Chứng khoán quốc tế
Tỉ giá tiền tệ - Giá Vàng - Giá Dầu
Nhóm ngành
Bộ lọc tín hiệu biểu đồ
Sức mạnh biểu đồ
Bộ lọc chỉ số cơ bản
Sức mạnh chỉ số cơ bản
Đăng nhập
Liên lạc
Mã CK:
 

CX8 - CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY LẮP CONTREXIM SỐ 8 (HNX)


     9.90    0   0%
TC 9.90
Open 0
CN 0
TN 0
KL 0
EPS 0
PE 0
KL 1.9 tr
Vốn 18 tỷ
Beta -0.7
Lưu cảnh báo với mã chứng khoán CX8:
MUA KL MUA BÁN KL BÁN
10.40 1,000
Kế Hoạch Kinh Doanh
Đơn vị tỷ đồng
Chỉ_Tiêu/ Năm Kế_Hoạch Doanh_Thu Tỉ_Lệ Kế_Hoạch Lợi_Nhuận Lũy_Kế Lợi_Nhuận Tỉ_Lệ
2016 138 91% 1.55 1.10 71%
2015 135 74% 1.59 1.00 63%
2014 100 134% 1.72 1.31 76%
2013 100 76% 1.80 0.44 25%
2012 105 62% 2.29 0.54 24%
2011 130 48% 0.00 1.36 45,400%
2010 0 0% 4.10 2.68 65%


Xem chi tiết giao dịch trong ngày

1 tháng  3 tháng  6 tháng  12 tháng

Các tin liên quan:

Xem tất cả các tin liên quan đến mã chứng khoán CX8

Danh Mục Tin Tức:

CK Giá +/- KL Open CN TN
ACB 24.7 -0.3 272,100 25 25 24.7
BID 17.4 0 0 0 0 0
DLG 3.1 0 0 0 0 0
DXG 18.2 0 0 0 0 0
FIT 4.8 0 0 0 0 0
FLC 8.2 0 0 0 0 0
HAG 9.7 0 0 0 0 0
HQC 2.6 0 0 0 0 0
ITA 4.1 0 0 0 0 0
ROS 154 0 0 0 0 0