Chứng khoán quốc tế
Tỉ giá tiền tệ - Giá Vàng - Giá Dầu
Nhóm ngành
Bộ lọc tín hiệu biểu đồ
Sức mạnh biểu đồ
Bộ lọc chỉ số cơ bản
Sức mạnh chỉ số cơ bản
Đăng nhập
Liên lạc
Mã CK:
 

HAG - CÔNG TY CỔ PHẦN HOÀNG ANH GIA LAI (HOSE)


     9.68    0   0%
TC 9.68
Open 0
CN 0
TN 0
KL 0
EPS -1,163
PE -8.3
KL 790.0 tr
Vốn 7,647 tỷ
Beta 2.4
Lưu cảnh báo với mã chứng khoán HAG:
MUA KL MUA BÁN KL BÁN
ATC 50,560 ATC 77,690
10.05 800 9.60 5,300
10.00 2,130 9.68 560
Nhóm ngành Bất Động Sản 63 công ty thuộc nhóm ngành => Xem chi tiết
Kế Hoạch Kinh Doanh
Đơn vị tỷ đồng
Chỉ_Tiêu/ Năm Kế_Hoạch Doanh_Thu Tỉ_Lệ Kế_Hoạch Lợi_Nhuận Lũy_Kế Lợi_Nhuận Tỉ_Lệ
2016 6,154 105% 1,002 -1,394.98 -139%
2015 5,347 117% 2,100 806.21 38%
2014 0 0% 1,460 1,556.02 107%
2013 0 0% 1,107 998.50 90%
2012 0 0% 1,200 524.89 44%
2011 0 0% 3,000 1,701.90 57%
2010 0 0% 3,000 3,017.41 101%
2009 3,129 140% 863 1,286.90 149%
0 4,600 0% 1,800 0 0%


Xem chi tiết giao dịch trong ngày

1 tháng  3 tháng  6 tháng  12 tháng

Các tin liên quan:

Xem tất cả các tin liên quan đến mã chứng khoán HAG

Danh Mục Tin Tức:

CK Giá +/- KL Open CN TN
ACB 24.8 -0.2 174,200 25 25 24.7
BID 17.4 0 0 0 0 0
DLG 3.1 0 0 0 0 0
DXG 18.2 0 0 0 0 0
FIT 4.8 0 0 0 0 0
FLC 8.2 0 0 0 0 0
HAG 9.7 0 0 0 0 0
HQC 2.6 0 0 0 0 0
ITA 4.1 0 0 0 0 0
ROS 154 0 0 0 0 0