Chứng khoán quốc tế
Tỉ giá tiền tệ - Giá Vàng - Giá Dầu
Nhóm ngành
Bộ lọc tín hiệu biểu đồ
Sức mạnh biểu đồ
Bộ lọc chỉ số cơ bản
Sức mạnh chỉ số cơ bản
Đăng nhập
Liên lạc
Mã CK:
 

THỐNG KÊ NÂNG CAO


HOSE: 687.15 0.89 0.13%
KL: 87,805,563    1,969 tỷ
Trong tuần |  1 tuần |  2 tuần |  3 tuần
1 tháng |  3 tháng |  6 tháng |  9 tháng |  12 tháng
 
HOSE   HASTC
Mã CK Giá HT CN TN KLuong +/- %
POM 8.6 8 8.6 10 0.6 7
RIC 8.6 8.0 8.6 10 0.6 7.0
CIG 2.8 2.6 2.8 10 0.2 7.0
NVT 2 1.9 2 70,360 0.1 7.0
COM 50.8 47.5 50.8 1,400 3.3 6.9
KAC 10.2 9.5 10.2 3,270 0.7 6.9
HQC 2.0 1.9 2.0 1,761,930 0.1 6.9
APC 20.2 18.9 20.2 72,800 1.3 6.9
HNG 6.8 6.4 6.8 2,426,110 0.4 6.9
TIX 37.4 35.0 37.4 3,000 2.4 6.9

HOSE   HASTC
Trang: 1    2    3    4    5   

Danh Mục Tin Tức:

CK Giá +/- KL Open CN TN
BID 16.9 0.2 3,412,290 16.7 17 16.6
DAH 7.5 -0.1 1,161,350 7.6 7.7 7.5
FLC 5.1 0.1 2,790,340 5.0 5.1 5.0
HAG 5.4 0.3 5,106,100 5.2 5.4 5.1
HPG 42 -0.2 1,195,100 42.1 42.5 42
HQC 2.0 0.1 1,761,930 2.0 2.0 2.0
ITA 3.9 0 677,420 3.9 3.9 3.9
KBC 13.6 -0.3 1,528,380 13.9 13.9 13.5
OGC 1.4 0.0 2,882,170 1.3 1.4 1.3
STB 9.6 0.1 1,821,800 9.5 9.7 9.4