Mã CK  

Đăng nhập     Đăng ký     Cảnh Báo
    0 cp68     Cảnh Báo
Liên Hệ     SmartPhone       ENGLISH

THÔNG TIN ĐĂNG NHẬP
* Email hoặc điện thoại:
* Mật khẩu:

Đăng nhập   Tạo tài khoản   Quên mật khẩu

> Không Đăng nhập được nhấn vào đây!!!
Thống Kê Nâng Cao Kế Hoạch Kinh Doanh Giá Sổ Sách Đáy Cổ Phiếu Đột Biến Khối Lượng Tương Quan Giữa Khối Lượng và Giá Biểu Đồ Phân Hóa Giá Giao dịch nước ngoài
Danh Sách Công Ty Niêm Yết Chỉ Số Tài Chính Cơ Bản Sức Mạnh Chỉ Số Cơ Bản SO SÁNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Cơ Cấu Cổ Đông Giao Dịch Nội Bộ Lịch Sự Kiện Sự Kiện Đặc Biệt
Quy Mô Thị Trường Chỉ Số Thị Trường Chỉ Số Ngành Dữ Liệu Hàng Ngày
Lọc Các Chỉ Số Tài Chính Cơ Bản Sức Mạnh Chỉ Số Tài Chính Lọc Tín Hiệu Biểu Đồ
Tín Hiệu Biểu Đồ Biểu Đồ Giá BIỂU ĐỒ TUẦN Swings Trading
Nhóm Ngành Và Các Chỉ Số Cơ Bản Báo Cáo Tài Chính Theo Nhóm Ngành Tăng Trưởng Tài Chính Ngành
Tin Chứng khoán Tin Kinh tế Tin Tài chính Ngân hàng Tin Doanh nghiệp Tin Bất động sản Tin Tài chính Thế giới Tin Doanh nhân Tin Vàng Tin Hàng hóa Tin tiền tệ
Các Chỉ Số Chứng Khoán Các Tín Hiệu Biểu Đồ Mô Hình Nến - Candlestick
Lịch Sự Kiện
Danh Mục Đầu Tư Cảnh Báo Giá Cảnh Báo Đáy Cổ Phiếu Cảnh Báo Đột Biến Khối Lượng BỘ LỌC TÍN HIỆU BIỂU ĐỒ BỘ LỌC CHỈ SỐ CƠ BẢN Sức Mạnh Chỉ Số Tài Chính
Sử dụng tài khoản trả phí để bỏ Quảng Cáo và Sử dụng đường truyển riêng tốc độ tốt hơn.
 

ĐỘT BIẾN KHỐI LƯỢNG TRONG PHIÊN GIAO DỊCH


Đột biến trong
Tỉ lệ Đột biến
Khối lượng Đột biến
Ngày Giao Dịch cuối cùng

Điều kiện đột biến: 30 ngày & Tỉ Lệ >= 2 lần & Khối Lượng >= 100,000 (Ngày 2019-05-24)

Sử dụng kết quả để lưu:

STT Mã CK Giá HT +/- % Khối Lượng KL Trung Bình 30 trước 1ngày trước 2ngày trước 3ngày trước 4ngày trước 5ngày trước
1 L35 9.9 -1.1 -10% 290,400 15,853 18.3 6,6008,3001,5003,00013,800
2 NSH 2.8 0 0% 194,600 11,743 16.6 10,50010,6008,30038,4008,000
3 PVE 3.0 -0.3 -9.1% 107,100 6,680 16.0 00053,2000
4 SCS 165.0 3.2 2% 169,700 11,691 14.5 7,3808,2909602,0003,410
5 ORS 7.3 0.9 14.1% 190,100 23,307 8.2 72,800245,00013,70014,1002,400
6 ILA 2.1 0.2 10.5% 126,800 15,750 8.1 107,700102,2004,70010,0002,400
7 TDP 15.0 0 0% 209,400 27,047 7.7 205,700152,8009,800153,900153,100
8 HKT 2.9 0.1 3.6% 196,600 26,690 7.4 000163,0000
9 HCD 4.2 -0.1 -1.6% 1,178,600 207,630 5.7 43,360299,320170,81070,240201,720
10 VPH 6.2 0 0% 259,180 47,907 5.4 30,08019,110126,40010,50096,740
11 YEG 93.5 -7 -7% 333,690 64,338 5.2 161,570153,60044,62031,79020,250
12 EIB 17.8 -0.5 -2.7% 864,820 173,075 5.0 35,020129,560530,30082,120101,390
13 PVT 17.0 0.5 3% 1,269,970 254,353 5.0 219,540169,580165,930107,960152,690
14 TS4 7.5 0.5 6.9% 110,710 24,782 4.5 73,91050,29021,77025,45015,480
15 DPG 40.1 1 2.6% 255,860 61,908 4.1 31,79085,45048,28062,64040,930
16 HUT 3.1 -0.2 -6.1% 4,334,500 1,077,613 4.0 2,861,7001,694,6001,750,000725,400827,300
17 GMD 27.2 0.3 1.1% 993,350 248,882 4.0 357,260451,950479,310698,200186,600
18 DIC 3.0 -0.1 -1.6% 229,680 59,467 3.9 35,93085,52080,2103,410110,130
19 SZC 18.3 0.7 4% 623,620 161,469 3.9 395,790375,670883,300220,960410,160
20 SRC 27.0 -2 -6.9% 179,740 52,562 3.4 136,290126,160166,430256,690120,140
21 VOS 1.6 0.1 3.3% 244,280 76,180 3.2 96,35025,80046,230129,48016,040
22 VEA 52.1 0.9 1.8% 776,600 242,453 3.2 341,000197,600307,600663,300251,800
23 SFG 17.0 -0.8 -4.5% 368,440 115,077 3.2 370,900209,780100,730414,540500,570
24 VRG 10.8 -0.2 -1.8% 155,300 48,957 3.2 236,900257,80089,8007,90023,800
25 KOS 21.9 0.1 0.5% 170,700 54,043 3.2 29,50059,60077,3001,6004,000
26 VGI 26.9 0.6 2.3% 1,254,500 400,817 3.1 589,000325,200659,800390,500468,400
27 E1VFVN30 14.8 -0.1 -0.3% 1,925,740 628,158 3.1 668,0601,177,340821,380325,0501,256,260
28 DPM 18.5 0 0% 720,410 238,912 3.0 779,960119,030216,940254,780138,200
29 PAN 30.7 -1.2 -3.8% 148,470 49,669 3.0 91,62073,04048,77031,2509,870
30 NBC 7.2 -0.1 -1.4% 132,000 44,870 2.9 26,400140,100125,30028,00035,700
31 MWG 88.7 1.7 2% 1,173,580 404,428 2.9 575,790673,140899,010298,530341,020
32 TNG 23.4 0.4 1.7% 2,817,700 981,087 2.9 892,2001,111,6001,710,200727,100662,700
33 PC1 24.0 -0.2 -0.6% 252,090 94,033 2.7 458,250186,97075,87061,76026,220
34 DPR 40.4 -0.7 -1.7% 158,730 59,975 2.6 108,690172,94070,80034,45083,910
35 MPC 41.7 -3 -6.7% 648,800 259,563 2.5 1,775,200128,000260,600152,700376,700
36 CTR 27.2 0 0% 327,900 131,433 2.5 169,300114,200299,800222,700200,800
37 HAR 3.7 0.2 6.9% 1,390,230 559,801 2.5 1,439,4001,033,220496,740405,940832,830
38 HVN 42.8 0.1 0.1% 1,508,050 613,043 2.5 830,5901,690,050839,280516,050271,190
39 VHC 93.2 -0.3 -0.3% 496,670 204,564 2.4 239,570487,200134,370192,990353,580
40 HDG 39.7 1.1 3% 837,290 347,368 2.4 248,200197,390325,570114,630263,760
41 CSM 15.4 -0.3 -1.9% 134,400 56,814 2.4 48,34092,200100,420334,430102,460
42 HHP 19.5 0.6 3.2% 395,700 173,060 2.3 686,400289,60073,300403,500389,800
43 FUESSV50 13.0 -0.1 -0.8% 131,650 57,872 2.3 110,430105,760106,29040,41073,080
44 VCR 22.3 1.6 7.7% 278,800 124,150 2.2 333,500316,900176,000303,200319,900
45 CEO 11.9 0.1 0.9% 519,600 236,407 2.2 92,400191,000218,900235,900156,900
46 STB 11.8 -0.2 -1.7% 6,040,540 2,790,695 2.2 1,873,8104,453,1102,869,0401,816,7101,844,380
47 STK 24.6 -1 -3.9% 206,490 98,826 2.1 192,440154,550101,02039,10090,790
48 PTB 66.2 1.1 1.7% 366,950 181,305 2.0 285,98069,540126,710103,060305,370
CẢNH BÁO ĐÃ LƯU


*** Vui lòng đăng nhập để sử dụng Bộ Lọc Đã Lưu


Ý NGHĨA CẢNH BÁO

ĐỘT BIẾN KHỐI LƯỢNG: thống kê những cổ phiếu có khối lượng giao dịch ngày hiện tại lớn hơn gấp X lần so vói trung bình của Y những ngày trước đó.

Trong đó X là số lần đột biến so với Y là khối lượng giao dịch trung bình những ngày trước đó ngày.

Ví dụ: tìm những cổ phiếu có khối lượng đột biến gấp 4 lần so với 10 ngày giao dịch gần nhất trước đó.Dữ liệu thống kê, các chỉ số, biểu đồ... trên website cophieu68.com được tính toán tự động dựa trên báo cáo tài chính, lịch sự kiện và giá giao dịch hàng ngày.
Biểu đồ được vẽ dựa trên số liệu đã điều chỉnh. Biểu đồ kỹ thuật trong giờ giao dịch được cập nhật 5 phút 1 lần.
Độ trễ dữ liệu trực tuyến 1-5 giây.
Danh sách biểu đồ, thống kê biểu đồ, các chỉ số, bộ lọc được cập nhật liên tục 5 phút một lần.

Giấy phép số: 43/GP-STTTT
Tư vấn: 0888.468.357