Chứng khoán quốc tế
Tỉ giá tiền tệ - Giá Vàng - Giá Dầu
Nhóm ngành
Bộ lọc tín hiệu biểu đồ
Sức mạnh biểu đồ
Bộ lọc chỉ số cơ bản
Sức mạnh chỉ số cơ bản
Đăng nhập
Liên lạc
Mã CK:
 

ĐÁY CỔ PHIẾU


1 Tháng  |  2 Tháng  |  3 Tháng  |  6 Tháng  |  9 Tháng  |  12 Tháng  |  24 Tháng

01/01/2016Nhấn vào link Thấp Nhất (12_Tháng) hoặc Cao Nhất (12_Tháng) để sắp xếp.
Mã CK Thấp Nhất
(12_Tháng)
Giá Khớp Cao Nhất
(12_Tháng)
SGO 1.2
18/01/2017
1.2
(0)
12.4
03/03/2016
HKB 1.8
18/01/2017
1.7
(-0.1)
32.9
14/07/2016
NHP 2.4
18/01/2017
2.3
(-0.1)
17.3
17/05/2016
TSC 2.5
18/01/2017
2.5
(0)
18.8
26/02/2016
DPS 1.8
12/01/2017
1.8
(0)
12.2
13/01/2016
CDO 3.8
18/01/2017
3.6
(-0.3)
37.2
30/11/2016
KVC 1.9
13/01/2017
1.9
(-0.1)
13.1
06/07/2016
GTT 0.3
09/01/2017
0.3
(0)
1.4
01/03/2016
SVN 1.4
11/01/2017
1.4
(-0.1)
5.1
12/01/2016
G20 3
18/01/2017
2.8
(-0.2)
9.3
04/01/2016

Danh Mục Tin Tức:

CK Giá +/- KL Open CN TN
BID 16.5 0 1,997,400 16.4 16.7 16.3
FLC 5.0 -0.0 2,501,050 5.0 5.0 4.9
HAG 5.0 0.0 1,890,620 5.0 5.0 5.0
HPG 41.5 -0.2 1,908,870 41.3 41.9 41.3
HQC 1.9 -0.0 3,268,400 2.0 2 1.9
ITA 3.9 -0.1 2,638,740 3.9 3.9 3.8
KBC 13.5 -0.1 3,064,060 13.5 13.7 13.3
OGC 1.4 0.0 2,119,500 1.4 1.4 1.3
SHB 4.6 -0.1 1,009,240 4.6 4.7 4.6
STB 9.6 0.1 2,582,630 9.5 9.6 9.3