Mã CK  

Đăng nhập     Đăng ký     Cảnh Báo
    0 cp68     Cảnh Báo
Liên Hệ     SmartPhone       ENGLISH

THÔNG TIN ĐĂNG NHẬP
* Email hoặc điện thoại:
* Mật khẩu:

Đăng nhập   Tạo tài khoản   Quên mật khẩu

> Không Đăng nhập được nhấn vào đây!!!
Thống Kê Nâng Cao Kế Hoạch Kinh Doanh Giá Sổ Sách Đáy Cổ Phiếu Đột Biến Khối Lượng Tương Quan Giữa Khối Lượng và Giá Biểu Đồ Phân Hóa Giá Giao dịch nước ngoài
Danh Sách Công Ty Niêm Yết Chỉ Số Tài Chính Cơ Bản Danh sách chứng quyền niêm yết Sức Mạnh Chỉ Số Cơ Bản SO SÁNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Cơ Cấu Cổ Đông Giao Dịch Nội Bộ Lịch Sự Kiện Sự Kiện Đặc Biệt
Quy Mô Thị Trường Chỉ Số Thị Trường Chỉ Số Ngành Dữ Liệu Hàng Ngày
Lọc Các Chỉ Số Tài Chính Cơ Bản Sức Mạnh Chỉ Số Tài Chính Lọc Tín Hiệu Biểu Đồ
Tín Hiệu Biểu Đồ Biểu Đồ Giá BIỂU ĐỒ TUẦN Swings Trading
Nhóm Ngành Và Các Chỉ Số Cơ Bản Báo Cáo Tài Chính Theo Nhóm Ngành Tăng Trưởng Tài Chính Ngành
Tin Chứng khoán Tin Kinh tế Tin Tài chính Ngân hàng Tin Doanh nghiệp Tin Bất động sản Tin Tài chính Thế giới Tin Doanh nhân Tin Vàng Tin Hàng hóa Tin tiền tệ
Các Chỉ Số Chứng Khoán Các Tín Hiệu Biểu Đồ Mô Hình Nến - Candlestick
Lịch Sự Kiện
Danh Mục Đầu Tư Cảnh Báo Giá Cảnh Báo Đáy Cổ Phiếu Cảnh Báo Đột Biến Khối Lượng BỘ LỌC TÍN HIỆU BIỂU ĐỒ BỘ LỌC CHỈ SỐ CƠ BẢN Sức Mạnh Chỉ Số Tài Chính
Sử dụng tài khoản trả phí để bỏ Quảng Cáo và Sử dụng đường truyển riêng tốc độ tốt hơn.
 

ĐỘT BIẾN KHỐI LƯỢNG TRONG PHIÊN GIAO DỊCH


Đột biến trong
Tỉ lệ Đột biến
Khối lượng Đột biến
Ngày Giao Dịch cuối cùng

Điều kiện đột biến: 30 ngày & Tỉ Lệ >= 2 lần & Khối Lượng >= 100,000 (Ngày )

Sử dụng kết quả để lưu:

STT Mã CK Giá HT +/- % Khối Lượng KL Trung Bình 30 trước 1ngày trước 2ngày trước 3ngày trước 4ngày trước 5ngày trước
1 S96 0.9 0.1 12.5% 258,600 1,768 146.2 000053,050
2 SPP 0.9 0.1 12.5% 1,751,298 18,484 94.7 0000554,527
3 VST 3.5 0.4 12.9% 1,329,959 27,780 47.9 000096,200
4 GTT 0.8 0.1 14.3% 5,183,565 120,537 43.0 00003,616,100
5 VMI 1.1 0.1 10% 615,800 14,393 42.8 0000431,800
6 AVF 0.9 0.1 12.5% 8,640,307 225,597 38.3 00006,767,903
7 MEC 4.2 0.5 13.5% 304,000 9,650 31.5 0000223,794
8 PVE 2.8 0.3 12% 765,362 26,527 28.9 0000245,904
9 BHT 13.6 0 0% 105,000 4,273 24.6 000012,000
10 G20 1.1 0.1 10% 581,500 23,690 24.5 0000584,487
11 PVR 2.3 0.3 15% 144,983 6,227 23.3 0000130,600
12 VLF 4.8 0.6 14.3% 1,767,320 79,110 22.3 000086,386
13 PVA 1.0 0.1 11.1% 343,401 16,325 21.0 0000489,744
14 PXM 0.9 0.1 12.5% 331,707 16,005 20.7 0000480,138
15 HTT 1.8 0.2 12.5% 996,300 55,999 17.8 0000692,383
16 SSN 6.2 0.8 14.8% 884,500 59,933 14.8 0000579,100
17 KLB 24.3 0.5 2.1% 2,714,200 186,895 14.5 2,242,300140,100277,800602,110456,820
18 DPS 1.0 0.1 11.1% 2,299,963 158,687 14.5 00004,760,616
19 SGO 1.0 0.1 11.1% 556,710 40,303 13.8 00001,208,080
20 HVG 2.8 0.2 7.7% 6,634,900 490,021 13.5 00002,390,627
21 PSG 1.3 0.1 8.3% 345,800 25,679 13.5 000055,979
22 V15 0.8 0 0% 333,760 25,790 12.9 0000773,700
23 PRT 18.0 -0.3 -1.6% 242,100 19,583 12.4 336,30020,00057,00085,90019,500
24 GMX 21.7 1.3 6.4% 183,062 17,424 10.5 42,80765,31917,4004,10010,600
25 DIC 1.8 0.1 5.9% 1,225,106 117,969 10.4 00001,128,078
26 HSI 2.3 0.2 9.5% 167,800 16,350 10.3 0000154,509
27 HKB 1.8 0.2 12.5% 1,726,600 172,486 10.0 00001,327,670
28 PIV 1.6 0 0% 238,250 23,945 9.9 0000392,143
29 HNM 12.9 1.6 14.2% 307,000 33,927 9.0 0000320,600
30 PVX 2.8 0.2 7.7% 11,103,166 1,231,583 9.0 000012,154,888
31 PXA 1.8 0 0% 144,100 16,360 8.8 0000163,709
32 CLG 1.2 0.1 9.1% 609,142 74,097 8.2 0000686,120
33 MCG 4.3 -0.3 -6.8% 1,104,200 135,363 8.2 975,400160,400771,400197,00077,900
34 NDF 1.4 0.1 7.7% 610,100 79,160 7.7 0000698,700
35 ATG 2.7 0.3 12.5% 1,534,181 202,539 7.6 000079,080
36 STL 1.2 0.1 9.1% 113,000 15,111 7.5 000097,930
37 KSD 5.3 0.1 1.9% 195,300 27,056 7.2 156,05043,73635,60030,25029,600
38 CHS 13.8 -2 -12.7% 179,300 26,341 6.8 84,610289,800284,40013,50520,000
39 PPI 0.9 0.1 12.5% 245,111 36,822 6.7 00001,104,649
40 DCT 1.9 0.1 5.6% 157,971 24,266 6.5 0000163,080
41 DCS 2.0 0.2 11.1% 2,327,241 359,249 6.5 00003,250,882
42 PXL 9.5 0.5 5.6% 438,347 70,197 6.2 00001,035,721
43 MPT 2.0 0.2 11.1% 868,300 141,738 6.1 00001,013,130
44 TRC 44.2 2.8 6.9% 120,500 20,510 5.9 273,900165,3005,10016,20017,000
45 MVC 15.4 0.2 1.3% 1,098,900 198,500 5.5 1,972,400532,7001,094,000388,10079,900
46 ASA 5.2 0.6 13% 115,707 21,354 5.4 0000211,307
47 PVV 1.9 0.2 11.8% 1,571,958 303,948 5.2 00001,152,653
48 CAD 1.3 0.1 8.3% 136,601 26,777 5.1 0000228,719
49 ATB 1.6 0.2 14.3% 273,330 53,899 5.1 0000277,483
50 TOP 1.6 0.2 14.3% 557,000 122,920 4.5 0000485,710
51 ABS 23.0 1.5 7% 2,431,500 551,137 4.4 1,732,100761,3001,050,800847,600464,600
52 PPC 23.5 0.6 2.8% 2,315,100 554,073 4.2 368,500686,6001,769,900489,300452,200
53 DZM 10.0 -1.1 -9.9% 230,439 56,058 4.1 462,578123,300266,930284,655161,904
54 VAB 18.0 0.2 1.1% 1,925,957 496,501 3.9 1,284,600575,900414,0641,033,8461,138,927
55 PPS 12.5 0.1 0.8% 102,400 27,100 3.8 50,80020,00057,40016,80040,500
56 SHG 2.4 0 0% 102,000 27,210 3.7 0000726,600
57 SVT 19.2 -0.6 -3% 112,300 30,473 3.7 106,700306,300301,300129,6002,000
58 SHA 8.2 0.2 2.5% 860,700 248,613 3.5 707,100601,6001,238,800562,700406,500
59 TTN 16.3 1.1 7.2% 336,800 101,148 3.3 91,00081,00074,000123,700114,610
60 VNH 9.2 1.2 15% 1,664,003 509,075 3.3 2,141,1681,021,0001,377,2071,345,900959,600
61 VC7 17.1 0.5 3% 275,400 85,891 3.2 336,700288,550123,319306,10055,206
62 CHPG2109 5.7 0.1 1.8% 162,900 53,527 3.0 87,600587,10016,50015,0006,500
63 SDA 9.4 0.7 8.1% 106,044 35,473 3.0 169,82790,53055,450103,30023,048
64 TNA 15.2 0.2 1.3% 1,273,300 438,280 2.9 734,1001,092,800539,6001,838,600888,800
65 TDH 14.0 -1 -7% 9,717,500 3,474,567 2.8 20,545,600516,9003,729,8001,288,0001,980,700
66 STH 13.0 -0.4 -3% 229,500 82,180 2.8 661,600110,000336,700282,60040,200
67 SJD 18.3 0.4 2.2% 480,000 172,597 2.8 140,900155,800161,100234,100152,000
68 CIG 8.0 -0.2 -2.8% 194,100 71,567 2.7 259,000116,000216,700147,900181,600
69 PXI 4.1 -0.2 -5.8% 367,500 136,537 2.7 886,9001,050,900190,200503,60085,200
70 KOS 31.8 0 0% 632,900 236,697 2.7 187,200260,900245,100249,700289,400
71 ASP 11.3 -0.8 -6.6% 1,090,700 412,660 2.6 1,718,600291,800780,4002,060,500542,300
72 AFX 14.8 -1.5 -9.2% 571,643 220,460 2.6 973,820439,600683,2501,564,042235,002
73 FID 5.7 -0.6 -9.5% 1,446,118 567,764 2.5 1,903,673845,7401,521,3232,131,138943,722
74 SAM 12.6 -0.9 -7% 930,800 378,550 2.5 2,082,7001,370,4002,137,400588,900894,200
75 PVG 12.7 -0.8 -5.9% 1,325,919 546,157 2.4 1,117,2001,205,6501,445,4521,207,1881,916,837
76 VRC 9.2 -0.6 -5.9% 1,165,500 495,020 2.4 1,535,000860,7001,786,9001,141,600654,200
77 DS3 6.9 -0.2 -2.8% 453,837 194,010 2.3 328,131439,772821,637221,324347,250
78 MSB 30.0 1 3.4% 14,502,400 6,261,740 2.3 3,077,0002,806,7003,332,8006,379,5005,662,800
79 OCB 24.6 0.3 1.4% 5,176,600 2,239,993 2.3 3,260,7001,981,2005,205,0005,161,0001,396,400
80 SDP 3.7 -0.6 -13.9% 855,945 379,344 2.3 1,703,849340,2001,281,352221,110739,700
81 ABB 22.0 0.4 1.9% 4,323,552 1,934,409 2.2 4,084,5141,265,3002,124,7663,371,5422,199,215
82 TAR 24.6 0.1 0.4% 2,141,937 977,585 2.2 1,900,3032,043,9773,045,2222,824,0971,871,108
83 CMS 4.7 -0.2 -4.1% 181,700 83,075 2.2 322,621292,159135,600194,110343,564
84 FCM 8.0 -0.4 -4.5% 491,500 226,203 2.2 1,475,9002,247,400402,800335,900119,500
85 DC4 14.5 -0.4 -2.7% 190,300 87,753 2.2 118,30070,40059,900131,300327,300
86 SJF 7.4 -0.6 -7% 8,470,800 3,948,890 2.1 11,408,3001,673,3008,965,1003,694,2006,671,700
87 DRH 14.6 0.9 6.9% 4,687,300 2,260,310 2.1 5,213,1002,769,2006,788,8003,944,3002,960,000
88 SVN 5.2 -0.2 -3.7% 407,100 198,149 2.1 499,300350,770296,140331,310187,100
89 HVX 8.6 -0.6 -7% 163,400 81,060 2.0 141,30045,000317,30081,900142,100
90 DLG 4.1 0.1 2.5% 20,717,000 10,355,650 2.0 51,687,6005,631,50026,263,60011,893,30012,391,100
CẢNH BÁO ĐÃ LƯU


*** Vui lòng đăng nhập để sử dụng Bộ Lọc Đã Lưu


Ý NGHĨA CẢNH BÁO

ĐỘT BIẾN KHỐI LƯỢNG: thống kê những cổ phiếu có khối lượng giao dịch ngày hiện tại lớn hơn gấp X lần so vói trung bình của Y những ngày trước đó.

Trong đó X là số lần đột biến so với Y là khối lượng giao dịch trung bình những ngày trước đó ngày.

Ví dụ: tìm những cổ phiếu có khối lượng đột biến gấp 4 lần so với 10 ngày giao dịch gần nhất trước đó.Dữ liệu thống kê, các chỉ số, biểu đồ... trên website cophieu68.com được tính toán tự động dựa trên báo cáo tài chính, lịch sự kiện và giá giao dịch hàng ngày.
Biểu đồ được vẽ dựa trên số liệu đã điều chỉnh. Biểu đồ kỹ thuật trong giờ giao dịch được cập nhật 5 phút 1 lần.
Độ trễ dữ liệu trực tuyến 1-5 giây.
Danh sách biểu đồ, thống kê biểu đồ, các chỉ số, bộ lọc được cập nhật liên tục 5 phút một lần.

Giấy phép số: 43/GP-STTTT
Tư vấn: 0888.468.357