Mã CK  

Đăng nhập     Đăng ký     Cảnh Báo
    0 cp68     Cảnh Báo
Liên Hệ     SmartPhone       ENGLISH

THÔNG TIN ĐĂNG NHẬP
* Email hoặc điện thoại:
* Mật khẩu:

Đăng nhập   Tạo tài khoản   Quên mật khẩu

> Không Đăng nhập được nhấn vào đây!!!
Thống Kê Nâng Cao Kế Hoạch Kinh Doanh Giá Sổ Sách Đáy Cổ Phiếu Đột Biến Khối Lượng Tương Quan Giữa Khối Lượng và Giá Biểu Đồ Phân Hóa Giá Giao dịch nước ngoài
Danh Sách Công Ty Niêm Yết Chỉ Số Tài Chính Cơ Bản Danh sách chứng quyền niêm yết Sức Mạnh Chỉ Số Cơ Bản SO SÁNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Cơ Cấu Cổ Đông Giao Dịch Nội Bộ Lịch Sự Kiện Sự Kiện Đặc Biệt
Quy Mô Thị Trường Chỉ Số Thị Trường Chỉ Số Ngành Dữ Liệu Hàng Ngày
Lọc Các Chỉ Số Tài Chính Cơ Bản Sức Mạnh Chỉ Số Tài Chính Lọc Tín Hiệu Biểu Đồ
Tín Hiệu Biểu Đồ Biểu Đồ Giá BIỂU ĐỒ TUẦN Swings Trading
Nhóm Ngành Và Các Chỉ Số Cơ Bản Báo Cáo Tài Chính Theo Nhóm Ngành Tăng Trưởng Tài Chính Ngành
Tin Chứng khoán Tin Kinh tế Tin Tài chính Ngân hàng Tin Doanh nghiệp Tin Bất động sản Tin Tài chính Thế giới Tin Doanh nhân Tin Vàng Tin Hàng hóa Tin tiền tệ
Các Chỉ Số Chứng Khoán Các Tín Hiệu Biểu Đồ Mô Hình Nến - Candlestick
Lịch Sự Kiện
Danh Mục Đầu Tư Cảnh Báo Giá Cảnh Báo Đáy Cổ Phiếu Cảnh Báo Đột Biến Khối Lượng BỘ LỌC TÍN HIỆU BIỂU ĐỒ BỘ LỌC CHỈ SỐ CƠ BẢN Sức Mạnh Chỉ Số Tài Chính
Sử dụng tài khoản trả phí để bỏ Quảng Cáo và Sử dụng đường truyển riêng tốc độ tốt hơn.
 

ĐỘT BIẾN KHỐI LƯỢNG TRONG PHIÊN GIAO DỊCH


Đột biến trong
Tỉ lệ Đột biến
Khối lượng Đột biến
Ngày Giao Dịch cuối cùng

Điều kiện đột biến: 30 ngày & Tỉ Lệ >= 2 lần & Khối Lượng >= 100,000 (Ngày 2021-04-15)

Sử dụng kết quả để lưu:

STT Mã CK Giá HT +/- % Khối Lượng KL Trung Bình 30 trước 1ngày trước 2ngày trước 3ngày trước 4ngày trước 5ngày trước
1 TDS 18.6 2.4 14.8% 143,637 11,927 12.0 22,90046,30079,10024,1003,900
2 PIT 6.7 0.1 0.8% 165,000 13,950 11.8 3,90012,2008,2004,5004,700
3 DXV 6.1 0.4 6.8% 231,700 21,510 10.8 156,30075,200115,5007,70016,500
4 C71 8.7 1.1 14.5% 103,900 10,360 10.0 52,91059,7007,5007,3007,300
5 TYA 17.4 0.6 3.9% 707,700 75,793 9.3 57,60080,50038,20071,00071,400
6 HVA 8.8 1.1 14.3% 167,000 25,507 6.5 34,000157,400600204,8140
7 CMSN2007 4.7 0.1 2.4% 550,000 88,230 6.2 352,500301,300155,800163,40079,400
8 YEG 23.6 -1.8 -6.9% 516,100 92,103 5.6 994,20067,200174,500456,300176,000
9 SDP 4.2 0.5 13.5% 436,643 81,310 5.4 144,000331,600227,90073,000190,900
10 PV2 4.7 -0.2 -4.1% 1,774,900 337,133 5.3 711,1001,556,7001,041,500397,900627,800
11 RIC 24.6 1.6 7% 290,900 59,553 4.9 209,40015,90038,10022,100304,900
12 MHC 10.6 0.6 6.5% 3,646,300 749,450 4.9 2,840,000877,2002,104,300522,500195,000
13 CMSN2009 4.8 0.6 14% 294,700 63,340 4.7 338,600282,40089,80026,20053,000
14 CVHM2010 2.6 -0.1 -2.6% 459,500 117,323 3.9 201,000340,000547,800113,300107,600
15 BMI 27.1 1.5 6.1% 1,204,100 335,940 3.6 330,700359,300322,300167,800278,500
16 VRG 26.0 0 0% 177,000 49,860 3.5 61,20037,10060,20016,700800
17 HMC 18.3 -0.1 -0.3% 366,300 104,043 3.5 172,600101,10074,20054,20058,000
18 VCA 16.6 0.8 4.7% 176,900 50,383 3.5 27,300170,30048,6009,60015,200
19 TCI 9.7 -0.4 -4% 180,000 51,467 3.5 90,200294,400360,50045,200190,800
20 CVIC2004 2.1 0.1 2.5% 1,342,100 389,377 3.4 699,6001,179,6002,244,7001,204,400647,900
21 ITQ 6.6 -0.1 -1.5% 4,085,000 1,200,788 3.4 1,226,3001,371,1001,225,7002,128,400937,103
22 CVHM2008 2.3 0.1 6% 842,000 251,160 3.4 405,900515,500382,300261,300281,200
23 CNVL2003 4.2 0.2 4.2% 2,804,700 841,197 3.3 2,994,5001,644,1002,238,0001,213,1001,151,000
24 CHPG2022 13.8 0.8 6.1% 176,100 53,497 3.3 27,90022,10074,40049,5004,800
25 VHM 101.2 0.7 0.7% 7,972,300 2,450,463 3.3 8,169,0004,016,8003,269,9002,111,1001,584,900
26 XRP-USD 1.8 0 0% 28,555,100,160 8,894,535,697 3.2 31,509,579,77613,293,327,36020,652,597,24812,716,292,09621,596,655,616
27 SHI 19.6 1.2 6.8% 966,100 303,617 3.2 513,100710,000327,800374,800457,800
28 CVIC2005 4.1 0.1 2.8% 1,399,900 446,623 3.1 1,880,0001,462,6001,373,400548,300637,000
29 MPC 38.7 2.4 6.6% 341,300 112,066 3.0 33,30080,20031,80067,40065,900
30 CNG 23.2 -0.8 -3.3% 799,300 263,143 3.0 216,800274,000234,700433,000382,800
31 TID 28.5 -0.1 -0.3% 563,300 188,396 3.0 295,400282,900127,70070,60071,700
32 PHP 18.4 0.8 4.5% 144,500 49,030 2.9 116,20096,00038,40015,90012,000
33 VMC 12.4 0.3 2.5% 261,800 89,724 2.9 46,400159,900171,10062,30099,100
34 VHG 4.3 0.5 13.2% 10,366,200 3,580,682 2.9 7,103,60011,643,6006,137,6005,418,4007,832,000
35 PXI 4.6 0.2 5.2% 366,600 127,073 2.9 550,900329,000310,100267,600291,300
36 PVI 34.2 0.7 2.1% 130,300 45,283 2.9 47,15571,80060,40083,90052,600
37 ABS 60.8 2 3.4% 230,900 83,227 2.8 176,200120,600180,00058,70083,900
38 KMR 4.6 0.3 7% 1,511,600 548,850 2.8 915,9001,365,500861,200650,7001,054,800
39 PHC 14.2 0.1 0.7% 806,100 292,940 2.8 664,200393,400371,700352,300314,300
40 CHPG2018 6.2 0.3 4.6% 1,320,800 493,007 2.7 766,700852,200677,700967,500990,300
41 NAF 21.3 -0.2 -1.2% 556,600 209,163 2.7 207,800391,700324,20046,600154,700
42 LINK-USD 41.3 0 0% 3,866,014,208 1,489,973,137 2.6 1,783,268,8641,164,553,2161,365,139,2001,186,417,7922,463,211,776
43 POM 18.9 0.4 2.4% 832,100 327,283 2.5 1,401,900452,800440,900195,600168,600
44 SHA 7.8 0.5 7% 609,200 242,217 2.5 261,000697,300346,30084,300144,000
45 CTCB2012 19.8 -0.6 -2.8% 563,100 225,737 2.5 381,200182,900139,10078,00065,200
46 VTO 9.2 -0.2 -2.4% 262,500 105,573 2.5 218,800142,000455,100676,70068,400
47 HAR 6.4 -0.5 -7% 3,748,500 1,508,693 2.5 2,336,2003,073,2004,699,7001,733,100939,300
48 TNS 6.8 0.3 4.6% 247,300 100,811 2.5 207,700200,119388,000353,600131,300
49 FTM 4.3 0.3 6.9% 1,966,300 803,370 2.4 2,059,6002,868,900987,3001,269,4002,577,300
50 PVL 4.3 -0.4 -8.5% 4,468,200 1,840,114 2.4 1,925,1304,747,2003,978,1002,195,9003,170,600
51 STH 11.2 0.2 1.8% 101,200 41,783 2.4 37,50029,50045,20022,90019,800
52 BKG 11.0 -0.1 -0.9% 736,300 309,213 2.4 216,800250,900250,300571,100154,000
53 MCG 4.3 -0.2 -4.2% 425,500 179,357 2.4 352,700375,900708,700240,800165,300
54 KHB 4.6 0.6 15% 1,229,700 524,133 2.3 5,285,200660,6001,300,800664,70033,600
55 UDC 7.6 -0.2 -2.3% 163,600 70,227 2.3 76,800171,500144,80013,40034,800
56 CVHM2006 1.0 0.1 7.5% 362,800 157,130 2.3 01,056,900000
57 PMB 11.2 -0.2 -1.8% 289,500 125,920 2.3 455,000551,400289,100565,900223,900
58 MCO 4.8 -0.2 -4% 103,700 45,367 2.3 28,20049,400149,80041,900106,800
59 JVC 5.6 0 0.2% 3,247,700 1,434,900 2.3 3,649,3003,516,4001,730,2009,525,1003,023,100
60 SDD 5.0 -0.2 -3.8% 651,450 289,173 2.3 630,6001,138,800706,300614,400468,600
61 BTS 7.3 -0.1 -1.4% 563,400 251,349 2.2 74,600260,300445,200166,700405,200
62 CVNM2011 1.2 0.1 4.2% 482,400 215,813 2.2 642,200194,100136,700112,10080,800
63 ILA 6.8 -0.2 -2.9% 186,400 84,292 2.2 190,900184,300174,900237,82662,400
64 SD9 9.2 0 0% 226,600 103,757 2.2 155,000293,400497,70048,100131,900
65 SCR 9.4 -0.2 -2.1% 11,585,000 5,323,003 2.2 9,850,2008,982,50015,985,70012,983,0004,755,600
66 NVL 102.5 2.4 2.4% 5,415,800 2,500,237 2.2 3,604,0003,206,0003,764,6002,258,5002,634,700
67 HSG 31.5 1.6 5.3% 16,751,200 7,789,977 2.2 9,188,90010,493,4008,738,6008,196,6008,576,900
68 SJS 49.6 0.9 2% 373,600 173,793 2.1 429,400554,000183,000292,10062,100
69 DC4 16.0 0.1 0.3% 128,200 59,980 2.1 104,500119,60085,800143,00070,700
70 IDJ 16.9 0.2 1.2% 1,408,100 666,125 2.1 495,800888,9001,314,500424,800447,944
71 SAV 45.0 -3.3 -6.9% 104,700 49,647 2.1 58,00035,80071,50054,90065,400
72 QBS 3.8 -0.3 -6.9% 2,745,000 1,329,083 2.1 3,141,4003,624,2007,933,3001,812,4004,574,000
73 HID 5.9 0.2 4.1% 1,158,000 564,887 2.0 1,072,1001,649,700899,100545,000400,900
74 HNG 12.6 -0.3 -2.3% 26,125,800 12,806,950 2.0 17,698,70027,942,80024,465,40022,069,50014,055,900
75 KDH 31.1 -0.6 -1.9% 3,427,100 1,700,757 2.0 1,345,9002,402,6001,776,5001,600,8003,222,500
76 NAG 7.4 -0.3 -3.9% 197,800 98,308 2.0 101,10099,00074,600385,60048,201
77 MSR 22.2 0 0% 2,084,700 1,042,166 2.0 2,834,1001,073,3001,383,300723,400635,100
CẢNH BÁO ĐÃ LƯU


*** Vui lòng đăng nhập để sử dụng Bộ Lọc Đã Lưu


Ý NGHĨA CẢNH BÁO

ĐỘT BIẾN KHỐI LƯỢNG: thống kê những cổ phiếu có khối lượng giao dịch ngày hiện tại lớn hơn gấp X lần so vói trung bình của Y những ngày trước đó.

Trong đó X là số lần đột biến so với Y là khối lượng giao dịch trung bình những ngày trước đó ngày.

Ví dụ: tìm những cổ phiếu có khối lượng đột biến gấp 4 lần so với 10 ngày giao dịch gần nhất trước đó.Dữ liệu thống kê, các chỉ số, biểu đồ... trên website cophieu68.com được tính toán tự động dựa trên báo cáo tài chính, lịch sự kiện và giá giao dịch hàng ngày.
Biểu đồ được vẽ dựa trên số liệu đã điều chỉnh. Biểu đồ kỹ thuật trong giờ giao dịch được cập nhật 5 phút 1 lần.
Độ trễ dữ liệu trực tuyến 1-5 giây.
Danh sách biểu đồ, thống kê biểu đồ, các chỉ số, bộ lọc được cập nhật liên tục 5 phút một lần.

Giấy phép số: 43/GP-STTTT
Tư vấn: 0888.468.357