Chứng khoán quốc tế
Tỉ giá tiền tệ - Giá Vàng - Giá Dầu
Nhóm ngành
Bộ lọc tín hiệu biểu đồ
Sức mạnh biểu đồ
Bộ lọc chỉ số cơ bản
Sức mạnh chỉ số cơ bản
Đăng nhập
Liên lạc
Mã CK:
 

VWS - CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM (UPCOM)


     25.40    0   0%
TC 25.40
Open 0
CN 0
TN 0
KL 0
EPS 0
PE 0
KL 3.6 tr
Vốn 91 tỷ
Beta 0
Lưu cảnh báo với mã chứng khoán VWS:
MUA KL MUA BÁN KL BÁN
21.60 200
28.90 100
29.00 1,000
Kế Hoạch Kinh Doanh
Đơn vị tỷ đồng
Chỉ_Tiêu/ Năm Kế_Hoạch Doanh_Thu Tỉ_Lệ Kế_Hoạch Lợi_Nhuận Lũy_Kế Lợi_Nhuận Tỉ_Lệ


Xem chi tiết giao dịch trong ngày

1 tháng  3 tháng  6 tháng  12 tháng

Các tin liên quan:

Xem tất cả các tin liên quan đến mã chứng khoán VWS

Danh Mục Tin Tức:

CK Giá +/- KL Open CN TN
ACB 24.8 -0.2 1,995,600 25 25.1 24.6
BID 17.5 0.1 1,994,580 17.4 17.7 17.2
DLG 3.1 0.0 871,510 3.1 3.1 3.1
DXG 17.8 -0.4 2,515,640 18.1 18.2 17.8
FIT 4.8 -0.0 1,753,330 4.8 4.8 4.8
FLC 8.2 0 13,810,000 8.2 8.4 8.2
HAG 9.9 0.3 7,471,340 9.7 10.3 9.7
HQC 2.6 0 5,388,780 2.6 2.7 2.6
ITA 4.0 -0.0 6,005,420 4.0 4.1 4
ROS 154.6 0.6 1,792,350 154.1 154.7 154