Symbol  

Sign in     Sign up     Alerts
    0 cp68     Alerts
Contact     SmartPhone       TIẾNG VIỆT

THÔNG TIN ĐĂNG NHẬP
* Email hoặc điện thoại:
* Mật khẩu:

Sign in   Tạo tài khoản   Quên mật khẩu
Advanced Statistics Business Plan Book Price Stock At Bottom Volume Buzz Correlation between volume and price Differentiation Price Group Chart Giao dịch nước ngoài
Companies Listing Basic Financial Indexes Basic Strength Index FINANCIAL COMPARISON Shareholder Structure Insider Trade Calendar Events Special Events
Market Scale Market Index Category Index Daily Data
Stock Screener By Financial Indexes Power Financial Signals Filter Chart Signals and Alerts
Chart Signals Price Chart WEEKLY CHART Swings Trading
Industry groups and Basic Financials Financial Reporting by Industry Group Financial Increasement
Securities News Economic News Banking and Finance News Business News Real Estate News World Financial News Business News Gold News Goods Currency News
Stock indexes The Signal Chart Modelling Candles - Candlestick
Calendar Events
Portfolio Price Alerts Stock At Bottom Alert Volume Buzz Alert SIGNAL FILTER CHART BASIC FILTER INDICATOR Power Financial Signals
Sử dụng tài khoản trả phí để bỏ Quảng Cáo và Sử dụng đường truyển riêng tốc độ tốt hơn.
 

Ben Tre Pharmaceutical Joint Stock Company - DBT


DBT (HNX):   15.90   -0.10  (-0.6%)
Reference Price 16
Open 16.10
Lowest/Highest 15.90 / 16.20
Volume 12,900
Vol avg 13 weeks 21,123
Vol avg 10 days 13,412
Highest 52 weeks 18.5
Lowest 52 weeks 14.4
EPS 1,846
PE 8.6
Capital market 122
Total Shares Outstanding 11.93 million
Book value 19.1 thousand
ROE 9%
Beta -0.29
EPS 4 quarter before 2,076
MUA BÁN
15.70 7,500 15.80 11,500 15.90 2,400 16.10 2,000 16.20 1,800 16.40 1,900
Save alert for stocks DBT:      
Business Plan
Planning / Year Revenue Planning Total Revenue Ratio Income Planning Total Income Ratio
2017 690,000 401,570 58% 29,100 7,063 24%
2016 580,000 585,057 101% 22,500 24,017 107%
2015 630,000 557,487 88% 22,000 22,203 101%
2014 560,000 528,854 94% 11,000 11,368 103%
2013 560,000 536,732 96% 11,000 11,033 100%
2012 535,000 586,267 110% 10,800 13,325 123%
2010 440,000 491,736 112% 9,900 12,582 127%


Dividends - Calendar Events

2017
10% (1000 đồng tiền mặt)21/03/2017

2016
Tỉ lệ: 20/3 (Chia tách cổ phiếu)20/12/2016
Tỉ lệ: 5/2 giá 10000/cổ phiếu (Phát hành cổ phiếu)20/12/2016
10% (1000 đồng tiền mặt)28/01/2016

2015
Tỉ lệ: 10/1 (Chia tách cổ phiếu)26/11/2015

 
Statistical Signal Chart
Buy Signal Scores BackTest
Total Sroce    0


Signal Sell Scores BackTest
Total Sroce    -3


Use STATISTICS CHART signal system to generate Buy / Sell Your Own.
Power Basic Indexes
Indexes Power AVG (AVG: 55.0%)
EPS:
 
73.0%
PE:
 
74.6%
ROA:
 
46.2%
ROE:
 
47.8%
P/B:
 
67.3%
Stock At Bottom:
 
71.5%
Debt Ratio:
 
34.0%
BETA:
 
7.4%
On Balance Volume Ratio:
 
72.9%

Investment EFFICIENCY: TOP Effective Investment
VALUE investment: TOP Value Investment
Surf Investment: TOP Surf Investment

Industry Group Dược Phẩm / Y Tế / Hóa Chất

See all companies in the same industry (42 company)

Symbol +/- EPS P/E ROE P/B Beta Power
VMD 27.4 2,876 9.5 10% 92% 0.2 54.2%
HDP 14.4 434 33.2 10% 105% 0 45.8%
DNM 24 3,529 6.8 20% 135% 0.0 69.5%
CSV 37.0 4,247 8.7 25% 229% 0.7 72.1%
TRA 117.5 5,279 22.3 22% 455% 0.3 67%
NDC 23.8 0 0 15% 0% 0 44.9%
DGL 34 2,487 13.7 13% 181% 0.1 62.5%
CGP 8.1 0 0 53% 298% 0 39.5%
DDN 16 792 20.2 17% 78% 0 50.5%
OPC 55 3,315 16.6 15% 237% 0.6 60.5%

So sánh

DBTDGLDTGNDPVMD
Giá Thị Trường 15.90
-0.10   -0.6%
34.00
0   0%
25.00
0   0%
31.30
0   0%
27.40
0   0%
EPS/PE 1.85k / 8.62.49k / 13.70k / 0.03.28k / 9.62.88k / 9.5
Giá Sổ Sách 19.12
ngàn
18.82
ngàn
0
ngàn
24.26
ngàn
29.84
ngàn
KLGD Trung bình 13 tuần 21,12310,8491071,439519
Khối lượng đang lưu hành 11,934,70246,399,8883,398,2506,105,00011,940,268
Tổng Vốn Thị Trường 190
tỷ VND
1,578
tỷ VND
85
tỷ VND
191
tỷ VND
327
tỷ VND
Nước ngoài đang sở hữu 75,519
(0.63%)
354,900
(0.76%)
0
(0%)
0
(0%)
771,330
(6.46%)
Tổng Doanh Thu 4 qúy gần nhất 4,487
tỷ VND
6,602
tỷ VND
0
tỷ VND
488
tỷ VND
81,287
tỷ VND
Lợi nhuận sau thuế 4 qúy gần nhất 117
tỷ VND
591
tỷ VND
0
tỷ VND
51
tỷ VND
210
tỷ VND
Vốn chủ sở hữu 228
tỷ VND
873
tỷ VND
48
tỷ VND
148
tỷ VND
356
tỷ VND
Tổng Nợ 434
tỷ VND
524
tỷ VND
130
tỷ VND
73
tỷ VND
8,056
tỷ VND
TỔNG TÀI SẢN 662
tỷ VND
1,397
tỷ VND
178
tỷ VND
221
tỷ VND
8,412
tỷ VND
Tiền mặt 43
tỷ VND
193
tỷ VND
30
tỷ VND
37
tỷ VND
78
tỷ VND
ROA / ROE 3% / 98% / 134% / 139% / 140% / 10
Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn 66%37%73%33%96%
Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần 3%9%0%10%0%
Tỉ lệ tăng trưởng Doanh thu trung bình 5 năm 1.40%5.80%11.40%28.90%12.10%
Tỉ lệ tăng trưởng Lợi nhuận trung bình 5 năm 20.10%-9.70%16.50%8.20%3.50%
Tỉ lệ tăng Giá Giao dịch cổ phiếu trung bình 5 năm 7.40%1.90%0%2.50%10%
Đầu tư HIỆU QUẢ
Đầu tư GIÁ TRỊ
Đầu tư LƯỚT SÓNG
Biểu đồ 1 month1 month1 month1 month1 month
Related News:
 DBT Financial Statement FY 2015 (22-03-2016)

Cổ Phiếu 68

Statistical data, indices, charts ... on the website cophieu68.com be calculated automatically based on the financial statements, schedules and events daily trading price.
Graph is drawn based on the adjusted data. Technical trading hours chart is updated every 5 minutes 1.
Online data latency 1-5 seconds.
List of charts, statistics, charts, indicators, filters are continuously updated every 5 minutes.

® 2011 Investment Consultancy Joint Stock Company Golden Bridge
License No.: 43/GP-STTTT
Tư vấn: 0888.468.357