Chứng khoán quốc tế
Tỉ giá tiền tệ - Giá Vàng - Giá Dầu
Nhóm ngành
Bộ lọc tín hiệu biểu đồ
Sức mạnh biểu đồ
Bộ lọc chỉ số cơ bản
Sức mạnh chỉ số cơ bản
Đăng nhập
Liên lạc
Mã CK:
 

Sức Mạnh Tín Hiệu Biểu Đồ (POWER CHART SIGNALS)


Mã CK +/- Khối Lượng KLTB 10 ngày TỔNG ĐIỂM
CDC 12.6    -0.6 56,980 19,879 -23
QTC 28    -1.2 12,300 2,294 -23
CMS 5.1    -0.4 5,800 29,418 -22
NSC 89.3    -5.7 3,780 1,416 -22
POT 20.5    -1.5 2,650 187,918 -22
DGW 15.6    -0.9 142,340 128,892 -21
MST 10.3    -0.4 444,400 507,740 -21
DTA 2.6    -0.1 10,070 14,879 -20
PLC 26    -1 1,810 2,265 -18
API 11.5    -0.2 29,300 30,890 -17
ADS 22.2    -0.1 202,250 183,431 -16
ATS 10.2    -0.4 18,200 19,080 -16
HLD 11.9    -0.3 55,800 14,380 -16
MDG 12.1    -0.9 110 6,858 -16
TTB 7    -0.3 145,600 315,114 -16
EIB 9.6    0 37,810 30,315 -15
KSQ 1.6    -0.1 30,900 15,330 -15
NHA 11.8    -0.8 31,800 13,200 -15
TEG 8.6    -0.3 74,400 124,640 -15
CTG 18.3    +0.4 2,995,710 1,593,317 -14
SDP 4.1    -0.2 106,100 14,690 -14
STK 17.7    -1.3 150 3,340 -14
KAC 10.2    +0.7 3,270 1,497 -13
BHN 133.5    -5.5 10,410 12,906 -12
DDN 16.9    -0.1 2,300 1,280 -12
GTT 0.3    0 0 35,997 -12
HDO 2    -0.2 30,300 28,460 -12
NBB 18.5    -0.4 6,610 7,964 -12
OGC 1.4    +0.0 2,882,170 2,292,171 -12
PVC 8    -0.1 78,210 75,318 -12
VES 0.8    0 21,200 17,630 -12
VLG 5.1    -0.2 1,000 2,110 -12
DHG 108.5    -1.3 49,200 78,823 -11
DVP 72.9    -1.1 1,340 1,421 -11
GSP 11.3    -0.1 9,910 18,391 -11
HCD 9.8    +0.1 188,140 331,970 -11
ROS 127.5    +1 1,599,570 1,712,457 -11
SPP 20.7    -0.2 10,900 12,982 -11
VPD 11.5    0 2,300 22,566 -11
BSI 11    -0.1 2,730 2,958 -10
CTS 7.1    -0.2 20,210 172,936 -10
IFS 12    +0.2 5,100 1,045 -10
LCG 4.6    +0.0 203,110 206,670 -10
MBS 5    0 11,200 18,850 -10
NTC 39    -0.2 3,500 8,793 -10
REE 24.9    -0.8 1,499,940 1,027,256 -10
AGR 2.7    +0.1 86,350 119,508 -9
ALT 12.6    0 0 1,520 -9
BSG 10    -0.5 1,100 1,700 -9
HMC 9.5    +0.1 4,910 8,271 -9

Danh Mục Tin Tức:

CK Giá +/- KL Open CN TN
BID 16.9 0.2 3,412,290 16.7 17 16.6
DAH 7.5 -0.1 1,161,350 7.6 7.7 7.5
FLC 5.1 0.1 2,790,340 5.0 5.1 5.0
HAG 5.4 0.3 5,106,100 5.2 5.4 5.1
HPG 42 -0.2 1,195,100 42.1 42.5 42
HQC 2.0 0.1 1,761,930 2.0 2.0 2.0
ITA 3.9 0 677,420 3.9 3.9 3.9
KBC 13.6 -0.3 1,528,380 13.9 13.9 13.5
OGC 1.4 0.0 2,882,170 1.3 1.4 1.3
STB 9.6 0.1 1,821,800 9.5 9.7 9.4