Symbol  

Sign in     Sign up     Alerts
    0 cp68     Alerts
Contact     SmartPhone       TIẾNG VIỆT

THÔNG TIN ĐĂNG NHẬP
* Email hoặc điện thoại:
* Mật khẩu:

Sign in   Tạo tài khoản   Quên mật khẩu
Advanced Statistics Business Plan Book Price Stock At Bottom Volume Buzz Correlation between volume and price Differentiation Price Group Chart
Companies Listing Basic Financial Indexes Basic Strength Index FINANCIAL COMPARISON Shareholder Structure Insider Trade Calendar Events Special Events
Market Scale Market Index Category Index Daily Data
Stock Screener By Financial Indexes Power Financial Signals Filter Chart Signals and Alerts
Chart Signals Price Chart WEEKLY CHART Swings Trading
Industry groups and Basic Financials Financial Reporting by Industry Group Financial Increasement
Securities News Economic News Banking and Finance News Business News Real Estate News World Financial News Business News Gold News Goods Currency News
Stock indexes The Signal Chart Modelling Candles - Candlestick
Calendar Events
Portfolio Price Alerts Stock At Bottom Alert Volume Buzz Alert SIGNAL FILTER CHART BASIC FILTER INDICATOR Power Financial Signals
 

HƯỚNG DẪN CẬP NHẬT DỮ LIỆU TỰ ĐỘNG CHO META TRADER 4 TERMINAL (MT4)


1/ Xác định Thư mục chứa dữ liệu sử dụng cho MT4 (DATA OFFLINE)

1/ Mở phần mềm MT4 (ví dụ ADS MetaTrader 4 Terminal, ADS là tên đại lý của MT4).

2/ Vào menu File -> Open Data Folder, sau đó vào thư mục history, và tìm tên thư mục tương ứng như ở đây là ADSS
Ví dụ C:\Users\huynguyen\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\FE6050DCFFF17DA3244276C09F239A6A\history\ADSS-Demo

3/ Copy đường dẫn thư mục bạn vừa đến vào ô dưới đây:Nếu bạn không copy chính xác đường dẫn vào ô trên thì phần mềm MT4 sẽ không nhận diện được dữ liệu.

2/ Tải File chạy dữ liệu cho MT4

1/ Tạo thư mục tên cophieu68 tại ổ C: => C:\cophieu68\

2/ Download 2 file dưới đây và copy 2 file này vào thư mục mặc định C:\cophieu68\

STT Tên file Download Diễn giải
1/ MT4_ImportEOD_all.exe Download Cập nhật tất cả dữ liệu đã điều chỉnh từ năm 2000
2/ MT4_path_history.txt Download Lưu đường dẫn Thư mục chứa dữ liệu sử dụng cho MT4

Các file download thường được lưu tại đường dẫn C:\Users\{USERNAME}\Downloads, vì vậy sau khi download 2 file, bạn hãy copy 2 file này vào C:\cophieu68\

==> nhấn 2 lần vào file "MT4_ImportEOD_all.exe" để tải lại tất cả dữ liệu vào MT4 ngay tức thì.

==> Tập tin "MT4_path_history.txt" chứa đường dẫn phải chính xác, nếu không MT4 sẽ không xác nhận được dữ liệu.

3/ Tạo Lịch chạy tự động cập nhật dữ liệu MT4 với Task Scheduler

Chạy file "MT4_ImportEOD_all.exe" bất cứ lúc nào bạn cần cập nhật dữ liệu cho MT4.


Dữ liệu đã được đưa vào MT4 đầy đủ từ năm 2000 nếu như bạn đã thực hiện thành công những bước trên, nhưng sẽ không cập nhật tự động khi có dữ liệu mới.

Để dữ liệu được cập nhật tự động bạn sẽ phải tạo Lịch (Task Scheduler) theo hướng dẫn dưới đây.

Mở Task Scheduler bằng 2 cách sau đây:

Cách 1: Start -> Control Panel -> System and Security -> Administrative Tools -> Task Scheduler

Cách 2: dùng Run của Windows gõ Taskschd.msc

Mở Menu Action -> Create Task

Chúng tôi sẽ cập nhật hướng dẫn tạo Task Scheduler bằng Video ...

4/ Nếu bạn không thực hiện được ...Liên lạc kỹ thuật

Cổ Phiếu 68

Statistical data, indices, charts ... on the website cophieu68.com be calculated automatically based on the financial statements, schedules and events daily trading price.
Graph is drawn based on the adjusted data. Technical trading hours chart is updated every 5 minutes 1.
Online data latency 1-5 seconds.
List of charts, statistics, charts, indicators, filters are continuously updated every 5 minutes.

® 2011 Investment Consultancy Joint Stock Company Golden Bridge
License No.: 43/GP-STTTT
Tư vấn: 0888.468.357