Mã CK  

Đăng nhập     Đăng ký     Cảnh Báo
    0 cp68     Cảnh Báo
Liên Hệ     SmartPhone       ENGLISH

THÔNG TIN ĐĂNG NHẬP
* Email hoặc điện thoại:
* Mật khẩu:

Đăng nhập   Tạo tài khoản   Quên mật khẩu

> Không Đăng nhập được nhấn vào đây!!!
Thống Kê Nâng Cao Kế Hoạch Kinh Doanh Giá Sổ Sách Đáy Cổ Phiếu Đột Biến Khối Lượng Tương Quan Giữa Khối Lượng và Giá Biểu Đồ Phân Hóa Giá Giao dịch nước ngoài
Danh Sách Công Ty Niêm Yết Chỉ Số Tài Chính Cơ Bản Danh sách chứng quyền niêm yết Sức Mạnh Chỉ Số Cơ Bản SO SÁNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Cơ Cấu Cổ Đông Giao Dịch Nội Bộ Lịch Sự Kiện Sự Kiện Đặc Biệt
Quy Mô Thị Trường Chỉ Số Thị Trường Chỉ Số Ngành Dữ Liệu Hàng Ngày
Lọc Các Chỉ Số Tài Chính Cơ Bản Sức Mạnh Chỉ Số Tài Chính Lọc Tín Hiệu Biểu Đồ
Tín Hiệu Biểu Đồ Biểu Đồ Giá BIỂU ĐỒ TUẦN Swings Trading
Nhóm Ngành Và Các Chỉ Số Cơ Bản Báo Cáo Tài Chính Theo Nhóm Ngành Tăng Trưởng Tài Chính Ngành
Tin Chứng khoán Tin Kinh tế Tin Tài chính Ngân hàng Tin Doanh nghiệp Tin Bất động sản Tin Tài chính Thế giới Tin Doanh nhân Tin Vàng Tin Hàng hóa Tin tiền tệ
Các Chỉ Số Chứng Khoán Các Tín Hiệu Biểu Đồ Mô Hình Nến - Candlestick
Lịch Sự Kiện
Danh Mục Đầu Tư Cảnh Báo Giá Cảnh Báo Đáy Cổ Phiếu Cảnh Báo Đột Biến Khối Lượng BỘ LỌC TÍN HIỆU BIỂU ĐỒ BỘ LỌC CHỈ SỐ CƠ BẢN Sức Mạnh Chỉ Số Tài Chính
Sử dụng tài khoản trả phí để bỏ Quảng Cáo và Sử dụng đường truyển riêng tốc độ tốt hơn.
 

THỐNG KÊ SỰ TƯƠNG QUAN GIỮA KHỐI LƯỢNG VÀ GIÁ

KHỐI LƯỢNG TĂNG VÀ GIÁ TĂNG

STT Mã CK KLTB 10 Ngày Số phiên Giá Hiện Tại +/- Khối Lượng 1 ngày trước 2 ngày trước 3 ngày trước 4 ngày trước
1 KSD 50,677 5 5.3 0.1 195,300 5.2 0.4 156,050 4.8 0.4 43,736 4.4 0.2 35,600 4.2 0.2 30,250
2 XMC 22,511 3 12.6 0.9 75,330 11.9 0.5 60,700 11.5 0.1 18,900 11.5 0 7,800 11.5 0 52,400
3 VAB 582,980 3 18 0.2 1,925,957 17.8 0.3 1,284,600 17.6 0.1 575,900 17.5 -0.3 414,064 17.7 0.1 1,033,846


KHỐI LƯỢNG TĂNG VÀ GIÁ GIẢM

STT Mã CK KLTB 10 Ngày Số phiên Giá Hiện Tại +/- Khối Lượng 1 ngày trước 2 ngày trước 3 ngày trước 4 ngày trước
1 PVT 7,373,320 3 22.7 -0.9 10,920,700 23.5 -0.4 8,578,800 24 -0.4 7,585,000 24.4 0.2 6,924,600 24.1 -0.7 10,228,700
2 SGR 81,280 3 22.5 -0.9 108,400 23.4 -0.2 90,600 23.5 0.1 64,800 23.5 -0.1 53,700 23.5 -1.5 206,900
3 VFS 152,456 3 12.8 -0.6 155,400 12.9 -0.3 145,800 13.6 0.4 137,600 13.6 -0.2 98,200 13.7 0.7 181,700


KHỐI LƯỢNG TĂNG LIÊN TIẾP

STT Mã CK KLTB 10 Ngày Số phiên Giá Hiện Tại +/- Khối Lượng 1 ngày trước 2 ngày trước 3 ngày trước 4 ngày trước
1 KSD 50,677 5 5.3 0.1 195,300 5.2 0.4 156,050 4.8 0.4 43,736 4.4 0.2 35,600 4.2 0.2 30,250
2 VNP 331,149 5 21 -2.1 566,050 22.8 -1.3 410,757 24 0.4 389,000 23.9 -0.1 326,750 23.9 -0.7 266,803
3 PVT 7,373,320 3 22.7 -0.9 10,920,700 23.5 -0.4 8,578,800 24 -0.4 7,585,000 24.4 0.2 6,924,600 24.1 -0.7 10,228,700
4 VFS 152,456 3 12.8 -0.6 155,400 12.9 -0.3 145,800 13.6 0.4 137,600 13.6 -0.2 98,200 13.7 0.7 181,700
5 BAB 67,460 3 22.9 0.4 114,698 22.5 0.2 73,000 22.3 -0.2 46,954 22.5 -0.4 40,058 22.9 0.2 67,035
6 CTCB2101 36,360 3 19.8 0.3 94,100 19.5 0 64,600 19.5 -0.4 42,100 19.9 -0.4 35,500 20.3 0.9 63,200
7 TTN 82,481 3 16.3 1.1 336,800 15.3 0.2 91,000 15.2 0.1 81,000 15.3 -0.2 74,000 15.3 0.1 123,700
8 VSA 5,975 3 26.1 -0.2 6,700 26.3 0.3 4,200 26 0.2 3,250 25.8 0 800 25.8 0 2,000
9 CTT 5,294 3 13 0.9 8,600 12.1 -1.1 4,400 13.2 1 3,500 12.2 0 100 12.2 0.6 8,500
10 SGR 81,280 3 22.5 -0.9 108,400 23.4 -0.2 90,600 23.5 0.1 64,800 23.5 -0.1 53,700 23.5 -1.5 206,900
11 CHP 17,370 3 19.2 0 31,000 19.2 -0.1 30,000 19.2 0.1 28,800 19.2 -0.1 12,800 19.2 0.1 22,800
12 TV3 5,311 3 18 -0.3 4,630 18.3 0.3 1,300 18 0.2 1,100 17.8 -0.4 1,010 18.2 0.2 2,700
13 DC4 142,210 3 14.5 -0.4 190,300 14.9 0.2 118,300 14.8 0.2 70,400 14.6 0.3 59,900 14.2 -0.3 131,300
14 XMC 22,511 3 12.6 0.9 75,330 11.9 0.5 60,700 11.5 0.1 18,900 11.5 0 7,800 11.5 0 52,400
15 VAB 582,980 3 18 0.2 1,925,957 17.8 0.3 1,284,600 17.6 0.1 575,900 17.5 -0.3 414,064 17.7 0.1 1,033,846


GIÁ GIẢM LIÊN TIẾP

STT Mã CK KLTB 10 Ngày Số phiên Giá Hiện Tại +/- Khối Lượng 1 ngày trước 2 ngày trước 3 ngày trước 4 ngày trước
1 SPM 65,170 7 21.1 -0.7 40,900 21.8 -0.4 58,200 22.2 -0.1 23,000 22.3 -1 70,800 23.3 -1.4 120,100
2 TNG 3,308,668 6 28.2 -0.2 2,671,765 28.4 -1.2 4,712,653 29.6 -0.2 2,170,664 29.8 -1.2 4,965,875 31 -1.4 3,730,062
3 SGP 641,366 6 34.4 -1.3 670,757 35.5 -0.6 467,911 36.1 -0.8 872,600 36.8 -1.8 828,014 38 -1.3 684,816
4 SVG 13,917 6 22.2 -3.9 10,700 25.7 -4.5 11,200 31 1.2 4,100 33.4 -1.2 29,600 34.6 0 4,300
5 TMS 106,550 6 60.9 -0.8 21,700 61.7 0.8 68,500 70.5 -0.4 58,400 70.9 -0.1 164,300 71 -4 88,300
6 MVN 12,760 6 37.1 -1.1 10,800 37.4 -2.3 11,200 40.2 -0.2 5,000 40.7 0 6,100 41 -1.2 10,800
7 PHP 295,818 6 28.3 -0.8 239,072 29.1 -0.3 184,426 29.4 -0.2 199,609 29.6 -0.9 311,377 30.5 -1.1 456,454
8 SWC 94,357 6 33.5 -1 106,300 34.5 0.1 40,330 34.6 0.3 58,400 34.9 -0.2 107,700 35.2 -0.5 78,534
9 VOC 259,394 5 30 -0.7 360,420 30.4 -0.5 208,400 30.8 0.1 121,600 30.9 -0.8 192,000 31.6 -0.3 200,400
10 VNA 568,465 5 38 -1.8 532,793 38.7 -2.6 540,575 41.9 1.1 337,100 42.8 0 482,834 43 0 356,253
11 BMS 531,194 5 23.1 -1.1 282,800 24.2 -0.2 256,659 24.7 0.5 193,100 24.8 -0.6 463,150 25 -0.8 498,201
12 TVS 113,300 5 35.5 -0.9 96,600 36.5 -0.5 73,700 37 -0.2 111,400 37.2 -0.7 91,200 37.9 -0.1 109,700
13 FPT 2,114,840 5 92.7 -0.4 1,449,000 93.1 -0.1 1,394,200 93.2 -0.3 2,027,200 93.5 -0.9 2,697,100 94.4 -1.3 2,526,100
14 TAC 10,540 5 55.4 -0.5 11,500 55.9 -0.1 8,600 56 -0.5 13,400 56.5 -0.4 9,400 56.9 -0.7 5,600
15 SMC 953,710 5 50 -1.6 971,400 51.6 -0.9 974,600 52.5 -0.1 677,100 52.6 -0.4 1,277,800 53 -0.8 1,412,500
16 KHB 3,531,767 4 7.5 -1.3 340,800 8.7 -1.5 4,999,500 9.7 -0.9 4,227,900 10.8 0 4,215,418 10.9 1.4 3,037,443
17 PVP 1,076,332 4 18.4 -0.5 733,870 18.6 -0.1 1,078,450 18.8 0.1 1,020,700 18.9 -0.5 901,552 19.1 -0.2 1,018,243
18 VMD 128,870 4 46.3 -3.4 67,100 49.7 -3.7 145,700 53.4 -3.6 87,100 57 -2.1 53,700 59.1 0.2 190,500
19 VOS 4,592,720 4 20.2 -1 4,478,100 21.2 -1.5 4,830,500 22.8 -0.8 3,384,000 23.6 -0.4 3,626,500 24 0.2 3,137,700
20 PDR 3,358,490 4 80.3 -0.3 2,819,200 80.6 -0.4 2,723,800 81 -0.6 2,752,600 81.6 -1.3 3,349,600 82.9 2.9 5,077,900
21 BII 5,186,571 4 21.9 -2.4 3,486,212 24.3 -2.7 5,039,120 27 -3 5,387,706 30 -0.8 2,704,144 30.8 2.8 2,906,698
22 NTC 64,384 4 186 -2.8 88,000 188.8 0 27,301 189.7 -1.5 49,400 191.9 -1.6 76,183 192.9 2.3 75,385
23 VSE 119,562 4 8.5 -0.6 21,500 8.6 -0.8 125,914 9.3 0.5 70,900 9.7 -0.3 69,500 10 -0.1 83,900
24 VDS 1,052,070 4 33.1 -0.8 642,600 33.8 -0.2 888,300 34 -0.1 735,500 34.1 -0.2 961,600 34.2 0.6 1,482,600
25 NBP 67,830 4 13 -0.5 22,300 13.5 -0.9 56,400 14.4 -0.1 53,700 14.5 -0.1 102,000 14.6 1.3 434,200
26 RAL 34,320 4 198 -2 23,000 200 -3 16,000 203 -0.9 8,900 203.9 -1.9 51,900 205.8 5.8 50,900
27 VC3 185,971 4 25 -1 304,220 26 -0.5 227,900 26.5 -0.4 184,100 26.9 -0.1 203,200 27 0 190,200
28 CAT 17,940 4 22.1 -0.3 2,900 22.4 -0.4 11,300 23.5 -0.3 10,300 23.6 -0.5 3,800 24.2 0.4 32,700
29 VCI 4,699,740 4 62.5 -0.7 2,456,700 63.2 -0.2 3,882,400 63.4 -0.3 3,952,200 63.7 -0.4 4,799,100 64.1 0.6 5,330,600
30 DID 226,514 4 11 -0.5 172,300 11.8 -0.4 895,400 11.9 -0.4 320,200 12.4 -0.2 170,800 12.6 1 239,406
31 DDV 4,829,744 4 31.5 -2 5,471,780 31.6 -5 6,436,284 36.1 -2.3 2,721,700 38.5 0.9 1,569,081 38.6 5 2,793,482
32 BCA 248,813 4 15.1 -0.6 72,900 15.4 -1.8 104,100 16.8 -2.4 350,800 18.6 -1.5 760,800 18.9 1.2 658,100
33 AFX 470,083 3 14.8 -1.5 571,643 15.7 -2 973,820 17.2 0.2 439,600 17.3 2.2 683,250 15.9 2 1,564,042
34 SRT 27,620 3 5.7 -0.9 27,400 6.3 -0.4 26,100 6.6 -0.5 27,900 7.3 0.8 47,709 6.6 0.8 68,135
35 POS 94,192 3 15.1 -0.6 46,800 15.7 -0.6 72,200 17.7 0.5 119,400 17.8 0.4 120,200 17.2 0.2 158,200
36 HRT 29,477 3 5.8 -0.4 13,500 6.2 -0.5 24,500 6.5 -0.3 26,800 7.1 0.9 54,800 6.4 0.8 86,368
37 FTS 786,860 3 58.1 -3.4 1,062,300 61.5 -0.6 727,200 62.1 -2.4 1,340,900 64.5 0.4 629,200 64.1 1.6 877,500
38 FRT 2,556,050 3 44 -1.5 1,857,100 45.5 -0.3 1,519,000 45.9 -0.6 1,521,000 46.5 1.5 2,681,400 45 -2 2,556,800
39 VPG 478,410 3 56.6 -0.9 528,400 57.5 -0.8 474,300 58.3 -0.3 338,900 58.6 0.6 572,000 58 -0.6 548,600
40 KHS 5,733 3 25.9 -1.9 5,320 27.8 -0.4 234 28.2 -0.8 3,300 29 0 100 29 2.5 100
41 CAG 238,009 3 27.3 -1.2 65,000 28.5 -1.1 154,000 29.6 -3.1 132,100 32.7 2.1 149,330 30.6 2.7 58,400
42 HEJ 59,133 3 34 -0.4 7,800 34.3 0 14,100 34.4 0 10,800 35.9 1.1 15,800 35 -0.8 24,331
43 M10 18,349 3 20 -1.1 5,700 20.4 -0.5 33,200 20.5 -0.3 18,800 20.6 0.3 16,830 20.3 0.6 35,000
44 RGC 27,256 3 19.1 0.1 9,610 19.5 -0.9 9,950 20.5 -0.3 8,300 20.7 -0.4 10,552 20.2 0 6,756
45 TDG 1,246,600 3 6.6 -0.5 1,597,500 7 -0.5 2,044,500 7.6 -0.2 1,361,900 7.8 0.2 1,740,700 7.6 0.5 4,180,700
46 TMB 29,625 3 19.3 -0.2 9,900 19.5 -0.8 15,100 20.3 -0.8 15,534 21.1 1.1 24,810 20 -0.6 46,744
47 TOS 14,120 3 52.4 -7.3 19,600 59 -2.2 3,000 60 -1 4,700 62.3 0 15,700 62.3 -10.9 33,700
48 MST 470,204 3 16.2 -0.2 188,472 16.4 -0.2 225,300 16.6 -0.2 239,665 16.8 0.4 565,050 16.4 -0.3 456,800
49 DHM 549,560 3 12.5 -0.5 229,700 13 -0.1 305,900 13.1 -0.2 308,500 13.3 0.4 511,600 12.9 -0.4 468,800
50 TLH 3,859,990 3 20.9 -0.8 3,473,000 21.7 -0.4 2,458,300 22.1 -0.3 2,651,800 22.4 0.2 4,673,900 22.2 -1.1 5,274,700
51 CMT 59,833 3 21.9 -0.7 31,200 22.3 -0.6 40,200 22.6 0.4 33,300 22.9 0.8 45,900 21.8 -0.8 49,300
52 BMP 65,270 3 53.6 -0.3 65,800 53.9 -0.1 79,800 54 -0.4 74,200 54.4 0.6 80,800 53.8 -0.1 66,700
53 HLC 72,991 3 17 -0.7 46,956 17.7 -0.4 45,407 18.1 -1.6 78,377 19.7 1.7 72,565 18 -1 86,983
54 VGS 633,716 3 33.7 -0.7 383,990 34.4 -1.3 390,430 35.7 -0.3 650,682 36 0.3 506,108 35.7 -0.3 1,070,642
55 HSG 14,051,920 3 45.4 -1.1 12,252,700 46.5 -0.1 9,668,200 46.6 -0.1 6,844,100 46.7 1.7 17,539,300 45 -2 21,363,000
56 THT 545,224 3 17.9 -0.4 291,570 18.3 -1.7 430,035 20 -0.1 365,197 20.1 1.8 811,224 18.3 -1.7 480,801
57 PVT 7,373,320 3 22.7 -0.9 10,920,700 23.5 -0.4 8,578,800 24 -0.4 7,585,000 24.4 0.2 6,924,600 24.1 -0.7 10,228,700
58 NTP 19,936 3 50.8 -0.1 25,500 50.9 -0.8 44,620 51.7 -0.3 6,900 52 0 7,571 52 0 29,501
59 BCC 1,963,298 3 18.5 -0.9 1,741,312 19.4 -0.5 1,957,635 19.9 -0.1 1,447,516 20 0.4 2,281,286 19.6 -0.7 2,557,139
60 APG 3,980,980 3 21.4 -1.6 592,400 23 -1.7 2,982,300 24.6 -1.9 4,851,400 26.5 0 2,183,400 26.5 1.7 5,028,000
61 V21 77,109 3 8.7 -0.6 83,300 9.3 -1 198,700 10.3 -0.8 55,137 11.1 1 56,100 10.1 0.9 66,194
62 NNG 81,768 3 15.8 -0.7 76,400 15.9 -0.9 82,075 17.8 0.4 149,600 17.9 2.3 250,700 15.6 2 96,083
63 HAH 1,746,380 3 61.1 -4.3 4,143,000 65.4 -2.8 1,831,500 68.2 -0.3 852,900 68.5 1.8 2,257,000 66.7 -3.1 2,729,700
64 PSB 15,129 3 7.4 -0.5 18,465 7.9 -0.4 5,329 8.3 -0.2 100 8.4 0.3 2,190 8.2 0 9,103
65 TKU 45,792 3 39.9 -3.6 51,650 43.5 -3.7 12,410 47.2 -2.5 9,845 49.7 3.7 115,048 46 -1.7 46,850
66 AMC 20,830 3 23.8 -0.4 17,100 24.2 -1.7 13,700 25.9 -2.8 23,200 28.7 0 24,000 28.7 -3.1 9,200
67 GSP 628,950 3 15.1 -0.4 452,300 15.6 -1.1 956,500 16.7 -0.3 446,900 17 0.7 516,200 16.3 0.9 1,674,100
68 SMT 136,225 3 32.2 -3.5 500 35.7 -3.9 9,231 39.6 -4.4 121,348 44 1 56,170 43 3.5 157,475
69 LDP 13,930 3 14 -0.2 4,300 14.2 -0.1 13,400 14.3 -0.1 27,000 14.4 0.1 17,400 14.3 -0.1 7,800
70 BCE 980,230 3 14.1 -0.4 799,800 14.5 -0.2 1,244,100 14.6 -0.1 840,700 14.7 0.1 1,145,500 14.6 0.9 2,555,400
71 VCR 308,644 3 28.1 -1.9 419,538 29.8 -0.2 206,800 30.1 0.2 187,700 30.2 -0.7 301,770 30.2 0.1 736,551
72 GMC 7,780 3 28 -0.1 1,600 28.1 -0.2 15,200 28.4 -1.9 4,300 30.2 0.3 5,200 29.9 0.6 2,300


Dữ liệu thống kê, các chỉ số, biểu đồ... trên website cophieu68.com được tính toán tự động dựa trên báo cáo tài chính, lịch sự kiện và giá giao dịch hàng ngày.
Biểu đồ được vẽ dựa trên số liệu đã điều chỉnh. Biểu đồ kỹ thuật trong giờ giao dịch được cập nhật 5 phút 1 lần.
Độ trễ dữ liệu trực tuyến 1-5 giây.
Danh sách biểu đồ, thống kê biểu đồ, các chỉ số, bộ lọc được cập nhật liên tục 5 phút một lần.

Giấy phép số: 43/GP-STTTT
Tư vấn: 0888.468.357