Symbol  

Sign in     Sign up     Alerts
    0 cp68     Alerts
Contact     SmartPhone       TIẾNG VIỆT

THÔNG TIN ĐĂNG NHẬP
* Email hoặc điện thoại:
* Mật khẩu:

Sign in   Tạo tài khoản   Quên mật khẩu
Advanced Statistics Business Plan Book Price Stock At Bottom Volume Buzz Correlation between volume and price Differentiation Price Group Chart
Companies Listing Basic Financial Indexes Basic Strength Index FINANCIAL COMPARISON Shareholder Structure Insider Trade Calendar Events Special Events
Market Scale Market Index Category Index Daily Data
Stock Screener By Financial Indexes Power Financial Signals Filter Chart Signals and Alerts
Chart Signals Price Chart WEEKLY CHART Swings Trading
Industry groups and Basic Financials Financial Reporting by Industry Group Financial Increasement
Securities News Economic News Banking and Finance News Business News Real Estate News World Financial News Business News Gold News Goods Currency News
Stock indexes The Signal Chart Modelling Candles - Candlestick
Calendar Events
Portfolio Price Alerts Stock At Bottom Alert Volume Buzz Alert SIGNAL FILTER CHART BASIC FILTER INDICATOR Power Financial Signals
Sử dụng tài khoản trả phí để bỏ Quảng Cáo và Sử dụng đường truyển riêng tốc độ tốt hơn.
 

Ha Noi - Hai Phong Beer Joint Stock Company - BHP


BHP (UPCOM):   11   0  (0%)
Reference Price 11
Open 11
Lowest/Highest 11 / 11
Volume 100
Vol avg 13 weeks 1,363
Vol avg 10 days 1,050
Highest 52 weeks 33.7
Lowest 52 weeks 5.1
EPS 0
PE 0
Capital market 101
Total Shares Outstanding 9.18 million
Book value 17.2 thousand
ROE 3%
Beta 0
EPS 4 quarter before 408
MUA BÁN
10.50 2,000 11.50 100 12.60 4,500
Save alert for stocks BHP:      
Business Plan
Planning / Year Revenue Planning Total Revenue Ratio Income Planning Total Income Ratio
2016 403,390 247,168 61% 4,330 4,440 103%
2015 377,900 251,881 67% 2,300 3,746 163%
2014 337,310 365,498 108% 6,680 11,610 174%


Dividends - Calendar Events

2017
4% (400 đồng tiền mặt)21/03/2017

2016
3% (300 đồng tiền mặt)29/03/2016

2015
6% (600 đồng tiền mặt)06/03/2015

2014
12% (1200 đồng tiền mặt)21/02/2014

2013
14% (1400 đồng tiền mặt)07/02/2013

 
Statistical Signal Chart
Buy Signal Scores BackTest
Price rise SMA (10)1
SMA(10) vượt lên SMA(20)1
Price rise SMA (20)1
Price rise SMA (50)1
Price rise EMA (20)1
Price rise EMA (30)1
Beyond the EMA (50)2
Beyond the EMA (60)1
Psar bullish reversal2
Fibonacci (3T) Overcoming F38.21
Đường Giá cắt lên Kijun Sen1
ADX (7) DI + Overcoming DI-2
ADX (14) DI + Overcoming DI-2
MFI (14) <201
Total Sroce    18


Signal Sell Scores BackTest
SKD (7)> ​​80-1
William (7)> ​​-20-1
MFI (7)> ​​80-1
Total Sroce    -3


Use STATISTICS CHART signal system to generate Buy / Sell Your Own.
Power Basic Indexes
Indexes Power AVG (AVG: 26.5%)
EPS:
 
9.9%
PE:
 
1.5%
ROA:
 
35.0%
ROE:
 
26.1%
P/B:
 
76.2%
Stock At Bottom:
 
10.1%
Debt Ratio:
 
25.2%
BETA:
 
15.4%
On Balance Volume Ratio:
 
39.5%

Investment EFFICIENCY: TOP Effective Investment
VALUE investment: TOP Value Investment
Surf Investment: TOP Surf Investment

So sánh

BCEBHPLCSMC3MTL
Giá Thị Trường 5.80
-0.05   -0.9%
11.00
0   0%
2.90
0   0%
10.00
0   0%
4.10
0   0%
EPS/PE 0.26k / 22.10k / 0.00.16k / 18.70k / 0.00k / 0.0
Giá Sổ Sách 11.87
ngàn
17.16
ngàn
8.53
ngàn
0
ngàn
0
ngàn
KLGD Trung bình 13 tuần 23,4721,3631,196061
Khối lượng đang lưu hành 30,000,0009,179,2907,600,0003,500,0006,000,000
Tổng Vốn Thị Trường 174
tỷ VND
101
tỷ VND
22
tỷ VND
35
tỷ VND
25
tỷ VND
Nước ngoài đang sở hữu 811,010
(2.7%)
0
(0%)
13,400
(0.18%)
0
(0%)
0
(0%)
Tổng Doanh Thu 4 qúy gần nhất 5,290
tỷ VND
302
tỷ VND
2,571
tỷ VND
0
tỷ VND
0
tỷ VND
Lợi nhuận sau thuế 4 qúy gần nhất 175
tỷ VND
8
tỷ VND
21
tỷ VND
0
tỷ VND
0
tỷ VND
Vốn chủ sở hữu 356
tỷ VND
157
tỷ VND
65
tỷ VND
0
tỷ VND
62
tỷ VND
Tổng Nợ 894
tỷ VND
128
tỷ VND
186
tỷ VND
0
tỷ VND
14
tỷ VND
TỔNG TÀI SẢN 1,250
tỷ VND
285
tỷ VND
251
tỷ VND
0
tỷ VND
76
tỷ VND
Tiền mặt 9
tỷ VND
0
tỷ VND
1
tỷ VND
0
tỷ VND
29
tỷ VND
ROA / ROE 1% / 22% / 30% / 20% / 01% / 1
Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn 72%45%74%0%19%
Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần 3%3%1%0%0%
Tỉ lệ tăng trưởng Doanh thu trung bình 5 năm 11.40%-4.50%-6.30%0%53.50%
Tỉ lệ tăng trưởng Lợi nhuận trung bình 5 năm -20.80%-20.60%-2,195.90%0%121.10%
Tỉ lệ tăng Giá Giao dịch cổ phiếu trung bình 5 năm -0.50%5.30%-26.20%0%0%
Đầu tư HIỆU QUẢ
Đầu tư GIÁ TRỊ
Đầu tư LƯỚT SÓNG
Biểu đồ 1 month1 month1 month1 month1 month
Related News:
 BHP Financial Statement FY 2015 (25-02-2016)
 BHP Change in the BOD (08-05-2015)
 BHP Financial Statement FY 2014 (10-03-2015)
 BHP Financial Statement FY 2013 (19-03-2014)

Cổ Phiếu 68

Statistical data, indices, charts ... on the website cophieu68.com be calculated automatically based on the financial statements, schedules and events daily trading price.
Graph is drawn based on the adjusted data. Technical trading hours chart is updated every 5 minutes 1.
Online data latency 1-5 seconds.
List of charts, statistics, charts, indicators, filters are continuously updated every 5 minutes.

® 2011 Investment Consultancy Joint Stock Company Golden Bridge
License No.: 43/GP-STTTT
Tư vấn: 0888.468.357