Mã CK  

Đăng nhập     Đăng ký     Cảnh Báo
    0 cp68     Cảnh Báo
Liên Hệ     SmartPhone       ENGLISH

THÔNG TIN ĐĂNG NHẬP
* Email hoặc điện thoại:
* Mật khẩu:

Đăng nhập   Tạo tài khoản   Quên mật khẩu
Thống Kê Nâng Cao Kế Hoạch Kinh Doanh Giá Sổ Sách Đáy Cổ Phiếu Đột Biến Khối Lượng Tương Quan Giữa Khối Lượng và Giá Biểu Đồ Phân Hóa Giá
Danh Sách Công Ty Niêm Yết Chỉ Số Tài Chính Cơ Bản Sức Mạnh Chỉ Số Cơ Bản SO SÁNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Cơ Cấu Cổ Đông Giao Dịch Nội Bộ Lịch Sự Kiện Sự Kiện Đặc Biệt
Quy Mô Thị Trường Chỉ Số Thị Trường Chỉ Số Ngành Dữ Liệu Hàng Ngày
Lọc Các Chỉ Số Tài Chính Cơ Bản Sức Mạnh Chỉ Số Tài Chính Lọc Tín Hiệu Biểu Đồ
Tín Hiệu Biểu Đồ Biểu Đồ Giá BIỂU ĐỒ TUẦN Swings Trading
Nhóm Ngành Và Các Chỉ Số Cơ Bản Báo Cáo Tài Chính Theo Nhóm Ngành Tăng Trưởng Tài Chính Ngành
Tin Chứng khoán Tin Kinh tế Tin Tài chính Ngân hàng Tin Doanh nghiệp Tin Bất động sản Tin Tài chính Thế giới Tin Doanh nhân Tin Vàng Tin Hàng hóa Tin tiền tệ
Các Chỉ Số Chứng Khoán Các Tín Hiệu Biểu Đồ Mô Hình Nến - Candlestick
Lịch Sự Kiện
Danh Mục Đầu Tư Cảnh Báo Giá Cảnh Báo Đáy Cổ Phiếu Cảnh Báo Đột Biến Khối Lượng BỘ LỌC TÍN HIỆU BIỂU ĐỒ BỘ LỌC CHỈ SỐ CƠ BẢN Sức Mạnh Chỉ Số Tài Chính
Sử dụng tài khoản trả phí để bỏ Quảng Cáo và Sử dụng đường truyển riêng tốc độ tốt hơn.
 

KẾT QUẢ KINH DOANH Năm 2014


Liệt kê kế hoạch tăng trưởng kinh doanh, lợi nhuận và kết quả mà công ty đã đạt được cho đến thời điểm hiện tại trong năm.
Đơn vị Tỷ
STT Mã CK quý/Doanh thu Lũy kế Doanh thu Kế hoạch doanh thu Kết quả doanh thu đạt được Lợi nhuận sau thuế Lũy kế lợi nhuận Kế Hoạch Lợi Nhuận Kết quả lợi nhuận đạt được Cổ tức EPS 2014 Giá hiện tại PE 2014
51 BLF Q1/ 220.9
Q2/ 300.7
Q3/ 416.0
Q4/ 411.9
0 0 0% Q1/
0.8
Q2/
3.4
Q3/
2.3
Q4/
1.6
0 0 0% 0 4.2 0
52 BMC Q1/ 52.6
Q2/ 32.9
Q3/ 38.1
Q4/ 54.3
178.0 340 52.4% Q1/
7.2
Q2/
5.2
Q3/
5.6
Q4/
3.0
21.1 30 88.3% 30% 1,699.7 20.5 12.1
53 BMI Q1/ 709.5
Q2/ 615.0
Q3/ 661.2
Q4/ 615.4
2,601.1 2,895 89.9% Q1/
32.1
Q2/
24.5
Q3/
34.1
Q4/
31.3
120.3 196 73.9% 10% 1,317.1 27.5 20.8
54 BMP Q1/ 514.3
Q2/ 636.3
Q3/ 663.7
Q4/ 686.3
2,500.6 2,200 113.7% Q1/
83.5
Q2/
107.2
Q3/
79.9
Q4/
106.5
376.8 500 96.2% 35% 4,603.1 101.4 22.0
55 BPC Q1/ 70.0
Q2/ 78.8
Q3/ 63.2
Q4/ 79.9
291.9 315.2 92.6% Q1/
1.8
Q2/
3.0
Q3/
0.8
Q4/
2.9
8.3 10.1 106.6% 20% 2,186.3 17.3 7.9
56 BRC Q1/ 48.2
Q2/ 46.5
Q3/ 56.6
Q4/ 52.5
203.7 215 94.8% Q1/
4.3
Q2/
3.7
Q3/
4.6
Q4/
3.5
16.5 15.6 138.0% 7% 1,335.2 10.5 7.9
57 BSC Q1/ 6.2
Q2/ 7.1
Q3/ 7.3
Q4/ 7.3
27.9 30 93% Q1/
0.3
Q2/
0.6
Q3/
-0.0
Q4/
6.5
7.2 2.5 393% 21.50% 2,282.6 15.4 6.7
58 BSI Q1/ 72.0
Q2/ 131.7
Q3/ 147.1
Q4/ 179.9
0 156.7 0% Q1/
10.3
Q2/
12.9
Q3/
31.6
Q4/
20.7
75.4 25.4 297.4% 835.5 12.6 15.1
59 BST Q1/ 3.3
Q2/ 15.9
Q3/ 18.9
Q4/ 9.1
47.2 45 104.8% Q1/
0.3
Q2/
0.5
Q3/
0.8
Q4/
0.3
1.9 2.4 103.9% 14% 1,733.6 12 6.9
60 BT6 Q1/ 107.3
Q2/ 157.0
Q3/ 204.6
Q4/ 311.0
779.9 1,050 74.3% Q1/
2.6
Q2/
10.8
Q3/
1.2
Q4/
0.2
48.1 0 0% 1,459.3 5.2 3.6
61 BTH Q1/ 3.7
Q2/ 7.3
Q3/ 5.9
Q4/ 6.4
23.2 22.5 103.3% Q1/
-0.4
Q2/
0.0
Q3/
0.1
Q4/
-0.8
-1.2 0.5 -241% -344.3 9.3 -27.0
62 BTP Q1/ 659.0
Q2/ 672.9
Q3/ 218.2
Q4/ 566.2
2,101.0 1,525 137.8% Q1/
43.3
Q2/
-6.0
Q3/
63.9
Q4/
46.9
133.5 57.2 290.9% 10% 2,252.0 12.8 5.7
63 BTS Q1/ 663.0
Q2/ 760.4
Q3/ 776.0
Q4/ 906.0
3,105.3 3,196 97.2% Q1/
0.1
Q2/
8.6
Q3/
23.2
Q4/
89.9
121.8 55 221.4% 1,116.7 7.7 6.9
64 BTT Q1/ 77.4
Q2/ 89.0
Q3/ 76.4
Q4/ 86.4
329.2 0 0% Q1/
7.8
Q2/
8.7
Q3/
9.4
Q4/
12.8
38.7 45 110.0% 25% 3,650.7 38 10.4
65 BVG Q1/ 33.3
Q2/ 36.3
Q3/ 46.9
Q4/ 52.7
183.8 245.9 74.8% Q1/
-6.3
Q2/
-6.2
Q3/
-0.3
Q4/
-1.2
-16.0 2.4 -660.1% -1,638.3 1.5 -0.9
66 BVH Q1/ 3,037.1
Q2/ 3,199.7
Q3/ 3,617.8
Q4/ 3,764.5
13,613.5 1,416 961.4% Q1/
444.4
Q2/
237.8
Q3/
327.3
Q4/
355.9
1,331.3 1,120 118.9% 10% 1,956.4 57.3 29.3
67 BVS Q1/ 66.4
Q2/ 73.1
Q3/ 78.7
Q4/ 86.9
0 198 0% Q1/
35.4
Q2/
26.1
Q3/
28.6
Q4/
41.1
131.6 90 146.3% 1,822.7 19.5 10.7
68 BXH Q1/ 51.1
Q2/ 57.0
Q3/ 51.2
Q4/ 51.4
210.5 190.8 110.3% Q1/
2.2
Q2/
1.8
Q3/
0.5
Q4/
1.0
6.1 7.2 110.5% 8% 1,237.7 12.1 9.8
69 C21 Q1/ 30.1
Q2/ 110.8
Q3/ 36.4
Q4/ 31.8
209.1 195.8 106.8% Q1/
9.8
Q2/
15.4
Q3/
13.3
Q4/
8.4
46.6 67.1 90.0% 15% 2,539.7 18 7.1
70 C32 Q1/ 95.5
Q2/ 108.0
Q3/ 100.6
Q4/ 149.5
453.8 435 104.3% Q1/
15.8
Q2/
17.8
Q3/
18.2
Q4/
20.0
71.8 77.0 120.1% 24% 5,342.6 42.7 8.0
71 C47 Q1/ 228.0
Q2/ 260.8
Q3/ 264.7
Q4/ 256.5
1,010.0 1.4 74,815.8% Q1/
6.2
Q2/
6.4
Q3/
6.8
Q4/
11.6
30.9 32 96.5% 18% 1,814.4 18.3 10.1
72 C92 Q1/ 49.2
Q2/ 73.1
Q3/ 67.5
Q4/ 164.0
353.8 420 84.2% Q1/
0.9
Q2/
1.1
Q3/
0.9
Q4/
5.9
8.8 8.8 128.1% 12% 1,654.5 9 5.4
73 CAD Q1/ 90.0
Q2/ 94.2
Q3/ 138.9
Q4/ 157.1
480.1 430 111.7% Q1/
0.0
Q2/
0.3
Q3/
0.2
Q4/
0.7
1.2 1 130.5% 137.2 0.6 4.4
74 CAN Q1/ 75.9
Q2/ 123.1
Q3/ 111.3
Q4/ 108.8
416.6 400.0 104.2% Q1/
4.7
Q2/
7.5
Q3/
5.6
Q4/
0.6
17.7 18 127.8% 15% 3,531.2 25.2 7.1
75 CAP Q1/ 66.5
Q2/ 93.5
Q3/ 40.0
Q4/ 99.9
299.9 270 111.1% Q1/
3.3
Q2/
2.9
Q3/
0.9
Q4/
10.0
17.2 10 172.1% 40% 3,615.7 30 8.3
Đơn vị Tỷ

Cổ Phiếu 68

Dữ liệu thống kê, các chỉ số, biểu đồ... trên website cophieu68.com được tính toán tự động dựa trên báo cáo tài chính, lịch sự kiện và giá giao dịch hàng ngày.
Biểu đồ được vẽ dựa trên số liệu đã điều chỉnh. Biểu đồ kỹ thuật trong giờ giao dịch được cập nhật 5 phút 1 lần.
Độ trễ dữ liệu trực tuyến 1-5 giây.
Danh sách biểu đồ, thống kê biểu đồ, các chỉ số, bộ lọc được cập nhật liên tục 5 phút một lần.

® 2011 Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Cây Cầu Vàng
Giấy phép số: 43/GP-STTTT
Tư vấn: 0888.468.357