Chứng khoán quốc tế
Tỉ giá tiền tệ - Giá Vàng - Giá Dầu
Nhóm ngành
Bộ lọc tín hiệu biểu đồ
Sức mạnh biểu đồ
Bộ lọc chỉ số cơ bản
Sức mạnh chỉ số cơ bản
Đăng nhập
Liên lạc
Mã CK:
 

SỨC MẠNH CHỈ SỐ CƠ BẢN

STT Mã CK HiệuQuả GiáTrị LướtSóng TrungBình
1 HKB 71%
2 HAG 40.3%
3 HHS 70.5%
4 VCG 58.5%
5 DAH 63.7%
6 KLF 56.2%
7 PVX 61.9%
8 NHP 55.3%
9 VHG 56%
10 FID 68.4%
11 HNG 39%
12 PVS 66.3%
13 BCG 61.8%
14 TSC 59.2%
15 SVN 65%
16 HSG 69.7%
17 TTH 86.3%
18 HAR 60.7%
19 SHN 69%
20 HQC 61.7%
21 FLC 68.2%
22 PVD 58.3%
23 VGS 66.9%
24 LDG 69.9%
25 CVT 70%

Danh Mục Tin Tức:

CK Giá +/- KL Open CN TN
FIT 5.1 0.1 10,640,200 5.1 5.1 4.9
FLC 8.1 0.3 28,281,860 8.1 8.1 7.4
HAG 8.1 0.5 13,478,380 8.1 8.1 7.4
HPG 40.3 -0.2 3,949,350 40.3 40.5 39.9
HQC 2.6 0.1 13,013,760 2.6 2.6 2.5
ITA 4.4 0.2 7,640,740 4.4 4.4 4.2
KLF 3 0.2 12,811,870 3 3 2.9
OGC 1.4 -0.1 1,846,490 1.4 1.5 1.4
SHB 5.1 0.1 5,233,350 5 5.2 5
STB 10.5 0.2 3,082,020 10.5 10.8 10.1