Mã CK  

Đăng nhập     Đăng ký     Cảnh Báo
    0 cp68     Cảnh Báo
Liên Hệ     SmartPhone       ENGLISH

THÔNG TIN ĐĂNG NHẬP
* Email hoặc điện thoại:
* Mật khẩu:

Đăng nhập   Tạo tài khoản   Quên mật khẩu

> Không Đăng nhập được nhấn vào đây!!!
Thống Kê Nâng Cao Kế Hoạch Kinh Doanh Giá Sổ Sách Đáy Cổ Phiếu Đột Biến Khối Lượng Tương Quan Giữa Khối Lượng và Giá Biểu Đồ Phân Hóa Giá Giao dịch nước ngoài
Danh Sách Công Ty Niêm Yết Chỉ Số Tài Chính Cơ Bản Sức Mạnh Chỉ Số Cơ Bản SO SÁNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Cơ Cấu Cổ Đông Giao Dịch Nội Bộ Lịch Sự Kiện Sự Kiện Đặc Biệt
Quy Mô Thị Trường Chỉ Số Thị Trường Chỉ Số Ngành Dữ Liệu Hàng Ngày
Lọc Các Chỉ Số Tài Chính Cơ Bản Sức Mạnh Chỉ Số Tài Chính Lọc Tín Hiệu Biểu Đồ
Tín Hiệu Biểu Đồ Biểu Đồ Giá BIỂU ĐỒ TUẦN Swings Trading
Nhóm Ngành Và Các Chỉ Số Cơ Bản Báo Cáo Tài Chính Theo Nhóm Ngành Tăng Trưởng Tài Chính Ngành
Tin Chứng khoán Tin Kinh tế Tin Tài chính Ngân hàng Tin Doanh nghiệp Tin Bất động sản Tin Tài chính Thế giới Tin Doanh nhân Tin Vàng Tin Hàng hóa Tin tiền tệ
Các Chỉ Số Chứng Khoán Các Tín Hiệu Biểu Đồ Mô Hình Nến - Candlestick
Lịch Sự Kiện
Danh Mục Đầu Tư Cảnh Báo Giá Cảnh Báo Đáy Cổ Phiếu Cảnh Báo Đột Biến Khối Lượng BỘ LỌC TÍN HIỆU BIỂU ĐỒ BỘ LỌC CHỈ SỐ CƠ BẢN Sức Mạnh Chỉ Số Tài Chính
Sử dụng tài khoản trả phí để bỏ Quảng Cáo và Sử dụng đường truyển riêng tốc độ tốt hơn.
 

TÍN HIỆU BIỂU ĐỒFIBO3M
Fibonacci(3T) Chuẩn bị vượt lên F0.0 15 Mã CK
Xem biểu đồ
FMC,   TVC,   DHG,   LGL,   PVI,   BVS,   SD9,   CNG,   BCE,   HSA,   ASP,   BAB,   HMH,   VE2,   SGR,  
Fibonacci(3T) Chuẩn bị vượt xuống F0.0 30 Mã CK
Xem biểu đồ
VPB,   HHS,   TDH,   SVI,   THT,   CRE,   HAC,   PAN,   FUESSV50,   CSV,   DPG,   DHA,   VIP,   FBC,   CHP,   SBA,   BCM,   DP3,   SMB,   VSH,   IMP,   MQN,   NTP,   TTT,   TDS,   PCM,   NED,   TSB,   IDV,   BMD,  
Fibonacci(3T) Vượt lên F0.0 9 Mã CK
Xem biểu đồ
VIB,   IJC,   LMH,   LCG,   ITD,   TRC,   SKH,   TVN,   EIN,  
Fibonacci(3T) Vượt xuống F0.0 12 Mã CK
Xem biểu đồ
DXG,   PLX,   E1VFVN30,   PNJ,   PXS,   PVG,   TC6,   VCR,   VAT,   VPD,   BTP,   CCI,  
Fibonacci(3T) Tại F0.0 3 Mã CK
Xem biểu đồ
CCL,   EVS,   FRT,  
+ Fibonacci(3T) Tất cả F0.0 69 Mã CK
Xem biểu đồ
VPB,   DXG,   HHS,   PLX,   FMC,   E1VFVN30,   PNJ,   TVC,   VIB,   TDH,   SVI,   IJC,   THT,   CRE,   LMH,   DHG,   HAC,   LCG,   CCL,   EVS,   PAN,   FUESSV50,   CSV,   PXS,   PVG,   DPG,   LGL,   DHA,   TC6,   VIP,   PVI,   VCR,   BVS,   SD9,   FBC,   VAT,   CNG,   BCE,   CHP,   ITD,   SBA,   BCM,   DP3,   HSA,   FRT,   VPD,   BTP,   TRC,   SKH,   SMB,   ...
Fibonacci(3T) Chuẩn bị vượt lên F38.2 32 Mã CK
Xem biểu đồ
FLC,   SBT,   GTN,   VGT,   MWG,   LMH,   DPR,   VKC,   VIP,   KHP,   VTO,   RIC,   TVS,   DHT,   FRT,   TRC,   SDI,   NCT,   BIC,   BAB,   CET,   HTE,   C21,   TTT,   HEM,   TUG,   HCC,   BLI,   AMC,   TV1,   VNL,   PXI,  
Fibonacci(3T) Chuẩn bị vượt xuống F38.2 33 Mã CK
Xem biểu đồ
DIG,   TTB,   HDG,   SFG,   CTD,   PV2,   VGS,   GSM,   CTR,   VRG,   HTG,   ATS,   BCE,   SD2,   CAV,   LIX,   TDM,   TCL,   KDM,   DSP,   DNA,   VSI,   HTV,   SDH,   GHC,   DSN,   MAC,   ND2,   SZE,   STP,   DNL,   TDN,   GSP,  
Fibonacci(3T) Vượt lên F38.2 7 Mã CK
Xem biểu đồ
HPX,   DVN,   BVH,   STK,   GMC,   PRT,   VFG,  
Fibonacci(3T) Vượt xuống F38.2 14 Mã CK
Xem biểu đồ
VRE,   CTI,   PC1,   VHC,   IDC,   AGR,   GVR,   CSM,   PVL,   PTI,   SD7,   VLG,   SFI,   BTD,  
Fibonacci(3T) Tại F38.2 2 Mã CK
Xem biểu đồ
NAV,   API,  
+ Fibonacci(3T) Tất cả F38.2 88 Mã CK
Xem biểu đồ
FLC,   SBT,   VRE,   GTN,   VGT,   CTI,   DIG,   MWG,   HPX,   PC1,   TTB,   HDG,   VHC,   IDC,   LMH,   DVN,   SFG,   CTD,   AGR,   BVH,   GVR,   STK,   CSM,   GMC,   PV2,   DPR,   VGS,   VKC,   PVL,   VIP,   GSM,   PTI,   KHP,   CTR,   VRG,   HTG,   ATS,   VTO,   RIC,   BCE,   TVS,   SD2,   DHT,   FRT,   CAV,   TRC,   LIX,   TDM,   SDI,   NCT,   ...
Fibonacci(3T) Chuẩn bị vượt lên F50.0 31 Mã CK
Xem biểu đồ
NVB,   TCM,   CEO,   TTB,   TDT,   IBC,   LMH,   PMG,   KHP,   CTR,   ATS,   VTO,   TEG,   TVS,   BAB,   TND,   CGP,   PTL,   MAS,   TV4,   PRT,   POT,   HD2,   MAC,   C21,   TMP,   TTT,   SGP,   BLI,   CMC,   HLC,  
Fibonacci(3T) Chuẩn bị vượt xuống F50.0 33 Mã CK
Xem biểu đồ
SBT,   BID,   FTM,   VIC,   HVN,   EVE,   CSM,   PV2,   TV2,   PVL,   GSM,   SD2,   DHT,   CAV,   LIX,   KDM,   DRL,   UDJ,   SD7,   VEC,   ND2,   SBM,   VCX,   TDN,   HAT,   TV1,   GSP,   VNL,   STV,   VCW,   UPH,   PSI,   SIV,  
Fibonacci(3T) Vượt lên F50.0 5 Mã CK
Xem biểu đồ
JVC,   HPX,   CTF,   SMA,   BPC,  
Fibonacci(3T) Vượt xuống F50.0 12 Mã CK
Xem biểu đồ
VRE,   DIG,   PXL,   DGC,   UDC,   VGS,   SSN,   C69,   DNA,   VSI,   GHC,   SFI,  
Fibonacci(3T) Tại F50.0 0 Mã CK
+ Fibonacci(3T) Tất cả F50.0 81 Mã CK
Xem biểu đồ
SBT,   BID,   NVB,   VRE,   FTM,   VIC,   TCM,   DIG,   HVN,   JVC,   CEO,   HPX,   TTB,   TDT,   IBC,   EVE,   PXL,   DGC,   LMH,   PMG,   CSM,   UDC,   PV2,   VGS,   TV2,   PVL,   GSM,   SSN,   KHP,   CTR,   ATS,   VTO,   CTF,   TEG,   TVS,   SD2,   DHT,   C69,   CAV,   LIX,   KDM,   DRL,   UDJ,   BAB,   DNA,   TND,   SD7,   SMA,   CGP,   VSI,   ...
Fibonacci(3T) Chuẩn bị vượt lên F61.8 30 Mã CK
Xem biểu đồ
PDR,   TCB,   VIC,   HVN,   TLD,   IBC,   SAM,   LMH,   D2D,   BMI,   NNC,   HDM,   KHP,   VTO,   PHP,   BAB,   VCC,   SAV,   VEC,   BMC,   SVC,   TTT,   SBM,   DNP,   PJT,   PGD,   VCW,   L61,   SIV,   PIC,  
Fibonacci(3T) Chuẩn bị vượt xuống F61.8 20 Mã CK
Xem biểu đồ
FTM,   PPC,   DGC,   HAX,   TDC,   DBD,   C69,   CAV,   LHC,   WSS,   PGC,   VNR,   BTN,   POT,   PTS,   TMP,   PSP,   GSP,   SCI,   CMC,  
Fibonacci(3T) Vượt lên F61.8 5 Mã CK
Xem biểu đồ
TDT,   PMG,   BPC,   VHD,   SHP,  
Fibonacci(3T) Vượt xuống F61.8 12 Mã CK
Xem biểu đồ
GMD,   MPC,   VSC,   AST,   VNS,   SSN,   G36,   DDV,   PVM,   VCX,   POS,   SFI,  
Fibonacci(3T) Tại F61.8 2 Mã CK
Xem biểu đồ
TS4,   VSI,  
+ Fibonacci(3T) Tất cả F61.8 69 Mã CK
Xem biểu đồ
GMD,   PDR,   TCB,   FTM,   VIC,   HVN,   MPC,   TDT,   VSC,   TLD,   PPC,   IBC,   AST,   SAM,   DGC,   LMH,   HAX,   TDC,   PMG,   DBD,   D2D,   BMI,   TS4,   VNS,   NNC,   SSN,   HDM,   KHP,   G36,   VTO,   PHP,   C69,   CAV,   LHC,   DDV,   BAB,   WSS,   PGC,   VCC,   VNR,   SAV,   VSI,   BTN,   PVM,   VEC,   POT,   BMC,   SVC,   PTS,   BPC,   ...
Fibonacci(3T) Chuẩn bị vượt lên F78.6 19 Mã CK
Xem biểu đồ
PVD,   VPI,   PPC,   DS3,   PVC,   TDC,   LSS,   DBD,   HLD,   GSM,   IDJ,   HTM,   LHC,   PPS,   BAB,   VGG,   DQC,   INN,   SEA,  
Fibonacci(3T) Chuẩn bị vượt xuống F78.6 26 Mã CK
Xem biểu đồ
PVS,   GMD,   PDR,   VNM,   IBC,   SAM,   DAG,   TCD,   PTB,   CDO,   MHC,   NNC,   ACV,   CMI,   SJS,   BCC,   PGC,   VCC,   VNR,   SHA,   C21,   SD3,   AGX,   PGD,   PIC,   CMC,  
Fibonacci(3T) Vượt lên F78.6 11 Mã CK
Xem biểu đồ
EIB,   D2D,   APS,   NNG,   PDB,   BMC,   VHD,   VDP,   SHP,   DNP,   SVT,  
Fibonacci(3T) Vượt xuống F78.6 12 Mã CK
Xem biểu đồ
FTM,   CII,   VGC,   SHN,   ATG,   AST,   KHP,   KSD,   L10,   PTS,   POS,   MEC,  
Fibonacci(3T) Tại F78.6 0 Mã CK
+ Fibonacci(3T) Tất cả F78.6 68 Mã CK
Xem biểu đồ
PVS,   PVD,   GMD,   PDR,   FTM,   CII,   VGC,   VNM,   VPI,   SHN,   PPC,   IBC,   ATG,   AST,   DS3,   SAM,   EIB,   DAG,   TCD,   PVC,   PTB,   CDO,   TDC,   LSS,   DBD,   D2D,   MHC,   NNC,   ACV,   HLD,   APS,   GSM,   IDJ,   KHP,   NNG,   CMI,   SJS,   HTM,   KSD,   BCC,   LHC,   PPS,   BAB,   VGG,   PGC,   VCC,   VNR,   DQC,   SHA,   PDB,   ...
Fibonacci(3T) Chuẩn bị vượt lên F100.0 13 Mã CK
Xem biểu đồ
DGW,   FCN,   BCG,   EIB,   APS,   KLB,   TMS,   PGC,   TCI,   HTI,   PDB,   SHP,   PMC,  
Fibonacci(3T) Chuẩn bị vượt xuống 100.0 16 Mã CK
Xem biểu đồ
STB,   ITA,   KMR,   LHG,   PVB,   SBS,   AST,   VDS,   HAH,   HDC,   SRB,   ACV,   KHP,   PVO,   VOC,   POS,  
Fibonacci(3T) Vượt lên F100.0 6 Mã CK
Xem biểu đồ
CTP,   NNG,   MCP,   HU3,   VMG,   SVT,  
Fibonacci(3T) Vượt xuống F100.0 7 Mã CK
Xem biểu đồ
FTM,   VPI,   DBC,   TNA,   BAB,   PTS,   MDG,  
Fibonacci(3T) Tại F100.0 1 Mã CK
Xem biểu đồ
PLC,  
+ Fibonacci(3T) Tất cả F100.0 43 Mã CK
Xem biểu đồ
STB,   ITA,   FTM,   DGW,   FCN,   KMR,   LHG,   VPI,   BCG,   PVB,   SBS,   AST,   EIB,   VDS,   HAH,   HDC,   CTP,   SRB,   ACV,   APS,   DBC,   KHP,   NNG,   PLC,   TNA,   PVO,   KLB,   TMS,   MCP,   BAB,   PGC,   VOC,   TCI,   HTI,   PDB,   PTS,   SHP,   HU3,   VMG,   SVT,   POS,   PMC,   MDG,  

FIBO6M
Fibonacci(6T) Chuẩn bị vượt lên F0.0 17 Mã CK
Xem biểu đồ
SHB,   SCR,   FMC,   TVC,   DHG,   LGL,   PVI,   BVS,   SD9,   CNG,   BCE,   ASP,   PGC,   VE2,   QHW,   SHP,   VID,  
Fibonacci(6T) Chuẩn bị vượt xuống F0.0 22 Mã CK
Xem biểu đồ
VPB,   ITA,   SSI,   VND,   TDH,   SVI,   THT,   CRE,   HAC,   PAN,   DHA,   FBC,   CHP,   HAP,   SBA,   HTI,   MQN,   NTP,   TTT,   IDV,   BMD,   SJM,  
Fibonacci(6T) Vượt lên F0.0 7 Mã CK
Xem biểu đồ
DST,   IJC,   LMH,   CTP,   SKH,   MCP,   TVN,  
Fibonacci(6T) Vượt xuống F0.0 10 Mã CK
Xem biểu đồ
VPI,   E1VFVN30,   MSR,   TC6,   VCR,   VPD,   BTP,   BAB,   CCI,   RAL,  
Fibonacci(6T) Tại F0.0 3 Mã CK
Xem biểu đồ
CCL,   EVS,   FRT,  
+ Fibonacci(6T) Tất cả F0.0 59 Mã CK
Xem biểu đồ
VPB,   SHB,   ITA,   SSI,   SCR,   VND,   FMC,   DST,   VPI,   E1VFVN30,   TVC,   TDH,   SVI,   IJC,   THT,   CRE,   LMH,   DHG,   HAC,   MSR,   CCL,   EVS,   PAN,   CTP,   LGL,   DHA,   TC6,   PVI,   VCR,   BVS,   SD9,   FBC,   CNG,   BCE,   CHP,   HAP,   SBA,   FRT,   VPD,   BTP,   SKH,   MCP,   ASP,   BAB,   PGC,   CCI,   HTI,   VE2,   QHW,   MQN,   ...
Fibonacci(6T) Chuẩn bị vượt lên F38.2 17 Mã CK
Xem biểu đồ
HHS,   TCM,   CEO,   IBC,   LMH,   DBD,   DPR,   TVS,   SMB,   UDJ,   MAC,   TMP,   HEM,   NED,   BLI,   TCT,   PIC,  
Fibonacci(6T) Chuẩn bị vượt xuống F38.2 35 Mã CK
Xem biểu đồ
SBT,   VIC,   VNM,   HDG,   EVE,   PXL,   SFG,   CTD,   TDC,   TV2,   SSN,   KHP,   CTR,   VRG,   HTG,   ATS,   SD2,   TTZ,   LIX,   PGC,   DSP,   TND,   HTV,   VEC,   DSN,   SZE,   TBC,   DNL,   HCC,   TDN,   TV1,   GSP,   STV,   L61,   SIV,  
Fibonacci(6T) Vượt lên F38.2 7 Mã CK
Xem biểu đồ
HPX,   STK,   GMC,   HSA,   MAS,   VFG,   VMG,  
Fibonacci(6T) Vượt xuống F38.2 11 Mã CK
Xem biểu đồ
STB,   MPT,   DGC,   PVL,   C69,   DDV,   VSI,   GHC,   VCX,   SFI,   BTD,  
Fibonacci(6T) Tại F38.2 3 Mã CK
Xem biểu đồ
PC1,   TEG,   C47,  
+ Fibonacci(6T) Tất cả F38.2 73 Mã CK
Xem biểu đồ
STB,   SBT,   HHS,   VIC,   TCM,   VNM,   MPT,   CEO,   HPX,   PC1,   HDG,   IBC,   EVE,   PXL,   DGC,   LMH,   SFG,   CTD,   STK,   TDC,   DBD,   GMC,   DPR,   TV2,   PVL,   SSN,   KHP,   CTR,   VRG,   HTG,   ATS,   TEG,   TVS,   SD2,   HSA,   C69,   C47,   TTZ,   LIX,   SMB,   DDV,   UDJ,   PGC,   DSP,   TND,   VSI,   MAS,   HTV,   GHC,   VEC,   ...
Fibonacci(6T) Chuẩn bị vượt lên F50.0 20 Mã CK
Xem biểu đồ
FLC,   NVB,   GTN,   MWG,   TDT,   DAG,   LMH,   TDC,   CTR,   VTO,   TV4,   CET,   CIG,   HD2,   PJT,   VMG,   BLI,   SIV,   CMC,   HLC,  
Fibonacci(6T) Chuẩn bị vượt xuống F50.0 22 Mã CK
Xem biểu đồ
HAX,   GIL,   VNS,   APC,   PVL,   DHT,   C69,   LIX,   SMB,   TMS,   DDV,   DRL,   HMH,   VSI,   TNB,   PTS,   SBM,   PSP,   TMT,   HAT,   UPH,   PIC,  
Fibonacci(6T) Vượt lên F50.0 5 Mã CK
Xem biểu đồ
HPX,   NNC,   NNG,   TVS,   BPC,  
Fibonacci(6T) Vượt xuống F50.0 12 Mã CK
Xem biểu đồ
PVS,   GMD,   VCB,   EVE,   PXL,   UDC,   ACV,   SSN,   DNA,   L10,   POS,   SFI,  
Fibonacci(6T) Tại F50.0 1 Mã CK
Xem biểu đồ
SMA,  
+ Fibonacci(6T) Tất cả F50.0 60 Mã CK
Xem biểu đồ
FLC,   PVS,   GMD,   NVB,   GTN,   VCB,   MWG,   HPX,   TDT,   EVE,   PXL,   DAG,   LMH,   HAX,   TDC,   GIL,   UDC,   VNS,   NNC,   APC,   ACV,   PVL,   SSN,   CTR,   NNG,   VTO,   TVS,   DHT,   C69,   LIX,   SMB,   TMS,   DDV,   DRL,   HMH,   DNA,   SMA,   VSI,   TV4,   CET,   CIG,   TNB,   HD2,   L10,   PTS,   BPC,   SBM,   PSP,   TMT,   PJT,   ...
Fibonacci(6T) Chuẩn bị vượt lên F61.8 16 Mã CK
Xem biểu đồ
FCN,   SAM,   LMH,   LCG,   HLD,   VIP,   NNG,   VTO,   PHP,   DHT,   TRC,   TMS,   VGG,   OCH,   SBM,   PGD,  
Fibonacci(6T) Chuẩn bị vượt xuống F61.8 12 Mã CK
Xem biểu đồ
GMD,   MWG,   TCD,   HAX,   SAB,   ACV,   SAV,   VLG,   BMC,   STP,   CMV,   CMC,  
Fibonacci(6T) Vượt lên F61.8 7 Mã CK
Xem biểu đồ
TDT,   EIB,   AGM,   CET,   BPC,   HU3,   SVT,  
Fibonacci(6T) Vượt xuống F61.8 10 Mã CK
Xem biểu đồ
FTM,   SHN,   DRC,   DBC,   G36,   KSD,   VSH,   PTS,   POS,   SFI,  
Fibonacci(6T) Tại F61.8 0 Mã CK
+ Fibonacci(6T) Tất cả F61.8 45 Mã CK
Xem biểu đồ
GMD,   FTM,   FCN,   MWG,   TDT,   SHN,   DRC,   SAM,   EIB,   TCD,   LMH,   LCG,   HAX,   SAB,   AGM,   ACV,   HLD,   VIP,   DBC,   G36,   NNG,   VTO,   PHP,   DHT,   KSD,   TRC,   TMS,   VGG,   SAV,   VSH,   OCH,   CET,   VLG,   BMC,   PTS,   BPC,   SBM,   STP,   HU3,   CMV,   PGD,   SVT,   POS,   SFI,   CMC,  
Fibonacci(6T) Chuẩn bị vượt lên F78.6 12 Mã CK
Xem biểu đồ
KLF,   QNS,   EIB,   IDJ,   HDM,   KLB,   PPS,   HTE,   SGR,   TDS,   RTB,   HU3,  
Fibonacci(6T) Chuẩn bị vượt xuống F78.6 19 Mã CK
Xem biểu đồ
FTM,   DCM,   REE,   SAM,   PTB,   SDD,   DPG,   MHC,   GSM,   CMI,   BCC,   PAC,   VSH,   SD3,   AGX,   PVY,   SFI,   CMC,   VC2,  
Fibonacci(6T) Vượt lên F78.6 8 Mã CK
Xem biểu đồ
LCG,   VIP,   TRC,   PDB,   CHS,   BMC,   VDP,   EIN,  
Fibonacci(6T) Vượt xuống F78.6 11 Mã CK
Xem biểu đồ
HAG,   ATG,   HDC,   SDU,   KSD,   VOC,   IMP,   PTS,   POS,   MEC,   PMC,  
Fibonacci(6T) Tại F78.6 1 Mã CK
Xem biểu đồ
GDT,  
+ Fibonacci(6T) Tất cả F78.6 51 Mã CK
Xem biểu đồ
HAG,   KLF,   FTM,   QNS,   DCM,   REE,   ATG,   SAM,   EIB,   PTB,   LCG,   SDD,   HDC,   DPG,   MHC,   VIP,   GSM,   IDJ,   HDM,   CMI,   SDU,   KSD,   TRC,   KLB,   BCC,   PAC,   PPS,   VOC,   VSH,   IMP,   PDB,   GDT,   CHS,   HTE,   BMC,   PTS,   SGR,   TDS,   SD3,   RTB,   VDP,   AGX,   EIN,   HU3,   POS,   PVY,   SFI,   MEC,   PMC,   CMC,   ...
Fibonacci(6T) Chuẩn bị vượt lên F100.0 7 Mã CK
Xem biểu đồ
KBC,   HAR,   NLG,   BCG,   HDA,   TCI,   PDB,  
Fibonacci(6T) Chuẩn bị vượt xuống 100.0 7 Mã CK
Xem biểu đồ
KMR,   SBS,   HVA,   KPF,   VIP,   MIG,   BBS,  
Fibonacci(6T) Vượt lên F100.0 4 Mã CK
Xem biểu đồ
KLF,   LCG,   ITD,   CHS,  
Fibonacci(6T) Vượt xuống F100.0 6 Mã CK
Xem biểu đồ
MBS,   BMP,   VAT,   THG,   PTS,   MDG,  
Fibonacci(6T) Tại F100.0 0 Mã CK
+ Fibonacci(6T) Tất cả F100.0 24 Mã CK
Xem biểu đồ
KBC,   KLF,   HAR,   KMR,   NLG,   BCG,   SBS,   HDA,   MBS,   LCG,   HVA,   BMP,   KPF,   VIP,   MIG,   VAT,   ITD,   THG,   TCI,   PDB,   CHS,   PTS,   BBS,   MDG,  Dữ liệu thống kê, các chỉ số, biểu đồ... trên website cophieu68.com được tính toán tự động dựa trên báo cáo tài chính, lịch sự kiện và giá giao dịch hàng ngày.
Biểu đồ được vẽ dựa trên số liệu đã điều chỉnh. Biểu đồ kỹ thuật trong giờ giao dịch được cập nhật 5 phút 1 lần.
Độ trễ dữ liệu trực tuyến 1-5 giây.
Danh sách biểu đồ, thống kê biểu đồ, các chỉ số, bộ lọc được cập nhật liên tục 5 phút một lần.

Giấy phép số: 43/GP-STTTT
Tư vấn: 0888.468.357