Symbol  

Sign in     Sign up     Alerts
    0 cp68     Alerts
Contact     SmartPhone       TIẾNG VIỆT

THÔNG TIN ĐĂNG NHẬP
* Email hoặc điện thoại:
* Mật khẩu:

Sign in   Tạo tài khoản   Quên mật khẩu
Advanced Statistics Business Plan Book Price Stock At Bottom Volume Buzz Correlation between volume and price Differentiation Price Group Chart
Companies Listing Basic Financial Indexes Basic Strength Index FINANCIAL COMPARISON Shareholder Structure Insider Trade Calendar Events Special Events
Market Scale Market Index Category Index Daily Data
Stock Screener By Financial Indexes Power Financial Signals Filter Chart Signals and Alerts
Chart Signals Price Chart WEEKLY CHART Swings Trading
Industry groups and Basic Financials Financial Reporting by Industry Group Financial Increasement
Securities News Economic News Banking and Finance News Business News Real Estate News World Financial News Business News Gold News Goods Currency News
Stock indexes The Signal Chart Modelling Candles - Candlestick
Calendar Events
Portfolio Price Alerts Stock At Bottom Alert Volume Buzz Alert SIGNAL FILTER CHART BASIC FILTER INDICATOR Power Financial Signals
 

HƯỚNG DẪN CẬP NHẬT DỮ LIỆU TỰ ĐỘNG CHO METASTOCK


1/ Xác định Thư mục chứa dữ liệu sử dụng cho METASTOCK (DATA OFFLINE)

1/ Copy đường Thư mục chứa dữ liệu sử dụng cho METASTOCK vào ô dưới đây:

2/ Tải File chạy dữ liệu cho METASTOCK

1/ Tạo thư mục tên cophieu68 tại ổ C: => C:\cophieu68\

2/ Download 2 file dưới đây và copy 2 file này vào thư mục mặc định C:\cophieu68\

STT Tên file Download Diễn giải
1/ Metastock_ImportEOD_all.exe Download Cập nhật tất cả dữ liệu đã điều chỉnh từ năm 2000
2/ Metastock_path_history.txt Download Lưu đường dẫn Thư mục chứa dữ liệu sử dụng cho Metastock

Bạn không bắt buộc phải copy 2 file trên vào thư mục mặc định C:\cophieu68 , bạn có thể copy 2 file trên vào bất kỳ thư mục nào nhưng file "Metastock_path_history.txt" phải chứa nội dung đường dẫn chính xác.

==> nhấn 2 lần vào file "Metastock_ImportEOD_all.exe" để tải lại tất cả dữ liệu vào Metastock ngay tức thì.

==> Tập tin "Metastock_path_history.txt" chứa đường dẫn phải chính xác, nếu không Metastock sẽ không xác nhận được dữ liệu.

==> Trong quá trình cập nhật dữ liệu bạn phải tắt phần mềm Metastock và The Downloader để quá trình cập nhật không bị gián đoạn.

3/ Tạo Lịch chạy tự động cập nhật dữ liệu Metastock với Task Scheduler

Chạy file "Metastock_ImportEOD_all.exe" bất cứ lúc nào bạn cần cập nhật dữ liệu cho Metastock.


Dữ liệu đã được đưa vào Metastock đầy đủ từ năm 2000 nếu như bạn đã thực hiện thành công những bước trên, nhưng sẽ không cập nhật tự động khi có dữ liệu mới.

Để dữ liệu được cập nhật tự động bạn sẽ phải tạo Lịch (Task Scheduler) theo hướng dẫn dưới đây.

Mở Task Scheduler bằng 2 cách sau đây:

Cách 1: Start -> Control Panel -> System and Security -> Administrative Tools -> Task Scheduler

Cách 2: dùng Run của Windows gõ Taskschd.msc

Mở Menu Action -> Create Task

Chúng tôi sẽ cập nhật hướng dẫn tạo Task Scheduler bằng Video ...

4/ Nếu bạn không thực hiện được ...Liên lạc kỹ thuật

Cổ Phiếu 68

Statistical data, indices, charts ... on the website cophieu68.com be calculated automatically based on the financial statements, schedules and events daily trading price.
Graph is drawn based on the adjusted data. Technical trading hours chart is updated every 5 minutes 1.
Online data latency 1-5 seconds.
List of charts, statistics, charts, indicators, filters are continuously updated every 5 minutes.

® 2011 Investment Consultancy Joint Stock Company Golden Bridge
License No.: 43/GP-STTTT
Tư vấn: 0888.468.357