Symbol  

Sign in     Sign up     Alerts
    0 cp68     Alerts
Contact     SmartPhone       TIẾNG VIỆT

THÔNG TIN ĐĂNG NHẬP
* Email hoặc điện thoại:
* Mật khẩu:

Sign in   Tạo tài khoản   Quên mật khẩu

> Không Đăng nhập được nhấn vào đây!!!
Advanced Statistics Business Plan Book Price Stock At Bottom Volume Buzz Correlation between volume and price Differentiation Price Group Chart Giao dịch nước ngoài
Companies Listing Basic Financial Indexes Basic Strength Index FINANCIAL COMPARISON Shareholder Structure Insider Trade Calendar Events Special Events
Market Scale Market Index Category Index Daily Data
Stock Screener By Financial Indexes Power Financial Signals Filter Chart Signals and Alerts
Chart Signals Price Chart WEEKLY CHART Swings Trading
Industry groups and Basic Financials Financial Reporting by Industry Group Financial Increasement
Securities News Economic News Banking and Finance News Business News Real Estate News World Financial News Business News Gold News Goods Currency News
Stock indexes The Signal Chart Modelling Candles - Candlestick
Calendar Events
Portfolio Price Alerts Stock At Bottom Alert Volume Buzz Alert SIGNAL FILTER CHART BASIC FILTER INDICATOR Power Financial Signals
Sử dụng tài khoản trả phí để bỏ Quảng Cáo và Sử dụng đường truyển riêng tốc độ tốt hơn.
 

Danang Airport Services Joint Stock Company - MAS


MAS (HNX):   45.50   -0.60  (-1.3%)
Reference Price 46.10
Open 44.20
Lowest/Highest 44.20 / 46
Volume 6,000
Vol avg 13 weeks 11,277
Vol avg 10 days 2,852
Highest 52 weeks 88.2
Lowest 52 weeks 42.1
EPS 5.7 thousand
PE 7.9 times
Capital market 194 Billion
Total Shares Outstanding 4.27 million
Book value 15.9 thousand
ROE 36%
Beta 0.36
EPS 4 quarter before 0
MUA BÁN
44.30 900 44.50 1,100 45.00 1,400 45.50 2,000 45.60 2,000 45.70 3,800
Save alert for stocks MAS:      
Business Plan
Planning / Year Revenue Planning Total Revenue Ratio Income Planning Total Income Ratio
2018 226,690 58,753 26% 14,410 3,711 26%
2017 269,020 297,390 111% 34,570 39,650 115%
2016 246,821 300,220 122% 37,879 44,664 118%
2015 196,188 233,352 119% 24,142 37,694 156%
2014 184,678 218,662 118% 24,078 36,511 152%


Dividends - Calendar Events

2018
37.5% (3750 đồng tiền mặt)11/05/2018

2017
40% (4000 đồng tiền mặt)01/09/2017
36% (3600 đồng tiền mặt)11/05/2017
40% (4000 đồng tiền mặt)07/02/2017
Tỉ lệ: 2381/1000 giá 10000/cổ phiếu (Phát hành cổ phiếu)07/02/2017

2016
40% (4000 đồng tiền mặt)22/09/2016
40% (4000 đồng tiền mặt)11/05/2016

 
Statistical Signal Chart
Buy Signal Scores BackTest
CCI (7) <-1001
SKD (7) Beyond 202
William (7) Beyond -802
MFI (7) <201
Total Sroce    6


Signal Sell Scores BackTest
Tenkan Sen cắt xuống Kijun Sen-1
Total Sroce    -1


Use STATISTICS CHART signal system to generate Buy / Sell Your Own.
Power Basic Indexes
Indexes Power AVG (AVG: 71.4%)
EPS:
 
94.4%
PE:
 
74.1%
ROA:
 
92.5%
ROE:
 
95.4%
P/B:
 
29.5%
Stock At Bottom:
 
69.9%
Debt Ratio:
 
37.7%
BETA:
 
75.9%
On Balance Volume Ratio:
 
72.8%

Investment EFFICIENCY: TOP Effective Investment
VALUE investment: TOP Value Investment
Surf Investment: TOP Surf Investment

Industry Group Hàng không

See all companies in the same industry (11 company)

Symbol +/- EPS P/E ROE P/B Beta Power
NCT 93 10,426 8.9 54% 484% 0.1 72.9%
IHK 11.5 1,625 7.1 15% 92% 0 53.4%
VJC 170 12,199 13.9 48% 666% 1.3 69.3%
NAS 32.8 3,976 8.2 10% 135% 0 57.2%
SGN 140 10,605 13.2 49% 584% 0 69.5%
SAS 27.2 2,209 12.3 18% 225% 0 64.4%
ARM 47.5 3,222 14.7 21% 304% 1.1 58.9%
NCS 37.5 2,821 13.3 25% 265% 0 65.9%
MAS 45.5 5,738 7.9 36% 287% 0.4 71.4%
ACV 90 2,024 44.5 16% 691% 0 51.1%

So sánh

IHKMASNASNCTSAS
Giá Thị Trường 11.50
0   0%
45.50
-0.60   -1.3%
32.80
0   0%
93.00
0.30   0.3%
27.20
0   0%
EPS/PE 1.63k / 7.15.74k / 7.93.98k / 8.210.43k / 8.92.21k / 12.3
Giá Sổ Sách 12.56
ngàn
15.87
ngàn
24.21
ngàn
19.23
ngàn
12.09
ngàn
KLGD Trung bình 13 tuần 6211,2773,67717,82214,725
Khối lượng đang lưu hành 2,141,9284,267,6838,315,76426,166,940133,481,310
Tổng Vốn Thị Trường 25
tỷ VND
194
tỷ VND
273
tỷ VND
2,434
tỷ VND
3,631
tỷ VND
Nước ngoài đang sở hữu 0
(0%)
587,664
(13.77%)
0
(0%)
3,565,585
(13.63%)
0
(0%)
Tổng Doanh Thu 4 qúy gần nhất 741
tỷ VND
1,241
tỷ VND
898
tỷ VND
3,201
tỷ VND
7,705
tỷ VND
Lợi nhuận sau thuế 4 qúy gần nhất 15
tỷ VND
182
tỷ VND
60
tỷ VND
1,196
tỷ VND
629
tỷ VND
Vốn chủ sở hữu 29
tỷ VND
68
tỷ VND
201
tỷ VND
503
tỷ VND
1,614
tỷ VND
Tổng Nợ 52
tỷ VND
92
tỷ VND
129
tỷ VND
52
tỷ VND
617
tỷ VND
TỔNG TÀI SẢN 81
tỷ VND
159
tỷ VND
330
tỷ VND
556
tỷ VND
2,230
tỷ VND
Tiền mặt 14
tỷ VND
19
tỷ VND
52
tỷ VND
95
tỷ VND
411
tỷ VND
ROA / ROE 5% / 1515% / 366% / 1049% / 5413% / 18
Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn 64%58%39%9%28%
Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần 2%15%7%37%8%
Tỉ lệ tăng trưởng Doanh thu trung bình 5 năm 11.50%19.80%-2.10%12.30%5.60%
Tỉ lệ tăng trưởng Lợi nhuận trung bình 5 năm 9.90%41%-14.90%10.60%371.60%
Tỉ lệ tăng Giá Giao dịch cổ phiếu trung bình 5 năm 24.60%50.10%0.20%12.70%0.50%
Đầu tư HIỆU QUẢ
Đầu tư GIÁ TRỊ
Đầu tư LƯỚT SÓNG
Biểu đồ 1 month1 month1 month1 month1 month
Related News:
 MAS Financial Statement FY 2016 (01-01-1970)

Cổ Phiếu 68

Statistical data, indices, charts ... on the website cophieu68.com be calculated automatically based on the financial statements, schedules and events daily trading price.
Graph is drawn based on the adjusted data. Technical trading hours chart is updated every 5 minutes 1.
Online data latency 1-5 seconds.
List of charts, statistics, charts, indicators, filters are continuously updated every 5 minutes.

License No.: 43/GP-STTTT
Tư vấn: 0888.468.357