Symbol  

Sign in     Sign up     Alerts
    0 cp68     Alerts
Contact     SmartPhone       TIẾNG VIỆT

THÔNG TIN ĐĂNG NHẬP
* Email hoặc điện thoại:
* Mật khẩu:

Sign in   Tạo tài khoản   Quên mật khẩu

> Không Đăng nhập được nhấn vào đây!!!
Advanced Statistics Business Plan Book Price Stock At Bottom Volume Buzz Correlation between volume and price Differentiation Price Group Chart Giao dịch nước ngoài
Companies Listing Basic Financial Indexes Basic Strength Index FINANCIAL COMPARISON Shareholder Structure Insider Trade Calendar Events Special Events
Market Scale Market Index Category Index Daily Data
Stock Screener By Financial Indexes Power Financial Signals Filter Chart Signals and Alerts
Chart Signals Price Chart WEEKLY CHART Swings Trading
Industry groups and Basic Financials Financial Reporting by Industry Group Financial Increasement
Securities News Economic News Banking and Finance News Business News Real Estate News World Financial News Business News Gold News Goods Currency News
Stock indexes The Signal Chart Modelling Candles - Candlestick
Calendar Events
Portfolio Price Alerts Stock At Bottom Alert Volume Buzz Alert SIGNAL FILTER CHART BASIC FILTER INDICATOR Power Financial Signals
Sử dụng tài khoản trả phí để bỏ Quảng Cáo và Sử dụng đường truyển riêng tốc độ tốt hơn.
 

CATEGORY LIST

Financial Sector Index is calculated based on the stocks of a category, and the highest rates affect a stock for the sector is 20%

Bạn muốn đóng góp, cập nhật dữ liệu Ngành cho Cophieu68.vn Vui lòng nhấn vào đây.
No. Industry Group +/- EPS PE ROA ROE Price AVG Book Value P/B Beta Total Shares Outstanding Foreinger Holding Market Capital (Billion)
1 Bất Động Sản 628.3
(0.9)
2,334 24.3 5% 14% 56.6 20.5 269% 0.8 19,030,152,731 4,230,220,570
(22%)
1,002,852
2 Cao Su 680.9
(4.5)
1,555 14.2 4% 6% 22.1 20.0 122% 0.5 1,756,679,239 694,313,942
(40%)
38,844
3 Chứng Khoán 646.7
(-4.1)
2,933 7.9 7% 15% 23.1 16.7 119% 1.2 2,996,152,386 1,259,856,753
(42%)
66,525
4 Công Nghệ Viễn Thông 880.7
(3.3)
3,873 7 10% 21% 27.0 17.6 140% 0.5 1,584,577,418 488,656,526
(31%)
42,160
5 Dịch vụ - Du lịch 1,385.1
(-22.9)
1,486 29.6 6% 6% 43.9 18.9 319% 0.4 1,021,463,603 336,206,186
(33%)
44,851
6 Dịch vụ công ích 0
(0)
1,930 12.4 9% 14% 24.0 15.5 164% 0.2 680,364,105 57,063,200
(8%)
15,976
7 Dược Phẩm / Y Tế / Hóa Chất 789.4
(0.9)
3,663 13.6 11% 16% 49.7 26.4 201% 0.4 1,320,266,093 356,416,724
(27%)
65,499
8 Giáo Dục 1,739.6
(-12.4)
2,503 8.6 9% 15% 21.6 16.2 138% 0.1 260,238,426 94,428,614
(36%)
5,658
9 Hàng không 6,593.8
(-61.8)
5,461 14 15% 30% 76.5 17.1 436% 0.4 4,165,229,763 89,771,206
(2%)
318,693
10 Khoáng Sản 127.3
(-0.8)
1,368 21.4 -29% 13% 29.3 13.2 306% 0.2 2,341,830,138 547,184,980
(23%)
68,555
11 Năng lượng Điện/Khí/ 1,621.8
(6)
2,370 8.8 9% 15% 20.9 16.9 143% 0.2 4,732,334,485 1,016,074,210
(21%)
98,678
12 Ngân hàng- Bảo hiểm 565.5
(-1.9)
2,408 14.8 1% 16% 35.6 16.1 208% 1.5 29,934,860,017 5,575,432,089
(19%)
1,057,594
13 Ngành Thép 1,124.7
(8.7)
1,968 8.4 6% 12% 16.5 15.9 102% 0.7 4,374,921,000 1,268,021,078
(29%)
71,154
14 Nhóm Dầu Khí 447.3
(-1.3)
3,073 13.5 10% 18% 41.4 19.8 209% 0.9 9,007,778,358 2,188,900,158
(24%)
371,860
15 Nhựa - Bao Bì 1,132.7
(-4.9)
2,950 9.9 8% 13% 29.1 21.1 123% 0.4 778,803,225 196,907,818
(25%)
22,134
16 Phân bón 474.9
(1.3)
1,765 11.5 5% -8% 20.3 23.1 152% 0.5 1,778,710,139 682,497,358
(38%)
36,201
17 Sản Xuất - Kinh doanh 1,290.4
(-3.1)
4,336 8.1 8% -1% 35.3 23.4 168% 0.3 2,013,255,667 620,970,813
(31%)
69,819
18 Thực Phẩm 885.5
(5.1)
5,525 21.8 18% 29% 120.3 20.2 594% 0.5 6,882,306,471 2,228,994,596
(32%)
827,875
19 Thương Mại 865.4
(-5.0)
4,157 12 7% 18% 49.7 23.4 222% 0.5 1,410,269,734 415,271,715
(29%)
64,083
20 Thủy Sản 2,285.9
(16.2)
3,761 11.4 8% 15% 42.9 24.6 177% 0.6 1,080,958,644 420,107,966
(39%)
46,730
21 Vận Tải/ Cảng / Taxi 692.4
(-0.1)
3,251 7.1 10% 14% 23.1 19.3 136% 0.4 3,020,229,439 1,069,249,757
(35%)
69,841
22 Vật Liệu Xây Dựng 1,335.7
(17.2)
3,057 9.5 10% 14% 29.2 15.9 174% 0.7 2,089,330,804 697,448,305
(33%)
59,687
23 Xây Dựng 969.8
(-6.6)
6,649 7.6 9% 22% 50.7 30.0 180% 1.0 2,802,634,502 656,707,608
(23%)
142,305
24 Đầu tư phát triển 662.0
(-3.3)
3,004 7.6 8% 15% 22.9 17.4 116% 0.3 1,961,821,812 664,229,248
(34%)
40,092
25 Đầu tư xây dựng 507.3
(0.5)
2,487 9.1 5% 12% 22.6 18.9 94% 0.3 1,798,942,198 670,730,706
(37%)
39,971


Statistical data, indices, charts ... on the website cophieu68.com be calculated automatically based on the financial statements, schedules and events daily trading price.
Graph is drawn based on the adjusted data. Technical trading hours chart is updated every 5 minutes 1.
Online data latency 1-5 seconds.
List of charts, statistics, charts, indicators, filters are continuously updated every 5 minutes.

License No.: 43/GP-STTTT
Tư vấn: 0888.468.357