VN-INDEX   1,094   -8.7   -0.8%
KL: 723,483,378   GT: 14,670 tỷ
HNX   226   -0.9   -0.4%
KL: 99,310,960   GT: 2,019 tỷ
UPCOM   85   -0.1   -0.1%
KL: 26,675,401   GT: 393 tỷ
VN30   1,082   -11.5   -1.1%
KL: 169,296,467   GT: 4,858 tỷ

DANH SÁCH CỔ PHIẾU TRỰC TUYẾN

Mã CK Giá +/- Khối lượng Tham chiếu Cao nhất Thấp nhất
vpb 19.10 -0.15 6,750,000 19.25 19.45 19.10
pow 11.25 -0.05 4,393,300 11.30 11.45 11.20
bsr 18.80 -0.10 5,576,700 18.90 19.20 18.80
hpg 26.55 -0.45 21,208,100 27 27.20 26.55
tcb 29.50 -0.40 2,756,300 29.90 30.05 29.50
shb 10.80 -0.05 10,150,600 10.85 11 10.80
stb 27.50 -0.30 13,608,300 27.80 28.10 27.50
hqc 3.74 0.15 24,906,100 3.59 3.84 3.61
lpb 15.30 0.10 4,590,200 15.20 15.60 15.20
msb 12.80 0 2,356,200 12.80 12.90 12.70
nvl 17.70 -0.40 25,525,400 18.10 18.10 17.70
gex 21.50 -0.40 14,997,300 21.90 22.30 21.50
mbb 17.80 -0.05 5,666,600 17.85 17.95 17.75
hag 11.15 -0.10 26,064,600 11.25 11.35 10.90
ssi 31.30 -0.30 16,679,400 31.60 32.15 31.30
vnd 20.95 -0.10 28,329,400 21.05 21.45 20.95
ita 6.16 0.40 10,793,100 5.76 6.16 5.79
tch 12.45 0.20 9,095,800 12.25 12.45 12.15
scr 6.92 0.04 2,120,900 6.88 7.14 6.88
hsg 21.45 -0.30 10,587,400 21.75 22 21.40
+ Nhóm ngành  Bảng giao dịch trực tuyến

TÍN HIỆU BIỂU ĐỒ

Mua nhanh bán nhanh
hng 3.97 0.07 3,753,200
sjs 72.30 4.70 516,900
dvp 64.90 0.90 31,500
btp 14.30 0.90 105,100
hsm 8.90 0 0
vtk 23.20 0.30 7,700
tie 8.10 1 40,700
lm8 14.30 0 4,000
pmc 88 4.60 1,800
tpp 11 0.60 100
Bắt đầu chu kì tăng
hng 3.97 0.07 3,753,200
pvb 21.50 -0.20 230,000
ppc 14 0.30 214,500
vsh 45 0.60 19,600
icg 7.60 0 17,300
btp 14.30 0.90 105,100
shg 2.20 0 0
sid 13.90 1.30 11,700
trc 31.40 0 6,700
pgd 39.90 2.40 100
Cổ phiếu mạnh
vix 16.40 -0.05 38,612,500
nvl 17.70 -0.40 25,525,400
shs 18.10 0 40,030,100
ssi 31.30 -0.30 16,679,400
vnd 20.95 -0.10 28,329,400
dxg 20 0.10 16,807,100
hag 11.15 -0.10 26,064,600
pdr 27.20 -0.10 10,073,800
hsg 21.45 -0.30 10,587,400
nkg 23 0.10 12,675,300
Cổ phiếu siêu mạnh
nvl 17.70 -0.40 25,525,400
shs 18.10 0 40,030,100
hag 11.15 -0.10 26,064,600
hsg 21.45 -0.30 10,587,400
nkg 23 0.10 12,675,300
tch 12.45 0.20 9,095,800
pvs 38.60 -0.40 6,865,300
pvd 28 -0.55 5,420,200
dbc 24.70 0.50 12,172,700
mbs 21.40 -0.20 4,273,300

BIỂU ĐỒ PHÂN VÙNG BIẾN ĐỘNG GIÁ

LỊCH SỰ KIỆN - TIN DOANH NGHIỆP

Mã CK Ngày GDKHQ Tỷ lệ Giá
CTG 30/11/2023 100/11.7415(2) 26.3
DLM 30/11/2023 9% 0
PPH 30/11/2023 15% 24.8
ACG 01/12/2023 7% 0
ECI 01/12/2023 6% 25.1
KTC 01/12/2023 2% 10
GMX 04/12/2023 8% 19.9
NTP 04/12/2023 15% 37.5
SBH 04/12/2023 24.5% 55.5
CMG 05/12/2023 100/6(2) 48.9
CMG 05/12/2023 6% 48.9
MSH 05/12/2023 25% 39.1
SJG 07/12/2023 10% 16
TV3 07/12/2023 5% 11.2
LBM 08/12/2023 10% 47.7
VSI 14/12/2023 10% 19.2
PAT 19/12/2023 90% 98.6
Chính sách bảo mật | Điều khoản sử dụng | Liên lạc