Symbol  

Sign in     Sign up     Alerts
    0 cp68     Alerts
Contact     SmartPhone       TIẾNG VIỆT

THÔNG TIN ĐĂNG NHẬP
* Email hoặc điện thoại:
* Mật khẩu:

Sign in   Tạo tài khoản   Quên mật khẩu
Advanced Statistics Business Plan Book Price Stock At Bottom Volume Buzz Correlation between volume and price Differentiation Price Group Chart
Companies Listing Basic Financial Indexes Basic Strength Index FINANCIAL COMPARISON Shareholder Structure Insider Trade Calendar Events Special Events
Market Scale Market Index Category Index Daily Data
Stock Screener By Financial Indexes Power Financial Signals Filter Chart Signals and Alerts
Chart Signals Price Chart WEEKLY CHART Swings Trading
Industry groups and Basic Financials Financial Reporting by Industry Group Financial Increasement
Securities News Economic News Banking and Finance News Business News Real Estate News World Financial News Business News Gold News Goods Currency News
Stock indexes The Signal Chart Modelling Candles - Candlestick
Calendar Events
Portfolio Price Alerts Stock At Bottom Alert Volume Buzz Alert SIGNAL FILTER CHART BASIC FILTER INDICATOR Power Financial Signals
 

HƯỚNG DẪN CẬP NHẬT DỮ LIỆU TỰ ĐỘNG CHO AMIBROKER


1/ Download file cập nhật dữ liệu

Download 2 file dưới đây

STT Tên file Download Diễn giải
1/ Ami_ImportEOD_all.exe Download Cập nhật tất cả dữ liệu đã điều chỉnh từ năm 2000
2/ Ami_ImportEOD_realtime.exe Download Cập nhật dữ liệu đang giao dịch hiện tại (realtime), thực hiện lại tự động sau mỗi 2 phút.

Các file download thường được lưu tại đường dẫn C:\Users\{USERNAME}\Downloads, (copy 2 file này ra màn hình Windows chính hoặc đường dẫn để chạy)

2/ Cấu hình dữ liệu cho Amibroker

Amibroker hỗ trợ bạn nhiều định dạng dữ liệu (.format), vì vậy bạn phải cấu hình dữ liệu cho thích hợp với dữ liệu download từ cophieu68

1/ Tạo thêm file C:\Program Files (x86)\AmiBroker\Formats\cophieu68.format. Nội dung:
$FORMAT Ticker, Date_YMD, Open, High, Low, Close, Volume
$SKIPLINES 1
$SEPARATOR ,
$CONT 1
$AUTOADD 1
$DEBUG 1


2/ Edit file C:\Program Files (x86)\AmiBroker\Formats\import.types. Thêm 1 dòng tại vị trí cuối cùng
cophieu68 (all*.*)|all*.*|cophieu68.format


Sau khi cấu hình cho Amibroker bạn hãy chạy 2 file download ở trên "Ami_ImportEOD_all.exe" và " Ami_ImportEOD_realtime.exe" bằng cách nhấn 2 lần vào file.

3/ Tạo Lịch chạy tự động cập nhật dữ liệu với Task Scheduler

Bạn có thể chạy bằng tay 2 file trên.
Đối với file "Ami_ImportEOD_all.exe" bạn chạy 1 lần vào buổi sáng đầu ngày.
Đối với file Ami_ImportEOD_realtime.exe" bạn hãy mở trong giờ giao dịch để cập nhật tự động dữ liệu realtime.

Dữ liệu đã được đưa vào Amibroker đầy đủ từ năm 2000 nếu như bạn đã thực hiện thành công những bước trên, nhưng sẽ không cập nhật tự động khi có dữ liệu mới.

Để dữ liệu được cập nhật tự động bạn sẽ phải tạo Lịch (Task Scheduler) theo hướng dẫn dưới đây.

Mở Task Scheduler bằng 2 cách sau đây:

Cách 1: Start -> Control Panel -> System and Security -> Administrative Tools -> Task Scheduler

Cách 2: dùng Run của Windows gõ Taskschd.msc

Mở Menu Action -> Create Task4/ Nếu bạn không thực hiện được ...Liên lạc kỹ thuật

Cổ Phiếu 68

Statistical data, indices, charts ... on the website cophieu68.com be calculated automatically based on the financial statements, schedules and events daily trading price.
Graph is drawn based on the adjusted data. Technical trading hours chart is updated every 5 minutes 1.
Online data latency 1-5 seconds.
List of charts, statistics, charts, indicators, filters are continuously updated every 5 minutes.

® 2011 Investment Consultancy Joint Stock Company Golden Bridge
License No.: 43/GP-STTTT
Tư vấn: 0888.468.357