Mã CK  

Đăng nhập     Đăng ký     Cảnh Báo
    0 cp68     Cảnh Báo
Liên Hệ     SmartPhone       ENGLISH

THÔNG TIN ĐĂNG NHẬP
* Email hoặc điện thoại:
* Mật khẩu:

Đăng nhập   Tạo tài khoản   Quên mật khẩu

> Không Đăng nhập được nhấn vào đây!!!
Thống Kê Nâng Cao Kế Hoạch Kinh Doanh Giá Sổ Sách Đáy Cổ Phiếu Đột Biến Khối Lượng Tương Quan Giữa Khối Lượng và Giá Biểu Đồ Phân Hóa Giá Giao dịch nước ngoài
Danh Sách Công Ty Niêm Yết Chỉ Số Tài Chính Cơ Bản Sức Mạnh Chỉ Số Cơ Bản SO SÁNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Cơ Cấu Cổ Đông Giao Dịch Nội Bộ Lịch Sự Kiện Sự Kiện Đặc Biệt
Quy Mô Thị Trường Chỉ Số Thị Trường Chỉ Số Ngành Dữ Liệu Hàng Ngày
Lọc Các Chỉ Số Tài Chính Cơ Bản Sức Mạnh Chỉ Số Tài Chính Lọc Tín Hiệu Biểu Đồ
Tín Hiệu Biểu Đồ Biểu Đồ Giá BIỂU ĐỒ TUẦN Swings Trading
Nhóm Ngành Và Các Chỉ Số Cơ Bản Báo Cáo Tài Chính Theo Nhóm Ngành Tăng Trưởng Tài Chính Ngành
Tin Chứng khoán Tin Kinh tế Tin Tài chính Ngân hàng Tin Doanh nghiệp Tin Bất động sản Tin Tài chính Thế giới Tin Doanh nhân Tin Vàng Tin Hàng hóa Tin tiền tệ
Các Chỉ Số Chứng Khoán Các Tín Hiệu Biểu Đồ Mô Hình Nến - Candlestick
Lịch Sự Kiện
Danh Mục Đầu Tư Cảnh Báo Giá Cảnh Báo Đáy Cổ Phiếu Cảnh Báo Đột Biến Khối Lượng BỘ LỌC TÍN HIỆU BIỂU ĐỒ BỘ LỌC CHỈ SỐ CƠ BẢN Sức Mạnh Chỉ Số Tài Chính
Sử dụng tài khoản trả phí để bỏ Quảng Cáo và Sử dụng đường truyển riêng tốc độ tốt hơn.
 

TÍN HIỆU BIỂU ĐỒMFI7
MFI(7) Chuẩn bị vượt lên 20 1 Mã CK
Xem biểu đồ
ALV,  
MFI(7) Chuẩn bị vượt xuống 20 2 Mã CK
Xem biểu đồ
BMC,   TVN,  
MFI(7) Vượt lên 20 10 Mã CK
Xem biểu đồ
NVB,   KMR,   DHM,   PLC,   SDA,   MAS,   OCH,   HTV,   VDP,   SCD,  
MFI(7) Vượt xuống 20 12 Mã CK
Xem biểu đồ
THT,   TV2,   VCR,   UNI,   CSC,   CEE,   TTZ,   IMP,   HTE,   HU4,   SCI,   TCT,  
MFI(7) Tại 20 0 Mã CK
MFI(7) Tất cả 20 25 Mã CK
Xem biểu đồ
NVB,   KMR,   DHM,   THT,   TV2,   VCR,   UNI,   CSC,   PLC,   CEE,   TTZ,   SDA,   MAS,   OCH,   IMP,   HTV,   ALV,   HTE,   BMC,   TVN,   VDP,   SCD,   HU4,   SCI,   TCT,  
MFI(7) Chuẩn bị vượt lên 50 5 Mã CK
Xem biểu đồ
CVN,   HAP,   PVO,   NBB,   RTB,  
MFI(7) Chuẩn bị vượt xuống 50 7 Mã CK
Xem biểu đồ
HVG,   TDH,   CTD,   CMS,   CAP,   HTI,   VTV,  
MFI(7) Vượt lên 50 16 Mã CK
Xem biểu đồ
ROS,   POW,   VRC,   HTT,   NDN,   HII,   SPI,   FCM,   AGM,   MHC,   G20,   TEG,   ITD,   HPI,   CIA,   SVT,  
MFI(7) Vượt xuống 50 32 Mã CK
Xem biểu đồ
VCB,   PHR,   DRH,   PHC,   SFG,   CEN,   HAH,   CTP,   D2D,   CAT,   KPF,   DBC,   CNG,   BCM,   THG,   TFC,   BTP,   PME,   KLB,   SMB,   TCW,   SWC,   DNA,   ILA,   SCS,   SMC,   VSH,   PTL,   BBT,   TMP,   SNC,   APF,  
MFI(7) Tại 50 0 Mã CK
MFI(7) Tất cả 50 60 Mã CK
Xem biểu đồ
ROS,   VCB,   POW,   HVG,   PHR,   VRC,   DRH,   TDH,   HTT,   PHC,   NDN,   HII,   SPI,   SFG,   CTD,   CEN,   HAH,   FCM,   AGM,   CTP,   D2D,   CAT,   CVN,   MHC,   KPF,   DBC,   CMS,   CNG,   G20,   TEG,   HAP,   ITD,   BCM,   THG,   TFC,   BTP,   PVO,   PME,   KLB,   CAP,   SMB,   TCW,   HPI,   SWC,   DNA,   ILA,   SCS,   SMC,   VSH,   PTL,   ...
MFI(7) Chuẩn bị vượt lên 80 18 Mã CK
Xem biểu đồ
ITA,   HQC,   HBC,   QNS,   TDT,   KSB,   TLD,   SJD,   AGR,   HKB,   PPI,   DCS,   APS,   LAS,   VE2,   PRT,   ICC,   TDN,  
MFI(7) Chuẩn bị vượt xuống 80 15 Mã CK
Xem biểu đồ
HUT,   FMC,   CVT,   BII,   HSL,   IJC,   ATB,   VHG,   GIL,   DPG,   PV2,   HTM,   CAV,   SD7,   VCW,  
MFI(7) Vượt lên 80 50 Mã CK
Xem biểu đồ
OGC,   HDB,   TCB,   GTN,   DIG,   TTH,   FCN,   FPT,   PLX,   AMD,   NAF,   TIG,   HPX,   IBC,   BCG,   AAV,   KVC,   VPH,   DHC,   GKM,   ACM,   FID,   CCL,   BVH,   C32,   FTS,   LSS,   ELC,   YBM,   DPR,   PVI,   IDJ,   SSN,   PTI,   CTR,   PLP,   MCG,   ASP,   VCC,   SAV,   NHA,   CHS,   TNB,   HAD,   ILS,   TBC,   TMT,   STP,   HCC,   MEC,  
MFI(7) Vượt xuống 80 37 Mã CK
Xem biểu đồ
SHB,   IDI,   TCM,   VGT,   VNM,   OIL,   E1VFVN30,   HDG,   VSC,   ATG,   PXL,   DRC,   DAH,   HHG,   TSC,   VGI,   HAX,   HDC,   PXS,   VOS,   SRB,   EVF,   RIC,   SDU,   SBA,   C69,   VPD,   SRC,   DRL,   MCP,   WSS,   CCI,   API,   DHD,   SVC,   NTP,   VNL,  
MFI(7) Tại 80 0 Mã CK
MFI(7) Tất cả 80 120 Mã CK
Xem biểu đồ
OGC,   SHB,   IDI,   ITA,   HDB,   HQC,   HBC,   HUT,   TCB,   GTN,   TCM,   VGT,   VNM,   DIG,   TTH,   FCN,   FPT,   PLX,   OIL,   AMD,   QNS,   NAF,   FMC,   TIG,   HPX,   E1VFVN30,   HDG,   TDT,   VSC,   KSB,   CVT,   TLD,   IBC,   BCG,   BII,   AAV,   ATG,   SJD,   KVC,   HSL,   PXL,   IJC,   DRC,   VPH,   ATB,   VHG,   DHC,   DAH,   HHG,   GKM,   ...
MFI(7) < 20 99 Mã CK
Xem biểu đồ
VND,   CRC,   TOP,   CDO,   PAN,   HVA,   IVS,   VNS,   VKC,   PXA,   ATA,   AVF,   FBC,   PIV,   CMI,   KSK,   SBV,   SP2,   C47,   GND,   YTC,   KSD,   LIX,   SRF,   LHC,   DDV,   UDJ,   KHL,   MSC,   TCI,   HOM,   CGP,   VSI,   VMD,   BTN,   CMW,   CIG,   TEL,   GDT,   HNM,   SDH,   VFG,   GGG,   HD2,   PTE,   HIG,   S74,   MQN,   HAS,   RAL,   ...
MFI(7) > 80 144 Mã CK
Xem biểu đồ
FLC,   HAG,   SBT,   QCG,   TNG,   KLF,   LDG,   HAI,   VRE,   MST,   SCR,   HHS,   TNI,   HCD,   TCH,   ANV,   CTI,   VEA,   HAR,   FIT,   JVC,   PVX,   NSH,   VHM,   TDG,   CEO,   MSN,   BWE,   LHG,   PC1,   PFL,   REE,   TTB,   VHC,   EVG,   HT1,   SHI,   DPS,   SHN,   PPC,   VIG,   PVT,   IDC,   SVI,   DS3,   SAM,   HDA,   EIB,   DAG,   MBG,   ...
MFI(7) vượt lên MFI(14) 0 Mã CK
MFI(7) vượt xuống MFI(14) 0 Mã CK

MFI14
MFI(14) Chuẩn bị vượt lên 20 2 Mã CK
Xem biểu đồ
ITS,   SCD,  
MFI(14) Chuẩn bị vượt xuống 20 1 Mã CK
Xem biểu đồ
KSD,  
MFI(14) Vượt lên 20 3 Mã CK
Xem biểu đồ
SFG,   UDJ,   HAD,  
MFI(14) Vượt xuống 20 7 Mã CK
Xem biểu đồ
DRH,   VNS,   ITD,   YTC,   UIC,   VFG,   VCX,  
MFI(14) Tại 20 0 Mã CK
MFI(14) Tất cả 20 13 Mã CK
Xem biểu đồ
DRH,   SFG,   VNS,   ITD,   YTC,   KSD,   UDJ,   ITS,   UIC,   VFG,   HAD,   VCX,   SCD,  
MFI(14) Chuẩn bị vượt lên 50 15 Mã CK
Xem biểu đồ
^VN30,   CTG,   MBB,   ASM,   GMD,   GEX,   MPC,   VPH,   CDO,   MSR,   BVH,   SMB,   OCH,   CIA,   MEC,  
MFI(14) Chuẩn bị vượt xuống 50 5 Mã CK
Xem biểu đồ
NVB,   HTT,   ILA,   DQC,   NED,  
MFI(14) Vượt lên 50 18 Mã CK
Xem biểu đồ
QCG,   LDG,   DXG,   FCN,   DPM,   VRC,   AMV,   LMH,   PET,   CTP,   STG,   PLC,   HPI,   ASP,   SHA,   SKV,   HEM,   FHS,  
MFI(14) Vượt xuống 50 22 Mã CK
Xem biểu đồ
VPB,   AAA,   LPB,   MPT,   DCM,   NKG,   E1VFVN30,   DHM,   TVB,   PXS,   CVN,   CSC,   NNG,   TTZ,   SDI,   BSA,   PGC,   VSH,   DXP,   HD2,   C21,   AMC,  
MFI(14) Tại 50 0 Mã CK
MFI(14) Tất cả 50 60 Mã CK
Xem biểu đồ
^VN30,   VPB,   CTG,   MBB,   ASM,   QCG,   AAA,   GMD,   NVB,   LDG,   DXG,   GEX,   LPB,   FCN,   DPM,   MPC,   MPT,   VRC,   DCM,   NKG,   E1VFVN30,   DHM,   HTT,   VPH,   AMV,   LMH,   CDO,   TVB,   MSR,   BVH,   PET,   PXS,   CTP,   CVN,   STG,   CSC,   NNG,   PLC,   TTZ,   SDI,   SMB,   HPI,   ASP,   BSA,   PGC,   ILA,   VSH,   DXP,   OCH,   DQC,   ...
MFI(14) Chuẩn bị vượt lên 80 29 Mã CK
Xem biểu đồ
HAG,   MST,   JVC,   TVC,   DTD,   IBC,   SBS,   NTC,   FIR,   QBS,   GKM,   LSS,   DCS,   GSM,   BSI,   HDM,   CMS,   ATS,   PHP,   ICG,   FRT,   TRC,   TV4,   VE2,   TVN,   CLC,   PJT,   STV,   PXI,  
MFI(14) Chuẩn bị vượt xuống 80 14 Mã CK
Xem biểu đồ
FTM,   OIL,   KSH,   SPI,   DRI,   DPG,   APC,   SRC,   KLB,   SWC,   SD7,   VC7,   EIN,   SCI,  
MFI(14) Vượt lên 80 16 Mã CK
Xem biểu đồ
HQC,   FIT,   PFL,   SHN,   AAV,   DS3,   HDA,   DAH,   SDD,   PTI,   KDF,   HBS,   TBC,   HCC,   TDN,   TST,  
MFI(14) Vượt xuống 80 28 Mã CK
Xem biểu đồ
VGT,   HVN,   FMC,   DST,   PC1,   VIG,   HSL,   PVT,   DRC,   TCD,   KDH,   HAX,   GVR,   HDC,   ACV,   SDU,   CNG,   SJC,   C69,   VPD,   TFC,   BTP,   SDT,   SGN,   KKC,   PVM,   TIP,   ILS,  
MFI(14) Tại 80 0 Mã CK
MFI(14) Tất cả 80 87 Mã CK
Xem biểu đồ
HAG,   HQC,   MST,   FTM,   VGT,   FIT,   HVN,   JVC,   OIL,   KSH,   FMC,   DST,   PC1,   PFL,   TVC,   SHN,   DTD,   IBC,   VIG,   AAV,   HSL,   PVT,   SBS,   DRC,   DS3,   HDA,   TCD,   KDH,   DAH,   SPI,   NTC,   FIR,   QBS,   GKM,   SDD,   HAX,   GVR,   DRI,   LSS,   HDC,   DCS,   DPG,   APC,   ACV,   GSM,   BSI,   HDM,   PTI,   CMS,   ATS,   ...
MFI(14) < 20 66 Mã CK
Xem biểu đồ
SVI,   EVS,   HVA,   PXA,   ATA,   FBC,   CMI,   KSK,   SBV,   BCM,   SP2,   C47,   GND,   LIX,   TCL,   LHC,   DDV,   KDM,   MSC,   CCI,   TCI,   HOM,   CGP,   VMD,   PTL,   BTN,   CMW,   TEL,   GDT,   HNM,   PRT,   GGG,   PTE,   HAS,   L10,   MAC,   S12,   BPC,   VNH,   DNM,   TTT,   TDS,   BVG,   PSP,   VES,   PSG,   DBT,   AGX,   PCM,   HU3,   ...
MFI(14) > 80 112 Mã CK
Xem biểu đồ
FLC,   OGC,   KLF,   HHS,   TNI,   DIG,   VEA,   PVX,   NSH,   AMD,   VNE,   EVG,   TDT,   DPS,   TLD,   PPC,   BII,   KVC,   IDC,   IJC,   ATB,   SAM,   VHG,   DAG,   MBG,   DVN,   HHG,   HAC,   ACM,   TSC,   HHP,   NT2,   LCG,   FID,   AGR,   TDC,   PVV,   CSM,   HID,   PPI,   GIL,   PVG,   VOS,   LIG,   DCL,   LGL,   PV2,   ITC,   VGS,   TVT,   ...
MFI(14) vượt lên MFI(21) 0 Mã CK
MFI(14) vượt xuống MFI(21) 0 Mã CKDữ liệu thống kê, các chỉ số, biểu đồ... trên website cophieu68.com được tính toán tự động dựa trên báo cáo tài chính, lịch sự kiện và giá giao dịch hàng ngày.
Biểu đồ được vẽ dựa trên số liệu đã điều chỉnh. Biểu đồ kỹ thuật trong giờ giao dịch được cập nhật 5 phút 1 lần.
Độ trễ dữ liệu trực tuyến 1-5 giây.
Danh sách biểu đồ, thống kê biểu đồ, các chỉ số, bộ lọc được cập nhật liên tục 5 phút một lần.

Giấy phép số: 43/GP-STTTT
Tư vấn: 0888.468.357