Chứng khoán quốc tế
Tỉ giá tiền tệ - Giá Vàng - Giá Dầu
Nhóm ngành
Bộ lọc tín hiệu biểu đồ
Sức mạnh biểu đồ
Bộ lọc chỉ số cơ bản
Sức mạnh chỉ số cơ bản
Đăng nhập
Liên lạc
Mã CK:
 

Sức Mạnh Tín Hiệu Biểu Đồ (POWER CHART SIGNALS)


Mã CK +/- Khối Lượng KLTB 10 ngày TỔNG ĐIỂM
ND2 14.3    -2.5 4,000 5,910 -30
SDK 29    -1 1,300 1,350 -27
VCR 2.7    -0.2 3,400 8,230 -27
SD6 9.2    -0.8 17,000 10,426 -25
VCW 41    -1 3,200 10,510 -24
PVG 7.3    -0.2 15,900 33,995 -22
LGL 8.3    -0.6 3,510 4,268 -21
VCC 12.3    -0.6 800 3,186 -21
AGF 9.9    -0.2 53,990 44,235 -20
BPC 18.4    -2 1,310 13,981 -20
KSQ 1.8    -0.2 7,900 77,390 -20
DGW 15.4    -0.6 108,130 135,990 -19
DCT 1    0 0 1,392 -18
DNM 30    -0.9 4,000 12,356 -18
HIG 4.2    -0.2 7,850 13,414 -18
SRT 9.6    -0.2 30,500 25,610 -18
TL4 7.2    -0.6 28,300 26,890 -18
HAH 40.3    -1.5 18,330 38,108 -17
S96 0.8    0 0 8,990 -17
SAB 225.1    -1.9 61,270 77,353 -17
VNB 17.6    -0.8 148,930 92,267 -17
VTA 5.7    -0.1 2,930 3,592 -17
G20 3.7    -0.2 273,700 163,324 -16
HNF 22.5    -2.5 800 15,030 -16
PSD 18.3    -0.2 46,900 20,712 -16
VPD 11.7    -0.2 80,000 37,582 -16
CLC 57.8    0 6,740 6,860 -15
HHG 9.7    -0.1 292,640 457,913 -15
NOS 0.5    0 0 5,560 -15
PDN 59.9    -1.1 310 4,526 -15
CLG 4.0    -0.2 5,490 6,550 -14
KSD 3.2    -0.1 6,600 7,360 -14
PVV 1.2    -0.1 16,000 31,220 -14
TTB 6.7    -0.2 202,900 237,150 -14
DCL 29.9    -0.3 1,157,370 547,857 -13
HBC 50.9    -2.2 5,480,440 3,206,775 -13
LM8 24.5    0 4,710 3,087 -13
NT2 31.3    -0.5 215,080 287,209 -13
PPE 12.4    0 1,500 1,000 -13
RAL 96.5    -3.1 21,800 13,793 -13
SVN 2.8    +0.2 2,889,500 1,496,412 -13
TV2 200.3    -2.7 320 3,930 -13
VID 4.3    -0.1 4,000 3,828 -13
ASM 15.2    -0.2 963,110 1,250,006 -12
FCN 20.9    -0.1 337,960 597,691 -12
FIT 5.1    +0.1 10,640,200 5,113,903 -12
GIL 46    -0.3 46,920 107,686 -12
HVT 28.5    +2 110 2,602 -12
LDG 9    -0.2 603,590 1,127,834 -12
LGC 31    +1.1 2,310 3,724 -12

Danh Mục Tin Tức:

CK Giá +/- KL Open CN TN
FIT 5.1 0.1 10,640,200 5.1 5.1 4.9
FLC 8.1 0.3 28,281,860 8.1 8.1 7.4
HAG 8.1 0.5 13,478,380 8.1 8.1 7.4
HPG 40.3 -0.2 3,949,350 40.3 40.5 39.9
HQC 2.6 0.1 13,013,760 2.6 2.6 2.5
ITA 4.4 0.2 7,640,740 4.4 4.4 4.2
KLF 3 0.2 12,811,870 3 3 2.9
OGC 1.4 -0.1 1,846,490 1.4 1.5 1.4
SHB 5.1 0.1 5,233,350 5 5.2 5
STB 10.5 0.2 3,082,020 10.5 10.8 10.1