, hsg, kkc, kmt, nvc, pom, smc, vgs, vis


^THUCPHAM     865.94 ( 13.42  1.57% )    KL:4,129,360     Open: 847.03    Hi: 871.90    Lo: 838.72 Rate the impact
Thực phẩm - Ăn Uống (Loai tru VNM, MSN)

had, hat, ifs, scd, thb, vdl, vtl, bbc, hhc, kdc, nkd, can, kts, mcf, sgc, vcf, vlf, bhs, lss, nhs, sbt, sec, tac, hnm, clc, nst, AGC, thv, laf, cap


^THUONGMAI     944.35 ( 8.02  0.86% )    KL:2,080,360     Open: 943.08    Hi: 953.51    Lo: 930.31 Rate the impact
Thương Mại - Dịch Vụ - Sản xuất

pet, svc, hlg, hdc, gil, th1, cmv, btt, tmc, tag, tna, htc, sma, ckv, arm


^THUYSAN     1,704.16 ( 19.15  1.14% )    KL:1,361,350     Open: 1,684.53    Hi: 1,714.94    Lo: 1,675.70 Rate the impact
Thủy Sản - Chế Biến Thủy Sản

aam, abt, acl, agd, agf, anv, ata, avf, bas, blf, cad, cmx, fbt, fmc, hvg, icf, mpc, ngc, sj1, ts4, vhc, vnh, vtf


^VANTAI     693.98 ( 5.04  0.73% )    KL:1,221,690     Open: 690.41    Hi: 697.64    Lo: 679.11 Rate the impact
Vận Tải/ Cảng / Taxi

htc, htv, mnc, pjc, pjt, psc, pts, pvt, sbc, sfi, tjc, vcv, vfc, vip, vto, vtv, ddm, mac, mhc, prc, shc, ssg, vfr, vna, vos, vsg, vsp, vst, dl1, gtt, hdo, hhg, wcs


^VLXD     1,610.22 ( 14.72  0.92% )    KL:4,285,820     Open: 1,587.68    Hi: 1,644.52    Lo: 1,584.07 Rate the impact
Vật Liệu Xây Dựng

bhc, bt6, hhc, xmc, bhv, cyc,dac, dtc, hly, nhc, tcr, tlt, ttc, vcs, vhl, vit, vta, vts, BMP, dag, dnp, dpc, ntp, rdp, bht, hhl, mcc, mcl, shn, cti, cvt, dc4, dct, dha, dic, hps, kbt, lbm, nav, ppg, scl, sdn, sks, vxb, ALV, cmi, ksb, nnc


^XAYDUNG     1,080.56 ( 14.18  1.33% )    KL:9,344,240     Open: 1,068.66    Hi: 1,101.26    Lo: 1,040.35 Rate the impact
Xây Dựng

ctd, ptl, mcg, hbc, nkg, hut, vne, psg, bce, dcc, cdc, tdc, hti, lig, tv1, hu3, pxa, mdg, cnt, vsi, phc, ve9, dlr, l18, lut, l10, lm8, pvx, pxl, icg, pxi, pvr, pva, pxs, phh, pxt, sd9, sd5, sdh, sdt, stl, s96, sd6, sd7, sd3, sd2, s99, sic, sje, vcg, vc3, vc2, vc1, vmc, vc7, v17, v19Cổ Phiếu 68

Statistical data, indices, charts ... on the website cophieu68.com be calculated automatically based on the financial statements, schedules and events daily trading price.
Graph is drawn based on the adjusted data. Technical trading hours chart is updated every 5 minutes 1.
Online data latency 1-5 seconds.
List of charts, statistics, charts, indicators, filters are continuously updated every 5 minutes.

License No.: 43/GP-STTTT
Tư vấn: 0888.468.357