Symbol  

Sign in     Sign up     Alerts
    0 cp68     Alerts
Contact     SmartPhone       TIẾNG VIỆT

THÔNG TIN ĐĂNG NHẬP
* Email hoặc điện thoại:
* Mật khẩu:

Sign in   Tạo tài khoản   Quên mật khẩu
Advanced Statistics Business Plan Book Price Stock At Bottom Volume Buzz Correlation between volume and price Differentiation Price Group Chart
Companies Listing Basic Financial Indexes Basic Strength Index FINANCIAL COMPARISON Shareholder Structure Insider Trade Calendar Events Special Events
Market Scale Market Index Category Index Daily Data
Stock Screener By Financial Indexes Power Financial Signals Filter Chart Signals and Alerts
Chart Signals Price Chart WEEKLY CHART Swings Trading
Industry groups and Basic Financials Financial Reporting by Industry Group Financial Increasement
Securities News Economic News Banking and Finance News Business News Real Estate News World Financial News Business News Gold News Goods Currency News
Stock indexes The Signal Chart Modelling Candles - Candlestick
Calendar Events
Portfolio Price Alerts Stock At Bottom Alert Volume Buzz Alert SIGNAL FILTER CHART BASIC FILTER INDICATOR Power Financial Signals
Sử dụng tài khoản trả phí để bỏ Quảng Cáo và Sử dụng đường truyển riêng tốc độ tốt hơn.
 

INDICATOR +/- %
^VNINDEX 608.11 3.77 0.6%
^HASTC 81.39 0.33 0.4%
^UPCOM 55.93 -0.16 -0.3%
^VN30 611.00 3.84 0.6%
^LARGECAP 485.28 3.68 0.8%
^MIDCAP 203.58 0.98 0.5%
^SMALLCAP 239.37 0.97 0.4%
^VNINDEX2 0.00 0.00 0.6%
^VN50 460.06 3.36 0.7%


Giá Vàng & Giá Dầu
OIL (DẦU) 49.1 -0.3 -0.5%
GOLD (VÀNG) 1,221.9 2.4 0.2%

INTERNATIONAL EQUITY INDEX
US.NASDAQ 4,901.8 6.9 0.1%
US.DOW 17,828.3 -23.2 -0.1%
EU.FTSE 100 6,267.4 1.8 0.0%
EU.DAX 10,249.0 -23.8 -0.2%
EU.CAC 40 4,498.3 -14.4 -0.3%
A.NIKKIE 225 16,834.8 62.4 0.4%
A.HANGSENG 20,576.8 179.7 0.9%
A.KOSPI 1,969.2 12.1 0.6%
A.SHANGHAI 2,821.1 -1.4 -0.0%
SIGNALS BUY/SELL     (POWER CHART SIGNALS )
 TOP Buying Signals:     PIT (24đ),   LAF (21đ),   NCT (21đ),   CTG (18đ),   ITA (18đ),   BIC (17đ),   BID (17đ),   D2D (17đ),   ASM (16đ),   SHS (16đ),   HNG (15đ),   ... see more    TOP Selling Signals:     SD4 (-33đ),   PV2 (-23đ),   TIX (-21đ),   CTN (-20đ),   CMX (-19đ),   VID (-19đ),   VRC (-19đ),   NST (-17đ),   TV1 (-17đ),   DRL (-16đ),   KSH (-16đ),   ... see more    Stocks Surfing:     PVS,   PVD,   SHN,   VIX,   KLF,   KDM,   ACM,   TIG,   SPI,   SGO,   ... see more
CALENDAR EVENTS - NEWS NOW
Symbol Ex-right date RATE PRICE TC matching price CHANGES
ARM 27/05/2016 20.5% 26.4 26.4 (0) 0%
BMJ 27/05/2016 12% 12.4 13.4 (1) 8.1%
C21 27/05/2016 2% 16.5 16.5 (0) 0%
FPT 27/05/2016 20/3 41.3 41 (-0.3) -0.7%
GMD 27/05/2016 2/1 28.6 28.1 (-0.5) -1.7%
HAH 27/05/2016 10% 39.5 39.9 (0.4) 1.0%
KHP 27/05/2016 5% 10.1 10.1 (0) 0%
NTW 27/05/2016 20% 33.5 35 (1.5) 4.5%
SWC 27/05/2016 5% 14.5 14.7 (0.2) 1.4%
BTT 30/05/2016 17% 38 37 (-1) -2.6%
Comparing Dividend Yields           see more
Cập nhật dữ liệu tự động cho Amibroker.

Tất cả dữ liệu sàn HOSE và HNX điều chỉnh từ năm 2000.

Dữ liệu AmibrokerFILTER BASIC FINANCIAL INDICATORS
EPS


PE


ROE


P/B


BetaTỉ Giá - Vietcombank (Cập nhật 5phút/ lần)
Tên Ngoại Tệ Mua Bán
USD US DOLLAR 22,350 22,420
EUR EURO 24,857.1 25,154.6
AUD AUST.DOLLAR 15,990.5 16,230.7
CAD CANADIAN DOLLAR 16,967.8 17,344.1
GBP BRITISH POUND 32,453.5 32,974.2
JPY JAPANESE YEN 200.8 204.6
CHF SWISS FRANCE 22,369.7 22,728.6
HKD HONGKONG DOLLAR 2,844.5 2,901.7
SGD SINGAPORE DOLLAR 16,074.2 16,397.6
Day Trading Leads

Market: HOSE  |  HNX

VOLUME BUZZ

Symbol Last Close +/- % Volume MEDIUM RATE
PTL 2.40 0 0% 4,783,120 513,745 9.3
VST 1.20 -0.2 -14.3% 121,410 14,924 8.1
VOS 2.20 0.1 4.8% 302,820 51,136 5.9
ACM 4.60 0.2 4.5% 2,432,440 450,560 5.4
TDC 7.60 0.3 4.1% 486,360 94,173 5.2
VIX 7.70 0.2 2.7% 3,012,200 618,904 4.9
IDI 7.30 0.4 5.8% 2,010,350 451,211 4.5
PIV 10.10 0 0% 107,800 24,326 4.4
NVB 6.10 -0.1 -1.6% 101,100 23,330 4.3
HLG 8.50 0.5 6.3% 127,760 29,970 4.3

Xem tỉ lệ Ảnh Hưởng của cổ phiếu đối với VNINDEX

Statistical data, indices, charts ... on the website cophieu68.com be calculated automatically based on the financial statements, schedules and events daily trading price.
Graph is drawn based on the adjusted data. Technical trading hours chart is updated every 5 minutes 1.
Online data latency 1-5 seconds.
List of charts, statistics, charts, indicators, filters are continuously updated every 5 minutes.

® 2011 Investment Consultancy Joint Stock Company Golden Bridge
License No.: 43/GP-STTTT