Chứng khoán quốc tế
Tỉ giá tiền tệ - Giá Vàng - Giá Dầu
Nhóm ngành
Bộ lọc tín hiệu biểu đồ
Sức mạnh biểu đồ
Bộ lọc chỉ số cơ bản
Sức mạnh chỉ số cơ bản
Đăng nhập
Liên lạc
Mã CK:
 

Sức Mạnh Tín Hiệu Biểu Đồ (POWER CHART SIGNALS)


Mã CK +/- Khối Lượng KLTB 10 ngày TỔNG ĐIỂM
AAM 10.5    +0.5 2,080 5,710 26
BRC 10.5    +0.2 5,870 1,053 24
CDN 25.5    +0.9 100 2,570 23
VCB 38.2    +0.8 902,460 1,166,847 22
SAS 27.4    +1.2 19,980 43,813 20
PVO 4.2    +0.5 52,840 6,567 19
SGP 7.6    0 0 5,290 19
AGR 3.2    +0.2 312,110 716,489 18
DZM 11    +0.7 200 1,038 18
MVB 12    0 0 6,020 18
NKG 37.6    +1.0 226,310 375,765 17
PHH 10.3    +1.1 39,700 15,990 17
PTS 6.5    +0.5 5,300 1,904 17
DSN 62    +0.5 4,730 12,219 16
ICG 6.8    +0.4 110 2,364 16
LAS 14.2    +0.5 98,630 76,035 16
OPC 39.5    +0.5 6,540 1,433 16
SWC 16.6    +1.3 75,200 35,612 16
CTX 17.5    +1.3 17,000 3,331 15
HU1 5.9    +0.4 110 7,452 15
KHA 37    +1 2,390 1,803 15
NDX 12    +0.9 200 4,250 15
PGD 37.8    -1.2 2,010 136,136 15
CAP 33.2    +0.2 7,280 10,424 14
DBT 15.9    +0.6 2,000 10,338 14
FTS 13.5    +0.5 45,430 66,179 14
GEX 19.9    +0.3 325,400 90,980 14
HVN 37.6    +4.9 6,787,410 2,421,494 14
MWG 168.6    +2.6 338,060 218,935 14
PDC 3.8    +0.3 15,200 4,810 14
S74 6.6    +0.6 39,780 9,604 14
BLI 8.6    +1.1 230 2,567 13
CMT 13.1    +0.9 15,550 1,780 13
LBM 37.2    +1.5 9,630 8,981 13
NAS 28    -1.6 6,800 7,152 13
NST 9.9    +0.4 1,100 2,560 13
TC6 4.9    +0.1 200 26,731 13
VNH 1.2    +0.1 62,940 78,008 13
CPC 26.2    +0.5 200 4,024 12
DC4 7.5    +0.1 2,900 1,423 12
DQC 54.5    +0.5 13,930 38,153 12
DVP 74.4    +1.4 3,790 1,216 12
HCC 29.2    +0.4 4,000 8,081 12
NAF 30.5    +0.1 113,680 108,327 12
REE 26.9    +0.4 457,760 967,348 12
THB 17.8    +0.3 3,800 25,530 12
SDJ 10.3    +1.3 84,100 47,229 11
SGN 170    +10 700 2,504 11
TST 5.2    0 3,800 1,530 11
APG 4.4    +0.1 141,470 123,842 10

Danh Mục Tin Tức:

CK Giá +/- KL Open CN TN
FIT 5.1 0.1 10,640,200 5.1 5.1 4.9
FLC 8.1 0.3 28,281,860 8.1 8.1 7.4
HAG 8.1 0.5 13,478,380 8.1 8.1 7.4
HPG 40.3 -0.2 3,949,350 40.3 40.5 39.9
HQC 2.6 0.1 13,013,760 2.6 2.6 2.5
ITA 4.4 0.2 7,640,740 4.4 4.4 4.2
KLF 3 0.2 12,811,870 3 3 2.9
OGC 1.4 -0.1 1,846,490 1.4 1.5 1.4
SHB 5.1 0.1 5,233,350 5 5.2 5
STB 10.5 0.2 3,082,020 10.5 10.8 10.1