Chứng khoán quốc tế
Tỉ giá tiền tệ - Giá Vàng - Giá Dầu
Nhóm ngành
Bộ lọc tín hiệu biểu đồ
Sức mạnh biểu đồ
Bộ lọc chỉ số cơ bản
Sức mạnh chỉ số cơ bản
Đăng nhập
Liên lạc
Mã CK:
 

ĐỘT BIẾN KHỐI LƯỢNG


Đột biến trong: 10 ngày     20 ngày     30 ngày     
Tỉ lệ Đột biến: >=100,000   >=200,000   >=300,000   >=400,000   >=500,000   
Khối lượng Đột biến: >= 2 lần     >= 3 lần     >= 4 lần     >= 5 lần     >= 6 lần     >= 7 lần     >= 8 lần     >= 9 lần     >= 10 lần
Ngày Giao Dịch cuối cùng: 2017-03-23   2017-03-22   2017-03-21   2017-03-20   

Điều kiện:  10 ngày, KL >= 200,000, Tỉ Lệ >= 4 lần, Ngày 2017-03-23

CK GIÁ +/- KL KLTB Tỉ Lệ
QCG 4.9 0.3 1,471,820 110,269 13.3

Danh Mục Tin Tức:

CK Giá +/- KL Open CN TN
ACB 24.8 -0.2 2,126,800 25 25.1 24.6
BID 17.5 0.1 2,052,680 17.4 17.7 17.2
DLG 3.1 0.0 885,880 3.1 3.1 3.1
DXG 17.9 -0.3 2,635,300 18.1 18.2 17.8
FIT 4.8 -0.0 1,794,350 4.8 4.8 4.8
FLC 8.2 0 14,096,540 8.2 8.4 8.2
HAG 9.9 0.2 7,734,000 9.7 10.3 9.7
HQC 2.6 -0.0 5,495,000 2.6 2.7 2.6
ITA 4.0 -0.0 6,202,020 4.0 4.1 4
ROS 154.8 0.8 1,892,060 154.1 154.8 154