Chứng khoán quốc tế
Tỉ giá tiền tệ - Giá Vàng - Giá Dầu
Nhóm ngành
Bộ lọc tín hiệu biểu đồ
Sức mạnh biểu đồ
Bộ lọc chỉ số cơ bản
Sức mạnh chỉ số cơ bản
Đăng nhập
Liên lạc
Mã CK:
 

SỨC MẠNH CHỈ SỐ CƠ BẢN

STT Mã CK HiệuQuả GiáTrị LướtSóng TrungBình
1 HKB 69.2%
2 HHS 78.3%
3 DAH 36.8%
4 HAG 47.3%
5 KLF 51.4%
6 PVX 68.3%
7 VHG 60.9%
8 VCG 59.3%
9 FID 69%
10 PVS 69.1%
11 NHP 72.3%
12 TSC 67.2%
13 SHN 83.3%
14 FLC 74.3%
15 PVD 59.6%
16 HAR 71.5%
17 BCG 59.4%
18 HNG 43.1%
19 HQC 84.2%
20 HSG 68.8%
21 VGS 68.8%
22 HUT 73.2%
23 ITQ 60.4%
24 VIX 76.4%
25 HHG 70%

Danh Mục Tin Tức:

CK Giá +/- KL Open CN TN
BID 16.5 0 1,997,400 16.4 16.7 16.3
FLC 5.0 -0.0 2,501,050 5.0 5.0 4.9
HAG 5.0 0.0 1,890,620 5.0 5.0 5.0
HPG 41.5 -0.2 1,908,870 41.3 41.9 41.3
HQC 1.9 -0.0 3,268,400 2.0 2 1.9
ITA 3.9 -0.1 2,638,740 3.9 3.9 3.8
KBC 13.5 -0.1 3,064,060 13.5 13.7 13.3
OGC 1.4 0.0 2,119,500 1.4 1.4 1.3
SHB 4.6 -0.1 1,009,240 4.6 4.7 4.6
STB 9.6 0.1 2,582,630 9.5 9.6 9.3