Mã CK  

Đăng nhập     Đăng ký     Cảnh Báo
    0 cp68     Cảnh Báo
Liên Hệ     SmartPhone       ENGLISH

THÔNG TIN ĐĂNG NHẬP
* Email hoặc điện thoại:
* Mật khẩu:

Đăng nhập   Tạo tài khoản   Quên mật khẩu

> Không Đăng nhập được nhấn vào đây!!!
Thống Kê Nâng Cao Kế Hoạch Kinh Doanh Giá Sổ Sách Đáy Cổ Phiếu Đột Biến Khối Lượng Tương Quan Giữa Khối Lượng và Giá Biểu Đồ Phân Hóa Giá Giao dịch nước ngoài
Danh Sách Công Ty Niêm Yết Chỉ Số Tài Chính Cơ Bản Danh sách chứng quyền niêm yết Sức Mạnh Chỉ Số Cơ Bản SO SÁNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Cơ Cấu Cổ Đông Giao Dịch Nội Bộ Lịch Sự Kiện Sự Kiện Đặc Biệt
Quy Mô Thị Trường Chỉ Số Thị Trường Chỉ Số Ngành Dữ Liệu Hàng Ngày
Lọc Các Chỉ Số Tài Chính Cơ Bản Sức Mạnh Chỉ Số Tài Chính Lọc Tín Hiệu Biểu Đồ
Tín Hiệu Biểu Đồ Biểu Đồ Giá BIỂU ĐỒ TUẦN Swings Trading
Nhóm Ngành Và Các Chỉ Số Cơ Bản Báo Cáo Tài Chính Theo Nhóm Ngành Tăng Trưởng Tài Chính Ngành
Tin Chứng khoán Tin Kinh tế Tin Tài chính Ngân hàng Tin Doanh nghiệp Tin Bất động sản Tin Tài chính Thế giới Tin Doanh nhân Tin Vàng Tin Hàng hóa Tin tiền tệ
Các Chỉ Số Chứng Khoán Các Tín Hiệu Biểu Đồ Mô Hình Nến - Candlestick
Lịch Sự Kiện
Danh Mục Đầu Tư Cảnh Báo Giá Cảnh Báo Đáy Cổ Phiếu Cảnh Báo Đột Biến Khối Lượng BỘ LỌC TÍN HIỆU BIỂU ĐỒ BỘ LỌC CHỈ SỐ CƠ BẢN Sức Mạnh Chỉ Số Tài Chính
Sử dụng tài khoản trả phí để bỏ Quảng Cáo và Sử dụng đường truyển riêng tốc độ tốt hơn.
 

ĐỘT BIẾN KHỐI LƯỢNG TRONG PHIÊN GIAO DỊCH


Đột biến trong
Tỉ lệ Đột biến
Khối lượng Đột biến
Ngày Giao Dịch cuối cùng

Điều kiện đột biến: 20 ngày & Tỉ Lệ >= 2 lần & Khối Lượng >= 100,000 (Ngày )

Sử dụng kết quả để lưu:

STT Mã CK Giá HT +/- % Khối Lượng KL Trung Bình 20 trước 1ngày trước 2ngày trước 3ngày trước 4ngày trước 5ngày trước
1 S96 0.9 0.1 12.5% 258,600 2,653 97.5 000053,050
2 VST 3.5 0.4 12.9% 1,329,959 19,070 69.7 000096,200
3 SPP 0.9 0.1 12.5% 1,751,298 27,726 63.2 0000554,527
4 PVE 2.8 0.3 12% 765,362 16,480 46.4 0000245,904
5 BHT 13.6 0 0% 105,000 2,855 36.8 000012,000
6 ATG 2.7 0.3 12.5% 1,534,181 48,989 31.3 000079,080
7 GTT 0.8 0.1 14.3% 5,183,565 180,805 28.7 00003,616,100
8 VMI 1.1 0.1 10% 615,800 21,590 28.5 0000431,800
9 AVF 0.9 0.1 12.5% 8,640,307 338,395 25.5 00006,767,903
10 PSG 1.3 0.1 8.3% 345,800 15,029 23.0 000055,979
11 MEC 4.2 0.5 13.5% 304,000 14,405 21.1 0000223,794
12 G20 1.1 0.1 10% 581,500 31,689 18.4 0000584,487
13 PVR 2.3 0.3 15% 144,983 7,910 18.3 0000130,600
14 HTT 1.8 0.2 12.5% 996,300 56,634 17.6 0000692,383
15 SSN 6.2 0.8 14.8% 884,500 54,860 16.1 0000579,100
16 VLF 4.8 0.6 14.3% 1,767,320 117,039 15.1 000086,386
17 PXA 1.8 0 0% 144,100 9,850 14.6 0000163,709
18 PVA 1.0 0.1 11.1% 343,401 24,487 14.0 0000489,744
19 PXM 0.9 0.1 12.5% 331,707 24,007 13.8 0000480,138
20 HSI 2.3 0.2 9.5% 167,800 12,795 13.1 0000154,509
21 HVG 2.8 0.2 7.7% 6,634,900 525,111 12.6 00002,390,627
22 HNM 12.9 1.6 14.2% 307,000 28,375 10.8 0000320,600
23 KLB 24.3 0.5 2.1% 2,714,200 251,141 10.8 2,242,300140,100277,800602,110456,820
24 DIC 1.8 0.1 5.9% 1,225,106 113,499 10.8 00001,128,078
25 NDF 1.4 0.1 7.7% 610,100 57,615 10.6 0000698,700
26 GMX 21.7 1.3 6.4% 183,062 17,391 10.5 42,80765,31917,4004,10010,600
27 DPS 1.0 0.1 11.1% 2,299,963 238,031 9.7 00004,760,616
28 SGO 1.0 0.1 11.1% 556,710 60,404 9.2 00001,208,080
29 PVX 2.8 0.2 7.7% 11,103,166 1,248,064 8.9 000012,154,888
30 PIV 1.6 0 0% 238,250 27,417 8.7 0000392,143
31 V15 0.8 0 0% 333,760 38,685 8.6 0000773,700
32 PRT 18.0 -0.3 -1.6% 242,100 29,075 8.3 336,30020,00057,00085,90019,500
33 STL 1.2 0.1 9.1% 113,000 14,687 7.7 000097,930
34 HKB 1.8 0.2 12.5% 1,726,600 233,704 7.4 00001,327,670
35 DCS 2.0 0.2 11.1% 2,327,241 322,579 7.2 00003,250,882
36 ATB 1.6 0.2 14.3% 273,330 38,459 7.1 0000277,483
37 PVV 1.9 0.2 11.8% 1,571,958 223,203 7.0 00001,152,653
38 CLG 1.2 0.1 9.1% 609,142 89,371 6.8 0000686,120
39 KSD 5.3 0.1 1.9% 195,300 31,253 6.2 156,05043,73635,60030,25029,600
40 MCG 4.3 -0.3 -6.8% 1,104,200 190,305 5.8 975,400160,400771,400197,00077,900
41 MPT 2.0 0.2 11.1% 868,300 158,972 5.5 00001,013,130
42 PXL 9.5 0.5 5.6% 438,347 80,706 5.4 00001,035,721
43 DCT 1.9 0.1 5.6% 157,971 29,639 5.3 0000163,080
44 ASA 5.2 0.6 13% 115,707 23,155 5.0 0000211,307
45 CAD 1.3 0.1 8.3% 136,601 27,746 4.9 0000228,719
46 TOP 1.6 0.2 14.3% 557,000 113,921 4.9 0000485,710
47 HDO 1.6 0.2 14.3% 128,000 26,801 4.8 000034,220
48 CHS 13.8 -2 -12.7% 179,300 39,141 4.6 84,610289,800284,40013,50520,000
49 PPI 0.9 0.1 12.5% 245,111 55,232 4.4 00001,104,649
50 TRC 44.2 2.8 6.9% 120,500 27,550 4.4 273,900165,3005,10016,20017,000
51 PPS 12.5 0.1 0.8% 102,400 23,880 4.3 50,80020,00057,40016,80040,500
52 MVC 15.4 0.2 1.3% 1,098,900 257,905 4.3 1,972,400532,7001,094,000388,10079,900
53 VAB 18.0 0.2 1.1% 1,925,957 460,693 4.2 1,284,600575,900414,0641,033,8461,138,927
54 ABS 23.0 1.5 7% 2,431,500 621,835 3.9 1,732,100761,3001,050,800847,600464,600
55 PPC 23.5 0.6 2.8% 2,315,100 695,220 3.3 368,500686,6001,769,900489,300452,200
56 MSB 30.0 1 3.4% 14,502,400 4,573,565 3.2 3,077,0002,806,7003,332,8006,379,5005,662,800
57 DZM 10.0 -1.1 -9.9% 230,439 75,497 3.1 462,578123,300266,930284,655161,904
58 CHPG2109 5.7 0.1 1.8% 162,900 53,970 3.0 87,600587,10016,50015,0006,500
59 TTN 16.3 1.1 7.2% 336,800 116,598 2.9 91,00081,00074,000123,700114,610
60 PPH 32.7 -1.3 -3.8% 134,513 47,125 2.9 0000441,498
61 SHA 8.2 0.2 2.5% 860,700 308,700 2.8 707,100601,6001,238,800562,700406,500
62 OCB 24.6 0.3 1.4% 5,176,600 1,916,285 2.7 3,260,7001,981,2005,205,0005,161,0001,396,400
63 SHG 2.4 0 0% 102,000 38,355 2.7 0000726,600
64 VC7 17.1 0.5 3% 275,400 105,497 2.6 336,700288,550123,319306,10055,206
65 TNA 15.2 0.2 1.3% 1,273,300 489,470 2.6 734,1001,092,800539,6001,838,600888,800
66 KOS 31.8 0 0% 632,900 245,100 2.6 187,200260,900245,100249,700289,400
67 SVT 19.2 -0.6 -3% 112,300 43,675 2.6 106,700306,300301,300129,6002,000
68 VNH 9.2 1.2 15% 1,664,003 685,568 2.4 2,141,1681,021,0001,377,2071,345,900959,600
69 TDH 14.0 -1 -7% 9,717,500 4,072,605 2.4 20,545,600516,9003,729,8001,288,0001,980,700
70 ABB 22.0 0.4 1.9% 4,323,552 1,831,874 2.4 4,084,5141,265,3002,124,7663,371,5422,199,215
71 MBB 28.7 0.8 2.9% 29,129,100 12,556,670 2.3 11,792,1009,303,3009,451,00016,664,5009,716,700
72 STH 13.0 -0.4 -3% 229,500 101,075 2.3 661,600110,000336,700282,60040,200
73 NAB 21.1 0.3 1.4% 432,800 190,990 2.3 393,372236,700260,911393,861178,042
74 NHP 2.1 0.2 10.5% 229,700 101,453 2.3 0000207,210
75 CIG 8.0 -0.2 -2.8% 194,100 88,760 2.2 259,000116,000216,700147,900181,600
76 SDA 9.4 0.7 8.1% 106,044 49,150 2.2 169,82790,53055,450103,30023,048
77 NHA 33.5 -2.5 -6.9% 490,700 231,710 2.1 427,500342,700701,000373,900168,300
78 SJD 18.3 0.4 2.2% 480,000 227,175 2.1 140,900155,800161,100234,100152,000
79 DGC 148.0 -7.9 -5.1% 2,304,600 1,137,580 2.0 3,515,200968,8001,402,8001,596,4002,013,900
CẢNH BÁO ĐÃ LƯU


*** Vui lòng đăng nhập để sử dụng Bộ Lọc Đã Lưu


Ý NGHĨA CẢNH BÁO

ĐỘT BIẾN KHỐI LƯỢNG: thống kê những cổ phiếu có khối lượng giao dịch ngày hiện tại lớn hơn gấp X lần so vói trung bình của Y những ngày trước đó.

Trong đó X là số lần đột biến so với Y là khối lượng giao dịch trung bình những ngày trước đó ngày.

Ví dụ: tìm những cổ phiếu có khối lượng đột biến gấp 4 lần so với 10 ngày giao dịch gần nhất trước đó.Dữ liệu thống kê, các chỉ số, biểu đồ... trên website cophieu68.com được tính toán tự động dựa trên báo cáo tài chính, lịch sự kiện và giá giao dịch hàng ngày.
Biểu đồ được vẽ dựa trên số liệu đã điều chỉnh. Biểu đồ kỹ thuật trong giờ giao dịch được cập nhật 5 phút 1 lần.
Độ trễ dữ liệu trực tuyến 1-5 giây.
Danh sách biểu đồ, thống kê biểu đồ, các chỉ số, bộ lọc được cập nhật liên tục 5 phút một lần.

Giấy phép số: 43/GP-STTTT
Tư vấn: 0888.468.357