Mã CK  

Đăng nhập     Đăng ký     Cảnh Báo
    0 cp68     Cảnh Báo
Liên Hệ     SmartPhone       ENGLISH

THÔNG TIN ĐĂNG NHẬP
* Email hoặc điện thoại:
* Mật khẩu:

Đăng nhập   Tạo tài khoản   Quên mật khẩu

> Không Đăng nhập được nhấn vào đây!!!
Thống Kê Nâng Cao Kế Hoạch Kinh Doanh Giá Sổ Sách Đáy Cổ Phiếu Đột Biến Khối Lượng Tương Quan Giữa Khối Lượng và Giá Biểu Đồ Phân Hóa Giá Giao dịch nước ngoài
Danh Sách Công Ty Niêm Yết Chỉ Số Tài Chính Cơ Bản Sức Mạnh Chỉ Số Cơ Bản SO SÁNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Cơ Cấu Cổ Đông Giao Dịch Nội Bộ Lịch Sự Kiện Sự Kiện Đặc Biệt
Quy Mô Thị Trường Chỉ Số Thị Trường Chỉ Số Ngành Dữ Liệu Hàng Ngày
Lọc Các Chỉ Số Tài Chính Cơ Bản Sức Mạnh Chỉ Số Tài Chính Lọc Tín Hiệu Biểu Đồ
Tín Hiệu Biểu Đồ Biểu Đồ Giá BIỂU ĐỒ TUẦN Swings Trading
Nhóm Ngành Và Các Chỉ Số Cơ Bản Báo Cáo Tài Chính Theo Nhóm Ngành Tăng Trưởng Tài Chính Ngành
Tin Chứng khoán Tin Kinh tế Tin Tài chính Ngân hàng Tin Doanh nghiệp Tin Bất động sản Tin Tài chính Thế giới Tin Doanh nhân Tin Vàng Tin Hàng hóa Tin tiền tệ
Các Chỉ Số Chứng Khoán Các Tín Hiệu Biểu Đồ Mô Hình Nến - Candlestick
Lịch Sự Kiện
Danh Mục Đầu Tư Cảnh Báo Giá Cảnh Báo Đáy Cổ Phiếu Cảnh Báo Đột Biến Khối Lượng BỘ LỌC TÍN HIỆU BIỂU ĐỒ BỘ LỌC CHỈ SỐ CƠ BẢN Sức Mạnh Chỉ Số Tài Chính
Sử dụng tài khoản trả phí để bỏ Quảng Cáo và Sử dụng đường truyển riêng tốc độ tốt hơn.
 

TÍN HIỆU BIỂU ĐỒEMA10
Giá chuẩn bị vượt lên EMA(10) 146 Mã CK
Xem biểu đồ
HPG,   CTG,   STB,   HQC,   ROS,   BID,   NVB,   DXG,   MST,   HHS,   GTN,   GEX,   DLG,   POW,   SHS,   TCH,   VJC,   VRC,   APG,   CEO,   DCM,   TIG,   VNE,   DST,   VPI,   PNJ,   EVG,   NLG,   TNT,   VPG,   DTD,   CVT,   IBC,   HTN,   TDH,   SJD,   KVC,   HCM,   PHC,   NDN,   HII,   DS3,   SKG,   AMV,   CRE,   CTS,   LMH,   KDH,   PTB,   SFG,   ...
Giá chuẩn bị vượt xuống EMA(10) 121 Mã CK
Xem biểu đồ
HAG,   SBT,   IDI,   VRE,   TCB,   TNI,   VCB,   VIC,   HCD,   HVG,   VNM,   CTI,   DIG,   NTL,   FIT,   HVN,   QNS,   TPB,   PC1,   REE,   TTB,   VHC,   VSC,   VC3,   HT1,   SHI,   TLD,   PPC,   EVE,   PVT,   SVI,   IJC,   DRC,   THT,   SAM,   HDA,   TCD,   MBS,   PVC,   GKM,   SPP,   HHP,   NT2,   AGR,   HAX,   GVR,   TDC,   FTS,   FUESSV50,   BFC,   ...
Giá vượt lên EMA(10) 38 Mã CK
Xem biểu đồ
ACB,   KLF,   HAR,   NAF,   KSB,   BCG,   AAV,   GEG,   VIB,   HHG,   ACL,   CTP,   BMI,   CTF,   VIT,   TVS,   ITD,   CMG,   SRF,   DRL,   MCP,   KDF,   MAS,   VMC,   CET,   DQC,   SHA,   PRT,   HAD,   HAS,   TVN,   BPC,   VHD,   NHH,   EIN,   TV3,   DNP,   SVT,  
Giá vượt xuống EMA(10) 75 Mã CK
Xem biểu đồ
^VN30,   PVS,   VPB,   ASM,   HSG,   ITA,   HDB,   GMD,   BSR,   HBC,   PDR,   ANV,   GAS,   FPT,   PLX,   PHR,   NSH,   MSN,   LHG,   E1VFVN30,   HDG,   SHN,   PVB,   DHM,   ATG,   HSL,   IDC,   DAH,   PAN,   HDC,   CSM,   GIL,   DPG,   CAT,   DCL,   ACV,   PVL,   TC6,   NVT,   VCR,   SSN,   PTI,   ADS,   DHT,   THG,   MCG,   C69,   VPD,   TFC,   TTZ,   ...
Tại EMA(10) 24 Mã CK
Xem biểu đồ
SHB,   VCG,   OIL,   VPH,   LCG,   EVS,   LSS,   KOS,   CVN,   DHA,   PVI,   ABC,   EVF,   ICG,   TEG,   SDI,   LAS,   CAP,   PAC,   NAV,   SCS,   SMA,   KKC,   API,  
+ Tất cả EMA(10) 404 Mã CK
Xem biểu đồ
^VN30,   PVS,   HPG,   VPB,   CTG,   STB,   HAG,   ASM,   SHB,   SBT,   HSG,   ACB,   IDI,   ITA,   VCG,   HDB,   HQC,   ROS,   BID,   GMD,   KLF,   NVB,   BSR,   HBC,   DXG,   PDR,   VRE,   TCB,   MST,   HHS,   TNI,   GTN,   VCB,   GEX,   DLG,   VIC,   POW,   HCD,   SHS,   TCH,   HVG,   ANV,   VNM,   CTI,   DIG,   NTL,   GAS,   FPT,   HAR,   FIT,   ...
Giá < EMA(10) 279 Mã CK
Xem biểu đồ
^VN30,   PVS,   HPG,   VPB,   CTG,   STB,   HNG,   ASM,   SHB,   HSG,   ITA,   VCG,   HDB,   ROS,   BID,   GMD,   SSI,   ART,   HBC,   HUT,   DXG,   FTM,   TGG,   TNI,   CII,   GEX,   POW,   VND,   SHS,   TCH,   TTF,   ANV,   TTH,   GAS,   LPB,   FPT,   HAR,   VJC,   PLX,   MPT,   SJF,   PHR,   KMR,   VRC,   APG,   OIL,   KSH,   DRH,   TDG,   VCS,   ...
Giá > EMA(10) 255 Mã CK
Xem biểu đồ
FLC,   OGC,   MBB,   HAG,   SBT,   PVD,   IDI,   QCG,   KBC,   TNG,   LDG,   VRE,   TCB,   SCR,   HHS,   GTN,   VCB,   DLG,   VIC,   VGC,   TCM,   VGT,   HVG,   VNM,   CTI,   NTL,   VEA,   DGW,   FCN,   DPM,   FIT,   HVN,   JVC,   MPC,   VNG,   VHM,   AMD,   CEO,   QNS,   NAF,   FMC,   CMX,   BWE,   HPX,   PC1,   REE,   TTB,   VHC,   TDT,   VSC,   ...

EMA20
Giá chuẩn bị vượt lên EMA(20) 117 Mã CK
Xem biểu đồ
^VN30,   PVS,   ACB,   HDB,   BID,   KLF,   BSR,   PDR,   SCR,   HHS,   GTN,   DGW,   FCN,   FIT,   PLX,   BWE,   E1VFVN30,   TNT,   KSB,   VPG,   DTD,   IBC,   HTN,   TDH,   NDN,   VPH,   HII,   DS3,   SKG,   HDA,   DHC,   AMV,   LMH,   QBS,   HAC,   SPP,   FCM,   PAN,   FUESSV50,   PET,   LSS,   IVS,   DIC,   BMI,   YBM,   ITC,   DDN,   VIP,   ABC,   SD9,   ...
Giá chuẩn bị vượt xuống EMA(20) 86 Mã CK
Xem biểu đồ
HAG,   SBT,   VRE,   VCB,   VIC,   HVG,   VNM,   DIG,   PHR,   TPB,   REE,   VHC,   HT1,   SHI,   EVE,   SVI,   DRC,   THT,   MBS,   DAH,   HHP,   AGR,   HAX,   GVR,   TDC,   BFC,   HDC,   CSM,   VN30F2M,   PV2,   NNC,   PVL,   DHA,   GSM,   ATS,   PIV,   VTO,   CTF,   BCE,   TRA,   SD2,   SP2,   THG,   DP3,   VPD,   BCC,   POM,   NCT,   CAP,   BIC,   ...
Giá vượt lên EMA(20) 31 Mã CK
Xem biểu đồ
MBB,   QCG,   NAF,   BCG,   AAV,   GEG,   VIB,   HHG,   ACL,   BVH,   DBD,   CSV,   AGM,   CTP,   SRA,   TIS,   TVS,   ITD,   CMG,   LAS,   KDF,   MAS,   CET,   DQC,   HAS,   BPC,   VHD,   NHH,   EIN,   DNP,   SVT,  
Giá vượt xuống EMA(20) 51 Mã CK
Xem biểu đồ
VPB,   HSG,   VCG,   AAA,   GMD,   FTM,   GAS,   FPT,   CEO,   MSN,   CMX,   HDG,   SHN,   PVB,   HSL,   IDC,   MBG,   C32,   GIL,   CAT,   DCL,   ACV,   NVT,   VCR,   PTI,   VAT,   ADS,   MCG,   C69,   TFC,   TTZ,   SDT,   DNA,   SMC,   VSI,   UIC,   VSH,   GHC,   DHD,   RAL,   PTS,   NTP,   VCX,   VC7,   POS,   HU4,   GSP,   SFI,   MEC,   MDG,   ...
Giá tại EMA(20) 12 Mã CK
Xem biểu đồ
HCD,   MWG,   LCG,   EVS,   KOS,   PVI,   TEG,   SDI,   NAV,   SMA,   KKC,   API,  
+ Tất cả EMA(20) 297 Mã CK
Xem biểu đồ
^VN30,   PVS,   VPB,   MBB,   HAG,   SBT,   HSG,   ACB,   QCG,   VCG,   HDB,   AAA,   BID,   GMD,   KLF,   BSR,   PDR,   VRE,   FTM,   SCR,   HHS,   GTN,   VCB,   VIC,   HCD,   HVG,   VNM,   DIG,   GAS,   DGW,   FCN,   FPT,   FIT,   PLX,   PHR,   MWG,   CEO,   NAF,   MSN,   CMX,   TPB,   BWE,   E1VFVN30,   REE,   HDG,   VHC,   HT1,   TNT,   KSB,   SHI,   ...
Giá < EMA(20) 339 Mã CK
Xem biểu đồ
^VN30,   PVS,   HPG,   VPB,   CTG,   STB,   HNG,   ASM,   SHB,   HSG,   ACB,   IDI,   ITA,   VCG,   HDB,   HQC,   ROS,   AAA,   BID,   GMD,   SSI,   ART,   NVB,   BSR,   HBC,   HUT,   DXG,   HAI,   PDR,   MST,   FTM,   TGG,   SCR,   HHS,   TNI,   CII,   GEX,   DLG,   VND,   SHS,   TCH,   TTF,   ANV,   TTH,   GAS,   DGW,   LPB,   FCN,   FPT,   HAR,   ...
Giá > EMA(20) 243 Mã CK
Xem biểu đồ
FLC,   OGC,   MBB,   HAG,   SBT,   PVD,   KBC,   TNG,   LDG,   VRE,   TCB,   GTN,   VCB,   VIC,   VGC,   TCM,   VGT,   HVG,   VNM,   CTI,   DIG,   NTL,   VEA,   DPM,   HVN,   JVC,   MPC,   VNG,   PHR,   NSH,   VHM,   AMD,   QNS,   NAF,   FMC,   TPB,   BWE,   HPX,   PC1,   REE,   TTB,   VHC,   TDT,   VSC,   VC3,   HT1,   TVC,   SHI,   VPG,   TLD,   ...

EMA30
Giá chuẩn bị vượt lên EMA(30) 104 Mã CK
Xem biểu đồ
MBB,   ACB,   KLF,   LDG,   PDR,   SCR,   HHS,   TNI,   GTN,   GAS,   DGW,   MPC,   CEO,   VPG,   IBC,   NDN,   VPH,   DS3,   SKG,   HDA,   DHC,   PVC,   LMH,   SFG,   QBS,   CDO,   SPP,   BVH,   C32,   FCM,   PAN,   LSS,   IVS,   AGM,   BMI,   ITC,   VIP,   ABC,   KHP,   CTR,   HTG,   ADS,   TIS,   CNG,   CHP,   TVS,   HTM,   SBA,   BCM,   DHT,   ...
Giá chuẩn bị vượt xuống EMA(30) 72 Mã CK
Xem biểu đồ
HAG,   VCG,   VRE,   VCB,   VIC,   POW,   HVG,   DIG,   VNG,   TPB,   REE,   HDG,   HT1,   SHI,   GEG,   EVE,   SVI,   DRC,   DAH,   ACL,   HHP,   HAX,   GVR,   TDC,   BFC,   HDC,   CSM,   VN30F2M,   CAT,   PV2,   NNC,   ACV,   DHA,   GSM,   VRG,   PIV,   BCE,   TRA,   SD2,   SP2,   DP3,   VPD,   CAV,   BCC,   NCT,   CAP,   BIC,   TCL,   LHC,   PGC,   ...
Giá vượt lên EMA(30) 23 Mã CK
Xem biểu đồ
PVD,   AMD,   AAV,   VIB,   IJC,   THT,   HHG,   HAC,   LCG,   CSV,   CTP,   ITD,   LAS,   MAS,   VPK,   CET,   HAS,   BPC,   VHD,   NHH,   EIN,   DNP,   SVT,  
Giá vượt xuống EMA(30) 42 Mã CK
Xem biểu đồ
ITA,   AAA,   FTM,   FPT,   MSN,   CMX,   VHC,   SHN,   IDC,   MBG,   MBS,   FUESSV50,   GIL,   KOS,   DCL,   TV2,   NVT,   VCR,   PTI,   VAT,   ATS,   SJC,   MCG,   C69,   TFC,   TTZ,   SDT,   DNA,   SMC,   VSI,   VSH,   GHC,   DHD,   PTS,   NTP,   VCX,   VC7,   POS,   HU4,   GSP,   SFI,   BTD,  
Giá tại EMA(30) 10 Mã CK
Xem biểu đồ
MWG,   NAF,   CCL,   EVS,   PVL,   PVI,   TEG,   BTP,   SDI,   NAV,  
+ Tất cả EMA(30) 251 Mã CK
Xem biểu đồ
MBB,   HAG,   ACB,   PVD,   ITA,   VCG,   AAA,   KLF,   LDG,   PDR,   VRE,   FTM,   SCR,   HHS,   TNI,   GTN,   VCB,   VIC,   POW,   HVG,   DIG,   GAS,   DGW,   FPT,   MPC,   VNG,   AMD,   MWG,   CEO,   NAF,   MSN,   CMX,   TPB,   REE,   HDG,   VHC,   HT1,   SHI,   VPG,   SHN,   IBC,   AAV,   GEG,   VIB,   EVE,   IDC,   SVI,   IJC,   NDN,   DRC,   ...
Giá < EMA(30) 374 Mã CK
Xem biểu đồ
^VN30,   PVS,   HPG,   VPB,   CTG,   MBB,   STB,   HNG,   ASM,   SHB,   HSG,   ACB,   IDI,   QCG,   ITA,   HDB,   HQC,   ROS,   AAA,   BID,   GMD,   SSI,   ART,   NVB,   BSR,   HBC,   HUT,   DXG,   HAI,   PDR,   MST,   FTM,   TGG,   SCR,   HHS,   TNI,   CII,   GEX,   DLG,   VND,   HCD,   SHS,   TCH,   TTF,   ANV,   TTH,   GAS,   DGW,   LPB,   FCN,   ...
Giá > EMA(30) 227 Mã CK
Xem biểu đồ
FLC,   OGC,   HAG,   SBT,   VCG,   KBC,   TNG,   VRE,   TCB,   GTN,   VCB,   VIC,   POW,   VGC,   TCM,   VGT,   HVG,   VNM,   CTI,   DIG,   NTL,   VEA,   DPM,   HVN,   JVC,   MPC,   VNG,   PHR,   NSH,   VHM,   AMD,   NAF,   FMC,   BWE,   HPX,   PC1,   REE,   TTB,   HDG,   TDT,   VSC,   VC3,   HT1,   TVC,   SHI,   VPG,   TLD,   PPC,   GEG,   EVE,   ...

EMA50
Giá chuẩn bị vượt lên EMA(50) 83 Mã CK
Xem biểu đồ
HAG,   PVD,   PDR,   TNI,   GTN,   VCB,   FPT,   APG,   MWG,   CEO,   MSN,   REE,   IBC,   VIB,   IJC,   AMV,   PVC,   HHG,   DHG,   BVH,   C32,   PMG,   FUESSV50,   AGM,   CTP,   ITC,   VKC,   VIP,   ABC,   KHP,   CTR,   HTG,   PHP,   CNG,   TRA,   TVS,   ITD,   HTM,   SBA,   DHT,   HSA,   TDM,   LAS,   NCT,   SMB,   SGN,   PPS,   UDJ,   BAB,   VGG,   ...
Giá chuẩn bị vượt xuống EMA(50) 59 Mã CK
Xem biểu đồ
ITA,   VIC,   HVG,   DIG,   TPB,   HDG,   EVE,   DRC,   THT,   DAH,   AGR,   HAX,   GVR,   TDC,   BFC,   NBC,   HDC,   CSM,   VN30F2M,   CSV,   PV2,   NNC,   KPF,   PXA,   TV2,   DHA,   GSM,   VCR,   CMS,   UNI,   PIV,   SD2,   CEE,   VPD,   CAV,   TTZ,   BTP,   BCC,   BIC,   TCL,   LHC,   TND,   MSC,   VE2,   ILS,   DSN,   MQN,   VCX,   HEJ,   ABT,   ...
Giá vượt lên EMA(50) 17 Mã CK
Xem biểu đồ
TCB,   JVC,   AMD,   TDT,   LCG,   STK,   TRC,   SKH,   MAS,   CET,   PRT,   HAS,   BPC,   VHD,   NHH,   EIN,   SVT,  
Giá vượt xuống EMA(50) 32 Mã CK
Xem biểu đồ
VRE,   FTM,   VGT,   NSH,   VHC,   SHN,   IDC,   SFG,   QBS,   GIL,   KOS,   NVT,   PTI,   VAT,   G36,   ATS,   SJC,   MCG,   C69,   DNA,   VSI,   UIC,   VSH,   GHC,   DHD,   PTS,   VC7,   POS,   HU4,   GSP,   SFI,   BTD,  
Giá tại EMA(50) 6 Mã CK
Xem biểu đồ
MPC,   CCL,   PVL,   TEG,   BCM,   SDI,  
+ Tất cả EMA(50) 197 Mã CK
Xem biểu đồ
HAG,   PVD,   ITA,   PDR,   VRE,   TCB,   FTM,   TNI,   GTN,   VCB,   VIC,   VGT,   HVG,   DIG,   FPT,   JVC,   MPC,   APG,   NSH,   AMD,   MWG,   CEO,   MSN,   TPB,   REE,   HDG,   VHC,   TDT,   SHN,   IBC,   VIB,   EVE,   IDC,   IJC,   DRC,   THT,   AMV,   PVC,   DAH,   HHG,   DHG,   SFG,   QBS,   LCG,   AGR,   CCL,   BVH,   HAX,   GVR,   STK,   ...
Giá < EMA(50) 395 Mã CK
Xem biểu đồ
^VN30,   PVS,   HPG,   VPB,   CTG,   MBB,   STB,   HAG,   HNG,   ASM,   SHB,   HSG,   ACB,   PVD,   IDI,   QCG,   HDB,   HQC,   ROS,   AAA,   BID,   GMD,   KLF,   SSI,   ART,   NVB,   BSR,   HBC,   LDG,   HUT,   DXG,   HAI,   PDR,   VRE,   MST,   FTM,   TGG,   SCR,   HHS,   TNI,   CII,   GTN,   VCB,   GEX,   DLG,   VND,   HCD,   SHS,   TCH,   TTF,   ...
Giá > EMA(50) 223 Mã CK
Xem biểu đồ
FLC,   OGC,   SBT,   ITA,   VCG,   KBC,   TNG,   TCB,   VIC,   POW,   VGC,   TCM,   HVG,   VNM,   CTI,   DIG,   NTL,   VEA,   DPM,   HVN,   JVC,   VNG,   PHR,   VHM,   AMD,   QNS,   NAF,   FMC,   CMX,   BWE,   HPX,   PC1,   TTB,   HDG,   TDT,   VSC,   VC3,   HT1,   TVC,   SHI,   VPG,   TLD,   PPC,   HTN,   GEG,   PVT,   SVI,   DRC,   THT,   SAM,   ...

EMA60
Giá chuẩn bị vượt lên EMA(60) 76 Mã CK
Xem biểu đồ
TCB,   TNI,   GTN,   VCB,   FPT,   MPC,   MWG,   CEO,   MSN,   REE,   TNT,   IBC,   VIB,   IJC,   BVH,   C32,   FUESSV50,   VN30F2M,   AGM,   VKC,   VIP,   ABC,   CTR,   HTG,   RIC,   PHP,   CNG,   TRA,   TVS,   ITD,   HTM,   SBA,   DHT,   HSA,   LIX,   TDM,   LAS,   NCT,   SMB,   SGN,   PPS,   UDJ,   BAB,   WSS,   VGG,   VCC,   NS3,   NDC,   SAV,   HOM,   ...
Giá chuẩn bị vượt xuống EMA(60) 48 Mã CK
Xem biểu đồ
ITA,   VIC,   HVG,   DIG,   HDG,   EVE,   DRC,   AMV,   DAH,   SFG,   AGR,   HAX,   TDC,   CSM,   CSV,   KOS,   NNC,   KPF,   PXA,   TV2,   GSM,   CMS,   UNI,   CEE,   VPD,   CAV,   BTP,   BCC,   BIC,   TCL,   LHC,   TND,   VMD,   CMW,   VFG,   DHD,   ILS,   DSN,   PTS,   HEJ,   HCC,   VID,   CMV,   HAT,   SGP,   VCW,   TCT,   VC2,  
Giá vượt lên EMA(60) 15 Mã CK
Xem biểu đồ
AMD,   TDT,   DHG,   LCG,   CCL,   STK,   PMG,   TRC,   MAS,   CET,   PRT,   BPC,   VHD,   NHH,   SVT,  
Giá vượt xuống EMA(60) 30 Mã CK
Xem biểu đồ
VRE,   FTM,   VGT,   PC1,   VHC,   SHN,   DHM,   IDC,   GIL,   DHA,   NVT,   PTI,   KHP,   G36,   CSC,   ATS,   SJC,   MCG,   C69,   DNA,   VSI,   UIC,   VSH,   GHC,   VCX,   POS,   HU4,   GSP,   SFI,   BTD,  
Giá tại EMA(60) 4 Mã CK
Xem biểu đồ
JVC,   PVL,   TEG,   SDI,  
+ Tất cả EMA(60) 173 Mã CK
Xem biểu đồ
ITA,   VRE,   TCB,   FTM,   TNI,   GTN,   VCB,   VIC,   VGT,   HVG,   DIG,   FPT,   JVC,   MPC,   AMD,   MWG,   CEO,   MSN,   PC1,   REE,   HDG,   VHC,   TDT,   TNT,   SHN,   IBC,   VIB,   EVE,   DHM,   IDC,   IJC,   DRC,   AMV,   DAH,   DHG,   SFG,   LCG,   AGR,   CCL,   BVH,   HAX,   STK,   C32,   TDC,   PMG,   FUESSV50,   CSM,   VN30F2M,   CSV,   GIL,   ...
Giá < EMA(60) 399 Mã CK
Xem biểu đồ
^VN30,   PVS,   HPG,   VPB,   CTG,   MBB,   STB,   HAG,   HNG,   ASM,   SHB,   HSG,   ACB,   PVD,   IDI,   QCG,   HDB,   HQC,   ROS,   AAA,   BID,   GMD,   KLF,   SSI,   ART,   NVB,   BSR,   HBC,   LDG,   HUT,   DXG,   HAI,   PDR,   VRE,   TCB,   MST,   TGG,   SCR,   HHS,   TNI,   CII,   GTN,   VCB,   GEX,   DLG,   VND,   HCD,   SHS,   TCH,   TTF,   ...
Giá > EMA(60) 228 Mã CK
Xem biểu đồ
FLC,   OGC,   SBT,   ITA,   VCG,   KBC,   TNG,   VIC,   POW,   VGC,   TCM,   HVG,   VNM,   CTI,   DIG,   NTL,   VEA,   DPM,   HVN,   JVC,   VNG,   PHR,   VHM,   AMD,   QNS,   NAF,   FMC,   CMX,   BWE,   HPX,   TTB,   HDG,   TDT,   VSC,   VC3,   HT1,   TVC,   SHI,   VPG,   TLD,   PPC,   HTN,   GEG,   PVT,   SVI,   DRC,   THT,   SAM,   EIB,   DAG,   ...Dữ liệu thống kê, các chỉ số, biểu đồ... trên website cophieu68.com được tính toán tự động dựa trên báo cáo tài chính, lịch sự kiện và giá giao dịch hàng ngày.
Biểu đồ được vẽ dựa trên số liệu đã điều chỉnh. Biểu đồ kỹ thuật trong giờ giao dịch được cập nhật 5 phút 1 lần.
Độ trễ dữ liệu trực tuyến 1-5 giây.
Danh sách biểu đồ, thống kê biểu đồ, các chỉ số, bộ lọc được cập nhật liên tục 5 phút một lần.

Giấy phép số: 43/GP-STTTT
Tư vấn: 0888.468.357