Chứng khoán quốc tế
Tỉ giá tiền tệ - Giá Vàng - Giá Dầu
Nhóm ngành
Bộ lọc tín hiệu biểu đồ
Sức mạnh biểu đồ
Bộ lọc chỉ số cơ bản
Sức mạnh chỉ số cơ bản
Đăng nhập
Liên lạc
Mã CK:
 

Sức Mạnh Tín Hiệu Biểu Đồ (POWER CHART SIGNALS)


Mã CK +/- Khối Lượng KLTB 10 ngày TỔNG ĐIỂM
THS 7.9    +0.7 100 1,320 24
D2D 33.1    +0.6 4,960 7,222 22
L62 6.8    +0.5 13,000 1,640 22
THG 49.6    +1.3 1,470 12,469 22
KSD 3.5    +0.2 3,500 8,350 21
ANV 4.7    +0.3 20,400 21,279 20
HAR 2.5    +0.1 881,920 762,635 20
HQC 2.0    +0.1 1,761,930 3,647,876 20
S55 38    +0.7 4,000 3,900 20
NDX 11.4    +0.6 3,100 8,730 19
UIC 30    +1.8 76,470 19,615 19
HAS 7.9    +0.3 10,880 9,363 18
HNG 6.8    +0.4 2,426,110 804,806 18
RCC 17.1    +2.2 2,900 5,992 18
THT 6.2    +0.3 20,870 50,038 18
BII 2    +0.1 42,600 68,824 17
DRC 30.7    +0.7 102,380 125,520 17
IVS 13.3    +0.8 28,300 17,708 17
NHP 2.4    +0.2 310,900 813,375 17
STV 24.6    +0.3 500 3,480 17
IDJ 1.9    +0.1 2,000 18,760 16
SZL 35.4    +0.8 66,870 23,238 16
VTV 19.3    +0.4 2,200 23,672 16
CAN 22    +2 110 4,438 15
CGP 9.1    +0.5 100 1,590 15
HKB 1.8    +0.1 611,400 474,052 15
MAC 8.6    +0.2 43,030 80,136 15
MAS 141.9    +2.8 4,230 9,107 15
PPI 2    +0.1 56,460 76,550 15
PTL 2.5    +0.1 60,870 163,885 15
TVS 8.6    +0.3 12,280 2,242 15
VNP 4.3    +0.5 13,100 3,140 15
APC 20.2    +1.3 72,800 19,958 14
DXP 18.7    +0.3 4,600 6,681 14
HAG 5.4    +0.3 5,106,100 4,178,632 14
KPF 8.9    -0.1 50,340 22,339 14
MSN 41.2    +0.2 221,960 247,567 14
NBC 6.7    +0.1 3,350 13,500 14
PPG 1.5    +0.1 100 2,560 14
SWC 15.2    +0.1 20,400 14,810 14
TVB 19    +2.4 298,900 309,300 14
GEX 20.3    +0.1 18,510 86,644 13
LGL 8    +0.2 15,880 4,492 13
NVB 4.4    +0.2 100 2,420 13
PVL 2.2    +0.1 70,000 22,163 13
PXA 1.3    0 18,000 37,600 13
SD3 6.4    +0.1 32,200 16,300 13
SFI 29    +0.5 3,540 8,902 13
SJS 22.1    +0.4 236,580 148,316 13
WSB 53.4    +3 51,110 32,080 13

Danh Mục Tin Tức:

CK Giá +/- KL Open CN TN
BID 16.9 0.2 3,412,290 16.7 17 16.6
DAH 7.5 -0.1 1,161,350 7.6 7.7 7.5
FLC 5.1 0.1 2,790,340 5.0 5.1 5.0
HAG 5.4 0.3 5,106,100 5.2 5.4 5.1
HPG 42 -0.2 1,195,100 42.1 42.5 42
HQC 2.0 0.1 1,761,930 2.0 2.0 2.0
ITA 3.9 0 677,420 3.9 3.9 3.9
KBC 13.6 -0.3 1,528,380 13.9 13.9 13.5
OGC 1.4 0.0 2,882,170 1.3 1.4 1.3
STB 9.6 0.1 1,821,800 9.5 9.7 9.4